Skip to main content

Garantii

Franke kvaliteet ja garantii pakub meelerahu

Franke tooted on loodud kestma. Tänu ainult parimate materjalide kasutamisele ning tipptasemel tootmisvõtetele oleme kõikide meie valikusse kuuluvate toodete töökindluses täiesti veendunud.

Franke üldgarantii

Meie tootmisdefektide garantii kehtib juhul, kui toode on paigaldatud vastavalt Franke paigaldusjuhistele, toodet on kasutatud tavalistes majapidamistingimustes Franke soovituste kohaselt ning nõue on esitatud kõikide garantiitingimustega kooskõlas (sh alltoodud tingimused).

Garantii ei kehti juhul, kui kahjustus on tingitud valest, nii tahtlikust kui ka juhuslikust, hoolimatust kasutusest, tavalisest kulumisest või kriimustumisest, valest paigaldusest, valest säilitusviisist, ebaloomulikust kasutusest (sh kasutamine ekstreemsetes temperatuurides) või kui kahjustus on tingitud valest hooldamisest või puhastusviisist (sh korrosiooni põhjustavaid aineid sisaldavate tuvastamata kemikaalide või puhastusainete kasutamine). Vee ebapuhtusest või väljapoole meie kontrolli jäävatest toimingutest põhjustatud kahju ei hüvitata.

Kui soovite esitada käesoleva garantii korras nõude, siis peate võtma Frankega ühendust kohe pärast tootmisdefekti avastamist ning toote kasutamine või paigaldamine tuleb pärast defekti avastamist peatada. Kõik nõuded tuleb esitada kindlaksmääratud garantiiperioodi jooksul ning kaasa peab lisama ostukuupäeva ja omandiõigust tõendava arve koopia. [Kui te ei ole Franke toote algne ostja, siis võib Franke nõuda lisatõendust, et kõnealune garantii on teile üle kandunud].

Kui Franke leiab, et Franke tootel esineb tootmisdefekt ning käesoleva garantii raames on esitatud kehtiv nõue, siis vahetab Franke defektse toote välja või parandab selle. Franke otsustab defektse toote väljavahetamise või parandamise üle oma äranägemise järgi ning see on käesoleva garantii raames Franke ainuke kohustus defektse toote osas. Franke võib (soovi korral) nõustuda hüvitama teile käesoleva garantii raames Franke toodete väljavahetamise või parandamisega kaasnevad või lisakulud. Sellised kulud peavad olema mõistlikud ning Franke peab need enne heaks kiitma. Franke jätab endale õiguse enne käesoleva garantii raames esitatud nõude rahuldamist kontrollida toodet ja selle paigaldust (või toodet ja selle paigaldust kajastavaid pilte).

Franke võib aeg-ajalt lõpetada toodete tootmise ning ei saa garanteerida, et meil on tootmisest eemaldatud toodete või nende varuosade varu. Franke vastutus antud garantii raames tootmisest eemaldatud toote parandamise või väljavahetamise osas sõltub sellest, kas Frankel on olemas asjaomane toode või selle varuosad. Kui Franke eemaldab toote tootmisest, siis rakendatakse vähemalt viis aastat pärast toote tootmisest eemaldamist mõistlikke meetmeid antud toote varuosade säilitamiseks.

Garantii ei kehti ühelegi tootele või toote osale, mida on parandatud või muudetud väljaspool Franke tehast, välja arvatud juhul, kui Franke on selle eelnevalt kirjalikult heaks kiitnud. Võtke meiega ühendust, kui teil tekib küsimusi selle kohta, kas käesolev garantii kehtib teie Franke tootele või soovite teada, kuidas esitada käesoleva garantii korras nõuet. Vt kohaliku Franke ettevõtte üksikasju veebilehel www.franke.com.

Pidage meeles, et Franke otsus on igal juhul lõplik.

Kui olete tarbija, siis on teil lisaks käesolevast garantiist tulenevatele õigustele teie poolt soetatud Franke toote kvaliteediga seoses ka seadusest tulenevad õigused. Garantii täiendab, kuid ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi.

Garantiinõuded

Kui soovite meiega garantiinõudega seoses ühendust võtta, siis esitage meile kindlasti esimesel võimalusel järgmine teave:

  • kontaktisiku täisnimi, aadress ja telefoninumber;
  • ostutõend (lisage e-kirjale);
  • pildid, kus on peal kogu toode, ja täpsemad pildid, kus on peal probleem.

Võtke meiega ühendust