Skip to main content

Jogi nyilatkozat

Köszönjük, hogy ellátogatott a Franke vállalat www.franke.com címen elérhető weboldalára (a „Weboldal”), amely a weboldal impresszumában is megtekinthető (a továbbiakban: „Franke”, „mi”, „minket” és „miénk”). A Weboldal használatával vagy elérésével Ön elfogadja a jelen Jogi nyilatkozatot, valamint a Weboldal jelen Weboldalon elérhető Adatvédelmi szabályzatát, amely hivatkozásként szerepel itt.

1. KIFEJEZÉSEK

A jelen Jogi nyilatkozat a Weboldalhoz való hozzáférésre és annak használatára vonatkozik. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL VAGY ELÉRÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERI EL A JELEN JOGI NYILATKOZATOT ÉS AZ ÖSSZES VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ÉS SZABÁLYOZÁST, BELEÉRTVE A VONATKOZÓ HELYI TÖRVÉNYEK BETARTÁSÁT IS. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN JOGI NYILATKOZATTAL, NEM HASZNÁLHATJA ÉS NEM ÉRHETI EL A WEBOLDALT.

 

2. A WEBOLDAL TULAJDONJOGA ÉS SZELLEMI TULAJDON

A Weboldalt, valamint annak tartalmát, jellemzőit, funkcióit (beleértve, de nem kizárólagosan minden információt, szoftvert, szöveget, kijelzést, képet, videót és hangot, valamint ezek kialakítását, kiválasztását és elrendezését), illetve minden információt, terméket, és az általunk a Weboldallal kapcsolatban Önnek kínált szolgáltatást (együttesen: „Tartalom”) a vonatkozó szerzői jogok, védjegyek és egyéb tulajdonjogok (beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdont) védik a nemzetközi egyezmények és a vonatkozó helyi törvények értelmében, beleértve az Egyesült Államokban és máshol érvényes törvényeket is. A Weboldal és a Tartalom a mi tulajdonunkat és/vagy más vonatkozó harmadik fél licencadók tulajdonát képezi, és a Weboldallal, illetve a Tartalommal kapcsolatos minden jog, jogcím és érdekeltség nálunk vagy az ilyen harmadik fél licencadóinknál marad. Logóink, oldalfejléceink, egyedi grafikáink és egyéb ikonjaink a mi szolgáltatási védjegyeink, védjegyeink, bejegyzett szolgáltatási védjegyeink vagy bejegyzett védjegyeink. A Weboldalon vagy a Tartalomban említett minden egyéb termék, név és vállalati logó a megfelelő tulajdonosának védjegye.

A jelen Jogi nyilatkozat lehetővé teszi, hogy a Weboldalt kizárólag személyes és egyéb, nem kereskedelmi célokra használja. Ön nem szerez tulajdonjogot a Weboldalban vagy a Tartalomban. A jelen Jogi nyilatkozat nem biztosít Önnek semmilyen jogot, jogcímet, érdekeltséget, licencet (kifejezetten vagy hallgatólagosan) a Vállalat vagy a megfelelő szellemijog-tulajdonosok szabadalmaihoz, védjegyeihez, szolgáltatási védjegyeihez, szerzői jogaihoz, üzleti titkaihoz vagy egyéb szellemi tulajdonjogaihoz.

 

3. VISSZAJELZÉS / FELHASZNÁLÓI TARTALOM

Ha megjegyzéseket, hibajelentéseket, visszajelzéseket vagy javasolt módosításokat küld nekünk a Weboldallal vagy a Tartalommal kapcsolatban (együttesen: „Visszajelzés”), jogunkban áll az ilyen visszajelzést saját belátásunk szerint felhasználni, beleértve, de nem kizárólagosan az ilyen visszajelzések beépítését a Weboldalra, valamint az ilyen visszajelzések hozzárendelését, licencelését vagy más módon történő felhasználását. Bármilyen cikk, felmérés vagy közvélemény-kutatási eredmény, tananyag, bejegyzés, információ, kérdés, javaslat, beadvány vagy egyéb anyag („Felhasználói tartalom”) elküldésével, Weboldalra való feltöltésével vagy továbbításával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a rendelkezik az összes szükséges joggal az ilyen Felhasználói tartalom benyújtására, feltöltésére vagy továbbítására, valamint Ön korlátlan engedélyt ad számunkra azok rendeltetésszerű használatára.

 

4. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

Weboldalainkat kizárólag törvényes célokra használhatja. Nem használhatja weboldalunkat: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a Weboldalhoz, a kiszolgálóhoz, amelyen az Weboldalunkat tárolják, illetve bármely, a Weboldalhoz kapcsolódó kiszolgálóhoz, számítógéphez vagy adatbázishoz.

Ön beleegyezik abba is, hogy a jelen Jogi nyilatkozat rendelkezései szerint nem reprodukálja, sokszorosítja, másolja vagy értékesíti tovább Weboldalunk bármely részét. Ebbe beletartozik a Weboldal bármely Tartalmának vagy egyéb aspektusának előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélküli bármilyen kereskedelmi célú reprodukálása, újbóli forgalmazása, újbóli közzététele, sokszorosítása, másolása, megjelenítése, értékesítése, bérbeadása, allicencként való továbbadása, cseréje vagy viszonteladása (kivéve a kifejezetten továbbterjesztésre rendelkezésre bocsátott Tartalmat).

Ön nem távolíthat el semmilyen védjegyet vagy szerzői jogi megjegyzést a weboldalunkról, illetve a weboldalunkon megjelenített fényképekről vagy képekről.

Kizárólag Ön felelős (és nem vállalunk felelősséget sem Ön, sem harmadik fél felé) a jelen Jogi nyilatkozat szerinti kötelezettségeinek megszegéséért, valamint az ilyen jogsértések következményeiért (beleértve az Ön által elszenvedett veszteséget vagy kárt is).

 

5. AZ ÖNNEL, ILLETVE A WEBOLDAL MEGLÁTOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK

A Weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatokra a Weboldal Adatvédelmi szabályzata vonatkozik, amely a jelen Weboldalon érhető el. A Weboldal használatával Ön beleegyezik minden olyan tevékenységünkbe, amelyet az Ön adataival kapcsolatban a Weboldal Adatvédelmi szabályzatával összhangban teszünk.

 

6. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS; ÁTDOLGOZÁSOK; A KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK MEGBÍZHATÓSÁGA

A Weboldalon vagy az azon keresztül bemutatott információk, beleértve a Tartalmat is, kizárólag általános tájékoztatási célból állnak rendelkezésre. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül bármikor módosítsuk vagy megszüntessük a Weboldalt. Nem garantáljuk a Weboldalhoz való folyamatos, megszakítás nélküli vagy biztonságos hozzáférést. A Weboldal működését számos, rajtunk vagy hatáskörünkön kívül álló tényező vagy körülmény zavarhatja vagy befolyásolhatja hátrányosan.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a Weboldalon található információk naprakészen tartására – a Tartalom bármilyen előzetes értesítés nélkül megváltozhat. Nem vállalunk kötelezettséget a Weboldal vagy a Tartalom frissítésére sem. A Tartalom és a Weboldal technikai, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhat.

Nem vállalunk garanciát a Weboldal vagy a Tartalom pontosságáért, teljességéért vagy hasznosságáért. A jelen Weboldalon megjelenő termékrészletek, -leírások és -specifikációk nem kötelező érvényűek, csak referenciaként szolgálnak. Az ilyen információk bármilyen alapul vétele szigorúan csak saját felelősségére történhet. Elhárítunk minden olyan kötelezettséget és felelősséget, amely abból ered, hogy Ön vagy a Weboldal bármely más látogatója az ilyen anyagokra támaszkodott.

Ha kérdései vannak a Weboldalon közölt információkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen Jogi nyilatkozat végén található „Kapcsolatfelvételi információk” című részben megadott elérhetőségek bármelyikének segítségével.

 

7. A WEBOLDALRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK 

Ön hivatkozhat a Weboldal kezdőlapjára, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon teszi; de kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem hozhat létre olyan hivatkozást, amely a részünkről való társulás, jóváhagyás vagy beleegyezés bármilyen formáját sugallja. 

 

8. A WEBOLDALRÓL ELIRÁNYÍTÓ HIVATKOZÁSOK; HARMADIK FELEK

A jelen Weboldal más internetes webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezen webhelyek használatára az adott webhelyek által közzétett használati feltételek vonatkoznak, ha vannak ilyenek. Nem vizsgáltuk át a Weboldalra hivatkozó összes webhelyet, és nem vállalunk felelősséget az esetleges változtatásukért vagy tartalommal kapcsolatos módosításokért. Bármilyen tartalom átvétele nem jelenti az adott anyag vagy hivatkozott webhely, illetve az anyagokat vagy hivatkozott webhelyeket birtokló vagy üzemeltető vállalatok támogatását.

A jelen Weboldalon harmadik felek által biztosított tartalom is megjelenhet. Az ezekben az anyagokban megfogalmazott minden kijelentés és/vagy vélemény, valamint az általunk közölt tartalomtól eltérő tartalom kizárólag az anyagokat biztosító személy vagy jogi személy véleménye és felelőssége. Ezek az anyagok nem feltétlenül tükrözik véleményünket. Nem vagyunk felelősek Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben a harmadik felek által biztosított anyagok tartalmáért vagy pontosságáért.

 

9. NINCS GARANCIA / NINCS FELELŐSSÉG

(A) A WEBOLDALT ÉS A TARTALMAT „AHOGY VAN” ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ” ALAPON BIZTOSÍTJUK, MINDENFÉLE SZAVATOSSÁG VAGY NYILATKOZAT NÉLKÜL. ELUTASÍTUNK ÉS KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT VAGY NYILATKOZATOT, BELEÉRTVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉS AZ ELADHATÓSÁGOT A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN.

(B) KÜLÖNÖSEN NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT VAGY FELELŐSSÉGET, SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS MÓDON (I) A JELEN WEBOLDALON KÖZZÉTETT TARTALMAK, INFORMÁCIÓK ÉS TERMÉKADATOK IDŐSZERŰSÉGÉÉRT, PONTOSSÁGÁRÁÉRT, MINŐSÉGÉÉRT, TELJESSÉGÉÉRT VAGY MEGLÉTÉÉRT; (II) A WEBOLDAL TECHNIKAI HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉÉRT, ALKALMASSÁGÁÉRT VAGY HIBÁIÉRT, ÉS/VAGY (III) AZÉRT HOGY A WEBOLDALON KÖZZÉTETT TARTALMAK ÉS INFORMÁCIÓK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA NEM SÉRTI HARMADIK FELEK JOGAIT. 

(C) A TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET AZ ELOSZTOTT SZOLGÁLTATÁSMEGTAGADÁSI TÁMADÁSOK, ZSAROLÓPROGRAMOK, VÍRUSOK VAGY MÁS TECHNOLÓGIAILAG KÁROS ANYAGOK ÁLTAL OKOZOTT VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMELYEK MEGFERTŐZHETIK AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES BERENDEZÉSEIT, SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMJAIT, ADATAIT VAGY EGYÉB SAJÁT ANYAGAIT A WEBOLDAL VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL LEKÉRT SZOLGÁLTATÁSOK VAGY ELEMEK HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE A WEBOLDALON VAGY A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY WEBHELYEN KÖZZÉTETT TARTALOM LETÖLTÉSÉBŐL ADÓDÓAN.

(D) SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A WEBOLDAL ELÉRÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN FELMERÜLŐ KÁROKÉRT, BELEÉRTVE: (A) A KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS, KÖZVETETT, PÉLDAÉRTÉKŰ, KÜLÖNLEGES, FOKOZOTT VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROKAT; (B) MEGNÖVEKEDETT KÖLTSÉGEKET, ÉRTÉKCSÖKKENÉST, ILLETVE ÜZLET, TERMELÉSI LEHETŐSÉG, BEVÉTEL VAGY NYERESÉG ELVESZTÉSÉT; C) A GOODWILL VAGY A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSÉT; (D) BÁRMELY ADAT FELHASZNÁLÁSÁT, HASZNÁLATÁNAK KÉPTELENSÉGÉT, ELVESZTÉSÉT, MEGSZAKADÁSÁT, KÉSÉSÉT VAGY HELYREÁLLÍTÁSÁT, ILLETVE AZ ADATOK VAGY A RENDSZERBIZTONSÁG MEGSÉRTÉSÉT; VAGY (E) A CSERETERMÉKEK VAGY -SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGÉT, MINDEN ESETBEN FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY TÁJÉKOZTATÁST KAPTUNK-E AZ ILYEN VESZTESÉGEK VAGY KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ILLETVE AZ ILYEN VESZTESÉGEK VAGY KÁROK EGYÉBKÉNT ELŐRE LÁTHATÓK VOLTAK-E.

(E) A FENTIEK NEM ÉRINTENEK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET, AMELY A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT NEM ZÁRHATÓ KI VAGY NEM KORLÁTOZHATÓ.

 

10. IRÁNYADÓ JOG ÉS HELYSZÍN

A Weboldallal, a Tartalommal vagy a jelen Jogi nyilatkozattal kapcsolatos minden kérdést, valamint az azokból származó vagy azokkal kapcsolatos vitákat vagy követeléseket (minden esetben, beleértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket is) a Franke bejegyzett telephelyén alkalmazandó törvények szabályozzák, és azokkal összhangban kell értelmezni őket (lásd a Kapcsolatfelvételi információk című részt alább), anélkül, hogy bármilyen választási vagy kollíziós rendelkezés vagy szabály érvényre kerülne.

A jelen Jogi nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő jogvitákkal kapcsolatban a Franke jogi személy székhelye szerinti rendes polgári bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek, ezek az alábbi, Kapcsolatfelvételi információk részben láthatók. Ön beleegyezik abba, hogy a jelen Jogi nyilatkozat teljesítési helye a Franke jogi személy jogi székhelye legyen, amely szintén az alábbi, Kapcsolatfelvételi információk részben látható.

 

11. A JOGSÉRTÉS KÖVETKEZMÉNYEI

Ha tudomásunkra jut, hogy Ön megsértette a jelen Weboldal Jogi nyilatkozatát, haladéktalanul megtehetjük a javító intézkedéseket, beleértve a Weboldal és a kínált szolgáltatások Ön általi használatának megakadályozását, valamint a Weboldalakon Ön által elhelyezett információk, adatok és tartalom értesítés nélküli eltávolítását. Ha az Ön jogsértése miatt mi kárt szenvedünk el, saját belátásunk szerint követelhetjük a kár megtérítését Öntől.

 

12. A JOGI NYILATKOZAT ESETLEGES MÓDOSÍTÁSAI

A jelen Jogi nyilatkozatot időről időre saját belátásunk szerint módosíthatjuk. A jelen Jogi nyilatkozat bármely módosítása a jelen Jogi nyilatkozat elején hivatkozott „Utolsó frissítés” dátumától lép hatályba. A Weboldal használatának folytatása a jelen Jogi nyilatkozat, beleértve az általunk esetlegesen végrehajtott változtatások vagy módosítások kötelező érvényű elfogadását jelenti. Ha a jelen Használati feltételek bármely része vagy a Feltételek bármely jövőbeni módosítása nem elfogadható az Ön számára, akkor ne használja vagy ne nyissa meg a Weboldalt.

 

13. KAPCSOLATFELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Minden visszajelzést, megjegyzést, technikai támogatási kérelmet és egyéb, a Weboldallal kapcsolatos kommunikációt a vonatkozó Franke vállalathoz kell irányítani, amelyről bővebb tájékoztatást a Weboldal impresszumában találhat. Ide kattintva vagy a Weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül léphet velünk kapcsolatba.  

 

Utolsó frissítés: 2022. szeptember 1.