Skip to main content

Όροι Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας, www.franke.com (ο «Ιστότοπος»), της εταιρείας Franke που δημοσιεύτηκε στα στοιχεία του ιστότοπου (αναφέρεται στο παρόν ως «Franke», «εμείς», «εμάς», και «μας»). Με τη χρήση ή την πρόσβαση στον Ιστότοπο, δηλώνετε την αποδοχή σας στην παρούσα Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου, καθώς και στην Πολιτική απορρήτου του Ιστότοπου μας που είναι διαθέσιμη στον εν λόγω Ιστότοπο, η οποία ενσωματώνεται στο παρόν μέσω αναφοράς.

1. ΟΡΟΙ

Η παρούσα Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου ισχύει για την πρόσβασή σας και τη χρήση του Ιστότοπου. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ EXETE ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

 

2. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο Ιστότοπος, καθώς και το περιεχόμενό του, τα χαρακτηριστικά του, η λειτουργία του (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των πληροφοριών, του λογισμικού, του κειμένου, των οθονών, των εικόνων, του βίντεο και του ήχου, και ο σχεδιασμός, η επιλογή και η ρύθμισή του), και όλες οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε σε σχέση με τον Ιστότοπο (συλλογικά, το «Περιεχόμενο») προστατεύονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τους ισχύοντες τοπικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ΗΠΑ και άλλων νόμων. Ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενο ανήκουν σε εμάς ή/και στους εκάστοτε τρίτους δικαιοπαρόχους, και όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και το συμφέρον στον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο θα παραμείνουν σε εμάς ή στους εν λόγω τρίτους δικαιοπαρόχους. Τα λογότυπα, οι κεφαλίδες σελίδων, τα προσαρμοσμένα γραφικά και άλλα εικονίδια είναι σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα, σήματα κατατεθέντα της υπηρεσίας ή της εταιρείας μας. Όλα τα άλλα προϊόντα, ονόματα και λογότυπα εταιρειών που αναφέρονται στον Ιστότοπο ή στο Περιεχόμενο είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η παρούσα Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική και άλλη μη εμπορική χρήση. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε Περιεχομένου. Η παρούσα Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον, άδεια (ρητή ή σιωπηρή) σε οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό απόρρητο ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των αντίστοιχων κατόχων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

3. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αν μας παρέχετε σχόλια, αναφορές σφαλμάτων, ανατροφοδότηση ή τροποποιήσεις που μας προτείνετε σχετικά με τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο (συλλογικά, «Ανατροφοδότηση»), θα έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτήν την Ανατροφοδότηση κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της ενσωμάτωσης αυτής της Ανατροφοδότησης στον Ιστότοπο και του δικαιώματος να εκχωρήσουμε, να παραχωρήσουμε με άδεια ή να χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο την εν λόγω Ανατροφοδότηση. Με την υποβολή, την αποστολή ή τη μετάδοση τυχόν άρθρων, απαντήσεων έρευνας ή δημοσκόπησης, βιογραφικών, καταχωρίσεων, πληροφοριών, ερωτήσεων, προτάσεων, υποβολών ή άλλου υλικού («Περιεχόμενο Χρήστη») στον Ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε κάτοχος ή έχετε όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την υποβολή, την αποστολή ή τη μετάδοση αυτού του Περιεχομένου Χρήστη και μας παραχωρείτε την απεριόριστη άδεια χρήσης για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

 

4. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Ιστότοπους μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τους Ιστότοπους μας: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένοι οι Ιστότοποί μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένη με τον Ιστότοπο.

Επίσης, συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, δημιουργήσετε αντίτυπα, αντιγράψετε ή μεταπωλήσετε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου μας κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας Ειδοποίησης Νομικού Περιεχομένου. Αυτό περιλαμβάνει το να μην αναπαραγάγετε, αναδιανείμετε, αναδημοσιεύετε, δημιουργήσετε αντίτυπα, αντιγράψετε, προβάλετε, πωλήσετε, ενοικιάσετε, αδειοδοτήσετε, παραχωρήσετε άδεια χρήσης, ανταλλάξετε ή μεταπωλήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή άλλη πτυχή του Ιστότοπου για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό (εκτός από το Περιεχόμενο που διατίθεται ειδικά και ρητά για αναδιανομή) χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων που υπάρχουν στον Ιστότοπό μας ή σε φωτογραφίες ή εικόνες που εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι (και δεν έχουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους) για οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με την παρούσα Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου και για τις συνέπειες (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς που μπορεί να υποστείτε) οποιασδήποτε τέτοιας παραβίασης.

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μέσω του Ιστότοπου υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου μας, η οποία είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο. Με τη χρήση του Ιστότοπου, συναινείτε σε όλες τις ενέργειες που αναλαμβάνονται από εμάς σε σχέση με τις πληροφορίες σας σε συμμόρφωση με την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου.

 

6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου, διατίθενται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε τη λειτουργία του Ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση σε εσάς. Δεν εγγυόμαστε τη συνεχή, απρόσκοπτη ή ασφαλή πρόσβαση στον Ιστότοπο. Η λειτουργία του Ιστότοπου μπορεί να υποστεί παρεμβολές ή να επηρεαστεί αρνητικά από πολλούς παράγοντες ή περιστάσεις εκτός του ελέγχου μας ή τυχαίων συμβάντων.

Κάνουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον Ιστότοπο και τα Περιεχόμενα μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν δεσμευόμαστε να ενημερώσουμε τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο. Το Περιεχόμενο και ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου. Οι λεπτομέρειες των προϊόντων, οι περιγραφές ή οι προδιαγραφές που εμφανίζονται στον εν λόγω Ιστότοπο δεν είναι δεσμευτικές και παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς. Κάθε επίκληση που κάνετε σε τέτοιες πληροφορίες γίνεται αυστηρά με δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και υπαιτιότητα που προκύπτει από οποιαδήποτε επίκληση από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη στο υλικό που περιέχεται στον Ιστότοπο.

Αν έχετε απορίες σε σχέση με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στο «Στοιχεία Επικοινωνίας» στο τέλος αυτής της Ειδοποίησης Νομικού Περιεχομένου.

 

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς την αρχική σελίδα του Ιστότοπου, εφόσον το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να υπονοεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, αποδοχής ή έγκρισης από μέρους μας, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. 

 

8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Η χρήση των εν λόγω ιστότοπων υπόκειται στους Όρους Χρήσης, αν υπάρχουν, που έχουν αναρτηθεί σε κάθε έναν από εκείνους τους ιστότοπους. Δεν έχουμε εξετάσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον Ιστότοπο, και δεν είμαστε υπεύθυνοι ούτε έχουμε ευθύνη για τυχόν αλλαγές ή για το περιεχόμενο αυτών. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε περιεχομένου δεν αποτελεί έγκριση του εν λόγω υλικού ή συνδεδεμένου ιστότοπου ή των εταιρειών που κατέχουν ή λειτουργούν το υλικό ή τους συνδεδεμένους ιστότοπους.

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους. Όλες οι δηλώσεις ή/και απόψεις που εκφράζονται στα εν λόγω υλικά, και όλο το περιεχόμενο εκτός από το περιεχόμενο που παρέχεται από εμάς, είναι αποκλειστικά οι απόψεις για τις οποίες ευθύνη έχει το πρόσωπο ή η οντότητα που παρέχει τα εν λόγω υλικά. Τα υλικά αυτά δεν αντανακλούν απαραίτητα τη γνώμη μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ούτε έχουμε ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού το οποίο παρέχεται από τρίτους.

 

9. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ/ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

(α) Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ. ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ ΤΥΧΟΝ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.

(β) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ· (I) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (II) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, Ή/ΚΑΙ III) ΟΤΙ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. 

(γ) ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΛΥΤΡΩΝ, ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ.

(δ) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ: Α) ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ· Β) ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΣΟΔΑ Ή ΚΕΡΔΗ· Γ) ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ή ΦΗΜΗΣ· Δ) ΧΡΗΣΗ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, (E) ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ, Ή ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΗΤΑΝ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ.

(ε) ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΘΙΓΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

 

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο ή την Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από αυτόν ή σχετίζεται με αυτόν (σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στην καταχωρημένη έδρα της Franke (βλ. Ενότητα Στοιχεία Επικοινωνίας, παρακάτω) χωρίς να τίθεται σε ισχύ οποιαδήποτε επιλογή ή σύγκρουση νομοθετικών διατάξεων ή κανόνων.

Τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια στη νόμιμη έδρα της οντότητας Franke που εμφανίζεται στην Ενότητα Στοιχεία Επικοινωνίας παρακάτω θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με την Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου, και ο τόπος εκτέλεσης της Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου συμφωνείται από εσάς να είναι η νόμιμη έδρα της οντότητας Franke που εμφανίζεται παρακάτω, στην Ενότητα Πληροφορίες Επικοινωνίας.

 

11. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ

Αν αντιληφθούμε ότι έχετε παραβιάσει την Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου του Ιστότοπου, μπορούμε να προβούμε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και να σας εμποδίσουμε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται και να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε πληροφορία, δεδομένα και περιεχόμενο που τέθηκε στους Ιστότοπους από εσάς, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Αν έχουμε υποστεί ζημία(ες) από την παραβίαση σας μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επιδιώξουμε να ανακτήσουμε τις ζημίες από εσάς.

 

12. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Μπορούμε να τροποποιούμε κατά καιρούς την παρούσα Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Τυχόν τροποποιήσεις στην παρούσα Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου θα ισχύουν από την ημερομηνία της «Τελευταίας Ενημέρωσης» που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Ειδοποίησης Νομικού Περιεχομένου. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου συνεπάγεται τη δεσμευτική αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Ειδοποίησης Νομικού Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών ή τροποποιήσεων που ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε. Αν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων ή οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στους παρόντες Όρους δεν είναι αποδεκτές από εσάς, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όλη η ανατροφοδότηση, τα σχόλια, τα αιτήματα για τεχνική υποστήριξη και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν τον Ιστότοπο θα πρέπει να απευθύνονται στην αντίστοιχη εταιρεία Franke που δημοσιεύεται στα στοιχεία του ιστότοπου, κάνοντας κλικ εδώ, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω οποιασδήποτε Φόρμας Επικοινωνίας που παρέχεται στον Ιστότοπό μας.  

 

Τελευταία Ενημέρωση: 1 Σεπτεμβρίου 2022