Skip to main content

Garantija

„Franke“ kokybė ir garantija užtikrina jūsų ramybę

„Franke“ gaminiai – ilgaamžiai. Įsipareigodami naudoti tik aukščiausios kokybės medžiagas ir moderniausias gamybos technologijas, galime būti visiškai tikri dėl kiekvieno savo gaminio.

„Franke“ bendroji garantija

Mūsų garantija dėl gamybos defektų galioja, jeigu gaminys buvo sumontuotas laikantis „Franke“ montavimo instrukcijų, naudojamas taip, kaip „Franke“ rekomenduoja įprastomis buitinėmis aplinkybėmis, o pretenzija buvo pateikta laikantis visų galiojančių garantijos terminų ir sąlygų (įskaitant išvardytuosius toliau).

Ši garantija netaikoma, jeigu žala atsiranda dėl netinkamo naudojimo, tyčinio ar netyčinio sugadinimo, aplaidumo, įprasto nusidėvėjimo, įbrėžimų ar nutrynimo, netinkamo įrengimo, netinkamo laikymo, netinkamo naudojimo (įskaitant naudojimą esant ekstremaliai temperatūrai), taip pat žalai, atsiradusiai dėl netinkamos priežiūros arba valymo (įskaitant nenustatytų cheminių medžiagų arba valiklių, kuriuose yra ėdžiųjų medžiagų, naudojimą). Žala, atsiradusi dėl vandens tiekimo sistemoje esančių nešvarumų arba dėl nuo mūsų nepriklausančių veiksmų, neatlyginama.

Jeigu norite pareikšti pretenziją, susijusią su šia garantija, susisiekite su „Franke“ iš karto, kai pastebėjote gamybos defektą, o pastebėję defektą gaminio nenaudokite ir nemontuokite. Visos pretenzijos turi būti teikiamos per nurodytą garantinį laikotarpį kartu su pirkimo datą patvirtinančiomis sąskaitomis faktūromis ir nuosavybės įrodymo dokumento kopija. [Jeigu nesate pirminis „Franke“ gaminio pirkėjas, „Franke“ taip pat gali pareikalauti pateikti įrodymą, kad jums buvo perduotos šios garantijos naudos gavėjo teisės.]

Jeigu „Franke“ nustato, kad jos gaminys turi gamybos defektą ir pagal šią garantiją buvo pateikta teisėta pretenzija, „Franke“ tokį nekokybišką gaminį pakeičia arba pataiso. „Franke“ savo nuožiūra nusprendžia, ar nekokybišką gaminį reikia pakeisti, ar pataisyti, ir tai yra vienintelis „Franke“ įsipareigojimas dėl nekokybiško gaminio pagal šią garantiją. „Franke“ savo nuožiūra gali sutikti padengti susijusias arba papildomas išlaidas, susijusias su „Franke“ gaminių pakeitimu arba taisymu pagal šią garantiją. Visos šios išlaidos turi būti pagrįstos ir iš anksto suderintos su „Franke“. Prieš sutikdama patenkinti pretenziją pagal šią garantiją, „Franke“ pasilieka teisę apžiūrėti gaminį ir tai, kaip jis buvo įrengtas (arba nuotraukas, kuriose matomas gaminys ir tai, kaip jis buvo įrengtas).

Tam tikrais atvejais „Franke“ gali nutraukti kai kurių gaminių gamybą ir negarantuoja, kad ir toliau turės tokių gaminių atsargų arba jų atsarginių dalių. „Franke“ įsipareigojimo pagal šią garantiją pataisyti arba pakeisti nekokybišką nebegaminamą gaminį vykdymas priklausys nuo to, ar „Franke“ turės tokį atitinkamą gaminį arba jo atsargines dalis. Jeigu „Franke“ nutraukia gaminio gamybą, ji pagrįstai stengiasi, kad mažiausiai penkerius metus nutraukus gamybą ir toliau galėtų tiekti tokio gaminio atsargines dalis.

Ši garantija netaikoma, jeigu gaminys arba jo dalis buvo bet kaip taisomi arba keičiami ne „Franke“ gamykloje, išskyrus atvejus, kai buvo gautas rašytinis „Franke“ sutikimas. Susisiekite su mumis, jeigu turite klausimų, ar jūsų „Franke“ gaminiui taikoma ši garantija, arba norite sužinoti, kaip pateikti pretenziją pagal šią garantiją. Daugiau informacijos apie jūsų vietovėje „Franke“ atstovaujančią įmonę rasite adresu www.franke.com.

Atkreipiame dėmesį, kad visais atvejais „Franke“ sprendimas yra galutinis.

Jeigu esate vartotojas, kartu su teisėmis, suteikiamomis pagal šią garantiją, įgyjate ir teisės aktais nustatytas teises, susijusias su įsigyto „Franke“ gaminio kokybe. Ši garantija yra papildoma ir nedaro poveikio jūsų teisės aktais nustatytoms teisėms.

Pretenzijos dėl garantijos

Jeigu norite pateikti pretenziją dėl garantijos, kad išvengtumėte nereikalingos delsos, būtinai pateikite mums šią informaciją:

  • visą kontaktinio asmens vardą ir pavardę, adresą ir telefono numerį;
  • pirkimo įrodymą (pridėkite jį kaip elektroninio laiško priedą);
  • nuotraukas, kuriose matomas visas gaminys, ir išsamias nuotraukas, kuriose matoma iškilusi problema.

Susisiekite su mumis