Skip to main content

Juridisk meddelelse

Tak, fordi du besøger vores websted www.franke.com (herefter "webstedet"), som tilhører Franke-selskabet, der er vist på webstedet (herefter benævnt "Franke", "vi", "os" og "vores"). Ved at bruge eller få adgang til webstedet angiver du, at du accepterer denne juridiske meddelelse samt vores fortrolighedspolitik for webstedet, der er tilgængelig på dette websted, og som er indeholdt heri ved henvisning.

1. VILKÅR

Denne juridiske meddelelse gælder for din adgang til og brug af webstedet. VED BRUG AF ELLER ADGANG TIL WEBSTEDET ACCEPTERER DU OG SAMTYKKER DU TIL AT VÆRE BUNDET AF DENNE JURIDISKE MEDDELELSE OG ALLE GÆLDENDE LOVE OG REGLER, HERUNDER AT DU OVERHOLDER ALLE GÆLDENDE LOKALE LOVE. HVIS DU IKKE ER ENIG MED DENNE JURIDISKE MEDDELELSE, BØR DU IKKE BRUGE ELLER TILGÅ WEBSTEDET.

 

2. EJERSKAB AF WEBSTEDET OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Webstedet samt dets indhold og funktioner (herunder, men ikke begrænset til, alle oplysninger, software, tekst, skærmbilleder, billeder, video og lyd samt design, valg og opstilling heraf) og alle oplysninger, produkter og tjenester, som vi tilbyder dig i forbindelse med webstedet (samlet benævnt "indholdet"), er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til intellektuel ejendomsret) i henhold til internationale konventioner og gældende lokal lovgivning, herunder amerikansk og anden lovgivning. Webstedet og indholdet tilhører os og/eller de relevante tredjepartslicensgivere, og alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til webstedet og indholdet forbliver hos os eller hos sådanne tredjepartslicensgivere. Vores logoer, sideoverskrifter, brugerdefinerede grafikker og andre ikoner er servicemærker, varemærker, registrerede servicemærker eller registrerede varemærker tilhørende os. Alle andre produkter, navne og firmalogoer, der er nævnt på webstedet eller i indholdet, er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Denne juridiske meddelelse giver dig tilladelse til udelukkende at bruge webstedet til personlig og anden ikke-kommerciel brug. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til webstedet eller noget indhold. Denne juridiske meddelelse giver dig ikke nogen ret, titel, interesse eller licens (udtrykkeligt eller implicit) til noget patent, varemærke, servicemærke, ophavsret, forretningshemmelighed eller anden intellektuel ejendomsret tilhørende virksomheden eller de respektive ejere af intellektuel ejendomsret.

 

3. FEEDBACK / BRUGERINDHOLD

Hvis du sender os kommentarer, fejlrapporter, feedback eller ændringer, som du foreslår os om webstedet eller indholdet (samlet benævnt "feedback"), har vi ret til at bruge sådan feedback efter eget skøn, herunder, men ikke begrænset til, at inkorporere sådan feedback på webstedet og ret til at overdrage, give licens eller på anden måde bruge sådan feedback. Ved at indsende, uploade eller overføre artikler, svar på undersøgelser eller afstemninger, læseplaner, indlæg, oplysninger, spørgsmål, forslag, indsendelser eller andre materialer ("brugerindhold") til webstedet, erklærer og garanterer du, at du ejer eller har alle de nødvendige rettigheder til at indsende, uploade eller overføre sådant brugerindhold, og du giver os ubegrænset licens til at bruge det til det tilsigtede formål.

 

4. BRUG AF WEBSTEDET

Du må kun bruge vores websteder til lovlige formål. Du må ikke bruge vores websted: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til webstedet, den server, som vores websted er gemt på, eller nogen server, computer eller database, der er forbundet med webstedet.

Du accepterer også, at du ikke må reproducere, duplikere, kopiere eller videresælge nogen del af vores websted i strid med bestemmelserne i denne juridiske meddelelse. Dette omfatter ikke at reproducere, uddele, genudgive, duplikere, kopiere, vise, sælge, udleje, underlicensere, handle med eller videresælge indhold eller andet af webstedet til kommercielle formål (undtagen for indhold, der specifikt og udtrykkeligt er gjort tilgængeligt til videredistribution) uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Du har ikke tilladelse til at fjerne varemærker eller ophavsretlige meddelelser på vores websted eller på fotos eller billeder, der vises på vores websted.

Du er alene ansvarlig for (og vi har intet ansvar over for dig eller nogen tredjepart) enhver overtrædelse af dine forpligtelser i henhold til denne juridiske meddelelse og for konsekvenserne (herunder ethvert tab eller skade, som du måtte lide) af en sådan overtrædelse.

 

5. OPLYSNINGER OM DIG OG DINE BESØG PÅ WEBSTEDET

Personlige oplysninger, som vi indsamler via webstedet, er underlagt vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på webstedet, som du kan læse om på dette websted. Ved at bruge webstedet giver du dit samtykke til alle handlinger, som vi foretager med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med webstedets privatlivspolitik.

 

6. TILGÆNGELIGHED; REVISIONER; TILLID TIL OPLYSNINGER, DER ER OFFENTLIGGJORT

De oplysninger, der vises på eller via webstedet, herunder indholdet, er udelukkende stillet til rådighed til generelle informationsformål. Vi forbeholder os ret til at ændre eller afbryde webstedet til enhver tid med eller uden varsel. Vi garanterer ikke kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til webstedet. Webstedet kan blive forstyrret eller negativt påvirket af mange faktorer eller omstændigheder uden for vores kontrol såsom naturkatastrofer.

Vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på webstedet, og indholdet kan ændres uden varsel. Vi forpligter os dog ikke til at opdatere webstedet eller indholdet. Indholdet og webstedet kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl.

Vi garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af webstedet eller indholdet. De produktdetaljer, beskrivelser eller specifikationer, der vises på dette websted, er ikke-bindende og er kun til referenceformål. Enhver tiltro til sådanne oplysninger er udelukkende på egen risiko. Vi fraskriver os ethvert ansvar og enhver form for ansvar som følge af, at du eller enhver anden besøgende på webstedet stoler på sådanne materialer.

Hvis du har spørgsmål om de oplysninger, der vises på webstedet, bedes du kontakte os ved hjælp af "Kontaktoplysningerne" i slutningen af denne juridiske meddelelse.

 

7. OPRETTE LINK TIL WEBSTEDET 

Du kan oprette link til webstedets startside, forudsat at du gør det på en lovlig måde; men du må ikke oprette et link på en sådan måde, at det antyder nogen form for tilknytning, godkendelse eller støtte fra vores side uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. 

 

8. LINKS FRA WEBSTEDET; TREDJEPARTER

Dette websted kan indeholde links til andre internetsteder. Din brug af disse websteder er underlagt de brugsvilkår, som hvert af disse websteder har offentliggjort. Vi har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til webstedet, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle ændringer af eller indhold på dem. Vores medtagelse af noget indhold er ikke en godkendelse af det pågældende materiale eller linkede websted eller af de virksomheder, der ejer eller driver materialet eller de linkede websteder.

Dette websted kan også indeholde indhold, der leveres af tredjeparter. Alle udtalelser og/eller meninger, der er udtrykt i disse materialer, og alt andet indhold end det indhold, der leveres af os, er udelukkende udtalelser og ansvaret ligger hos den person eller enhed, der leverer disse materialer. Disse materialer afspejler ikke nødvendigvis vores holdning. Vi er ikke ansvarlige eller erstatningsansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af materialer, der leveres af tredjeparter.

 

9. INGEN GARANTIER / INTET ANSVAR

(a) WEBSTEDET OG INDHOLDET LEVERES PÅ ET "SOM DET ER" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGT" GRUNDLAG, UDEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER AF NOGEN ART. VI FRASKRIVER OS OG UDELUKKER ALLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER, HERUNDER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG SALGBARHED I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT VED LOV.

(b) VI GIVER ISÆR INGEN GARANTI ELLER ERKLÆRING, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT, (I) MED HENSYN TIL AKTUALITET, NØJAGTIGHED, KVALITET, FULDSTÆNDIGHED ELLER EKSISTENS AF INDHOLD, OPLYSNINGER OG PRODUKTDETALJER PÅ DETTE WEBSTED; (II) MED HENSYN TIL WEBSTEDETS TEKNISKE TILGÆNGELIGHED, EGNETHED ELLER FEJLFRIHED, OG/ELLER (III) AT DIN BRUG AF INDHOLD OG OPLYSNINGER PÅ WEBSTEDET IKKE VIL KRÆNKE TREDJEMANDS RETTIGHEDER. 

(c) I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR TAB ELLER SKADER FORÅRSAGET AF ET TJENESTEANGREB, RANSOMWARE, VIRUS ELLER ANDET TEKNOLOGISK SKADELIGT MATERIALE, DER KAN INFICERE DIT COMPUTERUDSTYR, COMPUTERPROGRAMMER, DATA ELLER ANDET PROPRIETÆRT MATERIALE SOM FØLGE AF DIN BRUG AF WEBSTEDET ELLER TJENESTER ELLER VARER, DER ER OPNÅET VIA WEBSTEDET, ELLER DIN DOWNLOADING AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIGGJORT PÅ WEBSTEDET ELLER PÅ ET WEBSTED, DER ER KNYTTET TIL DET.

(d) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VI VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED ADGANG TIL ELLER BRUG AF WEBSTEDET, HERUNDER: (A) FØLGESKADER, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, EKSEMPLARISKE, SÆRLIGE, ØGEDE ELLER STRAFFENDE SKADER; (B) ØGEDE OMKOSTNINGER, VÆRDIFORRINGELSE ELLER TAB AF FORRETNING, PRODUKTION, INDTÆGTER ELLER FORTJENESTE; (C) TAB AF GOODWILL ELLER OMDØMME; (D) BRUG, MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE, TAB, AFBRYDELSE, FORSINKELSE ELLER GENOPRETTELSE AF DATA ELLER BRUD PÅ DATA- ELLER SYSTEMSIKKERHED; ELLER (E) OMKOSTNINGER TIL ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, I HVERT ENKELT TILFÆLDE UANSET OM VI BLEV INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER SKADER, ELLER OM SÅDANNE TAB ELLER SKADER PÅ ANDEN VIS KUNNE FORUDSES.

(e) OVENSTÅENDE BERØRER IKKE NOGET ANSVAR, SOM IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

 

10. GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING

Alle spørgsmål vedrørende webstedet, indholdet eller denne juridiske meddelelse og enhver tvist eller ethvert krav, der forekommer heraf eller er relateret hertil (i hvert enkelt tilfælde, herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med de love, der gælder på Frankes registrerede forretningssted (se afsnittet Kontaktoplysninger nedenfor) uden at give virkning til nogen bestemmelse eller regel om lovvalg eller lovkonflikt.

De almindelige civile domstole på det sted, hvor Franke-enheden, der er angivet i afsnittet Kontraktoplysninger nedenfor, har enekompetence til at afgøre alle tvister, der opstår i forbindelse med denne juridiske meddelelse, og du accepterer, at stedet for opfyldelse af denne juridiske meddelelse er det sted, hvor Franke-enheden, der er angivet i afsnittet Kontraktoplysninger nedenfor, har sit juridiske hjemsted.

 

11. KONSEKVENSER AF MISLIGHOLDELSE

Hvis vi bliver opmærksomme på, at du har overtrådt denne juridiske meddelelse for brug af webstedet, kan vi straks og uden varsel træffe korrigerende foranstaltninger, herunder forhindre dig i at bruge webstedet og de tjenester, der tilbydes, og fjerne alle oplysninger, data og indhold, som du har lagt på webstederne. Hvis vi har lidt skade(r) som følge af din overtrædelse, kan vi efter vores eget skøn søge at få erstatning fra dig.

 

12. DENNE JURIDISKE MEDDELELSE KAN ÆNDRES

Vi kan ændre denne juridiske meddelelse fra tid til anden efter eget skøn. Eventuelle ændringer af denne juridiske meddelelse træder i kraft fra den "Sidst opdateret" dato, der er angivet øverst i denne juridiske meddelelse. Din fortsatte brug af webstedet udgør din bindende accept af denne juridiske meddelelse, herunder eventuelle ændringer eller modifikationer, som vi måtte foretage. Hvis nogen del af disse vilkår eller fremtidige ændringer af disse vilkår ikke er acceptable for dig, bør du ikke bruge eller tilgå webstedet.

 

13. KONTAKTOPLYSNINGER

Alle tilbagemeldinger, kommentarer, anmodninger om teknisk support og anden kommunikation vedrørende webstedet skal rettes til det respektive Franke-selskab, der er offentliggjort på hjemmesiden, klik her, eller du kan kontakte os via en af de kontaktformularer, der findes på vores websted.  

 

Sidst opdateret: Den 1. september 2022