Skip to main content

Gizlilik ve Çerez Politikası

FRANKE Holding AG ve bağlı şirketleri (bundan böyle birlikte "FRANKE", "Şirket", "biz" veya "bize" olarak anılacaktır) gizliliğinizi korumayı kesin bir şekilde taahhüt etmektedir. FRANKE, ürünlerine gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve bu web sitesini ziyaret ettiğiniz veya web servislerimizi kullandığınız için teşekkür eder. Gizliliğiniz bizim için önemlidir ve web sitemizi ziyaret ederken kendinizi rahat hissetmenizi istiyoruz. Web sitelerimize yapılan ziyaretler sırasında toplanan kişisel veriler tarafımızca yasal hükümlere göre işlenmektedir. İşbu gizlilik ve çerez politikası ("Gizlilik Politikası") ile ayrıca topladığımız kişisel veriler ve çerezler, amaç, güvenlik önlemleri ve haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Daha fazla bilgi almak veya tümünü genişletmek isterseniz, lütfen aşağıdaki ilgili bölüm başlığına tıklayın:

İlgili veri koruma kuralları ve düzenlemeleri kapsamında denetleyici, web sitesinin künyesinde yayınlanan ilgili Franke şirketidir. Denetleyici, kişisel bilgilerinizi hizmet verme, işleme, saklama veya ticari faaliyetlerimizi kolaylaştıran diğer amaçlar için bağlı şirketlerimize veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara ("veri işleyenler") aktarabilir. Bizim adımıza hareket eden veri işleyenlerden, kendi uygulamalarımızla karşılaştırılabilir düzeyde ve yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde gizlilik koruma seviyesini sürdürmelerini talep etmek için sözleşmesel veya diğer uygun araçları kullanmaktayız.

Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir; kimliği belirlenebilir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğini ifade eden belirli özelliklerden biri veya birkaçı gibi bir tanımlayıcı ile ilişkilendirilerek kimliği belirlenebilen herhangi bir gerçek kişidir. Bu; adınız ve soyadınız, adresiniz ve e-posta adresiniz, telefon numaranız veya doğum gününüz gibi bilgileri içerir. Kişisel Veriler herhangi bir biçimde olabilir (örn. basılı, elektronik, video, ses). FRANKE, tarafımızdan işlenen tüm Kişisel Verilerin adil ve yasalara uygun şekilde işlenmesini sağlayacak gerekli adımları atmayı taahhüt eder. Kişisel Verilere erişimi olan tüm çalışanlarımız, veri işleyenlerimiz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız, Kişisel Verilerin gizliliğine saygı göstermek ve işbu Gizlilik Politikasına uymakla yükümlüdür. Kişisel verileri yalnızca kayıt, form doldurma veya e-posta yoluyla, ürün veya hizmet siparişinin bir parçası olarak, sipariş edilen ürünlerle ilgili soru veya talepler ve bize bilgi sağlamayı seçtiğiniz benzer durumlar yoluyla tarafımıza ilettiğinizde topluyoruz.
Veri tabanı ve içeriği, FRANKE'de veya bizim adımıza hareket eden ve bize karşı sorumlu olan veri işleyenlerde ve sunucularda kalır.
Bize ifşa ettiğiniz herhangi bir kişisel verinin kullanımının kontrolü ve sorumluluğu bizde kalacaktır. Bu verilerin bir kısmı, veri koruma yasaları sizin yaşadığınız yargı alanından farklı olabilecek diğer yargı alanlarında bulunan bilgisayarlarda saklanabilir veya işlenebilir. Bu tür durumlarda, ilgili ülkedeki veri işleyenin, veriler üzerinde sizin yaşadığınız ülkede geçerli olanlara eşdeğer korumalar sağlamasını zorunlu kılmak için uygun korumaların yürürlükte olmasını sağlıyoruz.

Tarafınıza bir ürün veya hizmet sağlanması veya talebiniz üzerine web sitemizle iletişim kurmak için gerekli olabilecek durumlar dışında, web sitemizi kullanmanın bir koşulu olarak kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekmemektedir. Hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olacak ek bilgiler sağlamayı tercih edebilirsiniz. Kişisel bilgileriniz dünya çapında işlenebilir.

Kişisel verilerinizi web sitemizde nasıl topladığımız, işlediğimiz ve kullandığımız aşağıda açıklanmaktadır:

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada elde edilen veriler

Web sitemizi kullandığınızda, web sitemizle iletişim kurabilmeniz için veya uygunsuz erişimin önlenmesi, sorun giderme veya test etme gibi güvenlik amaçlarıyla veriler işlenmektedir. Topladığımız veriler, internet servis sağlayıcınızın adını, web sitemize bağlanmak için kullandığınız web sitesini, ziyaretinizin tarih ve saatini, web sitemizden ziyaret ettiğiniz web sitelerini ve IP adresinizi içerebilir. Söz konusu işleme, hizmetlerimizi sağlamak için gereklidir veya iletişimin yönetilmesi konusundaki meşru menfaatimize dayanmaktadır. Web sitesi bu iletişim olmadan görüntülenemeyeceğinden, bunun sizin de yararınıza olduğunu varsayıyoruz. Verilerinizin bu amaçla işlenmesine, herhangi bir zamanda, geleceğe yönelik geçerli bir neden göstermeden itiraz edebilirsiniz. Bununla birlikte, kişisel verilerinizin işlenmesinin, web sitesinin bireysel kullanıcıları için veya genel olarak teknik nedenlerle gerekli işlemenin durdurulması mümkün olmadığından, web sitesine itiraz edildikten sonra bile devam edebileceğini belirtmek isteriz. Bu nedenle, işleme için çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize ağır basan zorlayıcı gerekçeler vardır. Yukarıda açıklanan işlemeyi engellemek istiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmekten kaçınmanız yeterlidir. Bu tür veriler, bir güvenlik olayının dokümantasyonun incelenmesi amacıyla daha uzun süre saklanmalarını gerektirmediği sürece, bir oturumdan sonra veya “Çerezlerin Kullanımı” bölümünde ana hatlarıyla belirtilen sürelerden sonra silinir.

Müşteri hesabı oluşturmaya ilişkin veriler

Web sitemizde bir müşteri hesabı oluşturursanız, sağladığınız kişisel veriler (örn. isim, adres, e-posta adresi, telefon, unvan ve erişim verileri) FRANKE'nin müşteri veri tabanında saklanacak ve işlenecektir. Bu veriler, bir sözleşmeyi yerine getirmek veya bir hizmet oluşturmak için işlenir. Müşteri hesabınızı istediğiniz zaman devre dışı bırakabilir ve/veya kişisel verilerinizin bu amaçla daha fazla saklanmasına ve kullanılmasına, aşağıda verilen irtibat adresiyle iletişime geçerek geleceğe yönelik geçerli bir neden göstermeksizin itiraz edebilirsiniz. İtiraz durumunda kişisel verilerinizi derhal sileceğiz. Müşteri hesabının devre dışı bırakılması durumunda, müşteri hesabınızı da sileceğiz.

İletişim formu veya e-posta yoluyla iletişim

Bizimle iletişime geçerseniz (örn. iletişim formu veya e-posta yoluyla), iletişim formunda bize sağladığınız kişisel verileriniz FRANKE tarafından saklanacak ve işlenecektir.  Bu veriler, yalnızca talebinizin yanıtlanması ve/veya iletişim kurulması ve ilgili teknik yönetim için saklanır ve kullanılır. Bu verilerin işlenmesi, bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin ifası için gerçekleşir veya işleme, bu taleplerin işlenmesi karşılıklı çıkarımıza olduğundan, çıkar çatışması bu bağlamda sizin çıkarlarınıza ağır basmaksızın, meşru menfaate de dayalı olur. Meşru menfaatimiz olarak web iletişim formlarımız aracılığıyla istenmeyen e-postadan kaçınmak amacıyla meşru kullanıcıları doğrulamak için üçüncü taraf hizmetlerini de kullanabiliriz (“Çerezlerin Kullanımı” – “Google reCAPTCHA” bölümüne bakın).

Talebin işlenmesi tamamlandıktan sonra, yazışmaları yalnızca kanuni, yasal saklama süreleri veya zaman aşımı süreleri mevcut olduğu veya yasal hak talepleri ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için daha fazla saklanmaları gerektiği sürece saklayacağız.

Haber bülteni kaydına ilişkin hesap verileri

Haber bülteni hizmetimize kaydolursanız, kişisel verileriniz (örn. isim, adres ve e-posta adresi) FRANKE tarafından pazarlama, reklam veya tanıtım amaçlarıyla saklanacak ve işlenecektir. Bu verilerin işlenmesi, onayınıza bağlıdır veya sözleşmenin yerine getirilmesi için gerçekleşir. Bu durumda, size FRANKE'nin ürünleri, hizmetleri, teklifleri veya etkinlikleriyle ilişkili hizmetler ve ürünler hakkında düzenli olarak tanıtım bilgileri göndereceğiz. Aşağıdaki irtibat adresiyle iletişime geçerek veya haber bülteninde sağlanan abonelikten çıkma seçeneği aracılığıyla aboneliğinizi iptal ederek, herhangi bir zamanda geleceğe yönelik bir neden belirtmeksizin bu tür haber bültenlerini almaktan vazgeçebilirsiniz. Aboneliğinizi iptal ettiğinizde, e-posta adresiniz, size artık haber bültenleri sunulmadığından emin olmak için meşru bir menfaatimiz olduğunu varsaydığımız, kapsam dışında kalma veri tabanımızdaki bir kopya dışında, haber bülteni dağıtım listemizden derhal silinecektir.

Kullanıcı anketleri

Web sitemizde zaman zaman gerçekleştirilen kullanıcı anketlerine katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Kullanıcı anketlerini gerçekleştirmek için işlevsel çerezler kullanıyoruz. Kullanıcı anketi tarafından kaydedilen teknik bilgiler, kullanıcılar web sitesini ziyaret ettiğinde kaydedilen bilgilerle aynıdır (yukarıya bakın). Kullanıcı anketi sırasında verdiğiniz yanıtlar, IP adresiniz gibi kişisel verilerinizle ilişkilendirilmeyecektir.

Üçüncü Taraflara İfşa

Kişisel bilgilerinizi, işbu Gizlilik Politikasını ve diğer anlaşmaları yürürlüğe koymak ya da uygulamak veya FRANKE müşterilerimizin veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için üçüncü taraflara ifşa edebiliriz. Bu, dolandırıcılıktan korunma ve kredi riskinin azaltılması amacıyla veya sipariş edilen ürünler için ödemeleri işleme koymak üzere çevrimiçi mağazamızda bir bankacılık kurumu tarafından sunulan bir ödeme ağ geçidi aracılığıyla diğer şirket ve kuruluşlarla bilgi alışverişini içerir. Kanun veya düzenlemelerin gerektirdiği şekilde devlet kurumlarına ve düzenleyici ve yasal makamlara da kişisel veriler sağlayabiliriz. Bu tür ifşa, yasal bir yükümlülüğü karşılamak için gerekli olabileceği gibi, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekebilir veya tarafımızın ya da üçüncü bir tarafın meşru menfaatine dayalı olabilir. Sayılan durumların sonuncusunda, bu tür bir kullanıma itiraz etme hakkınız vardır, ancak çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize baskın gelen zorlayıcı meşru gerekçeler gösterebildiğimiz takdirde veya yasal hak taleplerinin tesisi, uygulanması veya savunulması için gerekli olması halinde, verileri işlemeye devam edebiliriz.

Kişisel Verilerinizin Satışa Konu Edilmemesi

Bu Gizlilik Politikasında veya belirli durumlarda geçerli olan diğer veri koruma beyanlarında aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerinizi Franke dışındaki üçüncü taraflara satmayacak, ticaret konusu yapmayacak, lisanslamayacak veya kiralamayacağız.

Çocuklara ait Bilgiler

Önceliğimizin bir diğer kısmı da çocukların interneti kullanması sırasında ek koruma sağlamaktır. Ebeveynleri ve vasileri çocukların internetteki faaliyetlerini gözlemlemeleri, bu faaliyetlere katılmaları ve/veya çocukları bu esnada izleyip yönlendirmeleri için teşvik ediyoruz.

Franke Group, çocuklardan bilerek Kişisel Tanımlayıcı Bilgi toplamaz. Çocuğunuzun bu tür bilgileri web sitemizde sağladığını düşünüyorsanız, derhal bizimle iletişime geçmenizi önemle tavsiye ederiz; bu tür bilgileri kayıtlarımızdan derhal kaldırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Çerezler veya benzer Teknolojiler hakkındaki tercihleriniz

Çoğu web tarayıcısı varsayılan olarak işlevsel çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. İsteğe bağlı çerezleri almak istemiyorsanız, tarayıcınızı çerezlerin tümünü veya bazılarını reddedecek veya web sitesi teknolojileri tarafından çerez gönderildiğinde sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlar, Sitelerin tüm işlevlerinden yararlanmanızı etkileyebilir. Ayrıca, çerez ayarlarının değiştirilmesi, halihazırda oluşturulmuş olan tüm çerezleri tamamen silmeyebilir. Bunları silmek için çerez ayarlarınızı değiştirdikten sonra web tarayıcınızın ayarlarını ziyaret edin.

Çerezleri engellemek veya filtrelemek üzere tarayıcı ayarlarınızın değiştirilmesi konusunda daha fazla bilgi için https://www.aboutcookies.org/ adresini ziyaret edin veya teknoloji sağlayıcılarının talimatlarını izleyin:

 

ADOBE ANALYTICS’İN KULLANIMI

Web sitemiz, Adobe Inc, 345 Park Avenue San Jose, CA (“Adobe”) şirketinin bir web analiz hizmeti olan Adobe Analytics'i kullanır. Adobe Analytics, bilgisayarınızda saklanan ve web sitesinin kullanımının analiz edilmesini sağlayan Çerezler (yukarıya bakın) kullanır. Web sitemizi kullanımınızla bağlantılı olarak Adobe tarafından toplanan bilgiler (örn. yönlendiren web sitesi, hangi web sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz, tarayıcı türünüz, dil ayarlarınız, işletim sisteminiz, ekran çözünürlüğünüz) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Adobe sunucusuna iletilecek olup, elli aylık bir veri saklama süresi boyunca burada saklanarak analiz edilecektir; ilgili sonuçlar daha sonra anonimleştirilmiş bir biçimde tarafımıza sunulacaktır. Bu süreçte, kullanım verileriniz tam IP adresinizle bağlantılandırılmayacaktır. Web sitemizde Adobe tarafından sunulan IP anonimleştirme işlevi etkinleştirilmiştir, böylece IP adresinizin son 8 biti (IPv4 tipi) veya son 80 biti (IPv6 tipi) silinir. Verilerinizin Adobe Analytics tarafından kullanılmasını istemiyorsanız Adobe'un burada bulunan kapsam dışında kalma aracını kullanabilirsiniz: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

GOOGLE ANALYTICS’İN KULLANIMI

Web sitemiz, Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD ("Google") şirketinin bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, bilgisayarınızda saklanan ve web sitesinin kullanımının analiz edilmesini sağlayan Çerezleri (yukarıya bakın) kullanır. Web sitemizi kullanımınızla bağlantılı olarak Google tarafından toplanan bilgiler (örn. yönlendiren web sitesi, hangi web sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz, tarayıcı türünüz, dil ayarlarınız, işletim sisteminiz, ekran çözünürlüğünüz) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Google sunucusuna iletilecek olup, elli aylık bir veri saklama süresi boyunca burada saklanarak analiz edilecektir; ilgili sonuçlar daha sonra anonimleştirilmiş bir biçimde tarafımıza sunulacaktır. Bu süreçte, kullanım verileriniz tam IP adresinizle bağlantılandırılmayacaktır. Web sitemizde Google tarafından sunulan IP anonimleştirme işlevi etkinleştirilmiştir, böylece IP adresinizin son 8 biti (IPv4 tipi) veya son 80 biti (IPv6 tipi) silinir.
Google Analytics'i, size kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sağlamak için yalnızca önceden onayınızı veya meşru menfaatimizi temel alarak kullanıyoruz. İlgi çekici ve özgün reklamlar almanızın da yararınıza olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, işleme için çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize ağır basan zorlayıcı gerekçeler vardır. Aşağıda, Google Analytics'e verdiğiniz onayınızı nasıl geri çekebileceğiniz açıklanmaktadır:
Web analizinin kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, bir kapsam dışında kalma çerezinin ayarlanacağı Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisini kullanarak veya tarayıcı yazılımınızda ilgili ayarı seçerek geri çekebilirsiniz. Her iki seçenek de, yalnızca eklentiyi kurduğunuz tarayıcıyı kullandığınız ve kapsam dışında kalma Çerezini silmediğiniz takdirde web analizinin kullanılmasını engelleyecektir.
Daha fazla bilgi için lütfen Google'ın Gizlilik İfşa Politikası sitesini ziyaret edin.

 

DOUBLECLICK BY GOOGLE (REKLAM)

Hedef gruba özel reklam sunmak için, çerezleri aracılığıyla web sitelerimize ve reklam ağının bir parçasını oluşturan diğer web sitelerine yapılan ziyaretler hakkında bilgi toplayan ve değerlendiren DoubleClick by Google reklam ağını kullanıyoruz. Bu bağlamda adınız, adresiniz veya e-posta adresiniz gibi sizinle ilgili hiçbir kişisel veri toplanmayacak veya kullanılmayacaktır. DoubleClick tarafından kullanılan çerezler, yalnızca çerezin ayarlandığı alanın adını (ad.doubleclick.net), çerezin varsayılan sona erme zamanını ve belirli hedef gruplar için geçerli olan değeri içerir. DoubleClick by Google'ın herhangi bir çerez ayarlamasını istemiyorsanız veya reklam tercihlerinizi ayarlamak istiyorsanız şu adrese gidin: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
DoubleClick/ Google Ads'i, çerez başlığımız aracılığıyla verdiğiniz onaya dayalı olarak kullanıyoruz. Tarayıcı yazılımınızda ilgili ayarı seçerek, tarayıcı ayarlarınızda www.googleadservices.com alan adından gelen çerezleri engelleyerek veya https://www.youronlinechoices.com sitesini ziyaret edip ilgili reklamları devre dışı bırakarak onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Ayrıca, DoubleClick’i https://www.google.com/settings/ads/plugin altından devre dışı bırakabilirsiniz.

 

GOOGLE ADWORDS

Reklamlarımızı üçüncü taraf web sitelerinde sunmak için Google Adwords kullanıyoruz. Bu hizmeti size kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sağlamak için kullanıyoruz. Reklamlar, "Reklam Sunucuları" adı verilen sunucular aracılığıyla iletilir. Reklamların ve tıklamaların etkisini ölçmek için Reklam Sunucusu Çerezleri kullanıyoruz. Web sitemize bir Google reklamı aracılığıyla ulaşırsanız, Google tarayıcınıza bir çerez yerleştirir. Bu Çerez 30 gün boyunca saklanacak olup, sizin kimliğinizi belirleme amacı taşımamaktadır. FRANKE, Google AdWords'ü kullanarak kişisel veri toplamaz veya saklamaz. Google'dan yalnızca hangi reklamın en verimli olduğunu bize bildiren istatistiksel değerlendirmeler alıyoruz. Google'da bir hesabınız varsa, Google'ın web sitemize yaptığınız ziyareti hesabınıza ataması mümkündür. Google'da kayıtlı olmasanız bile, Google IP adresinizi izleyebilir ve verilerinizi kendi sunucusunda saklayabilir.
Google AdWords'ü yalnızca, çerez başlığımızı kabul ederken verdiğiniz onay temelinde kullanıyoruz.
Google AdWords’ün kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, tarayıcı yazılımınızda ilgili ayarı seçerek, tarayıcı ayarlarınızda www.googleadservices.com alan adından gelen çerezleri engelleyerek veya https://www.youronlinechoices.com sitesini ziyaret edip ilgili reklamları devre dışı bırakarak geri çekebilirsiniz. Ayrıca, https://www.google.com/settings/ads/plugin adresinde bulunan bir tarayıcı eklentisiyle Google AdWords'ü devre dışı bırakabilirsiniz.

 

GOOGLE DİNAMİK YENİDEN PAZARLAMA

Ek olarak, Google'ın dinamik yeniden pazarlama işlevini kullanıyoruz. Bu işlevsellik, Google Görüntülü Reklam Ağı'na ait diğer web sitelerini ziyaret ettiğinizde kişiselleştirilmiş, ilgi alanına dayalı reklamlarla sizi hedeflememizi sağlar. Google, hedef odaklı reklamın temeli olan web sitemizi kullanımınızı analiz etmek için çerezleri kullanır. Bu amaçla Google, web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınızda seri numaraları olan küçük bir dosya saklar. Bu, Google'ın web sitesini kullanımınızla ilgili anonim bilgiler toplamasını sağlar. Google, sizinle ilgili herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi saklamaz. Daha sonra Google Görüntülü Reklam Ağı'na ait başka bir web sitesini ziyaret etmeniz durumunda, size, daha önce seçtiğiniz bilgi veya ürünleri göz önünde bulundurma olasılığı yüksek olan reklamlar gösterilecektir. Bu bağlantıyı izleyerek ve sağlanan eklentiyi indirip kurarak Google tarafından çerez kullanımını kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternatif olarak, Network Advertising Initiative'in devre dışı bırakma sitesini ziyaret ederek ve sunulan kapsam dışında kalma seçeneğini uygulayarak Google çerezlerini devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.networkadvertising.org/choices/. Google Yeniden Pazarlama ve Google'ın gizlilik bilgileri hakkında daha fazla bilgiye http://www.google.com/privacy/ads/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Google Dinamik Yeniden Pazarlama'yı yalnızca, çerez başlığımızı kabul ettiğinizde önceden verdiğiniz onaya dayalı olarak kullanıyoruz. Tarayıcı yazılımınızda ilgili ayarı seçerek veya tarayıcı ayarlarınızda www.googleadservices.com alan adından gelen çerezleri engelleyerek onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

 

GOOGLE reCAPTCHA

Tarafımıza veri göndermeden önce meşru kullanıcıları doğrulamak için Google'ın reCAPTCHA programını kullanıyoruz. reCAPTCHA kullanımının Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları'na tabi olduğunu bildirmek isteriz. Google reCAPTCHA, cihaz ve uygulama verileri gibi donanım ve yazılım bilgilerini toplayarak ve bu verileri analiz için Google'a göndererek çalışır. reCAPTCHA'nın kullanımıyla bağlantılı olarak toplanan bilgiler, reCAPTCHA'yı iyileştirmek ve genel güvenlik için kullanılacaktır. Google tarafından kişiselleştirilmiş reklam için kullanılmayacaktır. Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgiye https://www.google.com/recaptcha/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Google reCAPTCHA'yı güvenlik gerekçeleriyle meşru menfaatimiz temelinde kullanıyoruz. Bu çerezleri istediğiniz zaman silebilir veya tarayıcı yazılımınızda ilgili ayarı seçmek ya da tarayıcı ayarlarınızda www.google.com > recaptcha ve www.gstatic.com > recaptcha alan adından çerezleri silmek/engellemek suretiyle Google reCAPTCHA'yı istediğiniz zaman engelleyebilirsiniz. Ancak bu, web formunun kullanılabilirliğini kısıtlayacaktır ve diğer kanallar aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz gerekecektir.

 

FACEBOOK ÖZEL HEDEF KİTLELER

Ayrıca, bu web sitesi Meta Inc., 1601 S'nin "Özel Hedef Kitleler" işlevini kullanır. California Ave, Palo Alto, CA 94304 ("Facebook" veya ana şirketi “Meta”). Bu işlevsellik, Facebook.com'u veya Meta Ağı’na ait diğer web sitelerini ziyaret ettiğiniz takdirde, Facebook Reklamları adı verilen kişiselleştirilmiş, ilgi alanına dayalı reklamlarla sizi hedeflememizi sağlar. Facebook, web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınızda seri numaraları olan küçük bir dosya saklar. Bu, Meta’nın web sitesini kullanımınızla ilgili anonim bilgiler toplamasını sağlar. Daha sonra Meta Ağı’na ait başka bir web sitesini ziyaret etmeniz durumunda, size, daha önce seçtiğiniz bilgi veya ürünleri göz önünde bulundurma olasılığı yüksek olan reklamlar gösterilecektir. Facebook’ta kayıtlıysanız, Meta’nın web sitemize yaptığınız ziyareti hesabınıza ataması mümkündür. Facebook’ta kayıtlı olmasanız bile, Meta IP adresinizi izleyebilir ve verilerinizi kendi sunucusunda saklayabilir.
Aşağıdaki devre dışı bırakma sitesini ziyaret ederek özel hedef kitlelerin kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.eu/. Facebook özel hedef kitleleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Facebook Özel Hedef Kitleleri yalnızca, çerez başlığımızı kabul ettiğinizde önceden verdiğiniz onaya veya size kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sağlamak için meşru menfaatimize dayalı olarak kullanıyoruz. İlgi çekici ve özgün reklamlar almanızın da yararınıza olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, işleme için çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize ağır basan zorlayıcı gerekçeler vardır. Bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman bu işlemeye itiraz edebilirsiniz.
Facebook'un gizlilik politikası için şu adrese gidin: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

FACEBOOK CONNECT

Facebook Connect oturum açma hizmetini kullanarak web sitemize giriş yapabilirsiniz. Bu hizmet, kimliğinizi doğrulayacak ve kayıt formumuzu önceden doldurmak için adınız ve e-posta adresiniz gibi belirli kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi bizimle paylaşma seçeneği sunacaktır. Facebook Connect gibi hizmetler, ağınızdaki diğer kişilerle paylaşmak için web sitemizdeki faaliyetleriniz hakkında bilgileri profil sayfanıza gönderme seçeneği sunar.
Facebook Connect'i, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak için Facebook/Meta'ya verdiğiniz onay ve meşru menfaatimiz temelinde kullanıyoruz. Web sitemizin kullanımının kolay olmasının sizin de yararınıza olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, işleme için çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize ağır basan zorlayıcı gerekçeler vardır. Bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman bu işlemeye itiraz edebilirsiniz.

 

MICROSOFT CLARITY

Ürünlerimizi/hizmetlerimizi iyileştirmek ve pazarlamak için davranışsal ölçümler, ısı haritaları ve oturum tekrarı yoluyla web sitemizi nasıl kullandığınızı ve web sitemizle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu tespit etmek için Microsoft Clarity ve Microsoft Advertising ile işbirliği yapıyoruz. Web sitesi kullanım verileri, ürünlerin/hizmetlerin popülaritesini ve çevrimiçi etkinliği belirlemek için birinci ve üçüncü taraf çerezleri ve diğer izleme teknolojileri kullanılarak toplanır. Ek olarak, bu bilgileri site optimizasyonu, dolandırıcılık/güvenlik ve reklam için kullanıyoruz. Microsoft'un verilerinizi nasıl topladığı ve kullandığı hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Gizlilik Bildirimi'ni ziyaret edin.

 

Web sitemizde üçüncü taraf hizmetleri ve/veya içeriğine yer veriyoruz. Bu tür üçüncü taraf hizmetlerini kullandığınızda veya üçüncü taraf içeriğini görüntülediğinizde, teknik nedenlerle sizinle ilgili sağlayıcı arasında iletişim verileri karşılıklı olarak aktarılır. FRANKE; web sitelerini de, bu web sitelerini yöneten üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarını da kontrol etmez. Üçüncü taraf web sitesi sağlayıcılarının gizlilik uygulamaları FRANKE'nin uygulamalarından farklı olabilir, bu nedenle üçüncü taraf web sitelerini onaylamamız veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmamız mümkün değildir. Bu web sitelerine herhangi bir kişisel veri göndermeden önce lütfen bu politikaları kontrol edin.
İlgili hizmet veya içerik sağlayıcısı, verilerinizi kendi ek amaçları doğrultusunda da işleyebilir. Bilgilerimiz çerçevesinde, verileri kendi amaçları doğrultusunda işlediği bilinen sağlayıcıların hizmetlerini ve içeriklerini, ya web sitemizdeki hizmetlerini veya içeriklerini sunmaktan başka amaçlara yönelik her türlü iletişim engellenecek ya da iletişim yalnızca ilgili hizmeti aktif olarak kullanmayı seçtiğinizde gerçekleşecek şekilde yapılandırdık. Ancak, üçüncü taraflarca toplanan ve işlenen veriler üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, verilerinizin bu şekilde işlenmesinin kapsamı ve amacına ilişkin bağlayıcı bilgiler verebilecek bir pozisyonda değiliz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Web sitemiz; ortak ağlarımızın, bayilerimizin, bağlı şirketlerimizin veya diğer üçüncü tarafların web sitelerine ve web sitelerinden bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılara erişildiğinde, FRANKE web sitesinden otomatik olarak çıkılır. FRANKE; web sitelerini de, bu web sitelerini yöneten üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarını da kontrol etmez. Üçüncü taraf web sitesi sağlayıcılarının gizlilik uygulamaları FRANKE'nin uygulamalarından farklı olabilir, bu nedenle üçüncü taraf web sitelerini onaylamamız veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmamız mümkün değildir. Bu web sitelerine herhangi bir kişisel veri göndermeden önce lütfen bu politikaları kontrol edin. Bu Gizlilik Politikasının, bağlantı verilen ve Franke Group harici herhangi bir web sitesi için geçerli olması amaçlanmamıştır.

Sosyal eklentilerin kullanımı

FRANKE; Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat ve Twitter gibi sosyal ağların sosyal eklentilerini ('düğmeler') kullanır. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bu düğmeler varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır, yani sizin müdahaleniz olmadan ilgili sosyal ağlara herhangi bir veri göndermezler. Bu düğmeleri kullanabilmeniz için üzerlerine tıklayarak etkinleştirmeniz gerekmektedir. Daha sonra, siz onları tekrar devre dışı bırakana veya çerezlerinizi silene kadar etkin kalırlar (lütfen 'Çerezler'e bakın).
Etkinleştirilmelerinden sonra, ilgili sosyal ağın sunucusuna doğrudan bir bağlantı kurulur. Düğmenin içeriği daha sonra sosyal ağdan doğrudan tarayıcınıza iletilir ve onun tarafından web sitesine dahil edilir. Bir düğmenin etkinleştirilmesinden sonra, sosyal ağ, düğmeyle etkileşimde bulunup bulunmamanızdan bağımsız olarak verileri alabilir. Bir sosyal ağda oturum açtıysanız, ağ, web sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atayabilir. Bir sosyal ağ, siz oradaki ilgili düğmeyi etkinleştirmediğiniz sürece ve etkinleştirene kadar da diğer FRANKE web sitelerine bir ziyaret atayamaz.
Bir sosyal ağ kullanıcısıysanız ve web sitemizi ziyaretinizden alınan verilerin kullanıcı verilerinizle birleştirilmesini istemiyorsanız, düğmeleri etkinleştirmeden önce ilgili sosyal ağdaki oturumunuzu kapatmalısınız.
Sosyal ağlar tarafından düğmeleri aracılığıyla toplanan verilerin kapsamı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Sosyal ağların veri kullanım politikaları; topladıkları verilerin amacı ve kapsamı, bu verilerin nasıl işlendiği ve kullanıldığı, size sunulan haklar ve gizliliğinizi korumak için kullanabileceğiniz ayarlar hakkında bilgi sağlar.
Verilerinizin bu şekilde toplanmasının ve işlenmesinin kapsamı ve amacı hakkında daha fazla bilgi için lütfen hizmetlerine ve/veya içeriğine yer verdiğimiz ve bu bağlamda verilerinizin korunmasından sorumlu olan sağlayıcıların gizlilik bildirimlerine başvurun.

Web hizmetlerimizin sağlanması ile sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olması ve ilgili yasal hükümlerin izin verdiği veya onay vermiş olduğunuz durumlar haricinde, hiçbir kişisel veriyi üçüncü taraflara aktarmamaktayız. Bununla birlikte FRANKE, bizim adımıza belirli görevleri yerine getirmesi için diğer şirketler veya kişilerle ("Veri İşleyenler" veya "Hizmet Sağlayıcıları") sözleşme yapabilir. Bunu yaparken, Veri İşleyenlere kişisel verilere erişim sağlamamız gerekebilir. Veri İşleyenlerimizin kişisel verilerin gizliliğini korumaları gerekmektedir ve bilgileri FRANKE tarafından tanımlanan amaçlar dışında herhangi bir amaçla kullanmaları yasaktır. Veri İşleyenler tarafından yerine getirilen görevlerin örnekleri arasında teknik, ödeme ve teslimat hizmetleri, kredi riskinin azaltılması veya dolandırıcılıktan korunma konusundaki iş ortakları veya alt yükleniciler, analitik sağlayıcıları, arama bilgileri sağlayıcıları veya grup içi işleme yer alır. Yalnızca ilgili faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kişisel verilere erişebileceklerdir. Özellikle, bu Veri İşleyenlerin kişisel verilerinizi başka amaçlarla işlemesi veya kullanması yasaktır.
Veri İşleyenlerimize ifşa edilen kişisel veriler için yeterli koruma sağlamak ve Veri İşleyenlerimizin, kişisel verileri yürürlükteki veri koruma kanunu uyarınca korumak üzere yeterli yasal, organizasyonel ve teknik prosedürleri yürürlüğe koymasını sağlamak amacıyla sözleşme yoluyla veya başka yöntemlerle uygun önlemleri alıyoruz.

FRANKE, sınırları aşan tüzel kişilikleri, iş süreçleri, yönetim yapıları ve teknik sistemleriyle küresel bir kuruluştur. Bu nedenle, gizlilik uygulamalarımız tüm dünyada kişisel verilerin korunması için tasarlanmıştır. FRANKE'nin politikası; yalnızca FRANKE'nin, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için bilgileri meşru olarak bilmesi veya bilgilere erişmesi gerektiğini belirlediği yetkili çalışanlara, acentelere, yüklenicilere, kuruluşlara ve Veri İşleyenlere erişim verilmesi yönündedir. FRANKE, tarafınızdan sağlanan ve tarafımızdan yönetilen verileri manipülasyon, kayıp, imha durumlarına ve üçüncü tarafların erişimine karşı korumak için teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri kullanır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli iyileştirilmektedir.
Size web sitemizin belirli bölümlerine erişmenizi sağlayan bir şifre verdiğimiz (veya sizin seçtiğiniz) durumlarda, bu şifreyi gizli tutmaktan siz sorumlusunuz. Sizden şifrenizi kimseyle paylaşmamanızı rica ediyoruz.

Yukarıda belirli saklama süreleri belirtmediğimiz sürece, bu genel kurallar geçerlidir:
Verileriniz, hedeflenen amaçlar doğrultusunda gereklilikleri ortadan kalktığında veya onayınızı iptal ettiğinizde ya da meşru menfaate dayalı olarak bir kullanıma itiraz ettiğinizde ve bizim ağır basan meşru gerekçemiz olmadığında silinecektir. Bazı durumlarda, kanunen zorunlu olduğumuz için (örn. vergi ve ticaret kanunları uyarınca) veya yasal hak taleplerinin tesisi, uygulanması veya savunulması bakımından verilerin gerekli olması nedeniyle daha uzun saklama süreleri söz konusu olabilir.

Sizin için geçerli olan veri gizliliği yasası uyarınca, İletişim Bölümünde belirtilen irtibat bilgilerini kullanarak aşağıdaki hakların bir kısmından veya tamamından yararlanma hakkınız olabilir:
1. Erişim hakları: (i) kişisel verilerinizin saklanıp saklanmadığı hakkında bilgi ve (ii) verilerin işlenmesinin amaçları, ilgili kişisel veri kategorileri ve veri alıcılarının yanı sıra potansiyel saklama süreleri de dahil olmak üzere, saklanan kişisel verilerinize ve/veya bunların kopyalarına erişim hakkında bilgi almak. Belirli veri türleri için veri taşınabilirliği hakkınız da olabilir;
2. Veri doğruluğu: örn. (i) eksik veya yanlış oldukları, (ii) toplanma amaçları doğrultusunda artık gerekli olmadıkları veya (iii) verilerin işlenmesinin dayanağı olan onay geri çekildiği için, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, kaldırılması veya kısıtlanması talebinde bulunmak;
3. Verilerin işlenmesine ilişkin sınırlar: kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı vermeyi reddetmek ve verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı – onayın geri çekilmesinden önce gerçekleşmiş olan veri işleme faaliyetlerini etkilemeksizin – herhangi bir zamanda geri çekmek;
4. Şikayette bulunma hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınızın olası ihlali ile ilgili olarak yasal yollara başvurmak ve ayrıca yetkili veri koruma makamına şikayette bulunmak;

İtiraz hakkı:
Özel durumunuzla ilgili gerekçeler temelinde, kişisel verilerinizin işlenmeyeceğine dair itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu durumda, lütfen bize özel durumunuz hakkında bilgi verin. Tarafınızdan sunulan hususların değerlendirilmesinden sonra, ya kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız ya da işlenmelerinin devam etmesi için size zorlayıcı meşru gerekçelerimizi sunacağız.

Bir talepte bulunmanız halinde, öncelikle kimliğinizi doğrulamamız, talebinizi değerlendirmemiz ve geçerli yasalarınızda belirtilen süreler içinde size yanıt vermemiz gerekecektir. Aşırı nitelikte olan veya ilgili hakkın kötüye kullanımını teşkil eden talepleri reddedebiliriz veya bu tür talepler, kişisel verilerinizi işlemeye devam etmek için ağır basan bir çıkarımızın veya yasal yükümlülüğümüzün olduğu durumlarda sınırlandırılabilir.

Kişisel verilerinizi kullanma şeklimizdeki değişiklikleri veya değişen yasal gereklilikleri yansıtmak için işbu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu tür değişiklikler olması durumunda, değiştirilen Gizlilik Politikasını web sitemizde yayınlayacağız.

İşbu Gizlilik Politikasına uygun hareket etmemizle ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olursa veya yukarıda açıklanan hakkınızı kullanmak isterseniz, lütfen aşağıdaki şekilde bizimle iletişime geçin:
Web sitesinin künyesinde yayınlanan ilgili Franke şirketi, buraya tıklayın.
Dikkatine: Veri Koruma Koordinatörü
veya privacy@franke.com adresine e-posta gönderin

 

Mart 2023