Skip to main content

Prehlásenie o vlastnostiach a karty bezpečnostných údajov

Ďalšie dôležité dokumenty pre vás.

Prehlásenie o vlastnostiach

Prehlásenie o vlastnostiach - Fragranite PDF (343 KB)

Prehlásenie o vlastnostiach - Tectonite® PDF (174 KB)

Prehlásenie o zhode - Filtračné batérie Vital Taps PDF (554 KB)

Prehlásenie o vlastnostiach - Drviče odpadu PDF (137 KB)

Prehlásenie o vlastnostiach - Nerez PDF (545 KB)

Karty bezpečnostných údajov

KBU_Tap Cleaner PDF (342 KB)

KBU_Cooker Hood Cleaner PDF (349 KB)

KBU_Twister PDF (296 KB)

KBU_Colored Sink Cleaner PDF (292 KB)