Skip to main content

Integritets- och cookiepolicy

FRANKE Holding AG och dess närstående företag (tillsammans kallade ”FRANKE”, ”företaget”, ”vi” eller ”oss”) är fast beslutna att skydda din integritet. FRANKE uppskattar ditt intresse för våra produkter och dina besök på vår webbplats. Vi tar din integritet på största allvar och vi vill att du känner dig bekväm på vår webbplats. Vi behandlar de personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats enligt lag. Med denna integritets- och cookiespolicy ("Integritetspolicy") vill vi även informera dig om de personuppgifter och cookies vi samlar in, syftet, säkerhetsåtgärderna och hur du kan utöva dina rättigheter. Klicka på den relevanta avsnittsrubriken nedan om du vill ha mer information eller expandera alla:

Som ansvarig enligt relevanta dataskyddsregler och föreskrifter är det respektive Franke-företag som publiceras i webbplatsens avtryck. Den ansvarige kan överföra dina personuppgifter till våra dotterbolag eller tredjepartsleverantörer ("databehandlare") för att underlätta vår verksamhet genom tjänster som service, behandling, lagring eller andra ändamål. Vi använder avtalsmässiga eller andra lämpliga medel för att kräva att databehandlare som agerar på våra vägnar upprätthåller en sekretessnivå som är jämförbar med våra egna praxis och enligt kraven i tillämpliga lagar.

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person; identifierbar är en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, i synnerhet genom att associeras med en identifierare som namn, identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera särskilda egenskaper som uttrycker den fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. Det omfattar information som ditt förnamn och efternamn, din adress och e-postadress, ditt telefonnummer eller din födelsedag. Personuppgifter kan förekomma i alla format (t.ex. papper. elektroniskt, video, ljudinspelning). FRANKE är fast beslutna att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att alla personuppgifter som vi bearbetar bearbetas på ett rättvist och lagligt sätt. Alla medarbetare, databehandlare och externa tjänsteleverantörer (tredje part) som har tillgång till personuppgifter är skyldiga att respektera deras konfidentialitet och följa den här integritetspolicyn. Vi samlar endast in personuppgifter när du skickar in dem till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller mejlar oss, när du beställer produkter eller tjänster, i samband med frågor eller förfrågningar om produkter du har beställt eller likande situationer när du har valt att ge oss informationen.
Databasen och dess innehåll blir kvar hos FRANKE eller hos databehandlare och på webbhotell som vi har anlitat och som ansvarar inför oss.
Vi behåller kontrollen över och ansvaret för hur personuppgifter som du lämnar ut till oss behandlas. En del av dessa uppgifter kan komma att lagras eller behandlas på datorer i andra jurisdiktioner, såsom USA, vars dataskyddslagar kan skilja sig från den jurisdiktion där du bor. I sådana fall ser vi till att det finns lämpliga skyddsmekanismer på plats för att kräva att databehandlare i sådana länder tillhandahåller ett skydd av dina personuppgifter som motsvarar skyddet i det land där du bor.

Du måste inte lämna personuppgifter för att använda vår webbplats, utom i de fall då det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla en produkt eller tjänst eller för kommunikation på webbplatsen på din begäran. Du kan välja att lämna ytterligare information till oss för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Dina personuppgifter kan behandlas globalt.

Nedanstående förklarar hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter på vår webbplats:

Uppgifter när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats kan vi behandla uppgifter för att du ska kunna kommunicera med vår webbplats eller av säkerhetsskäl, till exempel för att förhindra obehörig åtkomst, felsökning eller testning. Uppgifterna vi samlar in kan vara namnet på din internetoperatör, en webbplats du använde för att komma till vår webbplats, datum och tid för ditt besök, vilka webbplatser du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Behandlingen kan vara nödvändig för att tillhandahålla tjänsterna eller grundas på vårt berättigade intresse att hantera kommunikationen. Vi tar för givet att detta även ligger i ditt intresse eftersom webbplatsen inte kan visas utan denna kommunikation. Du kan när som helst göra invändningar mot att vi behandlar dina personuppgifter för detta syfte i framtiden utan att ge skäl till det. Men vi vill påpeka att vi kan komma att fortsätta att behandla dina uppgifter även i framtiden även efter att du har inkommit med en invändning eftersom det inte är möjligt att stoppa behandling som krävs av tekniska skäl för enskilda användare av hemsidan eller i allmänhet. Det finns alltså tvingande skäl till att behandla dina uppgifter som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Besök inte vår webbplats om du vill undvika att dina uppgifter behandlas enligt ovan. Sådan data raderas efter en session eller enligt tidsramar som anges i avsnittet "Användning av cookies", om inte en säkerhetsincident kräver längre lagring för utrednings- eller dokumentationsändamål.

Uppgifter för att skapa kundkonton

Om du skapar ett kundkonto på vår webbplats kommer de personuppgifter som du tillhandahåller (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefon, titel och åtkomstuppgifter) att lagras och behandlar i FRANKES kunddatabas. Denna data behandlas för att fullgöra ett avtal eller för att etablera en tjänst. Du kan när som helst deaktivera ditt kundkonto och/eller invända mot att vi fortsätter lagra och använda dina personuppgifter i detta syfte i framtiden utan att ge skäl till det genom att kontakta oss på kontaktadressen nedan. Om du kommer med en invändning raderar vi omedelbart dina personuppgifter. Om du deaktiverar kundkontot kommer vi även att radera ditt kundkonto.

Kontakt via kontaktformulär eller e-post

Om du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformuläret eller e-post) kommer FRANKE att lagra och behandla de personuppgifter du ger oss i kontaktformuläret.  Denna data lagras och används endast för att besvara din begäran och/eller upprätta kontakt och tillhörande teknisk administration. Behandlingen av denna data sker för att fullgöra ett avtal eller utföra förkontraktuella åtgärder, eller så baseras behandlingen även på berättigat intresse, utan att motsatta intressen överväger dina intressen i detta avseende, eftersom behandlingen av dessa förfrågningar är till ömsesidigt intresse. Vi kan också använda tredjepartstjänster för att verifiera legitima användare och förhindra spam via våra webbkontaktformulär, vilket är i vårt berättigade intresse (se avsnittet "Användning av cookies" - "Google reCAPTCHA").

När vi har behandlat din begäran sparar endast vi korrespondensen enligt lagstadgade arkiveringsperioder eller preskriberingstider eller ytterligare lagring krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Registreringsuppgifter för nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer FRANKE att spara och behandla dina personuppgifter (t.ex. namn, adress och e-postadress) för marknadsföring, annonsering eller PR. Vi behandlar dessa uppgifter med ditt samtycke eller för att uppfylla avtalet. I detta fall kommer vi att regelbundet skicka dig information i marknadsföringssyfte om tjänster och produkter i samband med FRANKES produkter, tjänster eller evenemang. Du kan när som helst välja bort nyhetsbrevet i framtiden utan att ge skäl till det genom att kontakta kontaktadressen nedan, eller genom att avsluta prenumerationen via detta alternativ i nyhetsbrevet. När du har avslutat prenumerationen raderas din e-postadress omedelbart från distributionslistan för vårt nyhetsbrev, med undantag för en kopia i vår opt-out-databas som vi har ett berättigat intresse att behålla så att vi kan se till att du inte längre får nyhetsbrevet.

Användarundersökningar

Det är frivilligt att delta i de användarundersökningar som vi ibland genomför på vår webbplats. Vi använder funktionscookies för att genomföra användarundersökningarna. Användarundersökningarna registrerar samma tekniska uppgifter som ett vanligt besök på webbplatsen (se ovan). Dina svar kopplas inte till dina personuppgifter såsom din IP-adress.

Utlämnande till tredje part

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part för att verkställa eller tillämpa den här integritetspolicyn och andra avtal eller skydda FRANKES, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Det omfattar utbyte av information med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisken eller med en elektronisk betalningslösning som erbjuds av en bank i vår onlinebutik för att behandla betalningen av beställda produkter. Vi kan även tillhandahålla personuppgifter till myndigheter, tillsynsorgan och rättsligt organ enligt lag eller bestämmelse. Denna typ av uppgiftsutlämnande kan krävas för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller grundas på vårt eller en tredje parts berättigande intresse. I det senare fallet har du rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter, men vi kan fortsätta att behandla dina personuppgifter om vi kan visa att vi har tvingande berättigade intressen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Ingen försäljning av dina personuppgifter

Om inget annat anges i denna integritetspolicy eller andra dataskyddsutlåtanden som är tillämpliga i specifika situationer, säljer, handlar, licensierar eller hyr vi inte ut dina personuppgifter till tredje parter utanför Franke.

Information om barn

En annan del av vår prioritet är att lägga till skydd för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda deras onlineaktivitet.

Franke Group samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn. Om du tror att ditt barn har lämnat sådan information på vår webbplats uppmanar vi dig starkt att omedelbart kontakta oss. Vi kommer att göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

Dina val om cookies eller liknande tekniker

De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera funktionella cookies. Om du inte vill ta emot valfria cookies kan du ställa in din webbläsare så att den avböjer alla eller vissa typer av cookies eller att varna dig när cookies skickas av webbplatsteknik. Dessa inställningar kan påverka din upplevelse av den fulla funktionaliteten på webbplatserna. Dessutom kan det hända att justering av cookie-inställningarna inte helt raderar alla cookies som redan har skapats. För att radera dem, besök din webbläsares inställningar efter att du har ändrat dina cookieinställningar.

För mer information om hur du ändrar webbläsarinställningar för att blockera eller filtrera cookies, besök https://www.aboutcookies.org/ eller följ instruktionerna från teknikleverantörerna:

 

ANVÄNDNING AV ADOBE ANALYTICS

Vår webbplats använder Adobe Analytics, en webbanalystjänst från Adobe Inc, med adressen 345 Park Avenue, San Jose, CA (“Adobe”). Adobe Analytics använder cookies (se ovan) som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur webbplatsen används. Den information som samlas in av Adobe i samband med din användning av vår webbplats (till exempel hänvisande webbplats, vilka av våra webbsidor du besöker, din webbläsartyp, språkinställningar, operativsystem, skärmupplösning) kommer att överföras till en server hos Adobe i USA, där den kommer att lagras under en datalagringsperiod på femtio månader och analyseras. De respektive resultaten kommer sedan att göras tillgängliga för oss i anonymiserad form. Under den här processen kommer dina användaruppgifter inte att kopplas till din fullständiga IP-adress. Vi har aktiverat Adobes IP-anonymiseringsfunktion på vår webbplats, vilket innebär att de sista 8 bitarna (typ IPv4) eller de sista 80 bitarna (typ IPv6) i din IP-adress raderas. Om du vill välja bort att ha dina data använda av Adobe Analytics kan du använda Adobes opt-out-verktyg som finns tillgängligt här: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

ANVÄNDNING AV GOOGLE ANALYTICS

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder cookies (se ovan) som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur webbplatsen används. Den information som samlas in av Google i samband med din användning av vår webbplats (till exempel hänvisande webbplats, vilka av våra webbsidor du besöker, din webbläsartyp, språkinställningar, operativsystem, skärmupplösning) kommer att överföras till en server hos Google i USA, där den kommer att lagras under en datalagringsperiod på femtio månader och analyseras. De respektive resultaten kommer sedan att göras tillgängliga för oss i anonymiserad form. Under den här processen kommer dina användaruppgifter inte att kopplas till din fullständiga IP-adress. Vi har aktiverat Googles IP-anonymiseringsfunktion på vår webbplats, vilket innebär att de sista 8 bitarna (typ IPv4) eller de sista 80 bitarna (typ IPv6) i din IP-adress raderas.
Vi använder endast Google Analytics om vi har föregående samtycke från dig eller berättigat intresse för att ge dig en personlig webbplatsupplevelse. Vi tror att det även ligger i ditt intresse att få intressant och unik reklam. Det finns alltså tvingande skäl till att behandla dina uppgifter som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Nedan beskriver vi hur du kan ta tillbaka ditt samtycke av Google Analytics:
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att använda webbanalys genom att hämta och installera Google Analytics Plugin-program för webbläsare, som installerar en opt-out-cookie, eller genom att välja en relevant inställning i ditt webbläsarprogram. Båda alternativ förhindrar endast att vi använder webbanalys om du använder den webbläsare där du installerade plugin-programmet och om du inte raderar opt-out-cookien.
För mer information, besök gärna Googles webbplats för integritetspolicyn.

 

DOUBLECLICK (REKLAM) AV GOOGLE

För att kunna tillhandahålla målgruppsspecifik reklam använder vi DoubleClick by Googles reklamnätverk som samlar in och analyserar information om besök på våra hemsidor och andra hemsidor som ingår i reklamnätverket via cookies. I det här sammanhanget kommer dina personuppgifter, såsom namn, adress eller e-postadress, inte att samlas in eller användas. De cookies som DoubleClick använder innehåller endast namnet på cookiens domän (ad.doubleclick.net), cookiens inställda löptid och värde för vissa målgrupper. Om du inte vill att DoubleClick by Google ställer in cookies eller vill anpassa dina reklampreferenser går du till: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Vi använder DoubleClick/Google Ads om du tillåter det via vår cookieruta. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke antingen genom att välja relevanta inställningar i din webbläsarprogramvara, genom att blockera cookies från domänen www.googleadservices.com i webbläsarinställningarna eller genom att besöka webbplatsen https://www.youronlinechoices.com och inaktivera motsvarande annonser. Du kan även inaktivera DoubleClick på https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE ADWORDS

Vi använder Google AdWords för att kunna visa vår reklam på webbplatser som tillhör tredje part. Vi använder den här tjänsten för att ge dig en personlig webbplatsupplevelse. Reklamen skickas via så kallade ”Ad Servers”. Vi använder Ad Server-cookies för att mäta reklamens fade-in och klick. Om du när vår webbplats genom Google-reklam kommer Google att installera en cookie i din webbläsare. Den här cookien sparas i 30 dagar och används inte till att identifiera dig. FRANKE varken samlar in eller sparar personuppgifter genom att använda Google AdWords. Vi tar endast emot statistiska analyser från Google som informerar oss om vilken reklam som ger störst effekt. Om du har ett Google-konto kan det hända att Google kan koppla ditt besök på hemsida med det här kontot. Även om du inte är registrerad på Google, så kan Google spåra din IP-adress och lagra dina uppgifter på din server.
Vi använder endast Google AdWords om du tillåter det via vår cookieruta.
Du kan när som helst ta tillbaka din tillåtelse att använda Google AdWords antingen genom att välja relevant inställning i din webbläsare, genom att blockera cookies från domänen www.googleadservices.com i dina webbläsarinställningar eller genom att gå tillhttps://www.youronlinechoices.com/  och inaktivera motsvarande annonser. Du kan även inaktivera Google AdWords på https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLES DYNAMISKA REMARKETING

Vi använder även Googles dynamiska remarketingfunktion. Tack vare den här funktionen kan vi rikta personlig, intressebaserad reklam till dig om du besöker andra webbplatser som hör till Googles Display-nätverk. Google använder cookies för att analysera hur du använder vår webbplats, vilket utgör grunden för den riktade reklamen. För att göra detta lagrar Google en liten fil med en nummerserie i din webbläsare när du besöker vår webbplats. Det gör det möjligt för Google att samla in anonym information om hur du använder hemsidan. Google lagrar ingen identifierbara information om dig. Om du senare besöker en annan hemsida som hör till Googles Display-nätverk får du se reklam som med största sannolikhet baseras på information eller produkter som du har valt tidigare. Du kan inaktivera cookies från Google permanent genom att följa den här länken och hämta plugin-programmet: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Du kan även inaktivera Googles cookies genom att gå till inaktiveringssidan hos Network Advertising Initiative och implementera deras opt-out http://www.networkadvertising.org/choices/. Du hittar mer information om Googles remarketingfunktion och Googles sekretessinformation på http://www.google.com/privacy/ads/.
Vi använder endast Googles dynamiska remarketing om du tillåter det via vår cookieruta. Du kan när som helst ta tillbaka din tillåtelse genom att välja relevant inställning i din webbläsare eller genom att blockera cookies från domänen www.googleadservices.com i dina webbläsarinställningar.

 

GOOGLE reCAPTCHA

Vi använder Googles reCAPTCHA för att verifiera legitima användare innan vi skickar data till oss. Vi vill informera dig om att användningen av reCAPTCHA omfattas av Googles sekretesspolicy och användarvillkoren. Google reCAPTCHA samlar in information om hårdvara och mjukvara, såsom enhets- och applikationsdata, och skickar denna data till Google för analys. Den information som samlas in i samband med användningen av reCAPTCHA kommer att användas för att förbättra reCAPTCHA och för allmänna säkerhetssyften. Den kommer inte att användas för personlig reklam av Google. Mer information om Google reCAPTCHA hittar du här  https://www.google.com/recaptcha/.

Vi använder Google reCAPTCHA på grundval av vårt berättigade intresse av säkerhetsskäl. Du kan när som helst ta bort dessa cookies eller blockera Google reCAPTCHA genom att välja relevanta inställningar i din webbläsarprogramvara eller genom att ta bort/blockera cookies från domänen www.google.com > recaptcha och www.gstatic.com > recaptcha i dina webbläsarinställningar. Detta kommer dock att begränsa användbarheten av webbformuläret och du måste kontakta oss via andra kanaler.

 

ANPASSADE MÅLGRUPPER PÅ FACEBOOK

Dessutom använder denna hemsida funktionen "Custom Audiences" från Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 ("Facebook" eller dess moderbolag "Meta"). Den här funktionen gör det möjligt för oss att rikta personlig, intressebaserad reklam till dig, så kallade Facebook-annonser, om du går in på Facebook.com eller andra hemsidor som tillhör Facebooks nätverk. Facebook lagrar en liten fil med ett serienummer i din webbläsare när du besöker vår hemsida. Det gör det möjligt för Meta att samla in anonym information om hur du använder hemsidan. Om du senare besöker en annan hemsida som hör till Meta nätverk får du se reklam som med största sannolikhet baseras på information eller produkter som du har valt tidigare. Om du har ett Facebook-konto kan Meta koppla ditt besök på vår hemsida till ditt konto. Meta kan spåra din IP-adress och spara dina personuppgifter på sin server även om du inte har ett Facebook-konto.
Du kan inaktivera anpassade målgrupper genom att gå till den här inaktiveringssidan  http://www.youronlinechoices.eu/. Här hittar du mer information om Facebooks anpassade målgrupper: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Vi använder endast Facebooks anpassade målgrupper om du tillåter det via vår cookieruta eller om vi har ett berättigat intresse av att ge dig en personlig webbplatsupplevelse. Vi tror att det även ligger i ditt intresse att få intressant och unik reklam. Det finns alltså tvingande skäl till att behandla dina uppgifter som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Du kan när som helst invända mot denna behandling genom att kontakta oss.
För Facebooks sekretesspolicy gå till: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

FACEBOOK CONNECT

Du kan logga in på vår hem med hjälp av inloggningstjänsten Facebook Cookies. Den här tjänsten autentiserar din identitet och gör det möjligt för dig att dela viss identifierbar information med oss, till exempel ditt namn och din e-postadress, för att fylla i vårt registreringsformulär automatiskt. Tjänster som Facebook Cookies gör det möjligt för dig att lägga upp information om vad du gör på vår hemsida på din profilsida och dela informationen med andra i ditt nätverk.
Vi använder Facebook Cookies om du har gett Facebook/Meta tillåtelse till detta och i vårt berättigade intresse att göra det enklare att använda hemsidan. Vi anser att en lättanvänd hemsida även ligger i ditt intresse. Det finns alltså tvingande skäl till att behandla dina uppgifter som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Du kan när som helst invända mot denna behandling genom att kontakta oss.

 

MICROSOFT CLARITY

Vi samarbetar med Microsoft Clarity och Microsoft Advertising för att fånga in hur du använder och interagerar med vår webbplats genom beteendemätningar, värmekartor och sessionsuppspelning för att förbättra och marknadsföra våra produkter/tjänster. Hemsidans användningsdata fångas med hjälp av först- och tredjepartscookies samt andra spårningstekniker för att bestämma populariteten hos produkter/tjänster och onlineaktivitet. Dessutom använder vi denna information för webbplatsoptimering, bedrägeri/säkerhetsändamål och reklam. Mer information om hur Microsoft samlar in och använder dina data finns i Microsofts sekretesspolicy.

 

Vi har tjänster och/eller innehåll från tredje parter på vår hemsida. När du ser tjänster eller innehåll från tredje part överför vi av tekniska skäl kommunikationsuppgifter mellan dig och den tredje parten. FRANKE har inte kontroll över den tredje partens hemsidor eller rutiner för integritetsskydd. Den tredje partens rutiner för integritetsskydd kan skilja sig från FRANKES, så vi kan inte stödja eller göra utfästelser om hemsidor som tillhör tredje parter. Kontrollera deras policyer innan du skickar personuppgifter till dessa hemsidor.
Den som tillhandahåller tjänsterna eller innehållet kan även behandla dina uppgifter av andra anledningar. Så vitt vi vet har vi konfigurerat tjänsterna och innehållet från tredje part som vi vet behandlar uppgifter i egna syften så att vi antingen blockerar kommunikation i andra syften än att visa tjänster eller innehåll på vår hemsida eller att kommunikationen endast sker om du aktivt har valt att använda den aktuella tjänsten. Eftersom vi inte har kontroll över uppgifter som samlas in och behandlas av tredje parter, så kan vi inte tillhandahålla bindande information om omfattningen av och syftet med behandlingen av dina personuppgifter.

Länkar till hemsidor

Hemsidan kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör våra partnernätverk, återförsäljare, dotterbolag eller andra tredje parter. Du lämnar automatiskt FRANKES hemsida när du klickar på dem. FRANKE har inte kontroll över den tredje partens hemsidor eller rutiner för integritetsskydd. Den tredje partens rutiner för integritetsskydd kan skilja sig från FRANKES, så vi kan inte stödja eller göra utfästelser om hemsidor som tillhör tredje parter. Kontrollera deras policyer innan du skickar personuppgifter till dessa hemsidor. This Privacy Policy is not intended to be applicable to any linked, non-Franke Group website.

Användning av sociala plugin-program

FRANKE använder så kallade sociala plugin-program (’”knappar”) från sociala nätverk såsom Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat och Twitter. Dessa knappar är inaktiverade som standard, vilket innebär att de inte skickar uppgifter till det aktuella sociala nätverket om du inte själv väljer att göra det. Du måste aktivera knapparna genom att klicka på dem innan du kan använda dem. Knapparna är sedan aktiva tills du inaktiverar dem igen eller raderar dina cookies (se avsnittet om cookies).
När du har aktiverat knapparna skapas en direktlänk till det sociala nätverkets server. Knappens innehåll skickas från det sociala nätverket direkt till din webbläsare och infogas därmed på hemsidan. När du har aktiverat knappen kan det sociala nätverket hämta uppgifter oberoende av om du gör något med knappen eller inte. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan nätverket koppla ditt besök på hemsidan till ditt användarkonto. Ett socialt nätverk kan inte koppla ett besök till en annan hemsida som tillhör FRANKE om du inte aktiverar den aktuella knappen på den sidan också.
Om du använder ett socialt nätverk och inte vill kombinera uppgifter som samlats in från ditt besök på hemsidan med dina användaruppgifter måste du logga ut från det sociala nätverket innan du aktiverar knapparna.
Vi kan inte påverka omfattningen av de uppgifter som de sociala nätverken samlar in via sina knappar. De sociala nätverkens policyer för uppgiftsanvändning innehåller information om syftet med och omfattningen av de uppgifter de samlar in, hur dessa uppgifter bearbetas och används, vilka rättigheter du har och vilka inställningar du kan använda för att skydda din integritet.
Du hittar mer information om omfattningen av och syftet med denna insamling och behandling av personuppgifter i integritetsmeddelandena från respektive företag vars tjänster och/eller innehåll vi har med och som ansvarar för att skydda dina personuppgifter i detta sammanhang.

Vi överlämnar inte personuppgifter till tredje parter om detta inte krävs för att vi ska kunna fullgöra ett avtal inom ramen för gällande rättsliga bestämmelser, eller om du har gett ditt samtycke. FRANKE kan dock ha avtal med andra företag eller fysiska personer ("Processorer", eller “Tjänsteleverantörer”) om att utföra vissa uppgifter för vår räkning. När vi gör det kan det vara nödvändig att ge databehandlare tillgång till personuppgifter. Våra databehandlare är skyldiga att respektera personuppgifternas konfidentialitet och får inte använda denna information i något annat syfte än det som definieras av FRANKE. Exempel på uppgifter som utförs av personuppgiftsbiträden omfattar affärspartners eller underleverantörer som tillhandahåller tekniska tjänster, betalningstjänster och leveransjänster, bedrägeriskydd eller reducering av kreditrisker, analystjänster, sökinformationstjänster eller behandling inom gruppen. De har endast tillgång till de personuppgifter som behövs för att utföra den aktuella aktiviteten. Särskilt gäller att det är förbjudet för dessa databehandlare att behandla eller använda dina personuppgifter för andra syften.
Vi vidtar lämpliga åtgärder, genom avtal eller på annat sätt, för att säkerställa adekvat skydd för personuppgifter som delas med våra behandlare och för att säkerställa att våra behandlare har adekvata rättsliga, organisatoriska och tekniska åtgärder på plats för att skydda personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

FRANKE är en global organisation med gränsöverskridande juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system. Därför är våra rutiner för integritetsskydd utformade för att skydda personuppgifter över hela världen. FRANKE har som policy att endast ge åtkomst till personuppgifter till auktoriserade medarbetare, agenter, underleverantörer, enheter och behandlare som FRANKE har fastställt har ett berättigat behov av att känna till eller ha tillgång till informationen för att kunna utföra sitt arbete. FRANKE vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifter som du har lämnat och som vi har hand om mot ändring, förlust, förstörelse och åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras löpande i takt med teknikens utveckling.
Om vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av hemsidan ansvarar du för att hålla lösenordet hemligt. Vi ber dig att inte dela det med någon.

Om vi inte har angett specifika lagringsperioder ovan gäller dessa allmänna regler:
Dina uppgifter raderas så snart de inte längre är nödvändiga för det avsedda syftet eller om du tar tillbaka ditt samtycke eller invänder mot användningen utifrån berättigat intresse och vi inte har tyngre vägande berättigade skäl. I vissa fall kan längre lagringsperioder gälla eftersom de krävs enligt lag (t.ex. enligt skattelagar och handelslagar) eller om uppgifterna behövs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan du ha rätt att utöva vissa eller alla följande rättigheter genom att använda kontakten som anges i avsnittet "Kontakt":
1. Åtkomsträttigheter: Du kan fråga ('i) om information om huruvida dina personuppgifter lagras och ('ii) begära åtkomst till och/eller kopior av dina lagrade personuppgifter, inklusive ändamålen med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter,mottagarna av uppgifterna samt eventuella lagringsperioder. För vissa typer av data kan du också ha rätt till dataportabilitet;
2. Datanoggrannhet: begära rättelse, borttagning eller begränsning av dina personuppgifter, till exempel eftersom (i) de är ofullständiga eller felaktiga, (ii) de inte längre behövs för det syfte de samlades in för eller (iii) du har tagit tillbaka samtycket som behandlingen grundas på;
3. Begränsningar för bearbetning: när som helst vägra att tillhandahålla och – utan påverkan på uppgiftsbehandling som skett innan du tog tillbaka ditt samtycke – ta tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter;
4. Rätt att framföra klagomål: vidta rättsliga åtgärder om eventuella incidenter som rör dina rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter samt för att inge klagomål om eventuella personuppgiftsincidenter hos behörig myndighet;

Rätt att invända:
Du kan ha rätt att invända, av skäl som rör din särskilda situation, mot att dina personuppgifter behandlas. I sådana fall behöver vi information om din specifika situation. När vi har bedömt alla fakta vi har fått från dig kommer vi antingen att sluta behandla dina personuppgifter eller ge dig våra tvingande berättigade skäl att fortsätta behandlingen.

Om du lämnar in en begäran behöver vi först verifiera din identitet, utvärdera din begäran och svara inom de tidsramar som anges i tillämpliga lagar. Vi kan avvisa förfrågningar som är överdrivna eller ett missbruk av den relevanta rätten eller sådan begäran kan begränsas där vi har ett övervägande intresse eller rättslig skyldighet att fortsätta att behandla dina personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra den här integritetspolicyn så att den återspeglar eventuella ändringar i hur vi använder dina personuppgifter eller lagändringar. Vi kommer i så fall att publicera den ändrade integritetspolicyn på vår hemsida.

Om du har frågor eller klagomål rörande hur vi följer den här integritetspolicyn eller om du vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan, ber vi dig att kontakta oss:
Via det Franke-företag som anges på hemsidans impressum, klicka här.
Samordnare för dataskydd
eller via e-post till: privacy@franke.com

 

Mars 2023