Skip to main content

Stopka

Franke Foodservice Systems GmbH

Jurastraße 3-5
79713 Bad Säckingen
Niemcy

Phone: +49 7761 5533 0
E-Mail: fce-sales@franke.com

Dyrektor generalny: Stefan Kuny
Siedziba: Bad Säckingen
Rejestr Handlowy przy sądzie lokalnym we Freiburgu: HRB 630659

Nr. VAT: DE 811253964

Firma hostingowa

Adobe Systems Software Ireland Ltd.
4-6, Riverwalk Drive, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland

Franke Technology and Trademark Ltd., Hergiswil (Szwajcaria)


Strona ta, oraz treść w niej zawarta chronione są obowiązującym prawem własności intelektualnej firmy
Franke Technology and Trademark Ltd., Hergiswil (Szwajcaria)

Uwaga

Firma Franke Foodservice Systems GmbH dokłada starań, aby w niniejszej witrynie internetowej podawać poprawne i pełne informacje. Jednakże firma Franke Foodservice Systems GmbH nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w zakresie dostarczania w niniejszej witrynie aktualnych, poprawnych lub pełnych informacji. Dotyczy to również wszystkich łączy, do których ta witryna internetowa odwołuje się bezpośrednio lub pośrednio. Firma Franke Foodservice Systems GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron wyświetlonych za pośrednictwem takich łączy. Firma Franke Foodservice Systems GmbH zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia informacji udostępnionych w tej witrynie internetowej bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Franke Foodservice Systems GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, w tym za utratę zysków, poniesione w wyniku lub w związku z informacjami podanymi w tej witrynie internetowej.

Informacje o prawach autorskich

Treść i struktura tej witryny internetowej są chronione prawami autorskimi. Wszelkie powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowanie, udostępnianie stronom trzecim lub adaptowanie jakichkolwiek treści lub elementów strukturalnych, w tym, m.in., tekstów, składników tekstowych, obrazów i materiałów graficznych, programów i elementów wzornictwa, wymaga wcześniejszej wyraźnej zgody na piśmie, udzielonej przez firmę Franke Foodservice Systems GmbH. Wszelkie naruszenie praw autorskich może być ścigane na mocy prawa cywilnego i karnego.

Obrazy chronione prawem autorskim:
© Franke Foodservice Systems GmbH