Skip to main content

Politica privind confidențialitatea și modulele cookie

FRANKE Holding AG și companiile sale afiliate (denumite în continuare „FRANKE”, „Compania”, „noi” sau „nouă”) se angajează ferm să asigure protecția confidențialității dumneavoastră. FRANKE apreciază interesul dumneavoastră față de produsele sale și vizita dumneavoastră pe acest site web sau faptul că utilizați serviciile noastre web. Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi și dorim să vă simțiți confortabil atunci când vizitați site-ul nostru web. Datele cu caracter personal colectate în timpul vizitelor pe site-urile noastre web sunt prelucrate de noi în conformitate cu prevederile legale. Prin intermediul acestei politici privind confidențialitatea și modulele cookie („Politica de confidențialitate”), dorim să vă furnizăm și informații cu privire la datele cu caracter personal și modulele cookie pe care le colectăm, scopul în care le colectăm, măsurile de securitate și modul în care vă puteți exercita drepturile. Vă rugăm să faceți clic pe titlul secțiunii corespunzătoare de mai jos dacă doriți să obțineți mai multe informații sau dacă doriți să extindeți întreaga secțiune:

Responsabilul care se supune normelor și reglementărilor relevante privind protecția datelor este reprezentat de compania Franke, așa cum se explică în mențiunile legale de pe site-ul web. Responsabilul cu prelucrarea datelor poate transfera informațiile dumneavoastră personale către afiliați sau furnizori de servicii terți („operatori de date”) în vederea întreținerii, prelucrării, stocării sau în alte scopuri care facilitează activitatea companiei. Folosim mijloace contractuale sau alte metode corespunzătoare pentru a solicita operatorilor de date să acționeze în numele nostru pentru a menține un nivel de protecție a confidențialității în conformitate cu practicile noastre și în temeiul legilor aplicabile.

Datele cu caracter personal reprezintă informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este orice persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin asocierea cu un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau una sau mai multe caracteristici speciale care exprimă caracteristicile fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale ale respectivei persoane fizice. Acestea includ informații precum numele și prenumele dumneavoastră, adresa dumneavoastră și adresa dumneavoastră de e-mail, numărul dumneavoastră de telefon sau data dumneavoastră de naștere. Datele cu caracter personal pot fi disponibile în orice formă (de ex. pe hârtie, în format electronic, video, audio). FRANKE se angajează să ia măsurile necesare pentru a se asigura că toate datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt procesate corect și în mod legal. Toți angajații, operatorii de date și furnizorii de servicii terți care au acces la datele cu caracter personal sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal, dar și această politică de confidențialitate. Colectăm date cu caracter personal doar atunci când ni le furnizați, în momentul în care vă înregistrați, completați formulare sau trimiteți e-mailuri, ca parte a unei comenzi pentru produse sau servicii, întrebări sau solicitări privind produsele comandate și alte situații similare în care ați ales să ne puneți la dispoziție informații.
Baza de date și conținutul său este reținută de FRANKE sau de operatorii de date și pe serverele care acționează în numele nostru și sunt responsabili față de noi.
Ne vom asuma controlul și responsabilitatea utilizării tuturor datelor cu caracter personal pe care ni le dezvăluiți. Unele dintre aceste date pot fi stocate sau prelucrate pe computere localizate în alte jurisdicții, ale căror legi privind protecția datelor pot diferi de jurisdicția în care locuiți. În astfel de cazuri, ne vom asigura că există o protecție adecvată care să impună operatorului de date din țara respectivă să garanteze protecția datelor conform cu legile care se aplică în țara în care locuiți.

Nu sunteți obligat să furnizați informații personale ca o condiție de utilizare a site-ului nostru web, cu excepția cazului în care este necesar să vă furnizăm un produs sau un serviciu sau să comunicăm prin intermediul site-ului nostru web la cererea dumneavoastră. Puteți opta să ne furnizați informații suplimentare, pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim serviciile. Informațiile dumneavoastră personale pot fi prelucrate la nivel mondial.

Următoarele aspecte explică modul în care colectăm, prelucrăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe site-ul nostru web:

Date colectate atunci când vizitați site-ul nostru web

Atunci când utilizați site-ul nostru web, datele pot fi prelucrate pentru a putea comunica cu site-ul nostru web sau în scopuri de securitate, de exemplu pentru prevenirea accesului neautorizat, depanare sau testare. Datele pe care le colectăm pot include numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet, site-ul web pe care l-ați folosit pentru a vă face legătura cu site-ul nostru, data și ora vizitei, site-urile web pe care le vizitați de pe site-ul nostru și adresa dumneavoastră IP. Această prelucrare este necesară pentru furnizarea serviciilor noastre sau se bazează pe interesul nostru legitim în gestionarea comunicării. Presupunem că este și în interesul dumneavoastră deoarece site-ul web nu poate fi afișat fără această comunicare. Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră în acest scop, în orice moment, fără a indica motive cu efect pentru viitor. Cu toate acestea, am dori să subliniem faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate continua chiar și după ce o obiecție a fost formulată către site-ul web, deoarece nu este posibilă oprirea prelucrării necesare din motive tehnice pentru utilizatorii individuali ai site-ului sau în general. Astfel, există motive întemeiate de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră. Dacă doriți să împiedicați prelucrarea descrisă mai sus, pur și simplu nu mai vizitați site-ul nostru web. Aceste date sunt șterse după o sesiune sau după perioada de timp indicată în secțiunea „Utilizarea modulelor cookie”, cu excepția cazului în care un incident de securitate necesită stocare mai îndelungată pentru investigații în scopuri de documentare.

Date colectate pentru crearea unui cont de client

Dacă vă faceți un cont de client pe site-ul nostru web, datele cu caracter personal pe care le furnizați (de exemplu, numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, titulatura și datele de acces) vor fi stocate și prelucrate în baza de date a clienților FRANKE. Aceste date sunt prelucrate pentru a exercita un contract sau pentru a configura un serviciu. Puteți dezactiva contul dumneavoastră de client în orice moment și/sau vă puteți opune stocării și utilizării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără a prezenta motive cu efect pentru viitor, utilizând adresa de contact indicată mai jos. În cazul unei obiecții, vă vom șterge imediat datele cu caracter personal. În cazul dezactivării contului de client, acesta va fi totodată șters.

Contactarea prin intermediul formularului de contact sau prin e-mail

Dacă ne contactați (de exemplu, prin intermediul formularului de contact sau pe e-mail), datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în formularul de contact vor fi stocate și prelucrate de către FRANKE.  Aceste date sunt stocate și utilizate exclusiv pentru a răspunde solicitării dumneavoastră și/sau pentru a realiza un contact și pentru administrația tehnică asociată. Prelucrarea acestor date are loc pentru exercitarea unui contract sau a unor măsuri precontractuale sau prelucrarea este realizată, de asemenea, în interesul nostru legitim, fără ca interesele conflictuale să vă depășească interesele în acest sens, deoarece prelucrarea acestor solicitări este în interesul nostru reciproc. De asemenea, putem utiliza serviciile unor părți terțe pentru a confirma caracterul legitim al utilizatorilor în vederea evitării mesajelor spam, prin intermediul formularelor noastre de contact online realizate în interesul nostru legitim (consultați secțiunea „Utilizarea modulelor cookie” – „Google reCAPTCHA”).

După terminarea prelucrării solicitării, vom păstra corespondența doar în măsura în care există perioade de stocare sau termene de prescripție legale obligatorii sau dacă este necesară stocarea suplimentară pentru a afirma, a exercita sau a apăra revendicări legale.

Date de înscriere pentru înregistrare în vederea primirii newsletter-ului

Dacă vă înregistrați pentru serviciul de newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, numele, adresa și adresa de e-mail) vor fi stocate și prelucrate de către FRANKE pentru scopuri de marketing, publicitate sau promovare. Prelucrarea acestor date se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau are loc pentru îndeplinirea contractului. În acest caz, vă vom trimite periodic informații promoționale despre serviciile și produsele asociate produselor, serviciilor, ofertelor sau evenimentelor companiei FRANKE. Puteți renunța să mai primiți acest newsletter în orice moment, fără să oferiți motive pentru viitor, contactându-ne utilizând adresa de contact de mai jos sau prin dezabonare, folosind opțiunea de dezabonare furnizată în newsletter. Odată ce v-ați dezabonat, adresa dumneavoastră de e-mail va fi ștearsă imediat din lista de distribuire pentru newsletter, cu excepția unei copii din baza de date referitoare la renunțare pentru care ne-am asumat un interes legitim că o vom deține astfel încât să ne putem asigura că nu veți mai primi newslettere.

Sondaje pentru utilizatori

Participarea utilizatorilor la sondajele efectuate periodic pe site-ul nostru web este voluntară. Utilizăm module cookie funcționale pentru a desfășura sondaje pentru utilizatori. Informațiile tehnice înregistrate de sondajul pentru utilizatori sunt aceleași informații înregistrate atunci când utilizatorii vizitează site-ul web (a se vedea mai sus). Răspunsurile trimise în timpul sondajului pentru utilizatori nu vor fi legate de datele cu caracter personal, de exemplu adresa dumneavoastră IP.

Divulgarea către părți terțe

Este posibil să divulgăm informațiile dumneavoastră personale unor părți terțe pentru a impune sau a aplica această Politică de confidențialitate și alte acorduri sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța clienților noștri FRANKE sau în alte scopuri. Acest aspect presupune schimbul de informații cu alte companii și organizații în scopul protecției împotriva fraudei și reducerii riscului asociat creditului sau cu o modalitate de plată asigurată de o instituție bancară în magazinul nostru online în vederea procesării plăților pentru produsele comandate. De asemenea, putem furniza date cu caracter personal agențiilor guvernamentale și autorităților de reglementare și judiciare, conform legii sau reglementărilor. Acest tip de divulgare poate fi solicitat pentru respectarea unei obligații legale sau poate fi necesar pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau se poate baza pe interesul nostru legitim sau cel al unei părți terțe. În ultimul caz, aveți dreptul să vă opuneți unei astfel de utilizări, dar totuși, putem prelucra datele în continuare dacă putem dovedi motive legitime și întemeiate care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile; sau în cazul în care acest lucru este necesar în vederea afirmării, exercitării sau apărării revendicărilor legale.

Absența dreptului de vânzare a datelor cu caracter personal

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta Politică de confidențialitate sau în alte declarații privind protecția datelor aplicabile în anumite circumstanțe, nu vom vinde, comercializa, licenția sau închiria datele dumneavoastră cu caracter personal către părți terțe din afara companiei Franke.

Informații aparținând copiilor

O altă prioritate a noastră este adăugarea unei măsuri de protecție în cazul în care copiii folosesc internetul. Încurajăm părinții și tutorii să observe, să participe la și/sau să monitorizeze și să îndrume activitatea online a acestora.

Grupul Franke nu colectează în mod intenționat informații personale identificabile aparținând unor copii. În cazul în care considerați că copilul dumneavoastră furnizează astfel de informații pe site-ul nostru web, vă încurajăm cu tărie să ne contactați imediat, iar noi vom depune eforturi considerabile pentru a elimina în cel mai scurt timp astfel de informații din registrele noastre.

Alegerile dumneavoastră referitor la modulele cookie sau tehnologii similare

Majoritatea browserelor web sunt setate să accepte în mod implicit utilizarea modulelor cookie funcționale. Dacă nu doriți să primiți module cookie opționale, vă puteți seta browserul să refuze toate tipurile sau anumite tipuri de module cookie sau să vă înștiințeze atunci când vă sunt trimise module cookie de către tehnologiile utilizate de un site web. Aceste setări pot afecta nivelul la care puteți beneficia de funcționalitatea deplină a site-urilor web. În plus, este posibil ca reglarea setărilor aferente modulelor cookie să nu șteargă toate modulele cookie deja create. Pentru a le șterge, accesați setările browserului dumneavoastră web după ce ați modificat setările aferente modulelor cookie.

Pentru mai multe informații despre cum puteți modifica setările browserului dumneavoastră în vederea blocării sau filtrării modulelor cookie, vizitați https://www.aboutcookies.org/ sau urmați instrucțiunile furnizorilor de tehnologie:

 

UTILIZAREA SERVICIULUI ADOBE ANALYTICS

Site-ul nostru web utilizează Adobe Analytics, un serviciu de analiză web al Adobe Inc, 345 Park Avenue San Jose, CA („Adobe”). Adobe Analytics folosește module cookie (a se vedea mai sus) care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și permit realizarea unei analize a utilizării site-ului web. Informațiile colectate de Adobe în legătură cu utilizarea site-ului de către dumneavoastră (de exemplu, site-ul de referință, paginile noastre pe care le accesați, tipul dumneavoastră de browser, setările dumneavoastră de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului dumneavoastră) vor fi transmise către un server Adobe în Statele Unite, unde vor fi stocate pentru o perioadă de stocare a datelor de cincizeci de luni și analizate; rezultatele respective vor fi apoi puse la dispoziția noastră într-o formă anonimizată. În acest proces, datele dumneavoastră de utilizare nu vor fi conectate la adresa dumneavoastră IP completă. Am activat pe site-ul nostru web funcția de anonimizare IP oferită de Adobe, astfel încât ultimii 8 biți (tip IPv4) sau ultimii 80 de biți (tip IPv6) ai adresei dumneavoastră IP să fie șterși. Dacă doriți să interziceți utilizarea datelor dumneavoastră de către Adobe Analytics, puteți utiliza instrumentul de renunțare marca Adobe, disponibil aici: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

UTILIZAREA SERVICIULUI GOOGLE ANALYTICS

Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Google Analytics folosește module cookie (a se vedea mai sus) care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și permit realizarea unei analize a utilizării site-ului web. Informațiile colectate de Google în legătură cu utilizarea site-ului de către dumneavoastră (de exemplu, site-ul de referință, paginile noastre pe care le accesați, tipul dumneavoastră de browser, setările dumneavoastră de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului dumneavoastră) vor fi transmise către un server Google în Statele Unite, unde vor fi stocate pentru o perioadă de stocare a datelor de cincizeci de luni și analizate; rezultatele respective vor fi apoi puse la dispoziția noastră într-o formă anonimizată. În acest proces, datele dumneavoastră de utilizare nu vor fi conectate la adresa dumneavoastră IP completă. Am activat pe site-ul nostru web funcția de anonimizare IP oferită de Google, astfel încât ultimii 8 biți (tip IPv4) sau ultimii 80 de biți (tip IPv6) ai adresei dumneavoastră IP să fie șterși.
Utilizăm Google Analytics doar pe baza consimțământului dumneavoastră acordat în prealabil sau a interesului nostru legitim de a vă oferi o experiență personalizată de utilizare a site-ului web. Credem că este, de asemenea, în interesul dumneavoastră să primiți reclame interesante și unice. Astfel, există motive întemeiate de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră. Mai jos, vom descrie modul în care vă puteți retrage consimțământul pentru Google Analytics:
Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru utilizarea analizei web, folosind extensia de renunțare Google Analytics pentru browser prin care se va seta un modul cookie de renunțare, sau selectând setarea relevantă din software-ul browser-ului. Ambele opțiuni vor împiedica utilizarea analizei web doar dacă utilizați browserul pe care ați instalat plugin-ul și dacă nu ștergeți modulul cookie de renunțare.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul Google cu politica de informare privind confidențialitatea.

 

DOUBLECLICK (ADS) DE LA GOOGLE

Pentru a difuza publicitate specifică pe grupuri țintă, folosim rețeaua de publicitate DoubleClick de la Google care colectează și evaluează informațiile despre vizitele pe site-urile noastre web și pe alte site-uri care fac parte din rețeaua de publicitate prin modulele sale cookie. În acest context, nu vor fi colectate sau utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa sau adresa de e-mail. Modulele cookie utilizate de DoubleClick conțin doar numele domeniului prin care a fost setat modulul cookie (ad.doubleclick.net), termenul implicit de expirare al modulului cookie și valoarea stabilită pentru anumite grupuri țintă. Dacă nu doriți ca DoubleClick de la Google să seteze module cookie sau dacă doriți să ajustați preferințele dumneavoastră privind publicitatea, accesați: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Utilizăm DoubleClick/Google Ads pe baza consimțământului dumneavoastră prin intermediul banner-ului nostru cu module cookie. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, fie prin alegerea setării relevante din software-ul browserului, fie prin blocarea modulelor cookie din domeniul www.googleadservices.com în setările browserului, sau prin accesarea https://www.youronlinechoices.com și dezactivarea reclamelor respective. Mai mult, puteți dezactiva DoubleClick accesând https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE ADWORDS

Utilizăm Google AdWords pentru a ne expune reclamele pe site-urile web ale părților terțe. Utilizăm acest serviciu pentru a vă oferi o experiență personalizată a site-ului web. Reclamele sunt difuzate prin intermediul așa-numitelor „servere de reclame”. Utilizăm module cookie pentru serverele de reclame cu scopul de a evalua dispariția reclamelor și a clicurilor. Dacă accesați site-ul nostru web prin intermediul unei reclame Google, Google va plasa un modul cookie în browserul dumneavoastră. Acest modul cookie va fi păstrat timp de 30 de zile și nu are ca scop identificarea dumneavoastră. FRANKE nu colectează și nu stochează date cu caracter personal utilizând Google AdWords. Primim doar evaluări statistice de la Google care ne informează cu privire la publicitatea cea mai eficientă. Dacă aveți un cont Google, este posibil ca Google să aloce vizita de pe site-ul nostru web în contul dumneavoastră. Chiar dacă nu sunteți înregistrat pe Google, Google poate să vă urmărească adresa IP și să vă stocheze datele pe serverul său.
Utilizăm Google AdWords pe baza consimțământului dumneavoastră acordat atunci când acceptați bannerul nostru cu module cookie.
Vă puteți retrage consimțământul privind utilizarea Google AdWords în orice moment, fie prin alegerea setării relevante din software-ul browser-ului, fie prin blocarea modulelor cookie din domeniul www.googleadservices.com în setările browserului, sau prin accesarea site-ului web https://www.youronlinechoices.com/ și dezactivarea reclamelor respective. Mai mult, puteți dezactiva Google AdWords utilizând plugin-ul de browser disponibil aici: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE DYNAMIC REMARKETING

De asemenea, folosim funcția dinamică Google de repunere pe piață. Această funcție ne permite să vă furnizăm publicitate personalizată, bazată pe categorii de interes, dacă vizitați alte site-uri web care aparțin rețelei de afișare Google. Google utilizează module cookie pentru a analiza modul în care utilizați site-ul nostru web, aspect care reprezintă baza pentru publicitatea adecvată. În acest scop, Google stochează un fișier mic cu numere de serie în browserul dumneavoastră când vizitați site-ul nostru web. Acest lucru permite ca Google să colecteze informații anonime cu privire la utilizarea site-ului web. Google nu stochează informațiile dumneavoastră de identificare cu caracter personal. În cazul în care vizitați mai târziu un alt site care aparține rețelei de afișare Google, vi se vor afișa reclame cu o probabilitate ridicată de factoring în informațiile sau produsele pe care le-ați selectat mai devreme. Puteți să dezactivați permanent utilizarea modulelor cookie de către Google, accesând acest link și descărcând și instalând plugin-ul disponibil pe adresa: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternativ, puteți dezactiva modulele cookie Google accesând site-ul de dezactivare al Inițiativei de publicitate în rețea și implementând opțiunea de renunțare oferită la adresa http://www.networkadvertising.org/choices/. Mai multe informații despre Google Remarketing, precum și despre confidențialitatea Google găsiți aici http://www.google.com/privacy/ads/.
Utilizăm funcția Google Dynamic Remarketing doar pe baza consimțământului dumneavoastră acordat în prealabil atunci când acceptați bannerul nostru cu module cookie. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, fie prin alegerea setării relevante din software-ul browserului, fie prin blocarea modulelor cookie din domeniul www.googleadservices.com în setările browserului.

 

GOOGLE reCAPTCHA

Utilizăm Google reCAPTCHA pentru a verifica caracterul legitim al utilizatorilor înainte de a ne trimite date. Dorim să vă informăm că utilizarea reCAPTCHA este supusă politicii de confidențialitate Google și termenilor de utilizare a serviciului. Google reCAPTCHA colectează informații despre hardware și software, precum date despre dispozitiv și aplicație, și le trimite către Google pentru analiză. Informațiile colectate în legătură cu utilizarea reCAPTCHA vor fi folosite pentru a îmbunătăți reCAPTCHA și în scopuri generale de securitate. Nu vor fi utilizate pentru ca Google să afișeze anunțuri publicitare personalizate. Puteți găsi informații suplimentare despre Google reCAPTCHA aici   https://www.google.com/recaptcha/.

Din motive de securitate, utilizăm Google reCAPTCHA în interesul nostru legitim. Puteți șterge aceste module cookie oricând sau puteți bloca Google reCAPTCHA în orice moment selectând setările corespunzătoare din software-ul browserului sau ștergând/blocând modulele cookie din domeniul www.google.com > recaptcha și www.gstatic.com > recaptcha, în setările browserului. Cu toate acestea, acest lucru va limita posibilitatea de utilizare a site-ului și va trebui să ne contactați prin alte canale.

 

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

În continuare, acest site web utilizează funcția „Custom Audiences” a Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 („Facebook” sau compania-mamă „Meta”). Această funcție ne permite să vă furnizăm reclame personalizate, bazate pe interese, așa-numita publicitate Facebook, dacă vizitați Facebook.com sau alte site-uri web care aparțin rețelei Meta. Facebook stochează un fișier mic cu numere de serie în browserul dumneavoastră când vizitați site-ul nostru web. Acest lucru permite companiei Meta să colecteze informații anonime cu privire la modul în care utilizați site-ul web. În cazul în care vizitați ulterior un alt site care aparține rețelei Meta, vi se vor afișa reclame cu o probabilitate ridicată de factoring în informațiile sau produsele pe care le-ați selectat mai devreme. Dacă aveți un cont de Facebook, este posibil ca Meta să aloce vizita pe site-ul nostru web în contul dumneavoastră. Chiar dacă nu sunteți înregistrat pe Facebook, Meta poate să vă urmărească adresa IP și să vă stocheze datele pe serverul său.
Puteți dezactiva utilizarea de audiențe personalizate accesând următorul site de dezactivare http://www.youronlinechoices.eu/. Puteți găsi mai multe informații despre Facebook Custom Audiences aici: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Utilizăm Facebook Custom Audiences doar pe baza consimțământului dumneavoastră prealabil privind acceptarea bannerului cu module cookie sau a interesului nostru legitim de a vă oferi o experiență personalizată a site-ului. Credem că este, de asemenea, în interesul dumneavoastră să primiți reclame interesante și unice. Astfel, există motive întemeiate de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră. Vă puteți opune acestei prelucrări în orice moment, trebuie doar să ne contactați.
Pentru politica de confidențialitate Facebook, accesați: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

FACEBOOK CONNECT

Vă puteți conecta la site-ul nostru web folosind serviciul de conectare Facebook Connect. Acest serviciu vă va autentifica identitatea și vă va oferi opțiunea de a împărtăși cu noi anumite informații de identificare personală, de exemplu numele și adresa dumneavoastră de e-mail pentru a completa în prealabil formularul nostru de autentificare. Servicii precum Facebook Connect vă oferă opțiunea de a posta informații despre activitățile dumneavoastră de pe site-ul nostru web pe pagina dumneavoastră de profil pentru a le distribui altor persoane din rețea.
Utilizăm Facebook Connect pe baza consimțământului dumneavoastră acordat către Facebook/Meta și interesului nostru legitim de a simplifica utilizarea site-ului nostru. Noi credem că o utilizare facilă a site-ului nostru este și în interesul dumneavoastră. Astfel, există motive întemeiate de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră. Vă puteți opune acestei prelucrări în orice moment, trebuie doar să ne contactați.

 

MICROSOFT CLARITY

Am încheiat un parteneriat cu Microsoft Clarity și Microsoft Advertising pentru a înregistra modul în care utilizați și în care interacționați cu site-ul nostru web prin intermediul datelor legate de comportament, hărților calorice și redării repetate a unor sesiuni pentru a îmbunătăți și comercializa produsele/serviciile noastre. Datele privind modul de utilizare a site-ului web sunt înregistrate folosind module cookie ale unor părți prime și terțe, și alte tehnologii de urmărire pentru a determina popularitatea produselor/serviciilor și activitatea online. În plus, utilizăm aceste informații pentru a optimiza site-ul, în scopuri de prevenire a fraudelor/de securitate și pentru a afișa anunțuri publicitare personalizate. Pentru mai multe informații despre modul în care Microsoft colectează și utilizează datele dumneavoastră, accesați Declarația de confidențialitate a companiei Microsoft.

 

Noi includem servicii și/sau conținut ale părților terțe pe site-ul nostru web. Când utilizați astfel de servicii ale părților terțe sau când este afișat un conținut al părților terțe, datele de comunicare sunt schimbate între dumneavoastră și furnizorul aferent din motive tehnice. FRANKE nu controlează nici site-urile web, nici practicile de confidențialitate ale părților terțe care administrează aceste site-uri. Practicile de confidențialitate ale furnizorilor terți de site-uri web pot fi diferite de cele ale companiei FRANKE, astfel încât nu putem aproba sau face nicio observație cu privire la site-urile unor părți terțe. Verificați aceste politici înainte de a trimite date cu caracter personal acestor site-uri web.
De asemenea, furnizorul respectiv de servicii sau de conținut vă poate prelucra datele în scopuri suplimentare. După cunoștințele noastre, am configurat serviciile și conținutul furnizorilor cunoscuți pentru că prelucrează datele în scopuri proprii, astfel încât orice comunicare în alte scopuri decât prezentarea serviciilor sau a conținutului lor pe site-ul nostru web este blocată sau comunicarea are loc doar după ce ați ales în mod activ să utilizați serviciul respectiv. Cu toate acestea, fiindcă nu avem control asupra datelor colectate și prelucrate de părți terțe, nu suntem în măsură să furnizăm informații obligatorii cu privire la sfera de aplicare și scopul prelucrării acestor date.

Link-uri către alte site-uri web

Site-ul nostru web poate conține link-uri către și dinspre site-uri ale rețelelor de parteneri, ale distribuitorilor, afiliaților sau ale altor părți terțe. La accesarea acestor link-uri, site-ul web FRANKE se închide automat. FRANKE nu controlează nici site-urile web, nici practicile de confidențialitate ale părților terțe care administrează aceste site-uri. Practicile de confidențialitate ale furnizorilor terți de site-uri web pot fi diferite de cele ale companiei FRANKE, astfel încât nu putem aproba sau face nicio observație cu privire la site-urile unor părți terțe. Verificați aceste politici înainte de a trimite date cu caracter personal acestor site-uri web. Prezenta politică de confidențialitate nu este destinată aplicării pe alte site-uri web, care nu sunt asociate cu grupul Franke.

Utilizarea plugin-urilor pentru rețelele de socializare

FRANKE folosește așa-numitele plugin-uri sociale („butoane”) pentru rețelele de socializare precum Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat și Twitter. Când vizitați site-ul nostru web, aceste butoane sunt dezactivate în mod implicit, adică, fără intervenția dumneavoastră, acestea nu vor trimite date către rețelele de socializare respective. Înainte de a putea utiliza aceste butoane, trebuie să le activați făcând clic pe ele. Acestea rămân active până când le dezactivați din nou sau ștergeți modulele cookie (vă rugăm să consultați secțiunea „Modulele cookie”).
După activarea acestora, se stabilește o legătură directă cu serverul rețelei de socializare respective. Conținutul butonului este apoi transmis din rețeaua de socializare direct la browserul dumneavoastră și introdus în site. După activarea unui buton, rețeaua de socializare poate prelua date, indiferent dacă interacționează sau nu cu butonul. Dacă sunteți conectat la o rețea de socializare, aceasta poate aloca vizita pe site în contul dumneavoastră de utilizator. O rețea de socializare nu poate aloca o vizită pe alte site-uri FRANKE decât atunci când activați și butonul respectiv.
Dacă sunteți utilizator al unei rețele de socializare și nu doriți să combinați datele extrase de la vizita dumneavoastră pe site-ul nostru web cu datele dumneavoastră de utilizator, trebuie să vă deconectați de la rețeaua de socializare în cauză înainte de a activa butoanele.
Nu avem nicio influență asupra sferei de aplicare a datelor colectate de pe rețelele de socializare prin butoanele lor. Politicile de utilizare a datelor de pe rețelele de socializare oferă informații cu privire la scopul și amploarea datelor pe care le colectează, modul în care sunt prelucrate și utilizate aceste date, drepturile de care dispuneți și setările pe care le puteți utiliza pentru a vă proteja confidențialitatea.
Pentru informații suplimentare cu privire la sfera de aplicare și scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră, vă rugăm să consultați avizele de confidențialitate ale furnizorilor ale căror servicii și/sau conținuturi le includem și care sunt responsabili de protecția datelor dumneavoastră în acest context.

Nu transmitem date părților terțe decât dacă acest lucru este necesar pentru asigurarea serviciilor noastre online, exercitarea contractului, lucru permis de dispozițiile legale relevante sau dacă v-ați dat acordul. Acestea fiind spuse, FRANKE poate contracta alte companii sau persoane fizice („Operatori de date” sau „Furnizori de servicii”) pentru a îndeplini anumite sarcini în numele nostru. În acest sens, poate fi necesar să furnizăm operatorilor accesul la datele cu caracter personal. Operatorii noștri de date sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și li se interzice să utilizeze informațiile pentru orice alte scopuri în afara celor definite de FRANKE. Exemple de sarcini efectuate de operatori fac referire la partenerii de afaceri sau subcontractanții în servicii tehnice, de plată și de livrare, de reducere a riscului asociat creditului sau protecție împotriva fraudei, furnizorii de servicii de analiză, furnizorii de informații de căutare sau prelucrarea din interiorul grupului. Aceștia vor avea acces doar la datele cu caracter personal necesare pentru desfășurarea activității respective. În special, acestor operatori le este interzis să prelucreze sau să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri.
Luăm măsuri adecvate, prin contract sau în alt mod, pentru a oferi o protecție adecvată datelor cu caracter personal care sunt dezvăluite operatorilor noștri și pentru a ne asigura că operatorii noștri dispun de proceduri juridice, organizaționale și tehnice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

FRANKE este o organizație globală, cu entități juridice, procese comerciale, structuri de management și sisteme tehnice care traversează granițele. Prin urmare, practicile noastre de confidențialitate sunt concepute pentru a oferi protecție datelor cu caracter personal din întreaga lume. Politica FRANKE este aceea de a permite accesul la datele cu caracter personal doar acelor angajați, agenți, contractanți, entități și operatori autorizați care, în opinia companiei, au nevoie legitimă de a cunoaște sau de a avea acces la informații pentru a-și îndeplini responsabilitățile. FRANKE apelează la măsuri de securitate tehnice și organizaționale pentru a proteja datele furnizate de dumneavoastră și gestionate de noi împotriva manipulării, pierderii, distrugerii și accesului părților terțe. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite continuu, în conformitate cu evoluțiile tehnologice.
În cazul în care v-am furnizat (sau ați ales) o parolă care vă permite să accesați anumite părți ale site-ului nostru web, sunteți responsabil să păstrați această parolă secretă. Vă cerem să nu divulgați nimănui parola dumneavoastră.

Cu excepția cazului în care garantăm perioade de păstrare specifice indicate mai sus, se aplică aceste reguli generale:
Datele dumneavoastră vor fi șterse de îndată ce nu vor mai fi necesare pentru scopurile propuse sau dacă vă retrageți consimțământul sau vă opuneți unei utilizări bazate pe un interes legitim și nu avem motive legale întemeiate să le păstrăm. În anumite cazuri, este posibil să aplicăm perioade de păstrare mai îndelungate deoarece suntem obligați prin lege (de exemplu, în conformitate cu legislația fiscală și comercială) sau sunt necesare date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În temeiul legii privind confidențialitatea datelor aplicabile în cazul dumneavoastră, puteți exercita câteva dintre sau toate drepturile următoarele folosind datele de contact stabilite în secțiunea Date de contact:
1. Drepturi de acces: solicitați (i) informații privind păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și (ii) accesul și/sau duplicarea datelor dumneavoastră cu caracter personal păstrate, inclusiv scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor, precum și posibilele perioade de păstrare. Pentru anumite tipuri de date, este posibilă să aveți și drept de portabilitate a acestora;
2. Precizia datelor: solicitați rectificarea, ștergerea sau restricționarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de ex. deoarece (i) sunt incomplete sau inexacte, (ii) nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau (iii) consimțământul pe care se bazează prelucrarea a fost retras;
3. Limitarea prelucrării: refuzați să furnizați și – fără impact asupra activităților de prelucrare a datelor care au avut loc înainte de o astfel de retragere – vă retrageți consimțământul în orice moment în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
4. Dreptul de a depune o plângere: intentați acțiuni în justiție în legătură cu orice potențială încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal, și depuneți plângeri în fața autorității competente pentru protecția datelor;

Dreptul de a vă opune:
Este posibil să vă exercitați dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz, vă rugăm să ne furnizați informații despre situația dumneavoastră particulară. După evaluarea faptelor prezentate de dumneavoastră, vom opri fie prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fie vă vom prezenta motivele noastre legitime și întemeiate pentru ca prelucrarea să continue.

Dacă faceți o solicitare, trebuie mai întâi să vă verificăm identitatea, să evaluăm solicitarea dumneavoastră și să vă oferim un răspuns în intervalul de timp indicat de legile aplicabile. Este posibil să respingem solicitările excesive sau care reprezintă utilizarea necorespunzătoare a dreptului în cauză sau o astfel de solicitare poate fi limitată dacă există un interes de ordin superior sau dacă avem obligația legală de a continua să vă prelucrăm datele cu caracter personal.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate pentru a reflecta orice modificări privind modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau conform cerințelor legale modificate. În cazul unor astfel de modificări, vom publica Politica de confidențialitate modificată pe site-ul nostru web.

Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la conformitatea cu această politică de confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați vreun drept descris mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de mai jos:
Compania aferentă Franke, ale cărei date sunt disponibile în mențiunile legale de pe site-ul web, faceți clic aici.
În atenția: coordonatorului pentru protecția datelor
sau prin e-mail la: privacy@franke.com

 

Martie 2023