Skip to main content

Privatumo ir slapukų politika

„FRANKE Holding AG“ ir jos dukterinės įmonės (toliau kartu – FRANKE, Bendrovė arba mes) įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. FRANKE dėkoja, kad susidomėjote įmonės gaminiais, apsilankėte šioje svetainėje ar naudojatės mūsų internetinėmis paslaugomis. Jūsų privatumas mums svarbus, todėl siekiame, kad lankydamiesi mūsų svetainėje jaustumėtės patogiai. Mes tvarkome asmens duomenis, renkamus jums lankantis mūsų svetainėse, laikydamiesi teisinių reikalavimų. Šia privatumo ir slapukų politika (toliau – Privatumo politika) taip pat norėtume jus informuoti apie mūsų renkamus asmens duomenis ir slapukus, taikomas saugumo priemones ir apie tai, kaip galite pasinaudoti savo teisėmis. Jei norite gauti daugiau informacijos arba išplėsti skiltis, spustelėkite atitinkamos skilties antraštę toliau.

Remiantis atitinkamomis duomenų apsaugos taisyklėmis ir nuostatomis, duomenų valdytojas yra atitinkama „Franke“ bendrovė, nurodyta svetainės pristatomajame puslapyje. Duomenų valdytojas gali perduoti jūsų asmeninę informaciją mūsų dukterinėms bendrovėms arba trečiųjų šalių paslaugų teikėjams (toliau – duomenų tvarkytojai) aptarnavimo, saugojimo ar kitais tikslais, kad palengvintų įmonės veiklą. Su mūsų vardu veikiančiais duomenų tvarkytojais sudarome sutartis arba pasitelkiame kitas priemones, kad užtikrintumėme mus tenkinantį privatumo lygį ir tokį, kokio reikalaujama pagal taikomus teisės aktus.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Tai apima ir informaciją, pavyzdžiui, jūsų vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą. Asmens duomenys gali būti bet kokios formos (pavyzdžiui, popieriuje, elektroniniai, vaizdo, garso medžiaga). FRANKE įsipareigoja imtis reikiamų veiksmų siekdama užtikrinti, kad visi mūsų tvarkomi asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai ir teisėtai. Visi mūsų darbuotojai, duomenų tvarkytojai ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, turintys prieigą prie asmens duomenų, privalo gerbti jų konfidencialumą ir laikytis šios Privatumo politikos. Asmens duomenis renkame tik tuomet, kai juos mums pateikiate registruodamiesi, pildydami formas ar siųsdami el. laiškus, užsakydami prekes ar paslaugas, teikdami prašymus ar užklausas apie užsakomus gaminius ir pan. situacijose, kai pasirenkate teikti mums informaciją.
Duomenų bazė ir jos turinys lieka FRANKE arba pas mūsų duomenų tvarkytojus ir serveriuose, veikiančiuose mūsų vardu ir mums atskaitinguose.
Išlaikome visų asmens duomenų, kuriuos mums pateikiate, kontrolę ir atsakome už jų naudojimą. Kai kurie iš šių duomenų gali būti laikomi ar tvarkomi kompiuteriais, esančiais kitose jurisdikcijose, kurių duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo vietovės, kurioje gyvenate, įstatymų. Tokiais atvejais garantuojame įdiegti atitinkamą apsaugą, kad duomenų tvarkytojas toje šalyje išlaikytų tokį pat duomenų apsaugos lygį, koks yra vietovėje, kurioje gyvenate.

Naudodamiesi mūsų svetaine, neprivalote pateikti asmeninės informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikia norint suteikti jums paslaugą ar gaminį arba komunikuoti su svetaine jūsų pageidavimu. Galite pasirinkti suteikti mums papildomos informacijos ir padėti mums tobulinti savo paslaugas. Jūsų asmeninė informacija gali būti tvarkoma globaliai.

Toliau paaiškinta, kaip renkame, tvarkome ir naudojame jūsų asmens duomenis savo svetainėje.

Duomenys lankantis mūsų svetainėje

Kai naudojatės mūsų svetaine, duomenys apdorojami tam, kad užtikrintume jūsų sąveiką su svetaine arba saugumo tikslais, pavyzdžiui, siekiant užkirsti kelią netinkamai prieigai, šalinant gedimus ar atliekant patikrinimus. Duomenys, kuriuos renkame, gali būti jūsų interneto ryšio teikėjo pavadinimas, svetainė, kurioje buvo nuoroda į mūsų svetainę, jūsų apsilankymo data ir laikas, svetainės, iš kurių patekote į mūsų svetainę, ir jūsų IP adresas. Toks duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant teikti paslaugas arba jis yra paremtas mūsų teisėtu interesu tvarkyti komunikaciją. Darome prielaidą, kad tai taip pat yra ir jūsų interesas, nes svetainės neįmanoma pavaizduoti be tokios komunikacijos. Galite bet kada ir nenurodydami priežasčių paprieštarauti, kad toliau būtų tvarkomi jūsų duomenys. Vis dėlto norime pabrėžti, kad jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi net ir pateikus prieštaravimą, nes neįmanoma sustabdyti atskirų naudotojų ar visos svetainės tvarkymo, būtino dėl techninių priežasčių. Taigi yra pagrįstų asmens duomenų tvarkymo priežasčių, nusveriančių jūsų interesus, teises ir laisves. Jei norite išvengti pirmiau aprašyto asmens duomenų tvarkymo, nesilankykite mūsų svetainėje. Tokie duomenys pašalinami pasibaigus seansui arba skiltyje „Slapukų naudojimas“ nurodytais atvejais, nebent dėl saugumo juos būtina saugoti ilgiau ir atlikti tyrimą ar dokumentuoti.

Kliento paskyros kūrimo duomenys

Jei mūsų svetainėje sukuriate kliento paskyrą, jūsų pateikti asmens duomenys (pavyzdžiui, vardas, adresas, el. pašto adresas, telefonas, kreipinys ir prieigos duomenys) bus laikomi ir tvarkomi FRANKE klientų duomenų bazėje. Šie duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartis arba suteikti paslaugą. Savo kliento paskyrą galite bet kada išjungti ir (arba) nenurodydami priežasties paprieštarauti tolesniam jūsų asmens duomenų saugojimui ir naudojimui šiuo tikslu – jums tereikės susisiekti su mumis toliau nurodytu adresu. Jei prieštaraujate, nedelsdami pašalinsime jūsų asmens duomenis. Jeigu išjungsite savo kliento paskyrą, padarysime tą patį.

Susisiekite su mumis naudodami kontaktinę formą arba el. paštu

Jei su mumis susisiekiate (pavyzdžiui, kontaktine forma ar el. paštu), jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate mums kontaktinėje formoje, bus saugomi ir tvarkomi bendrovės FRANKE.  Šie duomenys saugomi ir naudojami išskirtinai siekiant atsakyti į jūsų užklausą ir (arba) užmegzti kontaktą bei susijusiam techniniam administravimui. Duomenų apdorojimas atliekamas siekiant įvykdyti sutartį arba įgyvendinti ikisutartines sąlygas, arba kai toks apdorojimas pagrįstas mūsų teisėtu interesu; šiuo atveju mūsų interesas nusvers jūsų interesus, nes tokių užklausų tvarkymas sudaro bendrą mūsų interesą. Taip pat, atsižvelgdami į savo teisėtą interesą, galime pasitelkti trečiųjų šalių paslaugas ir naudoti internetines kontaktines formas, kad patikrintume, ar vartotojas yra tikras, ir kad išvengtume brukalų (žr. skiltį „Slapukų naudojimas – „Google reCAPTCHA“).

Baigę tvarkyti užklausą, korespondenciją saugosime atsižvelgdami į įstatymuose numatytus saugojimo laikotarpius arba jei ilgiau saugoti bus būtina siekiant palaikyti, pateikti ar apginti teisėtus reikalavimus.

Registracijos dėl naujienlaiškių duomenys

Jei užsiregistruojate norėdami gauti mūsų naujienlaiškius, jūsų asmens duomenys (pavyzdžiui, vardas, adresas ir el. pašto adresas) bus saugomi ir tvarkomi bendrovės FRANKE rinkodaros, reklamos ar pasiūlymų tikslais. Šių duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu arba atliekamas siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Šiuo atveju reguliariai siųsime jums reklaminę informaciją apie paslaugas ir produktus, susijusius su FRANKE gaminiais, paslaugomis, pasiūlymais ar įvykiais. Galite bet kada nenurodydami priežasties atsisakyti ateityje gauti tokius naujienlaiškius. Tereikia susisiekti su mumis toliau nurodytu adresu arba atsisakyti prenumeratos pasinaudojant atsisakymo funkcija naujienlaiškyje. Atsisakius prenumeratos, jūsų el. pašto adresą nedelsdami pašalinsime iš naujienlaiškių gavėjų sąrašo, tačiau paliksime kopiją išregistruotų adresų duomenų bazėje, nes turime teisėtą interesą turėti adresą tokioje duomenų bazėje siekdami užtikrinti, kad naujienlaiškiai jums nebus siunčiami ateityje.

Naudotojų apklausos

Dalyvavimas kartais mūsų svetainėje vykdomose naudotojų apklausose yra savanoriškas. Naudotojų apklausoms vykdyti naudojame funkcinius slapukus. Naudotojų apklausose įrašoma techninė informacija yra tokia pat, kuri registruojama naudotojams lankantis mūsų svetainėje (žr. pirmiau). Per apklausą pateikti jūsų atsakymai nebus susieti su jūsų asmens duomenimis, pavyzdžiui, jūsų IP adresu.

Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

Siekdami vykdyti ar taikyti šią Privatumo politiką ir kitas sutartis arba apsaugoti FRANKE, mūsų klientų ar kitų asmenų teises, nuosavybę ar saugumą, jūsų asmeninę informaciją galime atskleisti trečiosioms šalims. Tai apima apsikeitimą informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo ir mažinant kreditingumo riziką arba su bankininkystės įmonės pateikta mokėjimo priemone mūsų elektroninėje parduotuvėje apdorojant mokėjimus už užsakytus gaminius. Asmens duomenis taip pat galime teikti valstybinėms įstaigoms ir reguliavimo ar teisinėms institucijoms, kaip to reikalauja įstatymai. Toks duomenų atskleidimas gali būti būtinas siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus arba atlikti užduotį viešojo intereso naudai, arba remiantis mūsų ar trečiosios šalies teisėtu interesu. Pastaruoju atveju turite teisę prieštarauti tokiam naudojimui, tačiau mes vis tiek galėsime tvarkyti duomenis, jei įrodysime, kad turime už jūsų interesus, teises ir laisves svaresnį pagrindą, arba jei to reikės norint pateikti, vykdyti ar apginti teisėtus reikalavimus.

Jūsų asmens duomenų nepardavimo nuostata

Neparduodame, nemainome ir nenuomojame jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims už bendrovės „Franke“ ribų, nebent šioje Privatumo politikoje ar kituose konkrečiuose pareiškimuose dėl duomenų apsaugos nurodyta kitaip.

Vaikų informacija

Dar vienas mūsų prioritetų – vaikų apsaugos užtikrinimas jiems naudojantis internetu. Skatiname tėvus ir globėjus stebėti, kaip jų vaikai naudojasi internetu, dalyvauti šiame procese ir (arba) jiems patarti ir padėti.

„Franke“ grupė specialiai nerenka jokios vaikų asmeninės informacijos, pagal kurią galėtų būti nustatyta jų tapatybė. Jeigu manote, kad jūsų vaikas pateikė tokią informaciją mūsų svetainėje, primygtinai rekomenduojame nedelsiant su mumis susisiekti, o mes stengsimės, kad tokią informaciją pašalintumėme.

Jūsų slapukų ar panašių technologijų parinktys

Dauguma žiniatinklio naršyklių pagal numatytąsias nuostatas priima funkcinius slapukus. Jeigu nenorite gauti neprivalomų slapukų, galite pakeisti naršyklės nuostatas, kad būtų atsisakyta visų ar tam tikrų tipų slapukų arba kad jums būtų pranešta, kai pasitelkiant svetainės technologijas jums siunčiami slapukai. Gali būti, kad dėl tokių nuostatų nebegalėsite naudotis visomis svetainių funkcijomis. Be to, jei pakeisite slapukų nuostatas, jau sukurti slapukai gali būti nevisiškai pašalinti. Norėdami juos pašalinti, pakeitę slapukų nuostatas, eikite į žiniatinklio naršyklės nuostatas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip keisti naršyklės nuostatas ir blokuoti arba filtruoti slapukus, apsilankykite svetainėje https://www.aboutcookies.org/ arba vadovaukitės technologijų teikėjų nurodymais:

 

„ADOBE ANALYTICS“ NAUDOJIMAS

Mūsų svetainėje naudojama „Adobe Analytics“ – žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Adobe Inc“, 345 Park Avenue San Jose, CA (toliau – „Adobe“). „Adobe Analytics“ naudoja slapukus (žr. pirmiau), išsaugomus jūsų kompiuteryje ir leidžiančius analizuoti, kaip naudojamasi svetaine. „Adobe“ renkama informacija, susijusi su mūsų svetainės naudojimu (pavyzdžiui, nukreipiančioji svetainė, informacija apie tai, kurioje iš mūsų svetainių lankotės, naršyklės tipas, kalbos nuostatos, jūsų operacinė sistema, ekrano raiška), bus perduodama į „Adobe“ serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose, ten ji bus saugoma penkiasdešimt mėnesių ir analizuojama, o atitinkami analizės rezultatai mums bus pateikti anonimizuoti. Šiame procese jūsų naudojimo duomenys nebus susieti su jūsų visu IP adresu. Savo svetainėje įjungėme „Adobe“ siūlomą IP anonimizavimo funkciją, tad pastarieji jūsų IP adreso 8 bitai (IPv4 tipo) arba pastarieji 80 bitų (IPv6 tipo) pašalinami. Jei nenorite, kad „Adobe Analytics“ naudotų jūsų duomenis, šios paslaugos galite atsisakyti naudodami „Adobe“ atsisakymo priemonę, kurią rasite čia: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

„GOOGLE ANALYTICS“ NAUDOJIMAS

Mūsų svetainė naudoja „Google Inc“, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV (toliau – „Google“) svetainės analizės paslaugą „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja slapukus (žr. pirmiau), išsaugomus jūsų kompiuteryje ir leidžiančius analizuoti, kaip naudojamasi svetaine. „Google“ renkama informacija, susijusi su mūsų svetainės naudojimu (pavyzdžiui, nukreipiančioji svetainė, informacija apie tai, kurioje iš mūsų svetainių lankotės, naršyklės tipas, kalbos nuostatos, jūsų operacinė sistema, ekrano raiška), bus perduodama į „Google“ serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose, ten ji bus saugoma penkiasdešimt mėnesių ir analizuojama, o atitinkami analizės rezultatai mums bus pateikti anonimizuoti. Šiame procese jūsų naudojimo duomenys nebus susieti su jūsų visu IP adresu. Savo svetainėje įjungėme „Google“ siūlomą IP anonimizavimo funkciją, tad pastarieji jūsų IP adreso 8 bitai (IPv4 tipo) arba pastarieji 80 bitų (IPv6 tipo) pašalinami.
„Google Analytics“ naudojame tik remdamiesi ankstesniu jūsų sutikimu arba teisėtu savo interesu teikti jums pritaikytą svetainės patirtį. Tikime, kad norite gauti įdomių ir unikalių reklamų. Taigi yra pagrįstų asmens duomenų tvarkymo priežasčių, nusveriančių jūsų interesus, teises ir laisves. Toliau aprašyta, kaip galite atšaukti savo sutikimą dėl „Google Analytics“:
savo sutikimą naudoti tinklo analizę galite bet kada atšaukti naudodami „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės įskiepį   (tokiu atveju bus įdiegtas atsisakymo slapukas) arba pasirinkdami atitinkamą nuostatą savo naršyklės programinėje įrangoje. Abi parinktys neleis naudotis svetainės analize tik tuomet, jei naudosite naršyklę, kurioje įdiegėte įskiepį, ir jei nepašalinsite atsisakymo slapuko.
Daugiau informacijos rasite „Google“ privatumo informacijos atskleidimo svetainėje.

 

GOOGLE teikiamas DOUBLECLICK (reklamos)

Siekdami tikslinėms grupėms teikti pritaikytą reklamą, naudojame „Google“ bendrovės reklamos tinklą „DoubleClick“. Jis renka ir vertina informaciją apie apsilankymus mūsų ir kitose svetainėse bei per savo slapukus sudaro dalį reklamos tinklo. Šiame kontekste jokia jūsų asmeninė informacija, pavyzdžiui, vardas, adresas ar el. pašto adresas, nebus renkama ar naudojama. „DoubleClick“ naudojamuose slapukuose yra tik domeno, per kurį buvo siunčiamas slapukas, pavadinimas (ad.doubleclick.net), numatytasis slapuko galiojimo laikas ir tam tikrų tikslinių grupių reikšmė. Jei nenorite, kad „Google DoubleClick“ įrašytų slapukus, arba jei norite pakoreguoti savo reklamos parinktis, eikite į https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Naudojame „DoubleClick“ / „Google Ads“ remdamiesi jūsų sutikimu, gautu per slapukų reklamjuostę. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti pasirinkdami atitinkamą nuostatą naršyklės programinėje įrangoje, užblokuodami slapukus iš domeno www.googleadservices.com savo naršyklės nuostatose arba apsilankydami svetainėje https://www.youronlinechoices.com ir išjungdami atitinkamas reklamas. Be to, galite išjungti „DoubleClick“ https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

„GOOGLE ADWORDS“

Naudojame „Google AdWords“ siekdami pristatyti savo reklamas trečiųjų šalių svetainėse. Šią paslaugą naudojame norėdami užtikrinti specialiai jums pritaikytą svetainės naudojimą. Reklamos teikiamos per vadinamuosius reklamų serverius. Naudojame reklamų serverių slapukus reklamoms įjungti ir paspaudimams. Jei mūsų svetainę pasiekiate per „Google“ reklamą, „Google“ jūsų naršyklėje įdiegs slapuką. Šis slapukas bus saugomas 30 dienų – jis neskirtas jūsų identifikavimui. FRANKE nerenka ir nesaugo asmens duomenų „Google AdWords“ priemone. Iš „Google“ gauname tik statistinius įvertinimus; jie mums leidžia sužinoti, kokia reklama efektyviausia. Jei turite „Google“ paskyrą, gali būti, kad „Google“ gali priskirti jūsų apsilankymą mūsų svetainėje jūsų paskyrai. Net jei nesate registruoti „Google“, bendrovė gali stebėti jūsų IP adresą ir saugoti jūsų duomenis savo serveryje.
„Google AdWords“ naudojame tik remdamiesi jūsų sutikimu, gautu per slapukų reklamjuostę.
Savo sutikimą naudoti „Google AdWords“ galite bet kada atšaukti pasirinkdami atitinkamą nuostatą naršyklės programinėje įrangoje, užblokuodami slapukus iš domeno www.googleadservices.com savo naršyklės nuostatose arba apsilankydami svetainėje https://www.youronlinechoices.com/ ir išjungdami atitinkamas reklamas. Be to, „Google AdWords“ galite išjungti naudodami naršyklės įskiepį čia https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

„GOOGLE“ DINAMIŠKOJI KARTOTINĖS RINKODAROS FUNKCIJA

Be to, naudojame „Google“ dinamiškąją kartotinės rinkodaros funkciją. Ši funkcija leidžia pateikti suasmenintą, jūsų pomėgiais paremtą reklamą, kai lankotės mūsų svetainėse, priklausančiose „Google Display Network“. „Google“ naudoja slapukus tam, kad galėtų analizuoti, kaip naudojatės svetaine, o tai sudaro tikslinių reklamų pagrindą. Šiuo tikslu jums lankantis mūsų svetainėje „Google“ jūsų naršyklėje išsaugo nedidelę rinkmeną su serijos numeriais. Tai leidžia „Google“ rinkti anoniminę informaciją, kaip naudojatės svetaine. „Google“ nesaugo jokios tapatybę nustatančios informacijos apie jus. Jei vėliau norėsite apsilankyti kitoje „Google Display Network“ priklausančioje svetainėje, jums bus rodomos reklamos, kuriose, tikėtina, bus pavaizduota informacija apie anksčiau jūsų pasirinktus gaminius. Galite išjungti „Google“ slapukų naudojimą paspausdami šią nuorodą ir atsisiųsdami ir įdiegdami įskiepį: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Be to, „Google“ slapukus galite išjungti apsilankę išjungimo svetainėje „Network Advertising Initiative“ ir pasinaudoję siūloma atsisakymo galimybe http://www.networkadvertising.org/choices/. Daugiau informacijos apie „Google Remarketing“ („Google“ kartotinę rinkodarą) ir „Google“ privatumo informaciją rasite čia: http://www.google.com/privacy/ads/.
„Google“ dinamiškąją kartotinės rinkodaros funkciją naudojame tik remdamiesi jūsų išankstiniu sutikimu, gautu per slapukų reklamjuostę. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti pasirinkdami atitinkamą nuostatą savo naršyklės programinėje įrangoje arba užblokuodami slapukus iš domeno www.googleadservices.com naršyklės nuostatose.

 

„GOOGLE reCAPTCHA“

Naudojame „Google reCAPTCHA“ siekdami patikrinti, ar vartotojas yra teisėtas prieš jam pateikiant duomenis mums. Norėtume informuoti, kad naudojant „reCAPTCHA“ taikoma „Google“ privatumo politika ir Paslaugos teikimo sąlygos. „Google reCAPTCHA“ renka aparatinės ir programinės įrangos informaciją, pavyzdžiui, įrenginio ir programos duomenis, ir juos siunčia išanalizuoti „Google“. Naudojant „reCAPTCHA“ surinkta informacija bus naudojama siekiant patobulinti „reCAPTCHA“ ir bendraisiais saugumo sumetimais. Informacija nebus naudojama „Google“ suasmenintoms reklamoms teikti. Daugiau informacijos apie „Google reCAPTCHA“ galite rasti čia:   https://www.google.com/recaptcha/.

Naudojame „Google reCAPTCHA“ saugumo sumetimais remdamiesi mūsų teisėtu interesu. Galite bet kada pašalinti slapukus ar užblokuoti „Google reCAPTCHA“ pasirinkdami atitinkamą naršyklės programinės įrangos nuostatą arba pašalindami / užblokuodami slapukus iš domeno www.google.com > recaptcha ir www.gstatic.com > recaptcha savo naršyklės nuostatose. Tačiau dėl to bus apribotas internetinės formos funkcionalumas, todėl su mumis turėsite susisiekti kitais kanalais.

 

„FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES“

Svetainė dar naudoja funkciją „Custom Audiences“, kurią teikia „Meta Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 („Facebook“ arba jos patronuojančioji bendrovė „Meta“). Ši funkcija leidžia pateikti suasmenintą, jūsų pomėgiais paremtą reklamą, dar vadinamą „Facebook Ads“, kai lankotės Facebook.com arba kitose „Meta Network“ svetainėse. Lankantis mūsų svetainėje, „Facebook“ jūsų naršyklėje išsaugo nedidelę rinkmeną su serijos numeriais. Tai leidžia „Meta“ rinkti anoniminę informaciją, kaip naudojatės svetaine. Jei vėliau norite apsilankyti kitoje „Meta Network“ priklausančioje svetainėje, jums bus rodomos reklamos, kuriose, tikėtina, bus pavaizduota informacija apie anksčiau jūsų pasirinktus gaminius. Jei esate užsiregistravę „Facebook“, gali būti, kad „Meta“ gali priskirti jūsų apsilankymą mūsų svetainėje jūsų paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę „Facebook“, „Meta“ gali stebėti jūsų IP adresą ir saugoti jūsų duomenis savo serveryje.
Pritaikytos auditorijos funkcijos naudojimą galite išjungti apsilankę išjungimo svetainėje http://www.youronlinechoices.eu/. Daugiau informacijos apie „Facebook“ pritaikytą auditoriją rasite čia: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Funkciją „Facebook Custom Audiences“ naudojame tik remdamiesi ankstesniu jūsų sutikimu, kurį davėte priimdami slapukų reklamjuostę, arba teisėtu savo interesu teikti jums suasmenintą svetainės patirtį. Tikime, kad norite gauti įdomių ir unikalių reklamų. Taigi yra pagrįstų asmens duomenų tvarkymo priežasčių, nusveriančių jūsų interesus, teises ir laisves. Bet kada galite paprieštarauti tokiam duomenų tvarkymui, tereikia susisiekti su mumis.
Norėdami peržiūrėti „Facebook“ privatumo politiką eikite į https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

PASLAUGA „FACEBOOK CONNECT“

Prie mūsų svetainės galite prisijungti naudodami prisijungimo paslaugą „Facebook Connect“. Naudojantis paslauga, patvirtinama jūsų tapatybė ir suteikiama galimybė pasidalyti su mumis tam tikra asmens tapatybę identifikuojančia informacija, pavyzdžiui, vardu ir el. pašto adresu, kad iš anksto užpildytume prisijungimo formą. Tokios paslaugos kaip „Facebook Connect“ suteikia jums galimybę skelbti informaciją apie savo veiklas mūsų svetainėje savo paskyros puslapyje, kad galėtumėte ja dalytis su kitais tinkle.
„Facebook Connect“ naudojame remdamiesi jūsų sutikimu, kurį davėte „Facebook“, ir teisėtu interesu padaryti naudojimąsi mūsų svetaine paprastesnį. Tikime, kad norite lengviau naudotis svetaine. Taigi yra pagrįstų asmens duomenų tvarkymo priežasčių, nusveriančių jūsų interesus, teises ir laisves. Bet kada galite paprieštarauti tokiam duomenų tvarkymui, tereikia susisiekti su mumis.

 

„MICROSOFT CLARITY“

Padedami „Microsoft Clarity“ ir „Microsoft Advertising“ ir atsižvelgdami į elgsenos metriką, paspaudimų ar pelės judesių žemėlapį, seansų pakartojimą, fiksuojame, kaip naudojatės svetaine ir su ja sąveikaujate. Naudojimosi svetaine duomenys fiksuojami naudojant pirmosios arba trečiosios šalies slapukus ir kitas sekimo technologijas, padedančias nustatyti gaminių / paslaugų populiarumą ir aktyvumą svetainėje. Taip pat šią informaciją naudojame svetainės optimizavimo, sukčiavimo prevencijos / saugumo užtikrinimo ir reklamos teikimo tikslais. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Microsoft“ renka ir naudoja jūsų duomenis, žr. „Microsoft“ privatumo pareiškime.

 

Į savo svetainę įtraukiame trečiųjų šalių paslaugas ir (arba) turinį. Kai naudojatės tokiomis trečiųjų šalių paslaugomis arba kai rodomas trečiųjų šalių turinys, tarp jūsų ir atitinkamo teikėjo dėl techninių priežasčių įvyksta komunikacijos duomenų apsikeitimas. FRANKE nekontroliuoja nei tokias svetaines valdančių trečiųjų šalių svetainių, nei jų privatumo praktikos. Trečiųjų šalių svetainių teikėjų privatumo praktikos gali skirtis nuo FRANKE, tad negalime laiduoti dėl trečiųjų šalių svetainių ar kalbėti apie jas. Prašome susipažinti su šiomis politikomis prieš pateikiant asmens duomenis šiose svetainėse.
Atitinkami paslaugų ar turinio teikėjai taip pat gali tvarkyti jūsų duomenis savais papildomais tikslais. Remdamiesi savo žiniomis, konfigūravome teikėjų, kurie, kaip mums žinoma, tvarko duomenis savo tikslais, paslaugas ir turinį taip, kad visa komunikacija ne jų paslaugų ar turinio pristatymo mūsų svetainėje tikslu būtų blokuojama arba vyktų tik jums aktyviu veiksmu sutikus su tokia paslauga. Kadangi negalime valdyti trečiųjų šalių renkamų ir tvarkomų duomenų, negalime teikti įpareigojančios informacijos apie tokio jūsų duomenų tvarkymo apimtį ir tikslą.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines (mūsų partnerių, platintojų, filialų ir kitų trečiųjų šalių) ir iš jų. Paspaudę šias nuorodas, automatiškai išeisite iš FRANKE svetainės. FRANKE nekontroliuoja nei tokias svetaines valdančių trečiųjų šalių svetainių, nei jų privatumo praktikos. Trečiųjų šalių svetainių teikėjų privatumo praktikos gali skirtis nuo FRANKE, tad negalime laiduoti dėl trečiųjų šalių svetainių ar kalbėti apie jas. Prašome susipažinti su šiomis politikomis prieš pateikiant asmens duomenis šiose svetainėse. Ši Privatumo politika netaikoma jokiai ne „Franke“ grupės bendrovės svetainei, į kurią pateikta nuoroda.

Socialinių įskiepių naudojimas

FRANKE naudoja vadinamuosius socialinių tinklų įskiepius (mygtukus), pavyzdžiui, „Facebook“, „Google+“, „LinkedIn“, „Pinterest“, „Wechat“ ir „Twitter“. Jums lankantis mūsų svetainėje, šie mygtukai pagal numatytąsias nuostatas išjungiami, t. y. jei atskirai nesiimate veiksmų, jie nesiunčia jokių duomenų į atitinkamus socialinius tinklus. Kad galėtumėte naudotis šiais mygtukais, prieš tai juos suaktyvinkite paspausdami. Jie gali likti aktyvūs tol, kol juos išjungsite arba pašalinsite slapukus (žr. „Slapukai“).
Suaktyvinus užmezgamas tiesioginis ryšys su atitinkamo socialinio tinklo serveriu. Mygtuko turinys persiunčiamas iš socialinio tinklo tiesiai į jūsų naršyklę ir įdiegiamas svetainėje. Suaktyvinus mygtuką, socialinis tinklas gali gauti duomenis, nesvarbu, vyksta sąveika su mygtuku ar ne. Jei esate prisijungę prie socialinio tinklo, jis gali priskirti jūsų apsilankymą svetainėje jūsų naudotojo paskyrai. Socialinis tinklas negali priskirti apsilankymo kitose FRANKE svetainėse, nebent suaktyvinsite atitinkamą mygtuką ir tol, kol jį išjungsite.
Jei esate socialinio tinklo naudotojas ir nenorite suderinti duomenų, gautų jums lankantis mūsų svetainėje, su savo naudotojo duomenimis, turite atsijungti nuo socialinio tinklo prieš įjungdami mygtukus.
Neturime įtakos socialinių tinklų duomenų, renkamų per mygtukus, apimčiai. Socialinių tinklų duomenų naudojimo politikoje pateikiama informacija apie renkamų duomenų tikslą ir apimtį, kaip šie duomenys tvarkomi ir naudojami, jūsų turimas teises ir nuostatas, kuriomis galite naudotis saugodami savo privatumą.
Daugiau informacijos apie tokio jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo apimtį ir tikslą skaitykite teikėjų, kurių paslaugas ir (arba) turinį įtraukiame ir kurie šiame kontekste atsakingi už jūsų duomenų apsaugą, privatumo pranešimuose.

Neperduodame trečiosioms šalims jokių asmens duomenų, nebent tai yra būtina siekiant suteikti mūsų internetines paslaugas, įvykdyti sutartį, tai daryti leidžia atitinkamos teisinės sąlygos arba davėte tam sutikimą. FRANKE gali samdyti kitas įmones ar asmenis (Duomenų tvarkytojus arba Paslaugų teikėjus) atlikti tam tikrus darbus bendrovės vardu. Tai atliekant gali reikėti Duomenų tvarkytojams suteikti prieigą prie asmens duomenų. Mūsų Duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą ir negali naudoti informacijos kitais tikslais, nei nustato FRANKE. Duomenų tvarkytojų atliekamų užduočių pavyzdžiai apima verslo partnerių ar subrangovų paslaugas techninių, mokėjimo ir pristatymo paslaugų srityje, kreditingumo rizikos sumažinimo ar apsaugos nuo sukčiavimo teikėjų, analizių teikėjų, paieškos informacijos teikėjų ar grupės vidaus tvarkytojų paslaugas. Tokie asmenys gaus prieigą tik prie tų asmens duomenų, kurie būtini atitinkamai veiklai atlikti. Šiems Duomenų tvarkytojams konkrečiai draudžiama tvarkyti ar naudoti asmens duomenis kitais tikslais.
Imamės atitinkamų priemonių (pasirašydami sutartį ar kitaip), kad užtikrintume atitinkamą asmens duomenų, atskleidžiamų Duomenų tvarkytojams, apsaugą ir kad Duomenų tvarkytojai taikytų tinkamas teisines, organizacines ir technines procedūras asmens duomenų saugojimui pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

FRANKE yra pasaulinė organizacija, kurios juridiniai asmenys, verslo procesai, valdymo struktūros ir techninės sistemos veikia keliose valstybėse. Mūsų privatumo praktikos sukurtos tam, kad užtikrintume asmens duomenų apsaugą visame pasaulyje. FRANKE politika yra suteikti prieigą prie asmens duomenų tik tiems įgaliotiesiems asmenims, agentams, rangovams, juridiniams asmenims ir Duomenų tvarkytojams, kurie, FRANKE manymu, turi teisėtą poreikį juos žinoti arba turi turėti prie jų prieigą tam, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus. FRANKE naudoja technines ir organizacines saugos priemones jūsų pateiktų ir mūsų tvarkomų duomenų apsaugai nuo manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ar trečių šalių prieigos. Mūsų apsaugos priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologinį vystymąsi.
Jei suteikėme jums (arba jei pasirinkote patys) slaptažodį, leidžiantį pasiekti tam tikras mūsų svetainės vietas, privalote išlaikyti jį konfidencialų. Prašome slaptažodžiu su niekuo nesidalyti.

Jei ankščiau nenurodėme konkrečių duomenų saugojimo laikotarpių, galioja toliau nurodytos bendrosios taisyklės.
Jūsų duomenys bus pašalinti iškart, kai jų nebereikės numatytam tikslui, kai atšauksite savo sutikimą arba paprieštarausite jų naudojimui remdamiesi teisėtu interesu, o mes neturėsime svaresnio teisinio pagrindo. Kai kuriais atvejais duomenų saugojimo laikotarpis gali būti ilgesnis, kai to reikalauja įstatymai (pavyzdžiui, mokesčių ir komerciniai įstatymai) arba duomenys būtini rengiant, teikiant ar ginant teisėtą reikalavimą.

Pagal jums taikomus duomenų privatumo teisės aktus, turite teisę pasinaudoti visomis arba keliomis iš toliau nurodytų teisių kreipdamiesi skiltyje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais.
1. Teisė gauti informaciją: teisė reikalauti (i) informacijos, ar jūsų asmens duomenys saugomi, (ii) prieigos prie jūsų laikomų asmens duomenų kopijų ir (arba) pačių kopijų, įskaitant tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus ir potencialius laikymo laikotarpius. Taip pat galite turėti teisę į tam tikros rūšies duomenų perkeliamumą.
2. Duomenų tikslumas: teisė prašyti ištaisyti ar pašalinti asmens duomenis arba juos apriboti, pavyzdžiui, nes (i) jie yra neišsamūs ir netikslūs, (ii) jų daugiau nebereikia tais tikslais, kuriems buvo renkami, arba (iii) sutikimas, kuriuo tvarkymas buvo paremtas, buvo atšauktas.
3. Duomenų tvarkymo apribojimai: teisė atsisakyti suteikti ir – nepaveikiant duomenų tvarkymo veiklų, vykdytų iki tokio atsisakymo, – atšaukti sutikimą bet kada tvarkyti asmens duomenis.
4. Teisė pateikti skundą: teisė imtis teisinių veiksmų dėl galimų jūsų teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, pažeidimo ir teikti skundus kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

Teisė prieštarauti
Galite pasinaudoti teise prieštarauti, remdamiesi savo konkrečia situacija, kad jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi. Tokiu atveju nurodykite informaciją apie savo konkrečią situaciją. Įvertinę jūsų pateiktus faktus, mes arba nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis, arba pateiksime jums įtikinamą duomenų tvarkymo pagrindą.

Jei pateiksite prašymą, mums pirmiausia reikės patvirtinti jūsų tapatybę, prašymą išnagrinėti ir jums atsakyti per teisės aktuose numatytą terminą. Galime atmesti prašymus, jei jie yra pertekliniai ar piktnaudžiaujantys atitinkama teise, taip pat juos apriboti, jeigu turime svarbesnį pagrindą ar teisinį įsipareigojimą tęsti jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Pasiliekame teisę kartais atnaujinti ir keisti šią Privatumo politiką, atsižvelgdami į asmens duomenų naudojimo būdų ar teisinių reikalavimų pakeitimus. Jei bus tokių pakeitimų, pakeistą Privatumo politiką paskelbsime savo svetainėje.

Jei turite klausimų ar skundų dėl šios Privatumo politikos arba jei norite pasinaudoti pirmiau aprašytomis savo teisėmis, susisiekite su mumis:
Atitinkama „Franke“ bendrovė, nurodyta svetainės pristatomajame puslapyje, – spauskite čia.
Duomenų apsaugos koordinatorei
arba el. paštu privacy@franke.com

 

2023 m. kovo mėn.