Skip to main content

Wydłużona gwarancja Franke

 

CO NAJMIEJ 2 URZĄDZENIA AGD

Żeby skorzystać z programu należy zarejestrować co najmniej dwa urządzenia AGD.

2 zarejestrowane produkty to 4 lata gwarancji.

Zarejestrowanie 3 i więcej produktów daje 5 lat gwarancji.

 

WYŁĄCZNIE AGD ZE STUDIÓW KUCHENNYCH

Programem objęte są: piekarniki, płyty grzewcze, kuchnie mikrofalowe, ekspresy do kawy oraz okapy, których cena katalogowa przekracza 1000 zł.

Urządzenia te muszą być zakupione w studiach mebli kuchennych. 

REJESTRACJA ONLINE*

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy w ciągu 30 dni od dnia zakupu, zarejestrować zakupione urządzenia. Wystarczy do tego: skan dowodu zakupu oraz numer seryjny produktu z tabliczki znamionowej.

*Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w akcji promocyjnej. Treść zgody poniżej:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w akcji promocyjnej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132692, z którym skontaktować się można pod adresem email: ks-kontakt.pl@franke.com ,dalej „Administrator”, moich danych w celu udziału w promocji, w tym wydania nagród i rozpatrywania reklamacji. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w promocji jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej i otrzymania nagrody, (iii) odbiorcami danych są: Organizator, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, (iv) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z akcją promocyjną lub cofnięcia zgody (v) przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres email (vi) posiadam:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)       prawo do przenoszenia danych;

f)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Regulamin przedłużonej gwarancji PDF (182 KB)

przeglądaj
dalej

Katalogi i ulotki

Przejrzyj nasze aktualne katalogi i promocje

Przejdź do katalogów i ulotek online

Gdzie kupić produkty Franke

Znajdź najbliższego dystrybutora produktów Franke

Gdzie kupić produkty Franke