Skip to main content

Adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzat

A FRANKE Holding AG és kapcsolt vállalatai (a továbbiakban: „FRANKE”, a „Vállalat”, „mi” vagy „minket”) elkötelezett az Ön adatainak védelme iránt. A FRANKE nagyra értékeli a termékeink iránt tanúsított érdeklődését és a weboldalon tett látogatását vagy webes szolgáltatásaink használatát. Személyes adatainak védelme fontos számunkra, és szeretnénk, ha biztonságban érezné magát a weboldalunk megtekintése során. A weboldalunkon tett látogatások idején gyűjtött személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban kezeljük. Ezzel az adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzattal („Adatvédelmi szabályzat”) szeretnénk tájékoztatni Önt az általunk gyűjtött személyes adatokról és sütikről, azok céljáról, a biztonsági intézkedésekről és arról, hogyan gyakorolhatja jogait. Kérjük, kattintson az alábbi megfelelő szakaszcímre, ha további információkat szeretne kapni, vagy bővebben szeretne tájékozódni:

A vonatkozó adatvédelmi szabályok és előírások szerinti adatkezelő a weboldal impresszumában közzétett Franke vállalat. Az adatkezelő az Ön személyes adatait továbbíthatja kapcsolt vállalatainknak vagy harmadik fél szolgáltatóknak („adatfeldolgozók”) szolgáltatási, feldolgozási, tárolási vagy egyéb, az üzleti tevékenységünket elősegítő célokra. Szerződéses vagy egyéb megfelelő eszközökkel követeljük meg a nevünkben eljáró adatfeldolgozóktól, hogy a saját gyakorlatunkhoz hasonló szintű, illetve az alkalmazandó jogszabályok által előírtak szerinti adatvédelmet biztosítsanak.

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ebbe beletartoznak az olyan adatok, mint az Ön családi és utóneve, a címe és az e-mail-címe, a telefonszáma vagy a születésnapja. A személyes adatok bármilyen formátumúak lehetnek (pl. papír, elektronikus, videó, hanganyag). A FRANKE elkötelezett az iránt, hogy megtegye a szükséges lépéseket a személyes adatokat tisztességes és jogszerű kezelésének biztosítása érdekében. A személyes adatokhoz hozzáférő valamennyi munkavállalónk, adatfeldolgozónk és harmadik fél szolgáltató köteles megőrizni a személyes adatok bizalmas jellegét és betartani a jelen Adatvédelmi szabályzatot. Kizárólag akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha azokat Ön adja meg nekünk a regisztráció során, az űrlapok kitöltésekor vagy e-mailekben a termékeink vagy szolgáltatásaink megrendelésének vagy a megrendelt termékeinkkel kapcsolatos érdeklődések vagy kérések részeként, valamint hasonló esetekben, amikor Ön úgy dönt, hogy a rendelkezésünkre bocsátja ezeket az adatokat.
Az adatbázis és tartalma a FRANKE tulajdonában vagy a nevünkben eljáró és velünk szemben felelősséggel tartozó adatfeldolgozóinknál és az ő szervereiken marad.
Az Ön által velünk megosztott személyes adatok használatával kapcsolatban mi gyakorlunk ellenőrzést, és mi vagyunk felelősek. Az adatok egy részét más joghatóságok területén tároljuk vagy kezeljük, amely joghatóságok adatvédelmi jogszabályai eltérhetnek az Ön lakóhelye szerinti joghatóság szabályaitól. Ilyen esetekben biztosítjuk, hogy a más országban megtalálható adatfeldolgozók olyan megfelelő biztonsági intézkedéseket vezessenek be az adatvédelem biztosítása érdekében, amelyek megegyeznek az Ön lakóhelye szerinti országban érvényes intézkedésekkel.

A weboldal használatának nem feltétele, hogy megadja a személyes adatait, kivéve egyes esetekben az Ön által kért termékek és szolgáltatások vagy a weboldalunkkal való kommunikáció biztosításához. Hozzájárulhat, hogy további információkkal lásson el minket, amelyek segítenek szolgáltatásaink javításában. Személyes adatait világszerte feldolgozhatják.

Az alábbiakban részletezzük, hogyan gyűjtjük, kezeljük és használjuk személyes adatait a weboldalunkon:

Adatok a weboldalunk megtekintésekor

A weboldalunk Ön általi használata során az adatokat kezelhetjük biztonsági célokból (pl. jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, üzemzavar-elhárítás vagy tesztelés) vagy annak érdekében, hogy Ön kommunikálni tudjon a weboldalunkkal. Az általunk gyűjtött adatok magukban foglalják internetszolgáltatójának nevét, a weboldalunk felkeresésére használt weboldalt, a látogatása dátumát és idejét, a weboldalunkról felkeresett weboldalakat és az Ön IP-címét. Ez az adatkezelés a szolgáltatásaink biztosításához szükséges, és a kommunikáció kezelésével kapcsolatos jogos érdekünkön alapszik. Feltételezzük, hogy ez az Ön érdeke is, hiszen a weboldal enélkül a kommunikáció nélkül nem jeleníthető meg. Bármikor tiltakozhat az e célból történő adatkezelés ellen jövőbeli hatállyal, indoklás nélkül. Szeretnénk azonban tájékoztatni, hogy személyes adatai a weboldallal kapcsolatos tiltakozás után is kezelhetők, mivel előfordulhat, hogy a weboldal egyes felhasználóival kapcsolatos vagy általános technikai okok miatt az adatkezelés nem szüntethető meg. Ezért vannak olyan jogos érdekek, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait. Ha szeretné megakadályozni a fenti adatkezelést, egyszerűen ne látogasson el a weboldalra. Ezek az adatok a munkamenetet követően, illetve a „Sütik használata” szakaszban meghatározott időpontokban törlődnek, kivéve, ha egy biztonsági incidens vizsgálati vagy dokumentációs célokból hosszabb tárolást igényel.

Adatok az ügyfélfiók létrehozása esetén

Ha ügyfélfiókot hoz létre a weboldalunkon, az Ön által megadott személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail-cím, telefonszám, megszólítás és hozzáférési adatok) a FRANKE ügyféladatbázisában tároljuk és kezeljük. Ezeket az adatokat a szerződés teljesítése vagy egy szolgáltatás nyújtása érdekében kezeljük. Ügyfélfiókját bármikor deaktiválhatja és/vagy tiltakozhat a személyes adatai e célból történő használata és tárolása ellen indoklás nélkül, jövőbeli hatállyal, ha az alábbi elérhetőségen kapcsolatba lép velünk. Tiltakozás esetén azonnal törölni fogjuk személyes adatait. Ügyfélfiókja deaktiválása esetén törölni fogjuk ügyfélfiókját is.

Kapcsolatfelvétel a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailen keresztül

Ha kapcsolatba lép velünk (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailen keresztül), az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatait a FRANKE tárolni és kezelni fogja.  Ezeket az adatokat kizárólag az Ön kérelmének megválaszolása és/vagy a kapcsolatfelvétel és a kapcsolódó technikai adminisztráció érdekében tároljuk és használjuk. Az adatok kezelése a szerződés teljesítése vagy a szerződés előkészítése érdekében történik, vagy az adatkezelés is jogos érdeken alapul, anélkül, hogy az Ön vonatkozó jogait sértenénk, hiszen az Ön kéréseinek feldolgozása közös érdekünk. Jogos érdekünkből harmadik fél szolgáltatásait is használhatjuk a jogos felhasználók ellenőrzésére, hogy elkerüljük a spameket a webes kapcsolatfelvételi űrlapjainkon keresztül (lásd a „Sütik használata” – „Google reCAPTCHA” című szakaszt).

A kérés feldolgozását követően a levelezést csak addig őrizzük meg, ameddig a jogszerű adatmegőrzési idők vagy elévülési idők fennállnak, vagy amíg a további tárolás a jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében szükséges.

Hírlevélre való feliratkozással kapcsolatos adatok

Ha feliratkozik hírlevél-szolgáltatásunkra, a FRANKE a személyes adatait (pl. név, cím és e-mail-cím) marketinges, hirdetési vagy promóciós célokból tárolja és kezeli. Az adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul vagy a szerződés teljesítése érdekében valósul meg. Ebben az esetben rendszeresen küldünk Önnek promóciós anyagokat a FRANKE szolgáltatásairól, termékeiről, ajánlatairól és eseményeiről. A hírlevélről jövőbeli hatállyal bármikor leiratkozhat indoklás nélkül, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi elérhetőségünkön vagy leiratkozik a hírlevélben megadott leiratkozási lehetőségen keresztül. A leiratkozását követően az e-mail-címét azonnal töröljük a hírlevél címzettjeinek listájáról, csak egyetlen másolatot tartunk meg a leiratkozásokat nyilvántartó adatbázisunkban, amely másolat megőrzése jogos érdekünk annak biztosítására, hogy többet ne küldjünk Önnek hírlevelet.

Felhasználói felmérések

A weboldalunkon végzett felhasználói felmérésekben való részvétel önkéntes. A felhasználói felmérések elvégzésére funkcionális sütiket használunk. A felhasználói felmérés során rögzített technikai adatok megegyeznek azokkal az adatokkal, amelyeket a weboldal felhasználók általi látogatásakor rögzítünk (lásd fent). A felhasználói felmérések során leadott válaszait nem kapcsoljuk össze a személyes adataival, például az IP-címével.

Közzététel harmadik felek számára

Személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzat és egyéb megállapodások betartása vagy alkalmazása, valamint a FRANKE, ügyfeleink vagy egyéb személyek jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében megoszthatjuk harmadik felekkel. Ez magában foglalja az információcserét más vállalatokkal és szervezetekkel a csalás elleni védelem és a hitelkockázatok csökkentése érdekében, valamint online üzletünkben a bankok által kínált fizetési átjárókkal a megrendelt termékek kifizetésének feldolgozása érdekében. A törvényekkel vagy jogszabályokkal összhangban a személyes adatokat megoszthatjuk kormányzati hatóságokkal, szabályozó és igazságügyi hatóságokkal is. Az ilyen jellegű közzététel a jogi kötelezettségeinknek való megfelelés vagy a közérdekű feladatok ellátása miatt lehet szükséges, vagy a FRANKE vagy harmadik felek jogos érdekein alapulhat. Az utóbbi esetben joga van ahhoz, hogy tiltakozzon az adatok kezelése ellen, azonban a tiltakozása ellenére folytathatjuk az adatkezelést, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Ön érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben a mi kényszerítő erejű jogos érdekünk elsőbbséget élvezhet; vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Személyes adatai nem kerülnek értékesítésre

A jelen Adatvédelmi szabályzatban vagy az adott körülmények között alkalmazandó egyéb adatvédelmi nyilatkozatokban foglaltak kivételével nem értékesítjük, nem adjuk át, nem adjuk bérbe az Ön személyes adatait a Franke vállalaton kívül harmadik félnek, illetve nem kereskedünk azokkal.

Gyermekekre vonatkozó információk

Prioritásunk másik része a gyermekek védelme az internethasználat során. Arra bátorítjuk a szülőket és a gyámokat, hogy figyeljék és/vagy felügyeljék és irányítsák a gyermekek online tevékenységét, illetve vegyenek részt abban.

A Franke Group tudatosan nem gyűjt semmilyen személyazonosításra alkalmas adatot gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy gyermeke ilyen jellegű információkat adott meg a weboldalunkon, javasoljuk, hogy azonnal lépjen kapcsolatba velünk, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen információkat azonnal eltávolítsuk a nyilvántartásunkból.

A sütikkel vagy hasonló technológiákkal kapcsolatos választási lehetőségei

A legtöbb webböngésző alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy elfogadja a funkcionális sütiket. Ha nem kíván opcionális sütiket kapni, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az elutasítsa az összes vagy bizonyos típusú sütit, vagy figyelmeztesse Önt, amikor a weboldal technológiái sütiket küldenek. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Ezenkívül a sütibeállítások módosítása nem feltétlenül törli teljes mértékben a már létrehozott összes sütit. Törlésükhöz látogasson el a webböngésző beállításaihoz, miután megváltoztatta a sütibeállításokat.

További információért arról, hogyan módosíthatja böngészője beállításait a sütik letiltása vagy szűrése érdekében, látogasson el a https://www.aboutcookies.org/ weboldalra, vagy kövesse a technológiaszolgáltatók utasításait:

 

AZ ADOBE ANALYTICS HASZNÁLATA

Weboldalunk az Adobe Analytics szolgáltatást használja, amely az Adobe Inc (345 Park Avenue San Jose, CA) webelemző szolgáltatása. Az Adobe Analytics sütiket használ (lásd fent), amelyek a számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Az Adobe által gyűjtött, a weboldalunk Ön általi használatával kapcsolatos információkat (azaz a hivatkozó weboldalt, az Ön által meglátogatott oldalainkat, az Ön böngészőjének típusát, az Ön nyelvi beállításait, az Ön operációs rendszerét, az Ön képernyőfelbontását) az Adobe Egyesült Államokban található szerverére továbbítjuk, ahol ötven hónapos adatmegőrzési időtartamig tárolják és elemzik azokat; a vonatkozó eredményeket pedig anonimizált formában kapjuk meg. A folyamat során az Ön használati adatait nem kapcsoljuk össze az Ön teljes IP-címével. A weboldalunkon aktiváltuk az Adobe által kínált IP-anonimizáló funkciót, hogy az IP-címében található utolsó 8 bit (az IPv4 típusnál) vagy utolsó 80 bit (IPv6 típusnál) törlődjön. Ha le szeretné tiltani, hogy az Adobe Analytics használja az adatait, használhatja az Adobe letiltó eszközét, amely itt érhető el: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

A GOOGLE ANALYTICS HASZNÁLATA

Weboldalunk a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google Inc (1600 Amphiteatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, a továbbiakban: „Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics sütiket használ (lásd fent), amelyek a számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A Google által gyűjtött, a weboldalunk Ön általi használatával kapcsolatos információkat (azaz a hivatkozó weboldalt, az Ön által meglátogatott oldalainkat, az Ön böngészőjének típusát, az Ön nyelvi beállításait, az Ön operációs rendszerét, az Ön képernyőfelbontását) a Google Egyesült Államokban található szerverére továbbítjuk, ahol ötven hónapos adatmegőrzési időtartamig tárolják és elemzik azokat; a vonatkozó eredményeket pedig anonimizált formában kapjuk meg. A folyamat során az Ön használati adatait nem kapcsoljuk össze az Ön teljes IP-címével. A weboldalunkon aktiváltuk a Google által kínált IP-anonimizáló funkciót, hogy az IP-címében található utolsó 8 bit (az IPv4 típusnál) vagy utolsó 80 bit (IPv6 típusnál) törlődjön.
A Google Analytics szolgáltatást kizárólag az Ön előzetes beleegyezésével használjuk, vagy akkor, ha jogos érdekünk az, hogy Önnek személyre szabott élményt kínáljunk a weboldalunkon. Úgy gondoljuk, hogy az Ön érdeke is, hogy érdekes és egyedi hirdetéseket kapjon. Ezért vannak olyan jogos érdekek, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait. Az alábbiakban ismertetjük, hogyan tudja visszavonni a Google Analytics szolgáltatásnak adott hozzájárulását:
Bármikor visszavonhatja a webelemzéshez való hozzájárulását a Google Analytics letiltó böngészőbővítményének letöltésével és telepítésével, mely esetben egy letiltó süti lesz kerül beállításra, vagy a böngészője szoftverének vonatkozó beállításainak megadásával. Mindkét opció kizárólag akkor akadályozza a webelemzést, ha azt a böngészőt használja, amelyre telepítette a beépülő modult, és ha nem törli a letiltó sütit.
További információért, kérjük, látogasson el a Google Adatvédelmi irányelvek oldalára.

 

DOUBLECLICK (ADS) BY GOOGLE

A célcsoport-specifikus hirdetés biztosítása érdekében a Google DoubleClick hirdetési hálózatát használjuk, amely a sütik révén összegyűjti és értékeli a weboldalainkon és a hirdetési hálózat részét képező egyéb weboldalakon tett látogatásokra vonatkozó információkat. Ebben a kontextusban nem gyűjtjük vagy használjuk az Ön személyes adatait, például a nevét, a címét vagy az e-mail-címét. Ezek a DoubleClick által használt sütik kizárólag annak a domainnek a nevét tárolják, amelyre a sütit beállították (ad.doubleclick.net), valamint a süti alapbeállítás szerinti lejárati idejét és az egyes célcsoportokra vonatkozó értéket. Ha nem szeretné, hogy a DoubleClick by Google sütiket állítson be, vagy ha szeretné módosítani a hirdetési beállításait, látogasson el a következő weboldalra: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
A DoubleClick/Google Ads használata az Ön által a sütikre vonatkozó alkalmazásszalagon keresztül megadott hozzájárulás alapján történik. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ha megadja a megfelelő beállítást a böngészőjében, ha letiltja a www.googleadservices.com domainről származó sütiket a böngészője beállításaiban, vagy ha ellátogat a https://www.youronlinechoices.com oldalra, és kikapcsolja a vonatkozó hirdetéseket. A DoubleClicket ezenkívül kikapcsolhatja az alábbi oldalon is: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE ADWORDS

A Google Adwords rendszert használjuk annak érdekében, hogy hirdetéseket vagy harmadik felek weboldalait jelenítsük meg. Arra használjuk a szolgáltatást, hogy személyre szabott élményt kínáljunk Önnek a weboldalunkon. A hirdetéseket az úgynevezett „Ad Server”-eken keresztül biztosítjuk. Az Ad Server sütijeivel mérjük a hirdetések fokozatos megjelenését és a kattintásszámot. Ha a weboldalunkat Google-hirdetésen keresztül éri el, a Google sütit helyez a böngészőjére. A süti 30 napig marad ott, és nem célja, hogy azonosítsa Önt. A FRANKE nem gyűjt vagy tárol személyes adatokat a Google AdWords használata során. Csak statisztikai értékeléseket kapunk a Google-től, amelyek arról tájékoztatnak minket, hogy mely hirdetések a leghatékonyabbak. Ha van Google-fiókja, lehetséges, hogy a Google az Ön weboldalunkon tett látogatását a fiókjához köti. Ha Ön nem regisztrált a Google-ön, a Google akkor is képes nyomon követni az IP-címét, és tárolni az Ön adatait a szerverén.
A Google AdWords rendszert kizárólag az Ön által a sütikre vonatkozó alkalmazásszalagon keresztül megadott hozzájárulás alapján használjuk.
Bármikor visszavonhatja a Google AdWords használatához való hozzájárulását, ha megadja a megfelelő beállítást a böngészőjében, ha letiltja a www.googleadservices.com domainről származó sütiket a böngészője beállításaiban, vagy ha ellátogat a https://www.youronlinechoices.com/ oldalra, és kikapcsolja a vonatkozó hirdetéseket. A Google AdWords rendszert kikapcsolhatja egy böngészőhöz készült beépülő modullal is, amely itt érhető el: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

A GOOGLE DINAMIKUS REMARKETINGJE

Ezenkívül a Google dinamikus remarketing funkcióját is használjuk. Ez a funkció lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott, érdeklődésen alapuló hirdetésekkel célozzuk meg Önt, amikor a Google Display Network más weboldalaira látogat. A Google sütiket használ annak érdekében, hogy elemezze a weboldalunk Ön általi használatát, amely a célzott hirdetések alapja. A Google ebből a célból egy sorozatszámmal rendelkező, kisméretű fájlt ment el az Ön böngészőjére, amikor a weboldalunkra látogat. Ez lehetővé teszi a Google számára, hogy anonim információkat gyűjtsön a weboldal Ön általi használatáról. A Google nem tárol személyazonosításra alkalmas információt Önről. Ha később ellátogat a Google Display Network más weboldalára, olyan hirdetéseket fog látni, amelyek nagy valószínűséggel olyan termékeket vagy információkat mutatnak, amelyekre korábban rákeresett. A sütik Google általi használatát kikapcsolhatja, ha az alábbi hivatkozásra kattint, valamint letölti és telepíti az elérhető beépülő modult: https://www.google.com/settings/ads/plugin. A Google-sütiket úgy is letilthatja, ha ellátogat a Network Advertising Initiative letiltó oldalára, és végrehajtja a felkínált leiratkozási lehetőséget (http://www.networkadvertising.org/choices/). A Google Remarketinggel kapcsolatos további információkat, valamint a Google adatvédelmi információit itt találja: http://www.google.com/privacy/ads/.
A Google dinamikus remarketingjét az Ön által a sütikre vonatkozó alkalmazásszalagon keresztül megadott hozzájárulás alapján használjuk. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ha megadja a megfelelő beállítást a böngészőjében, vagy ha letiltja a www.googleadservices.com domainről származó sütiket a böngészője beállításaiban.

 

GOOGLE reCAPTCHA

A Google reCAPTCHA szolgáltatást használjuk a jogos felhasználók ellenőrzésére, mielőtt adatokat küldenének nekünk. Tájékoztatjuk, hogy a reCAPTCHA használatára a Google Adatvédelmi irányelvek és Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. A Google reCAPTCHA úgy működik, hogy hardver- és szoftverinformációkat, például eszköz- és alkalmazásadatokat gyűjt, és ezeket az adatokat elemzés céljából elküldi a Google-nak. A reCAPTCHA használatával kapcsolatban gyűjtött információkat a reCAPTCHA fejlesztésére és általános biztonsági célokra használják fel. A Google nem használja fel személyre szabott hirdetésekre. További információkat a Google reCAPTCHA szolgáltatásról itt talál: https://www.google.com/recaptcha/.

A Google reCAPTCHA szolgáltatást jogos érdekünk alapján, biztonsági okokból használjuk. Bármikor törölheti ezeket a sütiket vagy letilthatja a Google reCAPTCHA szolgáltatást a böngészőszoftver megfelelő beállításának kiválasztásával vagy a www.google.com > recaptcha és www.gstatic.com > recaptcha domainről származó sütik törlésével/letiltásával a böngésző beállításaiban. Ez azonban korlátozza a webes űrlap használhatóságát, és Önnek más csatornákon keresztül kell kapcsolatba lépnie velünk.

 

FACEBOOK EGYÉNI CÉLKÖZÖNSÉG

Továbbá ez a weboldal a Meta Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, a továbbiakban: „Facebook” vagy annak anyavállalata, a „Meta”) „Egyéni célközönség” funkcióját használja. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy személyre szabott, érdeklődésen alapuló hirdetésekkel, az úgynevezett Facebook-hirdetésekkel célozzuk Önt, amikor a Facebook.com vagy a Meta hálózatához tartozó egyéb weboldalakra látogat. A Facebook ebből a célból egy sorozatszámmal rendelkező, kisméretű fájlt ment el az Ön böngészőjére, amikor a weboldalunkra látogat. Ez lehetővé teszi a Meta számára, hogy anonim információkat gyűjtsön a weboldal Ön általi használatáról. Ha később ellátogat a Meta hálózatának más weboldalára, olyan hirdetéseket fog látni, amelyek nagy valószínűséggel olyan termékeket vagy információkat mutatnak, amelyekre korábban rákeresett. Ha regisztrált a Facebookon, előfordulhat, hogy a Meta össze tudja kötni az Ön látogatását a fiókjával. Ha nem regisztrált a Facebookon, a Meta akkor is nyomon tudja követni az Ön IP-címét, és tárolhatja az Ön adatait a szerverén.
Az Egyéni célközönség használatát letilthatja, ha az alábbi letiltó oldalra látogat: http://www.youronlinechoices.eu/. A Facebook Egyéni célközönség funkciójáról itt találhat további információt: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
A Facebook Egyéni célközönség funkcióját kizárólag az Ön előzetes beleegyezésével használjuk, vagy akkor, ha jogos érdekünk az, hogy Önnek személyre szabott élményt kínáljunk a weboldalunkon. Úgy gondoljuk, hogy az Ön érdeke is, hogy érdekes és egyedi hirdetéseket kapjon. Ezért vannak olyan jogos érdekek, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait. Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha kapcsolatba lép velünk.
A Facebook adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

FACEBOOK CONNECT

Weboldalunkra bejelentkezhet a Facebook Connect szolgáltatás használatával. Ez a szolgáltatás ellenőrzi az Ön személyazonosságát, és lehetőséget nyújt arra, hogy a bejelentkezési űrlap előzetes kitöltéséhez megosszon velünk bizonyos személyazonosításra alkalmas adatokat, például a nevét és az e-mail-címét. A Facebook Connect szolgáltatáshoz hasonló szolgáltatások lehetőséget kínálnak arra, hogy a weboldalunkon folytatott tevékenységeit közzétegye a profilján, és megossza azokat az ismerőseivel.
A Facebook Connect szolgáltatást az Ön által a Facebooknak/Metának adott hozzájárulás és a weboldal használatának egyszerűsítésére irányuló jogos érdekünk alapján használjuk. Úgy véljük, hogy a weboldal használatának egyszerűsítése az Ön érdeke is. Ezért vannak olyan jogos érdekek, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait. Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha kapcsolatba lép velünk.

 

MICROSOFT CLARITY

Partnerünk a Microsoft Clarity és a Microsoft Advertising, hogy viselkedési mutatók, hőtérképek és munkamenet-visszajátszás segítségével rögzítsük, hogyan használja azt és hogyan lép interakcióba weboldalunkkal, hogy javíthassuk és értékesíthessük termékeinket/szolgáltatásainkat. A weboldal használatára vonatkozó adatokat első és harmadik féltől származó sütik és más nyomon követési technológiák segítségével rögzítjük a termékek/szolgáltatások népszerűségének és az online tevékenységnek a meghatározása érdekében. Ezen túlmenően ezeket az információkat az oldal optimalizálására, a csalás elleni védelemre/biztonsági célokra és reklámozásra használjuk fel. További információkat arra vonatkozóan, hogy a Microsoft hogyan gyűjti és használja fel az Ön adatait, a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatában talál.

 

Weboldalunkon megtalálhatók harmadik felek szolgáltatásai és/vagy tartalmai. Ha a harmadik felek szolgáltatásait használja, vagy a harmadik felek tartalmai jelennek meg, akkor technikai okokból Ön és a vonatkozó szolgáltató között kommunikációs adatok cseréjére kerül sor. A FRANKE nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, valamint a weboldalakat kezelő harmadik felek adatvédelmi gyakorlatait. A harmadik fél weboldal-szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatai eltérhetnek a FRANKE által alkalmazottaktól, ezért nem támogatjuk harmadik felek weboldalait, és nem vállalunk értük felelősséget. Kérjük, a személyes adatai megadása előtt tekintse meg ezeket a szabályzatokat.
A vonatkozó szolgáltatásokat vagy tartalmat nyújtó szolgáltató további célokból is kezelheti az Ön adatait. A legjobb tudomásunk szerint az adatok saját célból való kezelését végző szolgáltatók tartalmait és szolgáltatásait úgy állítottuk be, hogy a szolgáltatásaik és tartalmaik weboldalunkon való bemutatásától eltérő célokból folytatott kommunikációt letiltottuk, vagy a kommunikációra kizárólag akkor kerülhet sor, ha Ön aktívan hozzájárult az adott szolgáltatás használatához. Mivel azonban nem tudjuk ellenőrizni a harmadik felek által gyűjtött és kezelt adatokat, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy kötelező érvényű tájékoztatást nyújtsunk Önnek az ilyen jellegű adatkezelés alkalmazási köréről és céljáról.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

A weboldalunk tartalmazhat a partnerhálózatunk, kereskedőink, kapcsolt vállalataink és egyéb harmadik felek oldalaira vezető és oldalairól származó hivatkozásokat. A hivatkozásokhoz való hozzáférés esetén a FRANKE weboldalát automatikusan elhagyja. A FRANKE nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, valamint a weboldalakat kezelő harmadik felek adatvédelmi gyakorlatait. A harmadik fél weboldal-szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatai eltérhetnek a FRANKE által alkalmazottaktól, ezért nem támogatjuk harmadik felek weboldalait, és nem vállalunk értük felelősséget. Kérjük, a személyes adatai megadása előtt tekintse meg ezeket a szabályzatokat. A jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik semmilyen hivatkozott, nem a Franke Grouphoz tartozó weboldalra.

Közösségi beépülő modulok használata

A FRANKE a közösségi oldalak (pl. Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat és Twitter) úgynevezett közösségi beépülő moduljait („gombokat”) használja. Ha ellátogat a weboldalunkra, ezek a gombok automatikusan deaktiválódnak, azaz az Ön beavatkozása nélkül semmilyen adatot nem küldenek az adott közösségi oldalnak. A gombok használata előtt rájuk kell kattintania, hogy aktiválja őket. Ezt követően addig maradnak aktívak, amíg újra deaktiválja őket vagy törli a sütiket (kérjük, tekintse meg a sütikre vonatkozó részt).
Az aktiválásuk után közvetlen kapcsolat jön létre az adott közösségi oldal szerverével. A gomb tartalma a közösségi oldalról közvetlenül tovább kerül a böngészőjére és azon keresztül beépül a weboldalra. A gomb aktiválása után a közösségi oldal adatokat tud gyűjteni, függetlenül attól, hogy használja a gombot vagy nem. Ha bejelentkezett a közösségi oldalra, az oldal hozzárendelheti a weboldalon tett látogatását a felhasználói fiókjához. A közösségi oldal nem tudja hozzárendelni a FRANKE egyéb weboldalain tett látogatását addig, amíg Ön nem aktiválja az azokra vonatkozó gombot is.
Ha Ön közösségi oldal felhasználója, és nem szeretné, hogy a weboldalunkon tett látogatásából származó adatok összekapcsolódjanak a felhasználói adataival, akkor a gombok aktiválása előtt ki kell jelentkeznie az érintett közösségi oldalból.
Nincs befolyásunk arra, hogy a közösségi oldalak a gombjukon keresztül milyen adatokat gyűjtenek. A közösségi oldalak adatkezelési szabályzatai nyújtanak tájékoztatást arról, hogy mi az általuk gyűjtött adatok célja és alkalmazási köre, hogy miként használják fel és kezelik ezeket az adatokat, hogy milyen jogai vannak Önnek, és hogy adatai védelme érdekében milyen beállításokat alkalmazhat.
Az adatgyűjtés és -kezelés céljával és alkalmazási körével kapcsolatos további tájékoztatásért, kérjük, tekintse meg azon szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatóit, amelyek szolgáltatásait és/vagy tartalmait feltüntettük a weboldalon, és amelyek e tekintetben felelősek az Ön adatainak védelméért.

Csak akkor adunk át személyes adatot harmadik feleknek, ha arra webes szolgáltatásaink nyújtásához, a szerződés teljesítése érdekében van szükség, a vonatkozó jogszabályok teszik lehetővé, vagy Ön a hozzájárulását adta. Ugyanakkor a FRANKE szerződést köthet más vállalatokkal vagy személyekkel („Adatfeldolgozók” vagy „Szolgáltatók”) egyes kötelezettségei ellátására. Ezzel összefüggésben előfordulhat, hogy az Adatfeldolgozóknak hozzáférést kell biztosítanunk a személyes adatokhoz. Adatfeldolgozóink kötelesek megőrizni a személyes adatok bizalmas jellegét, és nem használhatják az adatokat a FRANKE által meghatározottaktól eltérő célokra. Az Adatfeldolgozók közé tartoznak a technikai, fizetési és szállítási szolgáltatásokat nyújtó üzleti partnerek vagy alvállalkozók, a hitelkockázat csökkentésével vagy a csalás elleni védelemmel és az elemzésekkel foglalkozó szolgáltatók, a keresési információkat nyújtó szolgáltatók vagy a csoporton belüli adatkezelést végző személyek. Ők kizárólag az adott tevékenység teljesítése érdekében szükséges személyes adatokhoz férhetnek hozzá. Az Adatfeldolgozók nem kezelhetik vagy használhatják fel a személyes adatokat más célokra.
Szerződés kötésével vagy egyéb módon megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy az Adatfeldolgozóinkkal megosztott személyes adatok megfelelő szintű védelmét garantáljuk, és biztosítsuk, hogy Adatfeldolgozóink a hatályos jogszabályokkal összhangban megfelelő jogi, szervezési és technikai eljárásokkal rendelkezzenek a személyes adatok védelme érdekében.

A FRANKE nemzetközi szervezet, amelynek határokon átnyúló jogi egységei, üzleti folyamatai, vezetési struktúrái és technikai rendszerei vannak. Adatvédelmi gyakorlatainkat ezért úgy terveztük, hogy a világ minden táján biztosítsák a személyes adatok védelmét. A FRANKE elve, hogy kizárólag azoknak a felhatalmazott munkavállalóknak, megbízottaknak, vállalkozóknak, egységeknek és Adatfeldolgozóknak nyújtson hozzáférést a személyes adatokhoz, amelyekről a FRANKE úgy ítéli meg, hogy feladataik elvégzése érdekében jogos érdekük ismerni az adatokat, és azokhoz hozzáférni. A FRANKE technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön által megadott és általunk kezelt adatok visszaéléssel, elvesztéssel, megsemmisítéssel szembeni védelme, valamint az adatokhoz való harmadik felek általi hozzáférés megakadályozása érdekében. Biztonsági intézkedéseinket a technikai fejlődéssel összhangban folyamatosan fejlesztjük.
Ha jelszót adtunk Önnek (vagy Ön jelszót adott meg) a weboldalunk egyes részeihez való hozzáféréshez, az Ön felelőssége, hogy a jelszót bizalmasan kezelje. Kérjük, ne ossza meg jelszavát senkivel.

Amennyiben az egyes esetekben nem határoztunk meg egyéb adatmegőrzési időt, az alábbi általános szabályok alkalmazandók:
Adatait azonnal töröljük, ha az eredeti cél teljesítése érdekében már nincs rájuk szükség, vagy visszavonja a hozzájárulását, vagy tiltakozik a jogos érdeken alapuló használat ellen, és nincs a tiltakozását felülíró jogalapunk. Egyes esetekben hosszabb adatmegőrzési időszakok is alkalmazhatók, ha a jogszabályok arra köteleznek (pl. adózási vagy kereskedelmi törvények), vagy ha jogi igényeink előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.

Az Önre vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében Ön jogosult az alábbi jogok egy részének vagy mindegyikének gyakorlására a Kapcsolat című szakaszban meghatározott elérhetőségen keresztül:
1. Hozzáférési jog: (i) tájékoztatás kérése arról, hogy személyes adatait tároljuk-e, valamint (ii) hozzáférés a tárolt személyes adataihoz és/vagy azok másolatához, beleértve az adatkezelés célját, az érintett személyes adatok kategóriáit, az érintetteket, valamint a lehetséges adatmegőrzési időt. Bizonyos típusú adatok esetében joga van az adatok hordozhatóságához is;
2. Az adatok pontossága: személyes adatai helyesbítésének, eltávolításának vagy korlátozásának kérése, pl. azért, mert (i) a személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, (ii) már nincs rájuk szükség az adatok gyűjtésének céljából, vagy (iii) az adatkezelés alapját képező hozzájárulást visszavonta;
3. Az adatkezelés korlátozása: a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulás megadásának bármikori megtagadása vagy visszavonása (a visszavonás előtti adatkezelési tevékenységekre gyakorolt hatás nélkül);
4. Panasz benyújtásának joga: jogi lépések megtétele az Ön személyesadat-kezeléssel kapcsolatos jogainak esetleges megsértése esetén, valamint panasz benyújtása az illetékes adatvédelmi hatósághoz;

Tiltakozáshoz való jog:
Joga van ahhoz, hogy az Ön helyzetére tekintettel tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben kérjük, bocsássa a rendelkezésünkre az Ön helyzetére vonatkozó információkat. Az Ön által ismertetett tények vizsgálata után vagy megszüntetjük a személyes adatai kezelését, vagy ismertetjük az adatkezelést engedélyező, az Ön kérését felülíró jogos érdekeinket.

Ha kérelmet nyújt be, először ellenőriznünk kell a személyazonosságát, értékelnünk kell a kérelmét, és az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott időkereteken belül válaszolnunk kell Önnek. Elutasíthatjuk a túlzott mértékű vagy a vonatkozó joggal való visszaélést jelentő kérelmeket, vagy az ilyen kérelmek korlátozhatók, amennyiben elsőbbséget élvező érdekünk vagy jogi kötelezettségünk fűződik az Ön személyes adatainak további kezeléséhez.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk és frissítsük a jelen Adatvédelmi szabályzatot, hogy az tükrözze a személyes adatai használatára vonatkozó módosításainkat és a változó jogszabályi előírásokat. Ilyen változások esetén a módosított Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a weboldalunkon.

Ha van bármi kérdése vagy panasza az Adatvédelmi szabályzatunknak való megfelelésünkkel kapcsolatban, vagy szeretné a fenti jogait gyakorolni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségen:
A Franke impresszumban feltüntetett, illetékes vállalata, kattintson ide.
Címzett: Adatvédelmi koordinátor
vagy e-mailben: privacy@franke.com

 

2023. március