Skip to main content

Naudojimo sąlygos

Dėkojame, kad apsilankėte mūsų svetainėje www.franke.com (toliau – svetainė), priklausančioje bendrovei „Franke“, kaip nurodyta svetainės savininko duomenų skiltyje (toliau – bendrovė „Franke“, mes, mus, mums ir mūsų). Naudodamiesi šia svetaine arba prie jos prisijungdami patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, taip pat su šiose sąlygose minima mūsų svetainės privatumo politika, su kuria galite susipažinti šioje svetainėje.

1. SĄLYGOS

Šios naudojimo sąlygos taikomos tuomet, kai lankotės šioje svetainėje arba ja naudojatės. LANKYDAMIESI ŠIOJE SVETAINĖJE ARBA JA NAUDODAMIESI JŪS SUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ IR VISŲ GALIOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ IR TAISYKLIŲ, ĮSKAITANT BET KOKIUS VIETOS LYGMENIU GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS. JEIGU NESUTINKATE SU ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, NESILANKYKITE ŠIOJE SVETAINĖJE IR JA NESINAUDOKITE.

 

2. SVETAINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ IR INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Svetainė, jos turinys, elementai, funkcijos (įskaitant, be kita ko, visą informaciją, programinę įrangą, tekstą, rodomus elementus, paveikslėlius, vaizdo ir garso įrašus bei jų dizainą, pasirinkimus ir išdėstymą), visa informacija, produktai ir paslaugos, kuriuos jums siūlome, susiję su šia svetaine (toliau – turinys), yra saugomi pagal galiojančias autorių, prekių ženklų ir kitas nuosavybės teises (įskaitant, be kita ko, intelektinės nuosavybės teises), numatytas tarptautinėse konvencijose ir galiojančiuose vietos teisės aktuose, įskaitant JAV ir kitus teisės aktus. Svetainė ir turinys yra mūsų ir (arba) atitinkamų trečiųjų šalių licencijos išdavėjų nuosavybė, o visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai, susiję su šia svetaine ir turiniu, išlieka mūsų arba tokių trečiųjų šalių licencijos išdavėjų nuosavybe. Mūsų logotipai, puslapių antraštės, specialiai sukurti grafiniai elementai ir kitos piktogramos yra mūsų paslaugų ženklai, prekių ženklai, registruotieji paslaugų ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Visi kiti svetainėje arba turinyje minimi produktai, pavadinimai ir įmonių logotipai yra atitinkamų jų savininkų prekių ženklai.

Pagal šias naudojimo sąlygas jūs turite teisę naudoti svetainę tik asmeniniais ir kitais nekomerciniais tikslais. Jūs neįgyjate nuosavybės teisių į svetainę ar bet kokį jos turinio elementą. Pagal šias naudojimo sąlygas jums nesuteikiamos teisės, nuosavybės teisės, interesai, licencijos (aiškios ar numanomos), susijusios su patentais, prekių ženklais, paslaugų ženklais, autorių teisėmis, komercinėmis paslaptimis ar kitomis Bendrovės arba atitinkamų intelektinės nuosavybės savininkų intelektinės nuosavybės teisėmis.

 

3. ATSILIEPIMAI / NAUDOTOJŲ SUKURTAS TURINYS

Jeigu teikiate mums komentarus, pranešimus apie klaidas, atsiliepimus arba siūlote pakeitimus, susijusius su šia svetaine arba jos turiniu (toliau – atsiliepimai), mes turime teisę naudoti tokius atsiliepimus savo nuožiūra, įskaitant, be kita ko, įtraukti juos į svetainę ir priskirti, licencijuoti arba kitaip naudoti tokius atsiliepimus. Pateikdami, įkeldami arba perduodami bet kokius straipsnius, tyrimų arba apklausų atsakymus, programas, įrašus, informaciją, klausimus, pasiūlymus, pranešimus ar kitą medžiagą (toliau – naudotojų sukurtas turinys), jūs pareiškiate ir garantuojate, kad esate šio turinio savininkas arba turite visas teises pateikti, įkelti arba perduoti tokį naudotojų sukurtą turinį ir suteikiate mums neribotą licenciją naudoti jį pagal numatytą paskirtį.

 

4. SVETAINĖS NAUDOJIMAS

Mūsų svetaines galite naudoti tik teisėtais tikslais. Mūsų svetainės negalite naudoti: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Nemėginkite neteisėtai prisijungti prie šios svetainės, serverio, kuriame saugoma mūsų svetainė, arba bet kokio kito serverio, kompiuterio arba duomenų bazės, sujungtų su šia svetaine.

Jūs taip pat sutinkate neatkurti, nedauginti, nekopijuoti ar neperpardavinėti jokių mūsų svetainės elementų, kai tokia veikla pažeidžia šių naudojimo sąlygų nuostatas. Tai pasakytina apie bet kokių turinio elementų arba kitų svetainės aspektų atkūrimą, perskirstymą, pakartotinį skelbimą, dauginimą, kopijavimą, rodymą, pardavimą, nuomą, sublicencijavimą, mainymą arba perpardavimą bet kokiais komerciniais tikslais (išskyrus turinį, kuris specialiai ir aiškiai pateikiamas siekiant jį perskirstyti) be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo.

Draudžiama pašalinti prekių ženklus arba autorių teisių apsaugos ženklus iš mūsų svetainės arba nuo mūsų svetainėje rodomų nuotraukų ar vaizdų.

Jūs esate išimtinai atsakingi (o mes nesame atsakingi nei jums, nei bet kuriai trečiajai šaliai) už bet kokius jūsų įsipareigojimų pagal šias naudojimo sąlygas pažeidimus ir už bet kokių tokių pažeidimų pasekmes (įskaitant bet kokius nuostolius arba žalą, kurią galite patirti).

 

5. INFORMACIJA APIE JUS IR APIE JŪSŲ APSILANKYMUS ŠIOJE SVETAINĖJE

Asmens duomenims, kuriuos renkame svetainėje, taikoma mūsų svetainės privatumo politika, su kuria galite susipažinti šioje svetainėje. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate su visais mūsų veiksmais, kuriuos atliekame jūsų duomenų atžvilgiu, laikydamiesi svetainės privatumo politikos.

 

6. PRIEINAMUMAS, PATIKSLINIMAI, PASITIKĖJIMAS SKELBIAMA INFORMACIJA

Svetainėje arba per ją pateikiama informacija, įskaitant turinį, skelbiama tik bendrais informavimo tikslais. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti svetainės veiklą, apie tai įspėdami arba neįspėdami. Negarantuojame, kad galėsite nuolat, nepertraukiamai ar saugiai naudotis šia svetaine. Svetainės veikimą gali sutrikdyti arba neigiamai paveikti daugybė nuo mūsų nepriklausančių veiksnių, aplinkybių arba gaivalinių nelaimių.

Dedame pagrįstas pastangas, siekdami atnaujinti svetainėje skelbiamą informaciją, o jos turinys gali būti keičiamas be įspėjimo. Tačiau mes neprisiimame jokių įsipareigojimų atnaujinti svetainę arba turinį. Turinyje ir svetainėje gali būti techninių, spausdinimo arba fotografijos klaidų.

Negarantuojame svetainės arba turinio tikslumo, išsamumo ar naudingumo. Svetainėje rodoma informacija apie produktus, aprašymai ir specifikacijos yra neįpareigojančio pobūdžio ir pateikiama tik kaip nuorodos. Tokia informacija pasitikite visiškai savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir įsipareigojimų, galinčių atsirasti dėl jūsų ar bet kurio kito svetainės lankytojo pasitikėjimo tokia medžiaga.

Jeigu turite klausimų dėl svetainėje pateikiamos informacijos, susisiekite su mumis naudodami duomenis, nurodytus šių naudojimosi sąlygų pabaigoje pateikiamoje skiltyje „Kontaktiniai duomenys“.

 

7. NUORODOS Į ŠIĄ SVETAINĘ 

Galite naudoti nuorodas į svetainės pagrindinį puslapį, jeigu tai darote sąžiningai ir teisėtai. Tačiau draudžiama be mūsų aiškaus raštiško sutikimo kurti nuorodas, kuriose daromos užuominos apie kokias nors sąsajas, pritarimus arba patvirtinimus. 

 

8. NUORODOS IŠ SVETAINĖS; TREČIOSIOS ŠALYS

Šioje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Jeigu naudojatės šiomis svetainėmis, jums taikomos kiekvienoje tokioje svetainėje skelbiamos naudojimo sąlygos (jeigu tokių yra). Mes neperžiūrėjome visų šioje svetainėje skelbiamų nuorodų į kitas svetaines ir nesame atsakingi už jokius šių svetainių arba jų turinio pakeitimus. Tai, kad įtraukiame turinio elementus, nereiškia, kad patvirtiname tokią medžiagą arba svetainę, kurios nuoroda skelbiama, arba bendroves, kurioms priklauso medžiaga arba svetainės, kurių nuorodos skelbiamos, arba kurios jas valdo.

Šioje svetainėje taip pat gali būti skelbiamas trečiųjų šalių pateikiamas turinys. Visi teiginiai ir (arba) nuomonės, aprašomi tokioje medžiagoje, ir visas turinys, išskyrus mūsų pateikiamą turinį, yra tik tokią medžiagą teikiančio asmens arba subjekto nuomonė ir tik jis už ją atsako. Šis turinys nebūtinai atspindi mūsų nuomonę. Mes neatsakome jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokios trečiosios šalies pateiktos medžiagos turinį arba tikslumą.

 

9. GARANTIJŲ / ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

a) SVETAINĖ IR TURINYS PATEIKIAMI „TOKIE, KOKIE JIE YRA“ IR „KAIP PRIEINAMA“, BE JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ. TIEK, KIEK GALIMA PAGAL TEISĖS AKTUS, MES ATSISAKOME IR NEĮTRAUKIAME JOKIŲ AIŠKIŲ IR NUMANOMŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ, ĮSKAITANT DĖL TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI, TINKAMUMĄ PREKYBAI.

b) VISŲ PIRMA NESUTEIKIAME JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ IR PAREIŠKIMŲ I) DĖL ŠIOJE SVETAINĖJE SKELBIAMO TURINIO, DUOMENŲ IR PRODUKTŲ INFORMACIJOS AKTUALUMO, TIKSLUMO, KOKYBĖS, IŠSAMUMO AR EGZISTAVIMO, (II) DĖL TECHNINIŲ GALIMYBIŲ NAUDOTIS ŠIA SVETAINE, JOS TINKAMUMO AR NEPRIEKAIŠTINGO VEIKIMO IR (ARBA) (III) DĖL TO, KAD NAUDODAMI SVETAINĖJE SKELBIAMĄ TURINĮ IR INFORMACIJĄ JŪS NEPAŽEISITE TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ. 

c) VISA TEISĖS AKTUOSE NUMATYTA APIMTIMI MES NESAME ATSAKINGI UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, PATIRTUS DĖL PASKIRSTYTOJO PASLAUGOS TRIKDYMO ATAKŲ, IŠPIRKOS REIKALAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS, VIRUSŲ AR KITŲ TECHNOLOGIŠKAI KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ, KURIOS GALI UŽKRĖSTI JŪSŲ KOMPIUTERINĘ ĮRANGĄ, KOMPIUTERINES PROGRAMAS, DUOMENIS, ARBA KITĄ NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIĄ MEDŽIAGĄ DĖL TO, KAD NAUDOJATĖS ŠIA SVETAINE ARBA BET KOKIOMIS PASLAUGOMIS AR ELEMENTAIS, GAUTAIS ŠIOJE SVETAINĖJE, ARBA JUMS ATSISIUNTUS BET KOKĮ ŠIOJE SVETAINĖJE ARBA SU JA SUSIETOJE SVETAINĖJE PASKELBTĄ TURINIO ELEMENTĄ.

d) JOKIAIS ATVEJAIS NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ JOKIĄ ŽALĄ, PATIRTĄ NAUDOJANTIS SVETAINE ARBA SUSIJUSIĄ SU TUO, KAD BUVO NAUDOJAMASI SVETAINE, ĮSKAITANT: A) PASEKMINĘ, ATSITIKTINĘ, NETIESIOGINĘ, PAVYZDINĘ, SPECIALIĄ, PADIDINTĄ ŽALĄ ARBA BAUDINIUS NUOSTOLIUS; B) PADIDĖJUSIAS SĄNAUDAS, VERTĖS SUMAŽĖJIMĄ ARBA PRARASTAS VERSLO GALIMYBES, GAMYBĄ, PAJAMAS ARBA PELNĄ; C) PRARASTĄ PRESTIŽĄ AR REPUTACIJĄ; D) BET KOKIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMĄ, NEGALĖJIMĄ JAIS NAUDOTIS, PRARADIMĄ, PERTRAUKIMĄ, VĖLAVIMĄ AR ATKŪRIMĄ ARBA DUOMENŲ AR SISTEMOS SAUGUMO PAŽEIDIMĄ ARBA (E) PREKIŲ AR PASLAUGŲ PAKEITIMO IŠLAIDAS, KIEKVIENU ATVEJU NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR BUVOME INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ ARBA ŽALOS GALIMYBĘ IR AR TOKIUS NUOSTOLIUS ARBA ŽALĄ BUVO GALIMA NUMATYTI KITAIS BŪDAIS.

e) TAI, KAS IŠDĖSTYTA PIRMIAU, NEDARO POVEIKIO ATSAKOMYBEI, KURIOS NEGALIMA ATMESTI ARBA APRIBOTI PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS.

 

10. TAIKOMA TEISĖ IR VIETA

Visi su svetaine, turiniu ir šiomis naudojimo sąlygomis susiję klausimai ir bet kokie dėl jų kylantys arba su jais susiję ginčai ar pretenzijos (kiekvienu atveju, įskaitant nesutartinius ginčus ir pretenzijas), reglamentuojami ir aiškinami pagal bendrovės „Franke“ registruotos buveinės vietoje galiojančius teisės aktus (žr. skiltį „Kontaktinė informacija“), netaikant jokių nuostatų ar taisyklių dėl pasirinkimo ar įstatymų kolizijos.

Įprasti civiliniai teismai, esantys bendrovės „Franke“ juridinės buveinės vietoje, nurodytoje skiltyje „Kontaktinė informacija“, turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti visus ginčus, kylančius dėl šių naudojimo sąlygų, ir jūs sutinkate, kad šių naudojimo sąlygų vykdymo vieta būtų bendrovės „Franke“ juridinės buveinės vieta, nurodyta skiltyje „Kontaktinė informacija“.

 

11. PAŽEIDIMŲ PASEKMĖS

Sužinoję, kad pažeidėte šias svetainės naudojimo sąlygas, galime nedelsdami imtis taisomųjų veiksmų ir, be kita ko, neleisti jums naudotis šia svetaine ir siūlomomis paslaugomis bet kuriuo metu, be įspėjimo pašalinti bet kokią į svetainę įkeltą jūsų informaciją, duomenis ir turinį. Jeigu dėl jūsų pažeidimo patirsime žalos, galime savo nuožiūra reikalauti, kad ją atlygintumėte.

 

12. NAUDOJIMO SĄLYGOS GALI BŪTI KEIČIAMOS

Galime savo nuožiūra retkarčiais keisti šias naudojimo sąlygas. Bet kokie šių naudojimo sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo paskutinio atnaujinimo datos, nurodomos šių naudojimo sąlygų viršuje. Toliau naudodami šią svetainę sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, įskaitant bet kokius galimus jų pakeitimus. Jei kuri nors šių sąlygų dalis arba bet kokie būsimi šių sąlygų pakeitimai jums būtų nepriimtini, nesinaudokite šia svetaine ir joje nesilankykite.

 

13. KONTAKTINIAI DUOMENYS

Visi atsiliepimai, komentarai, techninės pagalbos prašymai ir kiti su svetaine susiję pranešimai turi būti siunčiami atitinkamai „Franke“ bendrovei, nurodytai svetainės savininko duomenų skiltyje (spustelėkite čia arba galite susisiekti su mumis naudodami bet kurią mūsų svetainėje pateikiamą užklausos formą).  

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. rugsėjo 1 d.