Skip to main content

Personvernerklæring og retningslinjer for informasjonskapsler

FRANKE Holding AG og tilknyttede selskaper (sammen heretter kalt «FRANKE», «selskapet», «vi» eller «oss») forplikter seg til å beskytte ditt privatliv. FRANKE setter pris på interessen for produktene våre og ditt besøk på dette nettstedet eller bruken av våre nettjenester. Ditt personvern er viktig for oss og vi vil at du skal føle deg trygg når du besøker nettstedet vårt. Personopplysninger som samles inn ved besøk på nettstedet vårt, behandles av oss i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Med denne personvernerklæringen og retningslinjene for informasjonskapsler ønsker vi å informere deg om hvilke personopplysninger og informasjonskapsler vi samler inn, formålet, sikkerhetstiltakene og hvordan du kan utøve dine rettigheter. Klikk på den aktuelle overskriften nedenfor hvis du vil ha mer informasjon eller se mer utfyllende informasjon:

Behandlingsansvarlig i henhold til relevante databeskyttelsesregler og -forskrifter er det respektive Franke-selskapet som er publisert på nettstedet. Den behandlingsansvarlige kan overføre personopplysningene dine til våre tilknyttede selskaper eller tredjeparts tjenesteleverandører ("databehandlere") for tjeneste, behandling, lagring eller andre formål som letter vår forretningsdrift. Vi bruker kontraktsmessige eller andre hensiktsmessige metoder for å kreve at databehandlere som handler på våre vegne, opprettholder et personvernnivå som er sammenlignbart med vår egen praksis, og som kreves i henhold til gjeldende lover.

Personopplysninger er all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved tilknytning til en identifikator som f.eks. navn, ID-nummer, stedsdata, en nettbasert identifikator eller basert på én eller flere spesifikke egenskaper ved den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til en fysisk person. Dette inkluderer informasjon som for- og etternavnet, post- og e-postadressen, telefonnummer eller fødselsdato. Personopplysninger kan ha forskjellig form (f.eks. trykt, elektronisk, video, audio). FRANKE forplikter seg til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at alle personopplysninger som behandles av oss, behandles på riktig måte i henhold til loven. Alle våre ansatte, databehandlere og tredjeparts tjenesteleverandører som har tilgang til personopplysninger, er forpliktet til å respektere personopplysningenes konfidensialitet og overholde denne personvernerklæringen. Vi samler bare inn personopplysninger når du sender disse inn til oss under registrering, utfylling av skjema eller i e-poster, som del av en bestilling av produkter eller tjenester, forespørsler eller spørsmål om produkter som bestilles og i lignende situasjoner hvor du har valgt å gi oss den aktuelle informasjonen.
Databasen og innholdet i den blir hos FRANKE eller overføres til databehandlere og servere som opptrer på vegne av oss, og som er ansvarlige overfor oss.
Vi beholder kontrollen over og ansvaret for bruken av alle personopplysninger som du gir til oss. Noen av disse opplysningene kan lagres eller behandles på datamaskiner som befinner seg i andre jurisdiksjoner, hvor personvernlovene kan være annerledes enn i jurisdiksjonen hvor du bor. I slike tilfeller sørger vi for at passende tiltak er på plass som krever at databehandleren i det gjeldende landet opprettholder databeskyttelse som tilsvarer den som benyttes i landet du bor i.

Du er ikke nødt til å oppgi personopplysninger som en betingelse for å bruke nettstedet vårt, med mindre det er nødvendig for å levere et produkt eller en tjeneste til deg, eller for å kommunisere med nettstedet vårt på forespørsel fra deg. Du kan velge å gi oss ytterligere informasjon som hjelper oss med å forbedre tjenestene våre. Personopplysningene dine kan bli behandlet over hele verden.

Følgende forklarer hvordan vi samler inn, behandler og bruker dine personopplysninger på nettstedet vårt:

Data når du besøker nettstedet vårt

Når du besøker nettstedet vårt, behandles data for å la deg kommunisere med nettstedet eller av sikkerhetshensyn, som å forhindre urettmessig tilgang, til feilsøking eller testing. Data som samles inn kan inkludere navnet på internettleverandøren din, nettstedet du var på ved tilkobling til nettstedet vårt, dato og klokkeslett for besøket, nettstedene som du besøker fra nettstedet vårt og IP-adressen din. Denne behandlingen er nødvendig for å levere våre tjenester eller er basert på våre legitime interesser innen kommunikasjonsbehandling. Vi antar at dette også gagner deg, siden nettstedet ikke kan vises uten denne kommunikasjonen. Du kan når som helst protestere mot slik behandling av dine data, uten å måtte oppgi grunn. Dette vil da tre i kraft for fremtidig behandling. Vi vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at behandlingen av dine personopplysninger fortsatt vil kunne finne sted selv etter at slik protest har blitt sendt inn til nettstedet, da det ikke er mulig å stanse behandlingen som er nødvendig av tekniske årsaker for individuelle brukere av nettstedet eller rent generelt. Det foreligger derfor overbevisende grunner til slik behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Hvis du vil forhindre behandlingen som beskrives ovenfor, må du ganske enkelt la være å besøke nettstedet vårt. Slike data slettes etter en økt, eller etter de tidspunktene som er beskrevet i avsnittet "Bruk av informasjonskapsler", med mindre en sikkerhetshendelse krever lengre lagring av hensyn til etterforskning og dokumentasjon.

Data for oppsett av kundekonto

Hvis du oppretter en kundekonto på nettstedet vårt, vil personopplysningene som du oppgir (f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, tittel og tilgangsdata), lagres og behandles i FRANKEs kundedatabase. Disse opplysningene behandles for å oppfylle en kontakt eller for å etablere en tjeneste. Du kan deaktivere kundekontoen din når som helst og/eller protestere mot fortsatt lagring og bruk av dine personopplysninger til dette formålet, uten at du må oppgi grunn. Dette vil tre i kraft for fremtidig behandling og gjøres ved at du kontakter adressen som er angitt nedenfor. Ved slik protest vil vi slette personopplysningene dine umiddelbart. Ved deaktivering av kundekontoen vil vi også slette kundekontoen din.

Din kontakt via kontaktskjema eller e-post

Hvis du kontakter oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post), vil personopplysninger som du oppgir til oss på kontaktskjemaet, bli lagret og behandlet av FRANKE.  Disse opplysningene lagres og brukes kun til å besvare din forespørsel og/eller til etablering av kontakt og tilknyttet teknisk administrasjon. Behandlingen av disse opplysningene skjer for å oppfylle en kontrakt eller for å iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt, eller behandlingen er også basert på legitim interesse, uten at motstridende interesser veier opp for dine interesser i så henseende, siden behandlingen av disse forespørslene også er i vår gjensidige interesse. Vi kan også bruke tredjeparts tjenester for å verifisere legitime brukere for å unngå spam via våre kontaktskjemaer på nettet som vår legitime interesse (se avsnittet "Bruk av informasjonskapsler" - "Google reCAPTCHA").

Når behandlingen av forespørselen er fullført, vil vi beholde korrespondansen kun i de lovmessig angitte arkiveringsperiodene, i henhold til begrensningsvedtekter eller dersom lengre lagring kreves for å fremsette, utøve eller forsvare rettslige krav.

Registreringsopplysninger for nyhetsbrev

Hvis du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt, vil dine personopplysninger (altså navn, adresse og e-postadresse) lagres og behandles av FRANKE for markedsførings-, og reklame- og kampanjeformål. Behandlingen av disse opplysningene er basert på ditt samtykke eller skjer for å oppfylle en kontrakt. I slike tilfeller vil vi jevnlig sende deg kampanjeinformasjon om tjenester og produkter tilknyttet FRANKEs produkter, tjenester, tilbud og begivenheter. Du kan når som helst reservere deg mot å motta slike nyhetsbrev i fremtiden, uten å oppgi grunn, ved å bruke kontaktadressen nedenfor eller ved å avslutte abonnementet ditt ved hjelp av alternativet Avslutt abonnementet i nyhetsbrevet. Når du har avsluttet abonnementet, vil e-postadressen din straks slettes fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet vårt, med unntak av en kopi i vår reservasjonsdatabase, som vi anser er av gjensidig legitim interesse slik at vi kan unngå at du fortsatt får tilsendt nyhetsbrev.

Brukerundersøkelser

Deltagelse i brukerundersøkelsene som avholdes på nettstedet vårt fra tid til annen, er helt frivillig. Vi bruker funksjonelle informasjonskapsler for å utføre brukerundersøkelser. Den tekniske informasjonen som registreres av brukerundersøkelsen, er den samme informasjonen som registreres når brukeren besøker nettstedet (se ovenfor). Svarene du sender inn under brukerundersøkelsen, vil ikke kobles til dine personopplysninger, som for eksempel IP-adressen din.

Videreformidling til tredjeparter

Vi kan videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter for å håndheve eller bruke denne personvernerklæringen og andre avtaler, eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til FRANKE, våre kunder eller andre. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for beskyttelse mot bedrageri og reduksjon av kredittrisiko, eller med en betalingsportal som tilbys av en bank via vår nettbutikk, for at vi skal kunne behandle betalinger for bestilte produkter. Vi vil også muligens overlevere personopplysninger til offentlige etater samt regulerende og juridiske myndigheter, som påbudt ved lov og forskrifter. Denne typen offentliggjøring kan være nødvendig for å overholde en lovmessig forpliktelse, for å utføre en oppgave som er i allmennhetens interesse eller som kan være basert på vår eller en tredjeparts legitime interesser. I det siste tilfellet har du rett til å protestere mot slik bruk, men vi kan fortsette å behandle opplysningene dersom vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter; eller dersom dette er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav.

Ingen salg av personopplysningene

Med mindre annet er angitt i denne personvernerklæringen eller andre databeskyttelseserklæringer som gjelder under spesifikke omstendigheter, selger, handler, lisensierer eller leier vi ikke ut personopplysningene dine til tredjeparter utenfor Franke.

Informasjon om barn

Noe annet vi prioriterer er å beskytte barn når de bruker Internett. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å følge med, delta i og/eller overvåke og veilede barnas nettaktiviteter.

Franke Group samler ikke bevisst inn personlig identifiserbar informasjon fra barn. Hvis du tror at barnet ditt har oppgitt denne typen informasjon på nettstedet vårt, oppfordrer vi deg på det sterkeste til å kontakte oss umiddelbart, og vi vil gjøre vårt beste for å fjerne slik informasjon fra våre registre.

Dine valg vedrørende informasjonskapsler eller lignende teknologier

De fleste nettlesere er som standard satt til å akseptere funksjonelle informasjonskapsler. Hvis du ikke ønsker å motta valgfrie informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren til å avvise alle eller noen typer informasjonskapsler eller til å varsle deg når informasjonskapsler sendes av nettstedsteknologier. Disse innstillingene kan påvirke muligheten til å ha full glede av nettstedene. I tillegg kan det hende at justering av innstillingene for informasjonskapsler ikke sletter alle informasjonskapsler som allerede er opprettet. Du sletter dem ved å gå til innstillingene i nettleseren etter at du har endret innstillingene for informasjonskapsler.

Mer informasjon om hvordan man endrer nettleserens innstillinger for å blokkere eller filtrere informasjonskapsler finner du på https://www.aboutcookies.org/ eller ved å følge instruksjonene fra teknologileverandørene:

 

BRUK AV ADOBE ANALYTICS

Nettstedet vårt bruker Adobe Analytics, en webanalysetjeneste fra Adobe Inc, 345 Park Avenue San Jose, CA. "). Adobe Analytics bruker informasjonskapsler (se ovenfor) som lagres på datamaskinen og gjør det mulig å analysere bruken av nettstedet. Informasjonen som samles inn av Adobe i forbindelse med bruken av nettstedet vårt (f.eks. henvisende nettsted, hvilke av våre nettsider du besøker, nettlesertype, språkinnstillinger, operativsystem, skjermoppløsning) blir overført til en Adobe-server i USA, hvor den blir lagret i en datalagringsperiode på femti måneder og analysert; de respektive resultatene vil deretter bli gjort tilgjengelig for oss i anonymisert form. Under denne prosessen blir ikke brukerdataene dine koblet til din fulle IP-adresse. På nettstedet vårt har vi aktivert IP-anonymiseringsfunksjonen fra Adobe, slik at de siste 8 bitene (type IPv4) eller de siste 80 bitene (type IPv6) av IP-adressen blir slettet. Hvis du ønsker å reservere deg mot at dataene blir brukt av Adobe Analytics, kan du bruke Adobes reservasjonsverktøy som du finner her: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

BRUK AV GOOGLE ANALYTICS

Nettstedet vårt bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler (se ovenfor) som lagres på datamaskinen og gjør det mulig å analysere bruken av nettstedet. Informasjonen som samles inn av Google i forbindelse med bruken av nettstedet vårt (f.eks. henvisende nettsted, hvilke av våre nettsider du besøker, nettlesertype, språkinnstillinger, operativsystem, skjermoppløsning) blir overført til en Google-server i USA, hvor den blir lagret i en datalagringsperiode på femti måneder og analysert; de respektive resultatene vil deretter bli gjort tilgjengelig for oss i anonymisert form. Under denne prosessen blir ikke brukerdataene dine koblet til din fulle IP-adresse. På nettstedet vårt har vi aktivert IP-anonymiseringsfunksjonen fra Google, slik at de siste 8 bitene (type IPv4) eller de siste 80 bitene (type IPv6) av IP-adressen blir slettet.
Vi bruker Google Analytics kun på grunnlag av ditt samtykke eller på grunnlag av vår berettigede interesse i å gi deg en personlig tilpasset opplevelse av nettstedet. Vi mener at det også er i din interesse å motta interessant og unik reklame. Det foreligger derfor overbevisende grunner til slik behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Nedenfor beskriver vi hvordan du kan trekke tilbake ditt samtykke til Google Analytics:
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt til bruken av webanalyse, enten ved å bruke nettlesertillegget for å avregistrere deg fra Google Analytics, der en informasjonskapsel for avregistrering blir satt eller velge den relevante innstillingen i nettleseren. Begge alternativene forhindrer bruk av webanalyse bare hvis du bruker nettleseren du har installert plugin-modulen i, og hvis du ikke sletter informasjonskapselen for avregistrering.
Mer informasjon finner du på Googles nettsted med retningslinjer for personvern.

 

DOUBLECLICK (ANNONSER) FRA GOOGLE

For å kunne levere målgruppespesifikk annonsering bruker vi annonsenettverket til DoubleClick fra Google, som samler inn og evaluerer informasjon om besøk på våre nettsteder og andre nettsteder som inngår i annonsenettverket via informasjonskapsler. I denne sammenheng vil ingen personopplysninger om deg, som navn, adresse eller e-postadresse, bli samlet inn eller brukt. Informasjonskapslene som brukes av DoubleClick, inneholder bare navnet på domenet der informasjonskapselen har blitt satt (ad.doubleclick.net), informasjonskapselens standard utløpstid og verdien som står for visse målgrupper. Hvis du ikke ønsker at DoubleClick fra Google skal sette noen informasjonskapsler, eller hvis du ønsker å justere annonsepreferansene dine, kan du gå til: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Vi bruker DoubleClick/Google Ads på grunnlag av ditt samtykke gjennom vårt informasjonskapselbanner. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket enten ved å velge den relevante innstillingen i nettleseren din, ved å blokkere informasjonskapsler fra domenet www.googleadservices.com i nettleserinnstillingene eller ved å besøke nettstedet https://www.youronlinechoices.com og deaktivere de respektive annonsene. Videre kan du deaktivere DoubleClick på https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE ADWORDS

Vi bruker Google AdWords for å presentere annonsene våre på tredjeparts nettsteder. Vi bruker denne tjenesten for å gi deg en personlig tilpasset opplevelse av nettstedet. Annonsene leveres gjennom såkalte "annonseservere". Vi bruker informasjonskapsler fra annonseservere til å måle inntoning av annonser og klikk. Hvis du kommer til nettstedet vårt via en Google-annonse, plasserer Google en informasjonskapsel i nettleseren din. Denne informasjonskapselen lagres i 30 dager og er ikke ment å identifisere deg. FRANKE samler ikke inn eller lagrer personopplysninger ved bruk av Google AdWords. Vi mottar kun statistiske evalueringer fra Google som informerer oss om hvilke annonser som er mest effektive. Hvis du har en konto hos Google, er det mulig at Google kan tilordne besøket ditt på nettstedet vårt til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google, kan Google spore IP-adressen din og lagre opplysningene dine på serveren sin.
Vi bruker Google AdWords kun på grunnlag av ditt samtykke som du gir når du aksepterer vårt informasjonskapselbanner.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til bruken av Google AdWords enten ved å velge den relevante innstillingen i nettleseren din, ved å blokkere informasjonskapsler fra domenet www.googleadservices.com i nettleserinnstillingene eller ved å besøke nettstedet https://www.youronlinechoices.com og deaktivere de respektive annonsene. Videre kan du deaktivere Google AdWords med en nettleser-plugin som er tilgjengelig her https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLES DYNAMISKE REMARKETING

I tillegg bruker vi Googles dynamiske remarketingsfunksjonalitet. Denne funksjonaliteten gjør det mulig for oss å målrette personlige, interessebaserte annonser mot deg hvis du besøker andre nettsteder som tilhører Googles Display-nettverket. Google bruker informasjonskapsler for å analysere bruken av nettstedet vårt, noe som er grunnlaget for målrettet annonsering. Derfor lagrer Google en liten fil med en nummerserie i nettleseren din når du besøker nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for Google å samle inn anonym informasjon om din bruk av nettstedet. Google lagrer ingen personlig identifiserbar informasjon om deg. Hvis du senere besøker et annet nettsted som tilhører Googles Display-nettverk, vil du bli vist annonser som med stor sannsynlighet inneholder informasjon eller produkter som du har valgt tidligere. Du kan deaktivere bruken av informasjonskapsler fra Google permanent ved å følge denne lenken og laste ned og installere plugin-modulen som er gjort tilgjengelig på: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternativt kan du deaktivere Googles informasjonskapsler ved å gå til deaktiveringssiden til Network Advertising Initiative og implementere den tilbudte avmeldingsfunksjonen. http://www.networkadvertising.org/choices/. Mer informasjon om Googles remarketing samt Googles personverninformasjon finner du her http://www.google.com/privacy/ads/."
Vi bruker Googles dynamiske remarketing kun på grunnlag av ditt samtykke som du gir når du aksepterer vårt informasjonskapselbanner. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å velge den relevante innstillingen i nettleserprogramvaren eller ved å blokkere informasjonskapsler fra domenet www.googleadservices.com i nettleserinnstillingene.

 

GOOGLE reCAPTCHA

Vi bruker Googles reCAPTCHA for å verifisere legitime brukere før de sender inn data til oss. Vi gjør oppmerksom på at bruken av reCAPTCHA er underlagt Googles Retningslinjer for personvern og Vilkår for bruk. Google reCAPTCHA fungerer ved å samle inn maskinvare- og programvareinformasjon, for eksempel enhets- og applikasjonsdata, og sende disse dataene til Google for analyse. Informasjonen som samles inn i forbindelse med bruk av reCAPTCHA, vil bli brukt til å forbedre reCAPTCHA og til generelle sikkerhetsformål. Det vil ikke bli brukt til personlig tilpasset annonsering av Google. Mer informasjon om Google reCAPTCHA finner du her https://www.google.com/recaptcha/.

Vi bruker Google reCAPTCHA på grunnlag av vår berettigede interesse av sikkerhetsmessige årsaker. Du kan slette disse informasjonskapslene når som helst eller blokkere Google reCAPTCHA når som helst ved å velge de relevante innstillingene i nettleseren eller ved å slette/blokkere informasjonskapsler fra domenet www.google.com > recaptcha og www.gstatic.com > recaptcha i dine nettleserinnstillinger. Dette vil imidlertid begrense brukbarheten av webskjemaet, og du må kontakte oss via andre kanaler.

 

FACEBOOKS TILPASSEDE MÅLGRUPPER

Videre bruker dette nettstedet funksjonalitetenTilpassede målgrupper fra Meta Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 ("Facebook" eller dets morselskap "Meta"). Denne funksjonaliteten gjør det mulig for oss å målrette personlige, interessebaserte annonser, såkalte Facebook-annonser, hvis du besøker Facebook.com eller andre nettsteder som tilhører Meta-nettverket. Facebook lagrer en liten fil med en nummerserie i nettleseren din når du besøker nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for Meta å samle inn anonym informasjon om din bruk av nettstedet. Hvis du senere besøker et annet nettsted som tilhører Meta-nettverket, vil du bli vist annonser som med stor sannsynlighet inneholder informasjon eller produkter som du har valgt tidligere. Hvis du har en konto på Facebook, er det mulig at Meta kan tilordne besøket på nettstedet vårt til kontoen din. Selv om du ikke er registrert på Facebook, kan Meta spore IP-adressen din og lagre opplysningene dine på serveren sin.
Du kan deaktivere bruken av tilpassede målgrupper ved å gå til følgende deaktiveringsside http://www.youronlinechoices.eu/. Du finner mer informasjon om Facebooks tilpassede målgrupper her: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Vi bruker kun Facebooks tilpassede målgrupper på grunnlag av ditt forhåndssamtykke som du gir når du aksepterer vårt informasjonskapselbanner eller på grunnlag av vår berettigede interesse i å gi deg en personlig tilpasset opplevelse av nettstedet. Vi mener at det også er i din interesse å motta interessant og unik reklame. Det foreligger derfor overbevisende grunner til slik behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Du kan når som helst protestere mot denne behandlingen ved å kontakte oss.
Gå til: https://www.facebook.com/privacy/policy for Facebooks retningslinjer for personvern.

 

FACEBOOK CONNECT

Du kan logge inn på nettstedet vårt ved hjelp av påloggingstjenesten Facebook Connect. Denne tjenesten autentiserer identiteten din og gir deg muligheten til å dele visse personopplysninger med oss, for eksempel navn og e-postadresse for å forhåndsutfylle registreringsskjemaet vårt. Tjenester som Facebook Connect gir deg muligheten til å legge ut informasjon om aktivitetene dine på nettstedet vårt på profilsiden din, slik at du kan dele den med andre i nettverket ditt.
Vi bruker Facebook Connect på grunnlag av ditt samtykke til Facebook/Meta og vår berettigede interesse i å forenkle bruken av nettstedet vårt. Vi mener at en enkel bruk av nettstedet vårt også er i din interesse. Det foreligger derfor overbevisende grunner til slik behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Du kan når som helst protestere mot denne behandlingen ved å kontakte oss.

 

MICROSOFT CLARITY

Vi samarbeider med Microsoft Clarity og Microsoft Advertising for å registrere hvordan du bruker og samhandler med nettstedet vårt ved hjelp av atferdsmålinger, fargediagram og avspilling av økter for å forbedre og markedsføre produktene/tjenestene våre. Data om bruk av nettstedet registreres ved hjelp av første- og tredjeparts informasjonskapsler og annen sporingsteknologi for å fastslå populariteten til produkter/tjenester og nettaktivitet. I tillegg bruker vi denne informasjonen til optimalisering av nettstedet, svindel-/sikkerhetsformål og annonsering. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft samler inn og bruker dine data, kan du gå til Microsofts personvernerklæring.

 

Vi inkluderer tredjepartstjenester og/eller -innhold på nettstedet vårt. Når du bruker slike tredjepartstjenester eller når tredjepartsinnhold vises, utveksles det av tekniske årsaker kommunikasjonsdata mellom deg og den aktuelle leverandøren. FRANKE kontrollerer verken nettstedene eller personvernreglene til tredjepartene som styrer disse nettstedene. Personvernreglene til tredjeparts nettstedsleverandører kan skille seg fra FRANKEs, derfor kan vi ikke garantere for eller gjøre noen representasjoner om tredjepartsnettsteder. Les disse personvernreglene selv, før du sender inn personopplysninger til disse nettstedene.
Den aktuelle leverandøren av tjenesten eller innholdet kan også behandle dine data til egne formål. Vi har på best mulig måte konfigurert tjenestene og innholdet fra leverandører som vi vet behandler data til sine egne formål på en slik måte at all kommunikasjon for andre formål enn presentasjon av deres tjenester eller innhold blokkeres på nettstedet vårt, eventuelt at kommunikasjon kun finner sted når du aktivt har samtykket til bruken av den respektive tjenesten. Siden vi ikke har kontroll over data som samles inn og behandles av tredjeparter, kan vi imidlertid ikke gi noen bindende informasjon om omfanget av og formålet for slik behandling av dine data.

Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde koblinger til og fra nettstedene til våre partnernettverk, forhandlere, tilknyttede selskaper eller tredjeparter. Når du trykker på disse koblingene, går du automatisk bort fra FRANKE-nettsiden. FRANKE kontrollerer verken nettstedene eller personvernreglene til tredjepartene som styrer disse nettstedene. Personvernreglene til tredjeparts nettstedsleverandører kan skille seg fra FRANKEs, derfor kan vi ikke garantere for eller gjøre noen representasjoner om tredjepartsnettsteder. Les disse personvernreglene selv, før du sender inn personopplysninger til disse nettstedene. Denne personvernerklæringen er ikke ment å gjelde for nettsteder som ikke er knyttet til Franke Group.

Bruk av sosiale plugin-moduler

FRANKE bruker såkalte sosiale plugin-moduler («knapper») for sosiale nettverk som Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat og Twitter. Når du besøker nettstedet vårt, er disse knappene deaktivert som standard, dvs. at de ikke sender data til de aktuelle sosiale nettverkene med mindre du griper inn. Før du kan bruke disse knappene, må du aktivere dem ved å klikke på dem. De forblir aktive til du deaktiverer dem igjen eller sletter informasjonskapslene dine (se avsnitt om informasjonskapsler).
Når de er aktivert, etableres det en direktekobling til serveren for det aktuelle sosiale nettverket. Knappens innhold sendes så fra det sosiale nettverket rett til nettleseren din og integreres deretter i nettstedet. Etter at knappen er aktivert, kan det sosiale nettverket innhente data, uavhengig av om du bruker knappen eller ikke. Hvis du er logget inn på det sosiale nettverket, kan nettverket registrere besøket ditt på dette nettstedet på brukerkontoen din. Et sosialt nettverk kan ikke registrere besøk på andre FRANKE-nettsteder, med mindre og før du aktiverer den aktuelle knappen også der.
Hvis du bruker et sosialt nettverk og ikke ønsker å kombinere data innhentet fra dine besøk på nettstedet vårt med dine brukerdata, må du logge deg ut fra det sosiale nettverket før du aktiverer knappene.
Vi har ingen innflytelse på omfanget av data som samles inn av det sosiale nettverket via knappene deres. Retningslinjene for databruk for de sosiale nettverkene gir informasjon om formålet og omfanget av data som samles inn, hvordan disse opplysningene behandles og brukes, rettighetene du har i forhold til dette og hvilke innstillinger du kan bruke for å beskytte personopplysningene dine.
Vil du ha mer informasjon om omfanget og formålet med slik innsamling og behandling av dine data, må du se personvernerklæringene fra leverandørene av tjenester og/eller innhold som vi inkluderer, og som er ansvarlige for beskyttelsene av dine data i denne sammenhengen.

Vi sender ikke videre personopplysninger til tredjeparter, med mindre dette er nødvendig for å levere tjenestene våre, for å oppfylle kontrakten, er tillatt i henhold til relevante lovbestemmelser eller du har gitt oss ditt samtykke. Når dette er sagt, kan FRANKE ha kontraktspartnere som er selskaper eller individer ("Behandlere", eller “Tjenesteytere”) og som utfører visse arbeidsoppgaver på våre vegne. I dette arbeidet kan det være nødvendig at vi gir behandleren tilgang til personopplysninger. Våre behandlere er pålagt å holde slike personopplysninger konfidensielle, og skal ikke bruke informasjon til noe annet formål enn de som er angitt av FRANKE. Eksempler på arbeidsoppgaver som utføres av behandlere, inkluderer forretningspartnere eller underleverandører innen tekniske tjenester, betalings- eller leveringstjenester, reduksjon av kredittrisiko eller bedrageribeskyttelse, analyseleverandører, søkeinformasjonsleverandører eller intragruppebehandling. De vil kun ha tilgang til de personopplysningene som er nødvendige for å utføre de respektive arbeidsoppgavene. Disse behandlerne forbys spesielt enhver behandling eller bruk av dine personopplysninger til noen andre formål.
Vi iverksetter passende tiltak, enten via kontrakt eller på annen måte, for å gi adekvat beskyttelse av personopplysninger som offentliggjøres for våre behandlere, og for å sikre at behandlerne våre har adekvat lovmessige, organisatoriske og tekniske prosedyrer på plass til å beskytte personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

FRANKE er en global organisasjon med juridiske enheter, forretningsprosesser, administrasjonsstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. Våre personvernregler er derfor utformet for å beskytte personopplysninger over hele verden. FRANKE gir bare tilgang til personopplysninger til autoriserte ansatte, agenter, kontraktsarbeidere, enheter og behandlere som FRANKE anser å ha et legitimt behov for å vite, eller ha tilgang til, denne informasjonen for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine. FRANKE bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte data formidlet av deg og håndtert av oss mot manipulering, tap, destruksjon og tilgang fra tredjeparter. Våre sikkerhetsforanstaltninger oppdateres kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen.
Der hvor vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse deler av nettstedet vårt, er du selv ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om å aldri dele dette passordet med noen.

Med mindre vi angir spesifikke arkiveringsperioder ovenfor, gjelder disse generelle reglene:
Dine data vil slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for de tiltenkte formålene eller hvis du trekker tilbake samtykket ditt, eller dersom du protesterer på bruken basert på legitim interesse og vi ikke har overstyrende legitime årsaker. I noen tilfeller kan det gjelde lengre arkiveringsperioder, fordi dette er påkrevd i henhold til loven (f.eks. under skatte- og kommersielle lover), eller fordi data er nødvendige for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

I henhold til personvernlovgivningen som gjelder for deg, kan du ha rett til å utøve noen av eller alle de følgende rettighetene ved å bruke kontaktinformasjonen i avsnittet Kontakt:
1. Tilgangsrettigheter: Kreve (i) informasjon om hvorvidt dine personopplysninger beholdes og (ii) tilgang til og/eller duplikater av dine beholdte personopplysninger, inkludert formålet med behandlingen, kategoriene av personopplysninger og datamottakerne samt potensielle arkiveringsperioder. For visse typer opplysninger kan du også ha rett til dataportabilitet;
2. Datanøyaktighet:. Be om rettelse, fjerning eller begrensning av dine personopplysninger, f.eks. fordi (i) de er ufullstendige eller unøyaktige, (ii) det ikke lenger er nødvendig for det formålet opplysningene ble innsamlet til eller (iii) samtykket som behandlingen var basert på er trukket tilbake;
3. Begrensninger i behandlingen:. Når som helst nekte å gi og – uten å påvirke databehandlingsaktiviteten som allerede har funnet sted før slik tilbaketrekking – trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger;
4. Rett til å klage: Ta rettslige skritt tilknyttet eventuelle brudd på dine rettigheter når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger, samt innlevere klage til den ansvarlige personvernmyndigheten.;

Rett til å protestere:
Du kan ha rett til å protestere mot at dine personopplysninger underlegges behandling på grunnlag av din spesifikke situasjon. I slike tilfeller ber vi deg informere oss om din spesifikke situasjon. Etter en vurdering av fakta fremsatt av deg, vil vi enten stanse behandlingen av dine personopplysninger eller presentere våre overbevisende legitime årsaker til fortsatt behandling overfor deg.

Hvis du sender inn en forespørsel, må vi først bekrefte identiteten din, vurdere forespørselen din og svare deg innen tidsrammene som er angitt i gjeldende lovgivning. Vi kan avvise forespørsler som er overdrevne eller innebærer misbruk av den relevante rettigheten, eller en slik forespørsel kan begrenses dersom vi har en overordnet interesse eller juridisk forpliktelse til å fortsette å behandle personopplysningene dine.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen fra tid til annen, slik at den reflektere eventuelle endringer i måten vi bruker dine personopplysninger på eller ved endrede rettskrav. Slike endringer vil føre til at vi publiserer den endrede personvernerklæringen på nettstedet vårt.

Hvis du har spørsmål til eller klager på vårt samsvar med denne personvernerklæringen, eller dersom du vil bruke dine rettigheter som beskrevet ovenfor, tar du kontakt med oss som følger:
For det aktuelle Franke-selskapet som er angitt på nettstedet, klikk her.
Attn: Data Protection Coordinator
eller via e-post til: DPC-FSU@franke.com

 

Mars 2023