Skip to main content

Garantija

Sirdsmiers, pateicoties Franke kvalitātei un garantijai

Franke produkti ir paredzēti ilgstošai lietošanai. Sākot ar mūsu apņemšanos izmantot tikai vislabākās kvalitātes materiālus un beidzot ar jaunākajiem ražošanas paņēmieniem, mums ir absolūta pārliecība par ikvienu produktu mūsu izstrādājumu klāstā.

Franke vispārējā garantija

Mūsu garantija attiecībā uz ražošanas defektiem ir spēkā, ja attiecīgais produkts ir uzstādīts saskaņā ar Franke nodrošinātajām uzstādīšanas instrukcijām, tiek izmantots normālos mājsaimniecības apstākļos atbilstoši Franke ieteikumiem un ja prasība ir iesniegta saskaņā ar visiem piemērojamajiem garantijas noteikumiem un nosacījumiem (tostarp tālāk izklāstītajiem).

Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas, apzināta vai nejauša kaitējuma dēļ, bojājumiem, kas radušies nolaidības dēļ, normālu nolietojumu, nobrāzumiem un skrāpējumiem, nepareizu uzstādīšanu, neatbilstošu glabāšanu, lietošanu neparastos apstākļos (tostarp ekstremālā temperatūrā), bojājumiem, kas radušies neatbilstošas apkopes vai tīrīšanas dēļ (tostarp lietojot nenorādītas ķīmiskās vielas vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur kodīgas vielas). Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies ūdens piemaisījumu vai tādu darbību dēļ, ko nevaram kontrolēt.

Ja vēlaties iesniegt prasību atbilstoši šai garantijai, jums jāsazinās ar Franke, tiklīdz atklājat ražošanas defektu, kā arī pēc šāda defekta atklāšanas nedrīkstat izmantot vai uzstādīt attiecīgo produktu. Visas prasības ir jāsaņem noteiktajā garantijas periodā, un tām jābūt pievienotai tāda rēķina kopijai, kas apliecina iegādes datumu un īpašumtiesības. (Ja neesat sākotnējais Franke produkta pircējs, Franke var arī lūgt sniegt pierādījumus par to, ka jums ir nodotas tiesības izmantot šo garantiju.)

Ja Franke konstatē, ka konkrētajam Franke produktam ir ražošanas defekts, un ir iesniegta derīga prasība atbilstoši šai garantijai, Franke aizstāj vai salabo defektīvo produktu. Franke, rīkojoties pēc saviem ieskatiem, izlemj, vai aizstāt vai salabot defektīvo produktu. Atbilstoši šai garantijai minētā aizstāšana vai remonts ir vienīgais Franke pienākums attiecībā uz defektīvo produktu. Franke (pēc saviem ieskatiem) var vienoties par tādu saistīto vai papildu izmaksu segšanu, kas jums radušās atbilstoši šai garantijai veiktās Franke produktu nomaiņas vai remonta dēļ. Visām šādām izmaksām jābūt pamatotām, un tās jau iepriekš jāapstiprina uzņēmumam Franke. Franke patur tiesības pārbaudīt produktu un tā uzstādīšanu (vai produkta un montāžas fotoattēlus), pirms piekrist prasības apmierināšanai atbilstoši šai garantijai.

Franke laiku pa laikam var pārtraukt noteiktu produktu pārdošanu un negarantē turpmāku rezerves produktu vai tirdzniecībā vairs nepieejamo produktu rezerves daļu nodrošināšanu. Franke atbildība par tāda defektīva produkta nomaiņu vai remontu, kura pārdošana ir pārtraukta, ir atkarīga no tā, vai Franke rīcībā ir attiecīgais produkts vai rezerves daļa. Ja Franke pārtrauc kāda produkta pārdošanu, tā darīs pamatoti iespējamo, lai turpinātu nodrošināt attiecīgā produkta rezerves daļu pieejamību vismaz piecus gadus pēc produkta tirdzniecības pārtraukšanas datuma.

Ja kāds produkts vai tā daļa jebkādā veidā ir remontēts(-a) vai mainīts(-a) ārpus Franke rūpnīcas, šī garantija tiek anulēta, ja vien pirms tam nav saņemta rakstiska Franke atļauja. Sazinieties ar mums, ja jums ir jebkādi jautājumi par to, vai uz jūsu Franke produktu attiecas šī garantija un kā iesniegt prasību atbilstoši šai garantijai. Sīkāku vietējās Franke pārstāvniecības informāciju skatiet vietnē www.franke.lv.

Ņemiet vērā, ka Franke lēmums vienmēr ir galīgs.

Ja esat patērētājs, jums saskaņā ar tiesību aktiem ir tiesības uz jūsu iegādāto Franke produktu kvalitāti, kā arī papildu tiesības, kas tiek nodrošinātas atbilstoši šai garantijai. Šī garantija papildina, bet neietekmē jūsu tiesības, kas paredzētas tiesību aktos.

Garantijas prasības

Ja vēlaties sazināties ar mums par garantijas prasību, lūdzu, sniedziet mums tālāk norādīto informāciju, lai izvairītos no nevēlamiem kavējumiem.

  • Pilns kontaktpersonas vārds/uzvārds, adrese un tālruņa numurs.
  • Pirkuma pierādījums (pievienojiet kā e-pasta pielikumu).
  • Fotoattēli ar visu produktu un detalizēti uzņēmumi, kurā redzama konstatētā problēma.

Sazinieties ar mums