Skip to main content

Condiții de utilizare

Vă mulțumim pentru că ne vizitați site-ul web, www.franke.com („Site-ul”), aparținând companiei Franke publicată în subsolul site-ului web (denumită aici „Franke”, „noi” și „nouă”). Prin utilizarea sau accesarea Site-ului, acceptați acest Aviz juridic, precum și Politica de confidențialitate a site-ului web disponibilă pe acest Site, care este încorporată aici pentru consultare.

1. CONDIȚII

Acest Aviz juridic se aplică pentru accesarea și utilizarea Site-ului. PRIN UTILIZAREA SAU ACCESAREA SITE-ULUI, ACCEPTAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEST AVIZ JURIDIC ȘI TOATE LEGILE ȘI REGULAMENTELE APLICABILE, INCLUSIV RESPECTAREA EVENTUALELOR LEGI LOCALE APLICABILE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEST AVIZ JURIDIC, NU TREBUIE SĂ UTILIZAȚI SAU SĂ ACCESAȚI SITE-UL.

 

2. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA SITE-ULUI ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Site-ul, precum și conținutul, caracteristicile, funcționalitatea sa (inclusiv, fără limitare, toate informațiile, software-ul, textul, afișajele, imaginile, clipurile video și conținutul audio, precum și designul, selecția și configurația), precum și toate informațiile, produsele și serviciile oferite de noi pentru dvs. în legătură cu Site-ul (denumite colectiv „Conținutul”) sunt protejate de drepturi aplicabile de autor, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, fără limitare, drepturi de proprietate intelectuală) în conformitate cu protocoalele internaționale și cu legile locale aplicabile, inclusiv legile din S.U.A. și alte legi. Site-ul și Conținutul sunt proprietatea noastră și/sau a titularilor de licență terți aplicabili și toate drepturile, titlurile și interesele în și pentru Site și Conținut vor rămâne la noi sau la acești titulari de licență terți. Siglele noastre, antetele paginilor, grafica personalizată și alte pictograme sunt mărci de servicii, mărci comerciale, mărci de servicii înregistrate sau mărci comerciale înregistrate de noi. Toate celelalte produse, denumiri și sigle de companii menționate pe Site sau în Conținut sunt mărci comerciale ale proprietarilor lor de drept.

Acest Aviz juridic vă permit să utilizați Site-ul exclusiv pentru uz personal și non-comercial. Nu obțineți drepturi de proprietate asupra Site-ului sau Conținutului. Acest Aviz juridic nu vă oferă niciun drept, titlu, interes, licență (explicit sau implicit) pentru vreun brevet, marcă comercială, marcă de servicii, drept de autor, secret comercial sau alt drept de proprietate intelectuală al companiei sau al deținătorilor de drepturi de proprietate intelectuală de drept.

 

3. FEEDBACK / CONȚINUT UTILIZATOR

Dacă ne furnizați comentarii, rapoarte de erori, feedback sau modificări propuse de dumneavoastră cu privire la Site sau la Conținut (denumite în mod colectiv "Feedback"), vom avea dreptul de a utiliza acest Feedback la discreția noastră, inclusiv, dar fără a ne limita la încorporarea acestui Feedback în Site și dreptul de a cesiona, licenția sau utiliza în alt mod acest Feedback. Prin trimiterea, încărcarea sau transmiterea oricăror articole, răspunsuri la sondaje sau vot, programă, postări, informații, întrebări, sugestii, propuneri sau alte materiale („Conținut de utilizator”) pe Site, declarați și garantați că dețineți sau aveți toate drepturile necesare pentru a trimite, încărca sau transmite acest Conținut de utilizator și ne oferiți licența nerestricționată de a-l utiliza în scopul destinat.

 

4. UTILIZAREA SITE-ULUI

Puteți utiliza Site-urile noastre doar în scopuri legale. Nu puteți utiliza Site-ul nostru: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la Site, la serverul pe care este stocat Site-ul nostru sau la alt server, computer sau bază de date conectate la Site.

Sunteți, de asemenea, de acord să nu reproduceți, duplicați, copiați sau revindeți vreo parte a Site-ului nostru în contravenție cu prevederile acestui Aviz juridic. Aceasta include interdicția de a reproduce, redistribui, republica, duplica, copia, afișa, vinde, închiria, sublicenția, comercializa sau revinde orice conținut sau alt aspect al site-ului în orice scop comercial (cu excepția conținutului pus la dispoziție în mod specific și expres pentru redistribuire) fără consimțământul nostru prealabil în scris.

Nu aveți voie să îndepărtați vreo marcă comercială sau aviz privind drepturile de autor de pe Site-ul nostru sau de pe fotografiile sau imaginile afișate pe Site-ul nostru.

Aveți responsabilitatea exclusivă (iar noi nu avem nicio răspundere față de dvs. sau față de vreun terț) pentru încălcarea obligațiilor dvs. conform cu acest Aviz juridic și pentru consecințele (inclusiv pierderile sau daunele pe care este posibil să le suferiți) unei astfel de încălcări.

 

5. INFORMAȚII DESPRE DVS. ȘI DESPRE VIZITELE DVS. PE SITE

Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul Site-ului sunt supuse Politicii de confidențialitate privind site-ul nostru web, care este disponibilă pe acest Site. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu toate acțiunile pe care le întreprindem în legătură cu informațiile dvs., în conformitate cu Politica de confidențialitate privind site-ul nostru web.

 

6. DISPONIBILITATE; REVIZUIRI; VERIDICITATEA INFORMAȚIILOR POSTATE

Informațiile prezentate pe sau prin intermediul Site-ului, inclusiv Conținutul, sunt puse la dispoziție exclusiv în scopuri de informare generală. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau opri Site-ul în orice moment cu sau fără preaviz către dvs. Nu garantăm accesul continuu, neîntrerupt sau securizat la Site. Funcționarea Site-ului poate interfera cu sau poate fi afectată în mod negativ de numeroși factori sau circumstanțe dincolo de controlul nostru sau prin forță majoră.

Facem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe Site, iar Conținutul este supus modificării fără preaviz. Totuși, nu ne angajăm sub nicio formă să actualizăm Site-ul sau Conținutul. Conținutul și Site-ul pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice.

Nu garantăm acuratețea, caracterul complet sau utilitatea Site-ului sau Conținutului. Detaliile produselor, descrierile sau specificațiile afișate pe acest Site nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate doar pentru consultare. Încrederea pe care o acordați acestor informații este strict pe propriul dvs. risc. Nu ne asumăm răspunderea și responsabilitatea ce decurg din încrederea acordată acestor materiale de către dvs. sau alt vizitator pe Site.

În cazul în care aveți întrebări despre informațiile prezentate pe Site, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile furnizate în secțiunea „Informații de contact” de la sfârșitul acestui Aviz juridic.

 

7. LINKURI CĂTRE SITE 

Puteți stabili linkuri către pagina principală a Site-ului, cu condiția să o faceți într-un mod care este corect și legal; însă nu trebuie să stabiliți un link într-un mod care să sugereze vreo formă de asociere, aprobare sau gir din partea noastră fără acordul nostru explicit în scris. 

 

8. LINKURI DE PE SITE; TERȚI

Acest Site poate conține linkuri către alte site-uri Internet. Utilizarea de către dvs. a acestor site-uri se supune condițiilor de utilizare, dacă este cazul, pe care respectivele site-uri le-au postat. Nu am verificat toate site-urile conectate la Site și nu răspundem pentru modificările aduse acestora sau pentru conținutul lor. Includerea de către noi a vreunui conținut nu reprezintă o recomandare a materialului respectiv sau a site-ului conectat ori a companiilor care dețin sau operează materialul sau site-urile conectate.

Acest Site poate include, de asemenea, conținut furnizat de terți. Toate declarațiile și/sau opiniile exprimate în aceste materiale și tot conținutul diferit de conținutul furnizat de noi reprezintă exclusiv opiniile și responsabilitatea persoanei sau entității care furnizează aceste materiale. Aceste materiale nu reflectă în mod necesar opinia noastră. Nu răspundem și nu ne asumăm răspunderea față de dvs. sau terți privind conținutul sau acuratețea materialelor furnizate de către terți.

 

9. FĂRĂ GARANȚII / EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

(a) SITE-UL ȘI CONȚINUTUL SUNT FURNIZATE CA ATARE ȘI AȘA CUM SUNT DISPONIBILE, FĂRĂ GARANȚII SAU DECLARAȚII DE NICIUN FEL. NU NE ASUMĂM ȘI EXCLUDEM ORICE GARANȚII SAU DECLARAȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV CARACTERUL OPORTUN PENTRU UN ANUMIT SCOP, VANDABILITATEA ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE.

(b) ÎN SPECIAL, NU OFERIM NICIO GARANȚIE SAU DECLARAȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, (I) CU PRIVIRE LA PROMPTITUDINEA, ACURATEȚEA, CALITATEA, CARACTERUL COMPLET SAU EXISTENȚA CONȚINUTULUI, INFORMAȚIILE ȘI DETALIILE DESPRE PRODUSE POSTATE PE ACEST SITE; (II) REFERITOR LA ACCESIBILITATEA TEHNICĂ, CARACTERUL POTRIVIT SAU LIPSA ERORILOR PE SITE, ȘI/SAU (III) CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A CONȚINUTULUI ȘI INFORMAȚIILOR POSTATE PE SITE NU VOR ÎNCĂLCA DREPTURILE TERȚILOR. 

(c) ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, NU NE VOM ASUMA RĂSPUNDEREA PENTRU PIERDERILE SAU DAUNELE CAUZATE DE UN ATAC DISTRIBUIT DE RESPINGERE A SERVICIULUI, RANSOMWARE, VIRUȘI SAU ALT MATERIAL DĂUNĂTOR DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC CARE VĂ POT AFECTA ECHIPAMENTELE DE COMPUTER, PROGRAMELE DE COMPUTER, DATELE SAU ALTE MATERIALE DEȚINUTE DIN CAUZA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR SAU ARTICOLELOR OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SAU PRIN DESCĂRCAREA CONȚINUTULUI POSTAT PE ACEST SAU PE UN SITE CONECTAT LA EL.

(d) ÎN NICIUN CAZ NU NE VOM ASUMA RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNELE PROVOCATE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACCESAREA SAU UTILIZAREA SITE-ULUI, INCLUSIV: (A) DAUNELE PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCIDENTALE, INDIRECTE, EXEMPLARE, SPECIALE, ÎMBUNĂTĂȚITE SAU PUNITIVE; (B) COSTURILE CRESCUTE, DIMINUAREA VALORII SAU PIERDEREA AFACERILOR, PRODUCȚIEI, VENITURILOR SAU PROFITURILOR; (C) PIERDEREA SIMPATIEI SAU A REPUTAȚIEI; (D) UTILIZAREA, INCAPACITATEA DE A UTILIZA, PIERDEREA, ÎNTRERUPEREA, ÎNTÂRZIEREA SAU RECUPERAREA DATELOR SAU VIOLAREA SATELOR SAU A SECURITĂȚII SISTEMULUI; SAU (E) COSTUL BUNURILOR SAU AL SERVICIILOR DE ÎNLOCUIRE, ÎN FIECARE CAZ INDIFERENT DACĂ AM FOST INFORMAȚI ÎN PRIVINȚA EVENTUALITĂȚII UNOR ASTFEL DE PIERDERI SAU DAUNE SAU DACĂ ACESTE PIERDERI SAU DAUNE AU FOST ÎN ALT FEL PREVIZIBILE.

(e) CELE DE MAI SUS NU AFECTEAZĂ RĂSPUNDEREA CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ.

 

10. LEGISLAȚIA ȘI INSTANȚA DE REGLEMENTARE

Toate chestiunile referitoare la Site, la Conținut sau la acest Aviz juridic și orice dispută sau pretenție care decurge din acestea sau în legătură cu acestea (în orice caz, inclusiv dispute sau pretenții non-contractuale) vor fi reglementate de și interpretate în conformitate cu legile aplicabile în locul unde Franke are înregistrat sediul (consultați secțiunea Informații de contact de mai jos) fără a pune în aplicare vreo alegere sau conflict de punere în practică a unei legi sau a unui regulament.

Instanțele civile ordinare de la domiciliul legal al entității Franke afișat în secțiunea Informații de contact de mai jos vor avea jurisdicția exclusivă asupra tuturor disputelor care decurg în legătură cu acest Aviz juridic, și sunteți de acord că locul de aplicare a acestui Aviz juridic este domiciliul legal al entității Franke afișat în secțiunea Informații de contact de mai jos.

 

11. CONSECINȚELE ÎNCĂLCĂRILOR

În cazul în care luăm cunoștință despre faptul că ați încălcat acest Aviz juridic al site-ului web, este posibil să adoptăm imediat măsuri de corecție, inclusiv să vă împiedicăm să utilizați Site-ul și serviciile oferite și să eliminăm informațiile, datele și conținutul pus pe Site de către dvs., în orice moment și fără preaviz. În cazul în care am suferit daune ca urmare a încălcărilor dvs., este posibil să încercăm să recuperăm, la propria noastră latitudine, daune de la dvs.

 

12. AVIZUL JURIDIC SE POATE MODIFICA

Este posibil să modificăm acest Aviz juridic în mod ocazional, la libera noastră discreție. Orice modificări aduse acestui Aviz juridic vor intra în vigoare de la data pentru „Ultima actualizare”, menționată în partea de sus a acestui Aviz juridic. Utilizarea în mod continuu de către dvs. a Site-ului constituie acceptarea obligatorie a acestui Aviz juridic, inclusiv a oricăror schimbări sau modificări pe care este posibil să le facem. În cazul în care orice parte a acestor Condiții sau orice modificări viitoare aduse acestor Condiții nu sunt acceptabile pentru dvs., nu trebuie să utilizați sau să accesați Site-ul.

 

13. INFORMAȚII DE CONTACT

Toate feedbackurile, comentariile, solicitările de asistență tehnică și alte comunicări în legătură cu Site-ul trebuie direcționate către compania Franke corespunzătoare publicată în subsolul site-ului web, dați clic aici sau ne puteți contacta prin intermediul oricărui formular de contact furnizat pe Site-ul nostru.  

 

Ultima actualizare: 1 septembrie 2022