Skip to main content

Gwarancja

Spokój ducha dzięki jakości i gwarancji Franke

Produkty Franke wykonywane są z myślą o długotrwałości. Ze względu na nasze zobowiązanie do korzystania jedynie z materiałów najwyższej jakości oraz stosowania najnowocześniejszych technik produkcji, mamy niepodważalne zaufanie do każdego produktu z naszej oferty.

Ogólne zasady gwarancji Franke

Nasza gwarancja na wady produkcyjne obowiązuje, pod warunkiem że produkt został zamontowany zgodnie z instrukcją montażu Franke, produkt był używany zgodnie z zaleceniami Franke w normalnych warunkach domowych, a reklamację zgłoszono zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi warunkami gwarancji (w tym określonymi poniżej).

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, umyślnych lub przypadkowych uszkodzeń, uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, uszkodzeń będących otarciami lub zarysowaniami, uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu, niewłaściwego przechowywania, odbiegającego od normy użytkowania (w tym użytkowania w skrajnych temperaturach) lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą konserwacją lub czyszczeniem (w tym stosowaniem niezidentyfikowanych chemikaliów lub środków czyszczących zawierających substancje żrące). Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniami w sieci wodociągowej lub działaniami niezależnymi od nas.

Jeśli chcą Państwo zgłosić reklamację w ramach niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z Franke niezwłocznie po wykryciu wady produkcyjnej, a także nie korzystać z ani dokonywać montażu produktu po wykryciu wady. Wszelkie reklamacje muszą wpłynąć w określonym okresie gwarancji i należy do nich dołączyć kopię faktury potwierdzającej datę zakupu oraz dowód własności. [Jeśli nie są Państwo pierwszym nabywcą produktu Franke, Franke może również wymagać od Państwa przedstawienia dowodu, że prawa wynikające z niniejszej gwarancji zostały na Państwa przeniesione].

Jeżeli firma Franke stwierdzi, że produkt Franke posiada wadę produkcyjną, a na podstawie niniejszej gwarancji dokonano zgłoszenia ważnej reklamacji, firma Franke wymieni lub naprawi wadliwy produkt. Franke działając według własnego uznania podejmie decyzję o wymianie lub naprawie wadliwego produktu i będzie to jedyne zobowiązanie Franke w ramach niniejszej gwarancji w odniesieniu do wadliwego produktu. Działania Franke są zgodne z polskimi przepisami dotyczącymi naprawy lub wymiany wadliwych produktów w trakcie cyklu życia produktu, w tym dostępności części zamiennych. Franke może (według własnego uznania) zgodzić się na pokrycie kosztów towarzyszących lub dodatkowych, które zostaną poniesione przez Państwa w wyniku wymiany lub naprawy produktów Franke w ramach niniejszej gwarancji. Wszelkie takie koszty muszą być uzasadnione i uprzednio zatwierdzone przez Franke. Franke zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli produktu i sposobu montażu (lub zrobienia zdjęć produktu i sposobu montażu) przed wyrażeniem zgody na uznanie reklamacji w ramach niniejszej gwarancji.

Franke może każdorazowo wycofać produkty z produkcji i nie gwarantuje, że produkty zamienne lub części zamienne do produktów wycofanych z produkcji będą dostępne. Odpowiedzialność Franke w ramach niniejszej gwarancji za naprawę lub wymianę wadliwego produktu, który został wycofany z produkcji, będzie uzależniona od posiadania przez Franke odpowiedniego produktu lub części zamiennych. Jeżeli Franke zaprzestanie produkcji danego produktu, firma dołoży wszelkich starań, aby części zamienne do tego produktu były dostępne przez co najmniej pięć lat po zaprzestaniu jego produkcji.

Każdy produkt lub część naprawione lub zmienione w jakikolwiek sposób poza fabryką Franke, spowoduje unieważnienie niniejszej gwarancji, chyba że firma Franke wyraziła uprzednio pisemną zgodę na takie działanie. Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego, czy produkt Franke jest objęty niniejszą gwarancją lub jak zgłosić reklamację w ramach niniejszej gwarancji. 

Należy zaznaczyć, że we wszystkich przypadkach decyzja Franke jest ostateczna.

Jeżeli są Państwo konsumentem, oprócz praw przyznawanych w ramach niniejszej gwarancji, przysługują Państwu uprawnienia wynikające z przepisów prawa, dotyczące jakości zakupionego produktu Franke. Niniejsza gwarancja stanowi dodatek i nie ogranicza w żaden sposób uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Reklamacje na mocy gwarancji

Jeśli chcą Państwo zgłosić reklamację na mocy gwarancji, prosimy o przygotowanie następujących informacji:

  • Imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu
  • Dowód zakupu (prosimy dołączyć do formularza lub wiadomości e-mail)
  • Zdjęcia pokazujące cały produkt oraz ujęcia szczegółowe wskazujące problem
man hand  mechanic tools in the screen

Formularz reklamacyjny i zgłoszeń serwisowych

Treść gwarancji udzielanej przez Franke Polska na zlewozmywaki, baterie kuchenne, sprzęt AGD oraz instrukcje montażu i pielęgnacji

Regulamin_przedluzona_gwarancja.pdf

Karta gwarancyjna - zlewozmywaki, baterie kuchenne, dozowniki, młynki, akcesoria.pdf

Karta gwarancyjna - sprzęt AGD.pdf

Instrukcja montażu i pielęgnacji produktów.pdf

Kontakt do Działu Serwisu

 

Pracujemy od poniedziałku do piątku

w godzinach 9-17

 

tel. 22  711  67  34  

tel. 22  711  67  35

tel. 22  711  67  36  

przeglądaj
dalej

Katalogi i ulotki

Przejrzyj nasze aktualne katalogi i promocje

Przejdź do katalogów i ulotek online