Skip to main content

Záruka a servis

Klidná mysl se zárukou a servisem Franke

Produkty Franke jsou navrženy s ohledem na odolnost. Díky našemu závazku používat pouze ty nejkvalitnější materiály a nejmodernější výrobní postupy máme absolutní důvěru v každý produkt v našem sortimentu.

Na produkty Franke se dle Občanského zákoníku vztahuje dvouletá záruční doba.

Všeobecná záruka Franke

Naše záruka na výrobní vady bude platit za předpokladu, že produkt byl nainstalován v souladu s instalačními pokyny společnosti Franke, produkt byl používán podle doporučení společnosti Franke v běžných domácích podmínkách a reklamace byla uplatněna v souladu se všemi platnými záručními podmínkami (včetně níže uvedených).

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, úmyslným nebo náhodným poškozením, poškozením způsobeným nedbalostí, běžným opotřebením, oděrkami nebo škrábanci, nesprávnou instalací, nesprávným skladováním, abnormálním používáním (včetně použití při extrémních teplotách) nebo poškozením způsobeným nesprávnými postupy údržby nebo čištění (včetně použití neidentifikovaných chemikálií nebo čisticích prostředků obsahujících korozivní látky). Záruka se nevztahuje na škody způsobené nečistotami ve vodě nebo jednáním mimo naši kontrolu.

Chcete-li uplatnit reklamaci v rámci této záruky, musíte kontaktovat společnost Franke ihned, jakmile zjistíte výrobní vadu, a produkt nesmíte po objevení vady používat ani instalovat. Jakékoli reklamace musí být doručeny ve stanovené záruční době a musí k nim být přiložena kopie faktury potvrzující datum nákupu a doklad o vlastnictví. [Pokud nejste původním kupujícím produktu Franke, může po Vás společnost Franke rovněž požadovat, abyste prokázali, že výhody plynoucí z této záruky byly převedeny na Vaši osobu.]

Pokud společnost Franke zjistí, že produkt Franke má výrobní vadu a v rámci této záruky byla uplatněna platná reklamace, společnost Franke vadný produkt vymění nebo opraví. Společnost Franke na základě vlastního uvážení rozhodne, zda vadný produkt vymění nebo opraví, a to bude jediná povinnost společnosti Franke v rámci této záruky týkající se vadného produktu. Společnost Franke může (dle vlastního uvážení) souhlasit s tím, že pokryje související nebo vedlejší náklady, které vám vzniknou v důsledku výměny nebo opravy produktů Franke v rámci této záruky. Jakékoli takové náklady musí být přiměřené a předem schválené společností Franke. Společnost Franke si vyhrazuje právo zkontrolovat produkt a jeho instalaci (nebo obrázky produktu a instalace) předtím, než bude souhlasit s uznáním nároku v rámci této záruky.

Společnost Franke může čas od času ukončit výrobu produktů a nezaručuje, že bude i nadále udržovat dostupnost náhradních produktů nebo náhradních dílů pro produkty, které již nejsou vyráběny. Odpovědnost společnosti Franke v rámci této záruky za opravu nebo výměnu vadného produktu, jehož výroba byla ukončena, podléhá situaci, že společnost Franke musí disponovat příslušným produktem nebo náhradními díly. Pokud společnost Franke ukončí výrobu produktu, vynaloží přiměřené úsilí, aby i nadále udržela zásobu náhradních dílů pro tento produkt po dobu nejméně pěti let po ukončení výroby.

Jakýkoli produkt nebo díl, které byly opraveny nebo jakýmkoli způsobem pozměněny mimo společnost Franke, pokud nebyla tato skutečnost společností Franke předem písemně schválena, ruší platnost této záruky. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, zda se na váš produkt Franke vztahuje tato záruka, nebo jak uplatnit reklamaci v rámci této záruky, kontaktujte nás. Podrobnosti o vašem místním zastoupení společnosti Franke najdete na adrese www.franke.com.

Je třeba vzít na vědomí, že ve všech případech je rozhodnutí společnosti Franke konečné.

Pokud jste spotřebitel, máte kromě práv nabízených v rámci této záruky i práva vyplývající ze zákona týkající se kvality produktu Franke, který jste si zakoupili. Tato záruka je pouze doplňkem a neovlivňuje vaše zákonná práva.

kontaktujte
nás

Záruční a pozáruční servis dřezů, baterií, košů a drtičů odpadu

Z DŮVODU NEMOCI MIMO PROVOZ

Vstupte na servisní portál - www.franke-servis.cz

Záruční a pozáruční servis spotřebičů a odsavačů par

Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 Pátek 8:00 – 12:00

+420 281 090 425