Skip to main content

Privātuma un sīkfailu politika

Uzņēmums FRANKE Holding AG un tā saistītie uzņēmumi (turpmāk tekstā — “FRANKE”, “Uzņēmums”, “mēs” vai “mums”) ir stingri apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu. Uzņēmums FRANKE novērtē jūsu interesi par tā produktiem un to, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietni vai izmantojat mūsu tīmekļa pakalpojumus. Jūsu privātums mums ir svarīgs, un mēs vēlamies, lai jūtaties droši, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Personas datus, ko vācam mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu laikā, mēs apstrādājam saskaņā ar tiesību normām. Ar šo privātuma un sīkfailu politiku (“Privātuma politika”) mēs vēlamies jūs informēt arī par personas datiem un sīkfailiem, ko mēs vācam, par mērķi, drošības pasākumiem un to, kā jūs varat izmantot savas tiesības. Tālāk noklikšķiniet uz attiecīgās sadaļas, ja vēlaties iegūt plašāku informāciju, vai arī izvērsiet visas sadaļas.

Pārzinis atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības normatīviem un noteikumiem ir attiecīgais Franke uzņēmums, kas norādīts tīmekļa vietnē. Pārzinis var pārsūtīt jūsu personas datus mūsu filiālēm vai trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem (“datu apstrādātājiem”), lai tie sniegtu pakalpojumus, veiktu apstrādi, glabāšanu vai citus uzdevumus, kas nodrošina mūsu uzņēmuma darbības. Mēs izmantojam līgumiskus vai citus atbilstošus līdzekļus, lai pieprasītu datu apstrādātājiem rīkoties mūsu vārdā, nodrošinot privātuma aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs mūsu praksei un ko pieprasa nodrošināt piemērojamie tiesību akti.

Personas dati ir jebkura ar identificētu vai identificējamu fizisku personu saistīta informācija; identificējama persona ir fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši pēc noteikta identifikatora, piemēram, vārda, uzvārda, identifikācijas numura, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatora vai vienas vai vairākām īpašām pazīmēm, kas raksturo šīs fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, psiholoģisko, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti. Šāda informācija ir, piemēram, jūsu vārds un uzvārds, adrese un e-pasta adrese, tālruņa numurs vai dzimšanas datums. Personas dati var būt jebkādā formātā (piemēram, papīra, elektroniskā, video vai audio formātā). Uzņēmums FRANKE ir apņēmies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi mūsu apstrādātie personas dati tiek apstrādāti godīgi un likumīgi. Visiem mūsu darbiniekiem, datu apstrādātājiem un trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kam ir piekļuve personas datiem, ir pienākums nodrošināt personas datu konfidencialitāti un ievērot šo Privātuma politiku. Mēs vācam personas datus tikai tad, ja jūs mums tos iesniedzat, veicot reģistrāciju, aizpildot veidlapas vai sūtot e-pasta ziņas produktu vai pakalpojumu pasūtīšanai, jautājot par pasūtītajiem produktiem, kā arī līdzīgās situācijās, kurās izvēlaties sniegt mums šo informāciju.
Datubāze un tās saturs glabājas uzņēmumā FRANKE vai paliek pie datu apstrādātājiem un serveros, kas darbojas mūsu vārdā un ir atbildīgi mūsu priekšā.
Mēs saglabāsim kontroli pār un atbildību par jebkādu jūsu sniegto mūsu rīcībā esošo personas datu izmantošanu. Daļa no šiem datiem var tikt glabāta vai apstrādāta datoros, kas atrodas citās jurisdikcijās, kur datu aizsardzības tiesību akti var atšķirties no tiem, kas ir spēkā jūsu dzīvesvietas jurisdikcijā. Šādos gadījumos mēs nodrošinām, ka ir ieviesta atbilstoša aizsardzība, kas pieprasa, lai datu apstrādātājs šajā valstī nodrošinātu datu aizsardzību, kas ir līdzvērtīga jūsu dzīvesvietas valstī esošajai.

Lai izmantotu mūsu tīmekļa vietni, no jums netiek pieprasīts sniegt mums personas datus, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu jums produktu vai sniegtu pakalpojumu, vai sazinātos ar mūsu tīmekļa vietni pēc jūsu pieprasījuma. Jūs varat izvēlēties sniegt mums papildu informāciju, lai palīdzētu mums uzlabot sniegtos pakalpojumus. Jūsu personas dati var tikt apstrādāti visā pasaulē.

Tālāk ir izskaidrots, kā mēs vācam, apstrādājam un izmantojam jūsu personas datus savā tīmekļa vietnē.

Dati, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni

Kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, dati tiek apstrādāti, lai jums nodrošinātu saziņas iespējas ar mums, vai drošības nolūkos, piemēram, lai liegtu neatļautu piekļuvi, traucējummeklēšanai vai testēšanai. Dati, ko mēs vācam, var ietvert jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, vietni, no kuras nokļuvāt mūsu tīmekļa vietnē, apmeklējuma datumu un laiku, informāciju par tīmekļa vietnēm, kuras apmeklējat pēc mūsu vietnes, un jūsu IP adresi. Šī datu apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu sniegt pakalpojumus, vai arī tā ir pamatā mūsu likumīgajai interesei par saziņu ar klientiem. Mēs pieņemam, ka tas ir arī jūsu interesēs, jo bez šīs saziņas tīmekļa vietni nevar parādīt. Jūs jebkurā brīdī varat iebilst pret jūsu datu apstrādi šim nolūkam, nenorādot iemeslus un bez izrietošām sekām. Tomēr vēlamies norādīt, ka jūsu personas datu apstrādi iespējams veikt arī pēc tam, kad ir iesniegts iebildums pret šāda veida datu apstrādi mūsu tīmekļa vietnē, jo nav iespējams apturēt tehnisku iemeslu dēļ veiktu atsevišķu tīmekļa vietnes lietotāju datu vai vietnes vispārīgu apstrādi. Tādējādi šāda apstrāde ir pietiekami pamatota, neskatoties uz jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām. Ja vēlaties novērst iepriekš minēto apstrādi, vienkārši atturieties no mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas. Šādi dati tiek izdzēsti pēc sesijas vai laika periodā, kas norādīts sadaļā “Sīkfailu izmantošana”, ja vien drošības incidenta dēļ nav nepieciešama ilgāka to glabāšana izmeklēšanas vai dokumentācijas nolūkos.

Dati, kas nepieciešami lietotāja konta izveidei

Ja mūsu tīmekļa vietnē izveidosit klienta kontu, jūsu sniegtie personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, uzruna un piekļuves dati) tiks glabāti un apstrādāti uzņēmuma FRANKE klientu datubāzē. Šie dati tiek apstrādāti, lai izpildītu līgumu vai sniegtu pakalpojumu. Jūs varat atspējot savu klienta kontu jebkurā laikā un/vai nepiekrist turpmākai jūsu personas datu glabāšanai un izmantošanai šim nolūkam, nenorādot iemeslus un bez izrietošām sekām, šādā gadījumā rakstiet mums uz tālāk norādīto adresi. Saņemot šādu iebildumu, mēs nekavējoties izdzēšam jūsu personas datus. Ja atspējojat savu klienta kontu, mēs izdzēšam arī to.

Kontaktinformācija, kas iegūta no saziņas veidlapas vai e-pasta

Ja sazināties ar mums (piemēram, izmantojot saziņas veidlapu vai e-pastu), jūsu personas datus, ko norādāt veidlapā, glabā un apstrādā uzņēmums FRANKE.  Šie dati tiek glabāti un izmantoti tikai atbildēšanai uz jūsu pieprasījumu un/vai kontaktpersonas izveidei, kā arī atbilstošai tehniskajai administrēšanai. Šie dati tiek apstrādāti, lai izpildītu līgumu vai veiktu pirmslīguma pasākumus, kā arī tad, ja apstrādes pamatā ir arī mūsu likumīgās intereses, bet — nepārkāpjot jūsu intereses, jo šo pieprasījumu apstrāde ir mūsu abpusējās interesēs. Īstenojot savas likumīgās intereses, mēs arī varam tīmekļa saziņas veidlapās izmantot trešo pušu pakalpojumus likumīgu lietotāju verificēšanai, lai izvairītos no surogātpasta (sk. sadaļu “Sīkfailu lietošana — Google reCAPTCHA”).

Pēc pieprasījuma apstrādes pabeigšanas mēs paturam saraksti tikai tik ilgi, cik to nosaka tiesību aktos noteiktie glabāšanas vai noilguma termiņi, vai arī turpmāka glabāšana var būt nepieciešama, lai aizstāvētu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

Dati, kas nepieciešami, lai reģistrētos informatīvā biļetena abonēšanai

Ja reģistrējaties mūsu informatīvā biļetena pakalpojumam, jūsu personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi un e-pasta adresi) uzņēmums FRANKE glabā un apstrādā mārketinga, reklāmas un produktu/pakalpojumu veicināšanas nolūkiem. Šo datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, vai tā tiek veikta, lai izpildītu līgumu. Šajā gadījumā mēs regulāri nosūtām jums reklāmas informāciju par pakalpojumiem un produktiem, kas saistīti ar uzņēmuma FRANKE produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem vai notikumiem. Jūs varat atteikties no šādu informatīvo biļetenu saņemšanas jebkurā brīdī, nenorādot iemeslus un bez izrietošām sekām, rakstot mums uz norādīto adresi vai anulējot abonementu, ko nodrošina abonementa atcelšanas iespēja, kas ir iekļauta informatīvajā biļetenā. Pēc abonementa atcelšanas jūsu e-pasta adrese tiek nekavējoties izdzēsta no mūsu informatīvā biļetena abonentu saraksta, izņemot kopijas dzēšanu no mūsu atteikšanās datubāzes, kuras paturēšana ir mūsu likumīgajās interesēs, jo tā ir nepieciešama lai mēs spētu nodrošināt, ka informatīvos biļetenus vairs nesaņemat.

Lietotāju aptaujas

Piedalīšanās lietotāju aptaujās, kas laiku pa laikam tiek veiktas mūsu tīmekļa vietnē, ir brīvprātīga. Lai veiktu šīs lietotāju aptaujas, mēs izmantojam funkcionālos sīkfailus. Lietotāju aptaujā reģistrētā tehniskā informācija ir tā pati informācija, ko reģistrējam, kad lietotāji apmeklē mūsu tīmekļa vietni (sk. iepriekš). Atbildes, ko sniedzat lietotāju aptaujā, netiek saistītas ar jūsu personas datiem, piemēram, IP adresi.

Izpaušana trešajām pusēm

Mēs varam izpaust jūsu personas datus trešajām personām, lai īstenotu vai piemērotu šo Privātuma politiku un citas vienošanās vai lai aizsargātu uzņēmuma FRANKE, mūsu klientu, vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību. Tas ietver informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām krāpšanas novēršanas un kredītriska mazināšanas nolūkos vai ar maksājuma vārteju, ko bankas iestāde piedāvā mūsu tiešsaistes veikalā, lai apstrādātu maksājumus par pasūtītajiem produktiem. Mēs varam sniegt personas datus arī valsts aģentūrām, regulatīvajām institūcijām un juridiskajām iestādēm, kā tas noteikts normatīvajos aktos. Šāda veida izpaušana var būt nepieciešama, lai izpildītu juridiskus pienākumus vai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs, vai arī tās pamatā var būt mūsu vai trešās puses likumīgās intereses. Pēdējā gadījumā jums ir tiesības iebilst pret šādu jūsu datu izmantošanu, tomēr mēs varam turpināt apstrādāt datus, ja varam sniegt pārliecinošu likumīgu pamatojumu, kas ir nozīmīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, kā arī gadījumā, ja tas ir nepieciešams tiesībpamatotu prasījumu pamatošanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

Jūsu personas datu pārdošanas aizliegums

Izņemot gadījumus, kas norādīti šajā Privātuma politikā vai citos paziņojumos par datu aizsardzību, kuri ir spēkā konkrētos apstākļos, mēs nepārdodam, netirgojam, nelicencējam un neiznomājam jūsu personas datus nekādām trešajām pusēm ārpus uzņēmuma Franke.

Bērnu personas dati

Vēl viena mūsu prioritāte ir papildu aizsardzība bērniem, kad viņi izmanto internetu. Mēs aicinām vecākus un aizbildņus sekot līdzi bērnu tiešsaistes aktivitātēm, piedalīties tajās un/vai uzraudzīt un vadīt tās.

Franke Group apzināti nevāc nekādu personu identificējošu informāciju no bērniem. Ja uzskatāt, ka jūsu bērns ir sniedzis šādu informāciju mūsu tīmekļa vietnē, mēs stingri iesakām jums nekavējoties sazināties ar mums, un mēs pieliksim visas pūles, lai nekavējoties izņemtu šādu informāciju no saviem reģistriem.

Jūsu izvēles iespējas attiecībā uz sīkfailiem vai līdzīgām tehnoloģijām

Vairākums tīmekļa pārlūkprogrammu ir iestatītas pēc noklusējuma akceptēt funkcionālos sīkfailus. Ja nevēlaties saņemt izvēles sīkfailus, varat pārlūkprogrammas iestatījumos norādīt, lai tā noraidītu visu vai noteiktu veidu sīkfailus vai brīdinātu jūs, kad tīmekļa vietņu tehnoloģijas nosūta sīkfailus. Šie iestatījumi var ietekmēt jūsu iespēju izmantot vietņu pilnu funkcionalitāti. Turklāt sīkfailu iestatījumu pielāgošana, iespējams, pilnībā neizdzēš visus jau izveidotos sīkfailus. Lai tos izdzēstu, pēc sīkfailu iestatījumu maiņas izmantojiet tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus.

Plašāku informāciju par to, kā modificēt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai bloķētu vai filtrētu sīkfailus, skatiet vietnē https://www.aboutcookies.org/, vai arī ievērojiet tehnoloģiju nodrošinātāju instrukcijas.

 

ADOBE ANALYTICS IZMANTOŠANA

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots Adobe Analytics — tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Adobe Inc, 345 Park Avenue San Jose, CA (“Adobe”). Adobe Analytics izmanto sīkfailus (sk. iepriekš), kuri tiek glabāti jūsu datorā un ļauj analizēt tīmekļa vietnes lietošanu. Adobe savāktā informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni (piemēram, informācija par vietni, no kuras nonācāt mūsu tīmekļa vietnē, jūsu apmeklētajām tīmekļa lapām, jūsu pārlūkprogrammas veidu, valodas iestatījumiem, operētājsistēmu, ekrāna izšķirtspēju) tiek pārsūtīta uz Adobe serveri Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tā tiek glabāta piecdesmit mēnešus un analizēta; šīs analīzes rezultātus mēs saņemam anonimizētā veidā. Šajā procesā jūsu lietojuma dati netiek sasaistīti ar pilnu jūsu IP adresi. Mēs savā tīmekļa vietnē esam aktivizējuši Adobe piedāvāto IP anonimizācijas funkciju, lai jūsu IP adreses pēdējie 8 biti (IPv4 tipam) vai pēdējie 80 biti (IPv6 tipam) tiktu izdzēsti. Ja vēlaties liegt Adobe Analytics izmantot jūsu datus, varat izmantot Adobe atteikšanās rīku, kas pieejams šeit: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

GOOGLE ANALYTICS IZMANTOŠANA

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Analytics — tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ASV (“Google”). Google Analytics izmanto sīkfailus (sk. iepriekš), kuri tiek glabāti jūsu datorā un ļauj analizēt vietnes lietošanu. Google savāktā informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni (piemēram, informācija par vietni, no kuras nonācāt mūsu tīmekļa vietnē, jūsu apmeklētajām tīmekļa lapām, jūsu pārlūkprogrammas veidu, valodas iestatījumiem, operētājsistēmu, ekrāna izšķirtspēju) tiek pārsūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tā tiek glabāta piecdesmit mēnešus un analizēta; šīs analīzes rezultātus mēs saņemam anonimizētā veidā. Šajā procesā jūsu lietojuma dati netiek sasaistīti ar pilnu jūsu IP adresi. Mēs savā tīmekļa vietnē esam aktivizējuši Google piedāvāto IP anonimizācijas funkciju, lai jūsu IP adreses pēdējie 8 biti (IPv4 tipam) vai pēdējie 80 biti (IPv6 tipam) tiktu izdzēsti.
Mēs izmantojam Google Analytics tikai tad, ja iepriekš esat sniedzis piekrišanu, vai mūsu likumīgajās interesēs, lai nodrošinātu, ka jūsu viesošanās mūsu tīmekļa vietnē ir personalizēta. Mēs uzskatām, ka arī jūsu interesēs ir saņemt interesantas un unikālas reklāmas. Tādējādi šāda apstrāde ir pietiekami pamatota, neskatoties uz jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām. Tālāk tekstā izskaidrots, kā varat atsaukt savu piekrišanu pakalpojuma Google Analytics izmantošanai.
Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu tīmekļa analīzes lietošanai, izmantojot Google Analytics atteikšanās spraudni pārlūkprogrammai (tādējādi tiek iestatīts atteikšanās sīkfails) vai izvēloties attiecīgo iestatījumu pārlūkprogrammā. Abos gadījumos tīmekļa analīze netiek veikta tikai tad, ja izmantojat to pārlūkprogrammu, kurā instalējāt spraudni, un ja nav izdzēsts atteikšanās sīkfails.
Plašāku informāciju skatiet Google privātuma izpaušanas politikas vietnē.

 

GOOGLE DOUBLECLICK (REKLĀMAS)

Lai rādītu reklāmas, kas paredzētas noteiktai mērķa grupai, mēs izmantojam Google DoubleClick reklāmas tīklu, kas vāc un novērtē informāciju par mūsu vietnes un citu tīmekļa vietņu, kas ietilpst reklāmas tīklā, apmeklējumu, izmantojot savus sīkfailus. Šim mērķim netiek vākti vai izmantoti jūsu personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, adrese vai e-pasta adrese. DoubleClick izmantotajos sīkfailos ir tikai tā domēna nosaukums, ar kuru tika iestatīts sīkfails (ad.doubleclick.net), sīkfaila noklusējuma derīguma termiņš un katrai mērķa grupai noteikta vērtība. Ja nevēlaties, lai Google DoubleClick iestatītu sīkfailus, vai ja vēlaties pielāgot savu reklāmas iestatījumu izvēli, apmeklējiet vietni https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Mēs izmantojam DoubleClick/Google reklāmas, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kas sniegta, izmantojot mūsu sīkfailu reklāmkarogu. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, izvēloties atbilstošo iestatījumu savā pārlūkprogrammā, bloķējot sīkfailus no domēna www.googleadservices.com pārlūkprogrammas iestatījumos vai apmeklējot vietni https://www.youronlinechoices.com/ un deaktivizējot attiecīgās reklāmas. DoubleClick varat deaktivizēt arī vietnē https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE ADWORDS

Mēs izmantojam Google AdWords, lai rādītu mūsu reklāmas trešo pušu tīmekļa vietnēs. Mēs šo pakalpojumu izmantojam, lai nodrošinātu, ka jūsu viesošanās mūsu tīmekļa vietnē ir personalizēta. Reklāmas tiek piegādātas, izmantojot tā dēvētos reklāmu serverus (Ad Servers). Mēs izmantojam reklāmu serveru sīkfailus, lai izmērītu reklāmu rādījumu un klikšķu skaitu. Ja nokļūstat mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot Google reklāmu, Google jūsu pārlūkprogrammā ievieto sīkfailu. Šis sīkfails tiek glabāts 30 dienas, un tas nav paredzēts jūsu identificēšanai. FRANKE nevāc un neglabā personas datus, izmantojot Google AdWords. Mēs no Google saņemam tikai statistiskus novērtējumus ar informāciju par to, kura reklāma ir visefektīvākā. Ja jums ir Google konts, iespējams, ka Google var saistīt mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu ar jūsu kontu. Pat ja jūs neesat reģistrējies Google tīklā, Google var izsekot jūsu IP adresi un glabāt datus savā serverī.
Mēs izmantojam Google AdWords tikai ar jūsu piekrišanu, kad akceptējat mūsu sīkfailu reklāmkarogu.
Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Google AdWords izmantošanai, izvēloties atbilstošo iestatījumu savā pārlūkprogrammā, bloķējot sīkfailus no domēna www.googleadservices.com pārlūkprogrammas iestatījumos vai apmeklējot vietni https://www.youronlinechoices.com/ un deaktivizējot attiecīgās reklāmas. Turklāt jūs varat deaktivizēt Google AdWords, izmantojot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šeit: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE DINAMISKAIS ATKĀRTOTAIS MĀRKETINGS

Mēs izmantojam arī Google dinamiskā atkārtotā mārketinga funkcionalitāti. Tā ļauj atlasīt mērķauditoriju personalizētām, uz klientu interesēm balstītām reklāmām, ja apmeklējat citas tīmekļa vietnes, kas piederīgas Google reklāmas tīklam. Google izmanto sīkfailus, lai analizētu, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, kas pēc tam ir pamatā konkrētai mērķauditorijai paredzētai reklāmai. Lai to panāktu, Google jūsu pārlūkprogrammā saglabā nelielu failu ar sērijas numuriem, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Tas ļauj Google vākt anonīmu informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Google neglabā nekādu jūsu personu identificējošu informāciju. Ja jūs vēlāk apmeklējat citu Google reklāmas tīklam piederošu tīmekļa vietni, jums tiek rādītas reklāmas, kuras, ļoti iespējams, ir saistītas ar informāciju vai produktiem, kurus esat izvēlējies iepriekš. Jūs varat pilnībā atspējot Google sīkfailu lietošanu, izmantojot šo saiti, lai lejupielādētu un instalētu tajā pieejamo spraudni: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Google sīkfailus varat atspējot, arī apmeklējot tīkla reklamēšanas iniciatīvas atspējošanas vietni un izmantojot piedāvāto atteikšanās iespēju: http://www.networkadvertising.org/choices/. Vairāk informācijas par Google atkārtoto mārketingu, kā arī Google privātuma informāciju atradīsit šeit: http://www.google.com/privacy/ads/.
Mēs izmantojam Google dinamisko atkārtoto mārketingu tikai ar jūsu piekrišanu, kad akceptējat mūsu sīkfailu reklāmkarogu. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, izvēloties atbilstošo iestatījumu savā pārlūkprogrammā vai pārlūkprogrammas iestatījumos bloķējot sīkfailus no domēna www.googleadservices.com.

 

GOOGLE reCAPTCHA

Mēs izmantojam Google reCAPTCHA, lai verificētu likumīgus lietotājus pirms datu iesniegšanas mums. Vēlamies jūs informēt, ka uz reCAPTCHA lietošanu attiecas Google privātuma politika un lietošanas noteikumi. Google reCAPTCHA darbojas, savācot informāciju par aparatūru un programmatūru, piemēram, datus par ierīci un lietojumprogrammu, un šos datus nosūtot Google analīzes veikšanai. Informācija, kas tiek savākta saistībā ar reCAPTCHA lietošanu, tiek izmantota reCAPTCHA uzlabošanai un vispārīgiem drošības nolūkiem. Tā netiek izmantota Google nodrošinātām personalizētām reklāmām. Plašāka informācija par Google reCAPTCHA ir pieejama šeit: https://www.google.com/recaptcha/.

Mēs izmantojam Google reCAPTCHA, balstoties uz mūsu likumīgajām interesēm drošības nolūkos. Jūs varat jebkurā laikā izdzēst šos sīkfailus vai bloķēt Google reCAPTCHA, izvēloties atbilstošo iestatījumu savā pārlūkprogrammā vai pārlūkprogrammas iestatījumos dzēšot/bloķējot sīkfailus no domēna www.google.com > recaptcha un www.gstatic.com > recaptcha. Tomēr tādējādi tiks ierobežota tīmekļa veidlapas lietojamība un jums būs ar mums jāsazinās, izmantojot citus kanālus.

 

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES PIELĀGOTĀ MĒRĶAUDITORIJA

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota arī Custom Audiences funkcionalitāte, ko nodrošina uzņēmums Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 (“Facebook” vai tā mātesuzņēmums “Meta”). Šī funkcionalitāte ļauj mums rādīt jums personalizētas, uz jūsu interesēm balstītas reklāmas (Facebook reklāmas), ja jūs apmeklējat Facebook.com vai citas vietnes, kas pieder Meta tīklam. Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, Facebook jūsu pārlūkprogrammā saglabā nelielu failu ar sērijas numuriem. Tas ļauj Meta vākt anonīmu informāciju par to, kā izmantojat tīmekļa vietni. Ja jūs vēlāk apmeklējat citu Meta reklāmas tīklam piederošu tīmekļa vietni, jums tiek rādītas reklāmas, kuras, ļoti iespējams, ir saistītas ar informāciju vai produktiem, kurus esat izvēlējies iepriekš. Ja esat reģistrējies pakalpojumā Facebook, iespējams, ka Meta var saistīt mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu ar jūsu kontu. Pat ja jūs neesat reģistrējies Facebook, Meta var izsekot jūsu IP adresi un saglabāt datus savā serverī.
Varat atspējot pielāgoto mērķauditoriju izmantošanu, apmeklējot šo atspējošanas vietni http://www.youronlinechoices.eu/. Plašāka informācija par Facebook Custom Audiences ir sniegta šeit: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Mēs izmantojam Facebook Custom Audiences tikai tad, ja iepriekš esat sniedzis piekrišanu, kad akceptējat mūsu sīkfailu reklāmkarogu, vai mūsu likumīgajās interesēs, lai nodrošinātu, ka jūsu viesošanās mūsu tīmekļa vietnē ir personalizēta. Mēs uzskatām, ka arī jūsu interesēs ir saņemt interesantas un unikālas reklāmas. Tādējādi šāda apstrāde ir pietiekami pamatota, neskatoties uz jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām. Jūs varat jebkurā brīdī iebilst pret šādu datu apstrādi, sazinoties ar mums.
Facebook privātuma politika ir pieejama šeit: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

FACEBOOK CONNECT

Jūs varat pieteikties mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot pierakstīšanās pakalpojumu Facebook Connect. Šis pakalpojums pārbauda jūsu identitāti un ļauj jums sniegt mums noteiktu personu identificējošu informāciju, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kas nepieciešama, reģistrējoties mūsu vietnē. Tādi pakalpojumi kā Facebook Connect sniedz jums iespēju publicēt informāciju par savām darbībām tīmekļa vietnes profila lapā un tādējādi tīklā kopīgot saturu ar citiem.
Mēs izmantojam Facebook Connect tikai ar jūsu piekrišanu, ko esat sniedzis Facebook/Meta, un mūsu likumīgajās interesēs vienkāršot mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Mēs uzskatām, ka vienkāršāka mūsu tīmekļa vietnes izmantošana ir arī jūsu interesēs. Tādējādi šāda apstrāde ir pietiekami pamatota, neskatoties uz jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām. Jūs varat jebkurā brīdī iebilst pret šādu datu apstrādi, sazinoties ar mums.

 

MICROSOFT CLARITY

Mēs sadarbojamies ar Microsoft Clarity un Microsoft Advertising, lai, izmantojot uzvedības rādītājus, intensitātes kartes un sesijas rādīšanu, reģistrētu, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un mijiedarbojaties ar to; tas palīdz mums uzlabot un reklamēt savus produktus/pakalpojumus. Tīmekļa vietnes lietojuma dati tiek reģistrēti, izmantojot pirmās puses un trešo pušu sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai noteiktu produktu/pakalpojumu popularitāti un aktivitāti tiešsaistē. Turklāt mēs šo informāciju izmantojam vietņu optimizēšanai, krāpšanas novēršanas/drošības nolūkiem un reklamēšanai. Plašāka informācija par to, kā Microsoft vāc un izmanto jūsu datus, ir sniegta Microsoft paziņojumā par konfidencialitāti.

 

Mēs savā tīmekļa vietnē iekļaujam trešo pušu sniegtus pakalpojumus un/vai saturu. Kad jūs izmantojat šādus trešo pušu pakalpojumus vai kad tiek rādīts trešo pušu saturs, tehnisku iemeslu dēļ šie saziņas dati tiek no jums nosūtīti attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam. FRANKE nekontrolē ne trešo pušu, kuras pārvalda šīs vietnes, tīmekļa vietnes, ne privātuma politiku. Trešo pušu vietņu pakalpojumu sniedzēju privātuma politika var atšķirties no FRANKE politikas, tādēļ mēs nevaram apstiprināt vai pārstāvēt trešo pušu tīmekļa vietnes. Lūdzu, iepazīstieties ar šīm politikām, pirms iesniedzat šajās tīmekļa vietnēs jebkādus personas datus.
Attiecīgais pakalpojumu sniedzējs vai saturs var apstrādāt jūsu datus arī saviem papildu mērķiem. Atbilstoši mūsu rīcībā esošajai informācijai esam konfigurējuši to pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus un saturu, par kuriem zināms, ka tie apstrādā datus saviem nolūkiem tā, lai vai nu bloķētu jebkuru saziņu mērķiem, kas nav saistīti ar pakalpojumu sniegšanu vai satura parādīšanu mūsu vietnē, vai nodrošinātu, ka saziņa notiek tikai, ja esat aktīvi izvēlējies izmantot attiecīgo pakalpojumu. Tomēr mēs nekontrolējam trešo pušu vāktos un apstrādātos datus, tāpēc nevaram sniegt saistošu informāciju par jūsu datu apstrādes apjomu un mērķi.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē var būt ievietotas saites uz mūsu partneru tīklu, izplatītāju, filiāļu vai citu trešo personu tīmekļa vietnēm un no tām. Kad izmantojat šīs saites, jūs automātiski izejat no FRANKE tīmekļa vietnes. FRANKE nekontrolē ne trešo pušu, kuras pārvalda šīs vietnes, tīmekļa vietnes, ne privātuma politiku. Trešo pušu vietņu pakalpojumu sniedzēju privātuma politika var atšķirties no FRANKE politikas, tādēļ mēs nevaram apstiprināt vai pārstāvēt trešo pušu tīmekļa vietnes. Lūdzu, iepazīstieties ar šīm politikām, pirms iesniedzat šajās tīmekļa vietnēs jebkādus personas datus. Šī Privātuma politika neattiecas ne uz kādām saistītām tīmekļa vietnēm, kas nav Franke Group tīmekļa vietnes.

Sociālo tīklu spraudņu izmantošana

FRANKE izmanto tādu sociālo tīklu kā Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat un Twitter sociālo tīklu spraudņus (“pogas”). Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, šīs pogas pēc noklusējuma ir atspējotas, t.i., tās nesūta nekādus datus attiecīgajiem sociālajiem tīkliem bez jūsu iejaukšanās. Lai varētu izmantot šīs pogas, jums tās jāiespējo, noklikšķinot uz tām. Pēc tam tās paliek aktīvas, līdz jūs tās atkal atspējojat vai izdzēšat sīkfailus (sk. sadaļu “Sīkfaili”).
Pēc spraudņu iespējošanas tiek izveidota tieša saite uz attiecīgā sociālā tīkla serveri. Pogas saturs tiek pārsūtīts no sociālā tīkla tieši uz jūsu pārlūkprogrammu un iekļauts tīmekļa vietnē. Pēc pogas iespējošanas sociālais tīkls var izgūt datus neatkarīgi no tā, vai jūs mijiedarbojaties ar pogu. Ja esat pieteicies sociālajā tīklā, tīkls var saistīt jūsu veikto vietnes apmeklējumu ar jūsu lietotāja kontu. Sociālais tīkls nevar saistīt citu FRANKE tīmekļa vietņu apmeklējumu, kamēr jūs arī tajās neesat iespējojis atbilstošo pogu.
Ja esat sociālā tīkla lietotājs un nevēlaties apvienot izgūtos datus par mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu ar saviem lietotāja datiem, jums ir jāizrakstās no attiecīgā sociālā tīkla pirms pogu iespējošanas.
Mēs nevaram ietekmēt to datu apjomu, ko vāc sociālie tīkli, izmantojot savas pogas. Sociālo tīklu datu izmantošanas politikā ir sniegta informācija par datu vākšanas mērķi un apjomu, to, kā šie dati tiek apstrādāti un izmantoti, jums pieejamajām tiesībām un iestatījumiem, ko varat izmantot, lai aizsargātu savu privātumu.
Lai uzzinātu vairāk par jūsu datu vākšanas un apstrādes apjomu un mērķi, skatiet to pakalpojumu sniedzēju privātuma politikas paziņojumus, kuru pakalpojumus un/vai saturu esam iekļāvuši un kuri ir atbildīgi par jūsu datu aizsardzību šajā kontekstā.

Mēs nenododam nekādus personas datus trešajām pusēm, ja vien tas nav nepieciešams tīmekļa pakalpojumu nodrošināšanai, līguma izpildei, kas ir atļauta saskaņā ar attiecīgajām tiesību normām, vai arī ar jūsu piekrišanu. Tādēļ FRANKE var slēgt līgumus ar citiem uzņēmumiem vai personām (“datu apstrādātājiem” vai “pakalpojumu sniedzējiem”), kas veic noteiktus uzdevumus mūsu vārdā. Līdz ar to var būt nepieciešams nodrošināt datu apstrādātājiem piekļuvi personas datiem. Mūsu datu apstrādātājiem ir jāievēro personas datu konfidencialitāte, un viņiem ir aizliegts izmantot informāciju jebkādam citam mērķim, ko nav noteicis uzņēmums FRANKE. Datu apstrādātāji, piemēram, apstrādā informāciju par mūsu darījumu partneriem vai apakšuzņēmējiem, kas sniedz tehniskos, maksājumu un piegādes pakalpojumus, informāciju kredītriska mazināšanai vai aizsardzībai pret krāpšanu, sniedz analītiķu pakalpojumus, meklē informācijas sniedzējus vai apstrādā grupas datus. Viņiem ir pieeja tikai tiem personas datiem, kas nepieciešami attiecīgās darbības veikšanai. Šiem datu apstrādātājiem ir stingri aizliegts apstrādāt vai izmantot jūsu personas datus citiem mērķiem.
Esam veikuši visus nepieciešamos pasākumus, noslēdzot līgumus vai citā veidā, lai nodrošinātu mūsu datu apstrādātājiem atklāto personas datu pienācīgu aizsardzību un lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji ievieš atbilstošas juridiskās, organizatoriskās un tehniskās procedūras, lai aizsargātu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību.

FRANKE ir globāla organizācija ar uzņēmumiem, biznesa procesiem, pārvaldības struktūrām un tehniskajām sistēmām visā pasaulē. Tādēļ mūsu privātuma politikas mērķis ir nodrošināt personas datu aizsardzību visā pasaulē. FRANKE politika ietver to, ka piekļuve jūsu personas datiem tiek sniegta tikai tiem pilnvarotajiem darbiniekiem, aģentiem, līgumslēdzējiem, uzņēmumiem un datu procesoriem, kuriem, pēc FRANKE ieskatiem, ir likumīga nepieciešamība zināt šo informāciju vai piekļūt tai savu pienākumu izpildes vajadzībām. FRANKE izmanto tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu sniegtos un mūsu pārvaldītos datus pret manipulācijām, zaudēšanu, iznīcināšanu un trešo personu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.
Ja mēs esam jums piešķīruši (vai jūs esat izvēlējies) paroli, kas ļauj piekļūt noteiktām mūsu tīmekļa vietnes daļām, jūs esat atbildīgs par šīs paroles neizpaušanu. Mēs lūdzam šo paroli nedot nevienam citam.

Ja vien mēs neesam norādījuši īpašus datu saglabāšanas periodus, spēkā ir šie vispārīgie noteikumi.
Jūsu dati tiek izdzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami paredzētajiem mērķiem vai arī jūs atsaucat savu piekrišanu vai iebilstat pret to lietošanu, pamatojoties uz likumīgām interesēm, un mums nav svarīga likumīga pamatojuma turpināt glabāt šos datus. Dažos gadījumos var būt spēkā ilgāki glabāšanas periodi, jo to nosaka tiesību akti (piemēram, tiesību akti nodokļu un komerctiesību jomā) vai dati ir nepieciešami tiesībpamatotu prasījumu pamatošanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

Atbilstoši datu privātuma tiesību aktiem, kas attiecas uz jums, jums var būt tiesības izmantot dažas vai visas no tālāk norādītajām tiesībām, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta tālāk sadaļā “Kontaktinformācija”.
1. Piekļuves tiesības: pieprasīt (i) informāciju par to, vai jūsu personas dati tiek saglabāti, kā arī (ii) piekļuvi saglabātajiem jūsu personas datiem un/vai to kopijām, ieskaitot apstrādes mērķiem, vai informāciju par attiecīgo personas datu kategorijām un to saņēmējiem, kā arī iespējamo saglabāšanas ilgumu. Jums var arī būt tiesības uz noteiktu veidu datu pārnesamību.
2. Datu precizitāte: pieprasīt labot, dzēst vai ierobežot jūsu personas datus, piemēram, tāpēc, ka (i) tie nav pilnīgi vai precīzi, (ii) tie vairs nav nepieciešami mērķim, kam tie tika vākti, (iii) ir atsaukta piekrišana, kas bija datu apstrādes pamatā.
3. Apstrādes ierobežojumi: atteikties sniegt šādus datus un atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei jebkurā laikā, neietekmējot datu apstrādes darbības, kas notikušas pirms šādas piekrišanas atsaukšanas.
4. Tiesības iesniegt sūdzību: veikt tiesiskas darbības saistībā ar iespējamiem jūsu tiesību pārkāpumiem attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, kā arī iesniegt sūdzības kompetentajā datu aizsardzības iestādē.

Tiesības iebilst
Ar noteiktu pamatojumu, kas saistīts ar jūsu konkrēto situāciju, jums var būt tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi. Šajā gadījumā, lūdzu, sniedziet mums informāciju par konkrēto situāciju. Pēc jūsu iesniegto faktu novērtēšanas mēs vai nu pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus, vai arī sniegsim jums pārliecinošu likumīgu pamatojumu tam, ka varam turpināt šādu apstrādi.

Ja iesniedzat pieprasījumu, mums vispirms ir jāverificē jūsu identitāte, jānovērtē jūsu pieprasījums un jāsniedz jums atbilde laika periodos, kas noteikti jūsu dzīvesvietas jurisdikcijā piemērojamos tiesību aktos. Mēs varam noraidīt pieprasījumus, kas ir pārmērīgi vai kuros ļaunprātīgi izmantotas attiecīgās tiesības, vai arī šādi pieprasījumi var tikt ierobežoti, ja mūsu intereses ir svarīgākas vai mums ir juridisks pienākums turpināt apstrādāt jūsu personas datus.

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam atjaunināt un mainīt šo Privātuma politiku, lai tajā tiktu atspoguļotas izmaiņas veidā, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, vai juridisko prasību izmaiņas. Šādu izmaiņu gadījumā mēs publicējam mainīto Privātuma politiku mūsu tīmekļa vietnē.

Ja jums rodas jautājumi vai sūdzības par to, kā mēs nodrošinām atbilstību šai Privātuma politikai, vai ja vēlaties izmantot savas iepriekš izklāstītās tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.
Attiecīgais Franke uzņēmums, kas norādīts tīmekļa vietnē: noklikšķiniet šeit.
Attn: Data Protection Coordinator
Varat sazināties arī pa e-pastu: privacy@franke.com

 

2023. gada marts