Skip to main content

Офіційне повідомлення

Дякуємо за відвідування вебсайту www.franke.com (далі — Сайт) компанії Franke, зазначеної в опублікованих вихідних даних (далі — Franke, ми, нас, нам, наш). Використовуючи Сайт або отримуючи доступ до нього, ви підтверджуєте прийняття цього Офіційного повідомлення, а також нашої Політики конфіденційності вебсайту, яка розміщена на Сайті й додана до цього документа за допомогою посилання.

1. УМОВИ

Це Офіційне повідомлення пов’язане з вашим доступом до Сайту та його застосуванням. ВИКОРИСТОВУЮЧИ САЙТ АБО ОТРИМУЮЧИ ДОСТУП ДО НЬОГО, ВИ ПРИЙМАЄТЕ ЦЕ ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ РАЗОМ З УСІМА ЗАСТОСОВНИМИ ЗАКОНАМИ Й НОРМАМИ (ЗОКРЕМА, МІСЦЕВИМИ) І ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ ЇХ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З ЦИМ ОФІЦІЙНИМ ПОВІДОМЛЕННЯМ, НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ САЙТ І НЕ ОТРИМУЙТЕ ДОСТУП ДО НЬОГО.

 

2. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА САЙТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Сайт, а також його вміст, функції, функціональні можливості (зокрема, уся інформація, програмне забезпечення, текстові й відображувані дані, зображення, відео й аудіо, а також відповідне оформлення, підбір і розташування елементів), включно з усією інформацією, продуктами й послугами, які ми пропонуємо вам з огляду на використання Сайту (разом — Уміст), захищені чинними авторськими правами, торговельними марками та іншими правами власності (зокрема, інтелектуальної) згідно з міжнародними угодами й застосовними місцевими законами, як-от США або інших країн. Сайт і Вміст є власністю нашої компанії та/або відповідних сторонніх ліцензіарів, тобто всі права, правові підстави й законні інтереси, пов’язані із Сайтом і Вмістом, належать нам або таким стороннім ліцензіарам. Наші логотипи, заголовки сторінок, спеціальні графічні елементи та інші піктограми є нашими знаками обслуговування, торговельними марками, зареєстрованими знаками обслуговування або зареєстрованими торговельними марками. Усі інші продукти, назви й логотипи компаній, зазначені на Сайті або в Умісті, є торговельними марками відповідних власників.

Це Офіційне повідомлення дає вам змогу застосовувати Сайт лише для персональних та інших некомерційних цілей. Ви не набуваєте жодних прав власності на Сайт або Вміст. Це Офіційне повідомлення не забезпечує для вас жодних прав, правових підстав, законних інтересів, ліцензій (чітко оформлених або передбачуваних) щодо жодного патенту, торговельної марки, знака обслуговування, авторського права, комерційної таємниці або іншого права інтелектуальної власності Компанії чи відповідних осіб, яким належать права інтелектуальної власності.

 

3. ВІДГУКИ / КОРИСТУВАЦЬКИЙ УМІСТ

Якщо ви надаєте нам коментарі, повідомлення про помилки, відгуки або пропозиції щодо змінення Сайту або Вмісту (разом — Відгуки), ми матимемо право використовувати такі Відгуки на власний розсуд, зокрема додавати їх на Сайт, а також призначати, ліцензувати або іншим чином застосовувати дані цих Відгуків. Надсилаючи, вивантажуючи або передаючи будь-які статті, відповіді в процесі опитувань, розклади, дописи, інформацію, запитання, пропозиції, заявки або інші матеріали (далі — Користувацький уміст) на Сайт, ви повідомляєте й запевняєте, що володієте всіма правами (маєте всі права), потрібні для надсилання, вивантаження або передавання такого Користувацького вмісту, водночас ви надаєте нам необмежену ліцензію на його використання за призначенням.

 

4. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

Ви можете використовувати наші Сайти тільки для законних цілей. Вам заборонено використовувати наш Сайт: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

У жодному разі не намагайтеся отримати несанкціонований доступ до Сайту, сервера, де зберігаються дані нашого Сайту, або до будь-яких серверів, комп’ютерів чи баз даних, під’єднаних до Сайту.

Також ви погоджуєтеся не відтворювати, не дублювати, не копіювати й не перепродавати жодну частину нашого Сайту, щоб не порушити положень цього Офіційного повідомлення. Тобто вам заборонено відтворювати, повторно поширювати, повторно публікувати, дублювати, копіювати, відображати, продавати, здавати в оренду, субліцензувати, використовувати в торгівлі або перепродавати будь-який Уміст або інші елементи Сайту для будь-яких комерційних цілей (окрім Умісту, до якого спеціально й умисно надано доступ для подальшого повторного поширення) без нашої попередньої письмової згоди.

Вам заборонено видаляти будь-який знак торговельної марки або сповіщення про авторські права на нашому Сайті або на фотографіях чи зображеннях, які відображаються на нашому Сайті.

Ви несете повну відповідальність (і ми не несемо жодної відповідальності перед вами або будь-якою третьою особою) за будь-яке недотримання ваших зобов’язань згідно із цими Умовами використання, а також за відповідні наслідки, зокрема за шкоду або збитки, заподіяні вам.

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАС І ВАШІ ВІДВІДУВАННЯ САЙТУ

Персональні дані, які ми збираємо за допомогою Сайту, визначені в нашій Політиці конфіденційності вебсайту, яка доступна для перегляду на цьому Сайті. Використовуючи Сайт, ви погоджуєтеся з усіма нашими діями, пов’язаними з вашими даними, згідно з Політикою конфіденційності вебсайту.

 

6. ДОСТУПНІСТЬ, ВИПРАВЛЕННЯ ТА НАДІЙНІСТЬ ОПУБЛІКОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Інформація, наведена на Сайті або за допомогою нього (зокрема, Уміст), є доступною виключно для загального ознайомлення. Ми залишаємо за собою право змінювати дані Сайту або припиняти його функціонування будь-якої миті зі сповіщенням про такі дії або без нього. Ми не гарантуємо постійного, безперервного або захищеного доступу до Сайту. На функціонування Сайту може впливати безліч чинників або обставин непереборної сили, які ми не здатні контролювати.

Ми вживаємо всіх обґрунтованих заходів для оновлення інформації на Сайті, водночас його Вміст може зазнавати змін без завчасного попередження. Проте ми не беремо на себе жодних зобов’язань щодо оновлення Сайту або його Вмісту. Уміст і Сайт можуть містити технічні, друкарські або фотографічні помилки.

Ми не гарантуємо точності, повноти або корисності Сайту чи Вмісту. Особливості, описи або технічні характеристики продуктів, що відображаються на цьому Сайті, є необов’язковими й надаються тільки для довідки. Ви використовуєте таку інформацію виключно на власний ризик. Ми не маємо жодних зобов’язань і не несемо жодної відповідальності в разі використання таких матеріалів вами або будь-яким іншим відвідувачем Сайту.

Якщо у вас виникли запитання щодо даних, наведених на Сайті, зверніться до нас, скориставшись розділом «Контактна інформація» наприкінці цього Офіційного повідомлення.

 

7. ПОСИЛАННЯ НА САЙТ 

Ви можете розміщувати посилання на домашню сторінку Сайту, лише якщо робите це в чесний і законний спосіб, тобто без жодних запропонованих асоціацій, схвалень або підтверджень нібито з нашого боку без нашої чіткої письмової згоди. 

 

8. ПОСИЛАННЯ ІЗ САЙТУ Й ДІЯЛЬНІСТЬ ТРЕТІХ ОСІБ

Цей Сайт може містити посилання на інші вебсайти. Належне застосування вами цих вебсайтів визначається наявними умовами використання, наведеними на кожному з них. Ми не здійснювали перевірку всіх вебсайтів, пов’язаних посиланнями із Сайтом, і не несемо жодної відповідальності за будь-які зміни даних або наявний уміст на них. Додавання нами будь-якого матеріалу не є ані підтвердженням його якості, ані схваленням пов’язаного з ним вебсайту, ані підтримкою компаній, які володіють або користуються цим матеріалом або пов’язаними з ним вебсайтами.

Цей Сайт також може мати вміст, наданий третіми особами. Усі заяви та/або позиції, висловлені в цих матеріалах, а також увесь уміст, окрім наданого нами, належать відповідним особам або суб’єктам, які несуть повну відповідальність за таку інформацію. Ці матеріали необов’язково відображають нашу позицію. Ми не несемо відповідальності й не маємо зобов’язань перед вами або будь-якою третьою особою за вміст чи точність будь-яких матеріалів, наданих третіми особами.

 

9. БЕЗ ГАРАНТІЙ / БЕЗ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

(a) САЙТ І ВМІСТ ПРОПОНУЮТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» І «ЗА НАЯВНОСТІ» БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ АБО ТВЕРДЖЕНЬ. МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ЧІТКО ОФОРМЛЕНИХ АБО ПЕРЕДБАЧУВАНИХ ГАРАНТІЙ І НЕ НАВОДИМО ЖОДНИХ ТВЕРДЖЕНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ, ЗОКРЕМА, ВІДПОВІДНОСТІ КОНКРЕТНІЙ ЦІЛІ, А ТАКОЖ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ В УСІХ УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ.

(b) ЗОКРЕМА, МИ НЕ НАДАЄМО ЧІТКО ОФОРМЛЕНИХ АБО ПЕРЕДБАЧУВАНИХ ГАРАНТІЙ І НЕ НАВОДИМО ЖОДНИХ ТВЕРДЖЕНЬ: (I) ЩОДО ВЧАСНОСТІ, ТОЧНОСТІ, ЯКОСТІ, ПОВНОТИ АБО НАЯВНОСТІ ВМІСТУ, ІНФОРМАЦІЇ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ПРОДУКТИ, ЯКІ ПУБЛІКУЮТЬСЯ НА ЦЬОМУ САЙТІ; (II) ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ АБО БЕЗПОМИЛКОВОСТІ САЙТУ ТА/АБО (III) СТОСОВНО ТОГО, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ВМІСТУ ТА ІНФОРМАЦІЇ, ОПУБЛІКОВАНИХ НА САЙТІ, НЕ ПОРУШУВАТИМЕ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ. 

(c) У ВСІХ УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ МИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ШКОДУ АБО ЗБИТКИ, СПРИЧИНЕНІ РОЗПОДІЛЕНОЮ АТАКОЮ ТИПУ «ВІДМОВА В ОБСЛУГОВУВАННІ», А ТАКОЖ ЗЛОВМИСНИМИ ПРОГРАМАМИ З ВИМОГОЮ ВИКУПУ, ВІРУСАМИ АБО ІНШИМИ ТЕХНОЛОГІЧНО ШКІДЛИВИМИ ЗАСОБАМИ, ЯКІ МОЖУТЬ ІНФІКУВАТИ ВАШУ КОМП’ЮТЕРНУ ТЕХНІКУ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДАНІ АБО ІНШІ ПАТЕНТОВАНІ МАТЕРІАЛИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ САЙТУ АБО БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГ ЧИ ТОВАРІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ, АБО ПІД ЧАС ЗАВАНТАЖЕННЯ ВАМИ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ ІЗ ЦЬОГО САЙТУ АБО З ІНШОЇ ВЕБСТОРІНКИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ЦИМ САЙТОМ.

(d) У ЖОДНОМУ РАЗІ МИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК ДОСТУПУ ДО САЙТУ АБО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЗОКРЕМА: (A) ВТОРИННІ, ПОБІЧНІ, НЕПРЯМІ, УСТАНОВЛЕНІ ЯК ПОКАРАННЯ, ОСОБЛИВІ, ЗБІЛЬШЕНІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ; (B) ПІДВИЩЕНІ ВИТРАТИ, ЗМЕНШЕНУ ВАРТІСТЬ АБО ВТРАТИ БІЗНЕСУ, ВИРОБНИЦТВА, ДОХОДІВ АБО ПРИБУТКУ; (C) ВТРАТУ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ АБО РЕПУТАЦІЇ КОМПАНІЇ; (D) ВИКОРИСТАННЯ, НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ, ВТРАТУ, ПЕРЕРИВАННЯ / ЗАТРИМКУ ЧИ ВІДНОВЛЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ДАНИХ АБО ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКИ ДАНИХ / СИСТЕМИ; (E) ВИТРАТИ НА ЗАМІНУ ТОВАРІВ ЧИ ПОСЛУГ У КОЖНІЙ ОКРЕМІЙ СИТУАЦІЇ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЧИ БУЛИ МИ СПОВІЩЕНІ ПРО ЙМОВІРНІСТЬ ТАКИХ ВТРАТ / ЗБИТКІВ АБО ЧИ МОЖНА БУЛО ПЕРЕДБАЧИТИ ЇХ В ІНШИЙ СПОСІБ.

(e) НАВЕДЕНІ ВИЩЕ ПОЛОЖЕННЯ НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ЖОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЯКІ НЕ МОЖНА ВИКЛЮЧИТИ АБО ОБМЕЖИТИ ЗГІДНО ІЗ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

 

10. РЕГУЛЮВАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО Й МІСЦЕ РОЗГЛЯДУ СПРАВ

Усі спірні питання щодо Сайту, Умісту або цього Офіційного повідомлення, а також всі відповідні правові спори або претензії (у кожній конкретній ситуації, включно з позадоговірними правовими спорами або претензіями), регулюються та трактуються згідно з чинним законодавством у зареєстрованому місці розташування компанії Franke (див. розділ «Контактна інформація» нижче), не беручи до уваги норми колізійного права.

Усі правові спори, пов’язані із цим Офіційним повідомленням, вирішуватимуться виключно в цивільних судах загальної юрисдикції з огляду на юридичну адресу компанії Franke, яка відображена в розділі «Контактна інформація» нижче, водночас ви погоджуєтеся з тим, що місцем здійснення заходів щодо цього Офіційного повідомлення є юридична адреса компанії Franke, яка відображена в розділі «Контактна інформація» нижче.

 

11. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ

Якщо ми дізнаємося, що ви порушили це Офіційне повідомлення Сайту, ми можемо негайно вжити коригувальних заходів, зокрема заборонити вам застосовувати Сайт і запропоновані нами послуги, а також видалити всю інформацію, дані й уміст, розміщені вами на Сайтах, будь-якої миті й без завчасного попередження. Якщо внаслідок вашого порушення ми зазнали збитків, ми можемо на власний розсуд вимагати від вас їхнього відшкодування.

 

12. ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЯ

Ми можемо періодично змінювати це Офіційне повідомлення на власний розсуд. Усі зміни цього Офіційного повідомлення набувають чинності з дати останнього оновлення, розміщеної у верхній частині Умов використання. Якщо ви продовжуєте використання Сайту, це означає вашу неодмінну згоду з цим Офіційним повідомленням, включно з усіма можливими змінами й модифікаціями з нашого боку. Якщо будь-яка частина цих Умов або будь-які їхні подальші зміни є неприйнятними для вас, не використовуйте Сайт і не отримуйте доступ до нього.

 

13. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Усі відгуки, коментарі, запити на технічну підтримку та інші повідомлення щодо Сайту слід надсилати на адресу компанії Franke, зазначену у вихідних даних вебсайту (натисніть тут). Крім того, до нас можна звернутися за допомогою будь-якої контактної форми на Сайті.  

 

Дата останнього оновлення: 1 вересня 2022 року