Skip to main content

Fortrolighedspolitik og cookies

FRANKE Holding AG og vores tilknyttede virksomheder (benævnes sammen i det efterfølgende som “FRANKE”, “virksomheden”, ”vi” eller “os”) tager beskyttelsen af dine personlige data alvorligt. FRANKE sætter pris på din interesse i dets produkter, besøget på hjemmesiden eller brugen af vores tjenester. Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger, og at du føler dig godt tilpas under besøget på vores hjemmeside. Personoplysninger, som er blevet indsamlet under besøg på vores hjemmesider, behandles af os i henhold til gældende bestemmelser. Med denne fortroligheds- og cookiepolitik ("Fortrolighedspolitik") vil vi informere dig om de personoplysninger og cookies, vi indsamler, formålet, sikkerhedsforanstaltningerne og hvordan du kan udøve dine rettigheder. Klik venligst på den relevante sektionsoverskrift nedenfor, hvis du vil have flere oplysninger eller udvid alle:

Den dataansvarlige i henhold til relevante databeskyttelsesregler og -bestemmelser er det respektive Franke-selskab, der er offentliggjort på hjemmesidens forlag. Den dataansvarlige kan overføre dine personoplysninger til vores tilknyttede selskaber eller tredjepartstjenesteudbydere ("databehandlere") til servicering, behandling, opbevaring eller andre formål, der letter vores forretningsdrift. Vi bruger kontraktlige eller andre passende midler til at kræve, at databehandlere, der handler på vores vegne, opretholder et niveau af beskyttelse af privatlivets fred, der kan sammenlignes med vores egen praksis og som krævet af gældende lovgivning.

Personoplysninger er alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person; identificerbar er enhver fysisk person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved tilknytning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller et eller flere særlige træk, der udtrykker de fysiske, fysiologiske, genetiske, den fysiske persons psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. Dette indbefatter oplysninger såsom dit for- og efternavn, din adresse og e-mailadresse, dit telefonnummer eller din fødselsdag. Personoplysninger uanset i hvilken form (f.eks. papir, elektronisk, video, audio). FRANKE lægger stor vægt på at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle dine personoplysninger behandles korrekt og i henhold til gældende ret. Alle vores ansatte, databehandlere og tredjepartstjenesteudbydere er forpligtet til at respektere fortroligheden af personoplysninger og overholde denne fortrolighedspolitik. Vi indsamler kun personoplysninger, når du overfører disse til os via registrering, udfyldelse af formularer eller forsendelse af e-mails, som en del af bestilling af produkter eller tjenester, forespørgsler eller anmodninger om de bestilte produkter og lignende situationer, hvor du har valgt at give os oplysninger.
Databasen og dens indhold forbliver hos FRANKE eller de databehandlere, der er autoriseret af os til at bearbejde sådanne data, samt på vores servere.
Vi bevarer kontrollen over og ansvaret for brugen af alle personoplysninger, som du videregiver til os. Nogle af disse data kan blive gemt eller behandlet på computere, der er placeret i andre jurisdiktioner, hvis databeskyttelseslovgivning kan afvige fra den jurisdiktion, hvor du bor. I sådanne tilfælde sikrer vi, at passende beskyttelse er på plads for at kræve, at databehandleren i det pågældende land opretholder beskyttelse af dataene, der svarer til dem, der gælder i det land, hvor du bor.

Du behøver ikke at videregive personoplysninger for at anvende vores hjemmeside, medmindre du ønsker et produkt eller en tjeneste eller at kommunikere med vores hjemmeside. Du kan tilmelde dig at give os yderligere oplysninger, hvilket hjælper os med at forbedre vores tjenester. Dine personoplysninger kan blive behandlet i hele verden.

I det efterfølgende forklarer vi hvorledes vi indsamler, behandler og anvender dine personoplysninger på vores hjemmeside:

Data ved besøg af vores hjemmeside

Når du bruger vores hjemmeside, behandles data for at du kan kommunikere med vores hjemmeside eller af sikkerhedsmæssige årsager, såsom at forhindre forkert adgang, fejlfinding eller test. De personoplysninger, som vi indsamler, kan indbefatte navnet på din internetudbyder, hjemmesiden, som du har anvendt til at komme frem til vores hjemmeside, dato og tidspunkt for besøget, hjemmesider, som du besøger fra vores hjemmeside og din IP-adresse. Denne behandling er nødvendig for at fremme vores tjenesteydelser og er baseret på vores legitime interesse i at kunne håndtere kommunikationen. Vi formoder, at du ligeledes er interesseret i dette, eftersom hjemmesiden ikke kan vises uden denne kommunikation. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dette formål uden at anføre en begrundelse med virkning for fremtiden. Vi vil dog gøre dig opmærksom på at behandlingen af dine personoplysninger muligvis bliver udført, selv efter at der er blevet gjort indsigelse mod anvendelsen i forbindelse med hjemmesiden, eftersom det ikke er muligt at standse behandlingen, der er nødvendig af tekniske grunde for enkelte brugere af hjemmesiden eller generelt. Der er således tungtvejende grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder. Hvis du ønsker at forhindre behandlingen, som beskrives i det foregående, kan du ganske enkelt lade være med at besøge vores hjemmeside. Sådanne data slettes efter en session eller tidspunkter, der er beskrevet i afsnittet "Brug af cookies", medmindre en sikkerhedshændelse kræver længere opbevaring til undersøgelse af dokumentationsformål.

Data til oprettelse af en kundekonto

Hvis du opretter en kundekonto på vores hjemmeside, bliver dine personoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefon, titel og adgangsdata) gemt og behandlet i FRANKE`s kundedatabase. Disse data behandles for at opfylde en kontrakt eller for at oprette en tjeneste. Du kan til enhver tid deaktivere din kundekonto og/eller gøre indsigelse mod yderligere lagring og brug af dine personoplysninger til dette formål, uden at anføre begrundelser med virkning for fremtiden ved at rette henvendelse til efterfølgende kontaktadresse. Hvis du gør indsigelse, sletter vi omgående dine personoplysninger. I tilfælde af at du deaktiverer kundekontoen, sletter vi også din kundekonto.

Kontakt via kontaktformular eller pr. e-mail

Hvis du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller pr. e-mail), bliver dine personoplysninger, som du giver os i kontaktformularen, gemt og behandlet af FRANKE.  Disse data gemmes og anvendes kun til at besvare dine forespørgsler og/eller til etablering af kontakt og den tilknyttede tekniske administration. Behandlingen af disse data sker til opfyldelse af en kontrakt eller udførelsen af prækontraktuelle foranstaltninger, eller behandlingen er baseret på legitime interesser, uden at modstridende interesser opvejer dine interesser i denne henseende, da behandlingen af disse anmodninger er i vores gensidig interesse. Vi kan også bruge tredjepartstjenester til at verificere legitime brugere for at undgå spam via vores webkontaktformularer som vores legitime interesse (se afsnittet "Brug af cookies" – "Google reCAPTCHA").

Efter at behandlingen af forespørgslen er ført til ende, opbevarer vi kun korrespondancen, såfremt lovmæssige opbevaringsperioder er foreskrevet, eller hvis det konstateres, at yderligere opbevaring er påkrævet i forbindelse med retskrav, der kan gøres gældende eller forsvares.

Tilmeldingsdata ved registrering til nyhedsbrev

Hvis du tilmelder sig vores nyhedsbrev, bliver dine personoplysninger (f.eks. navn, adresse og e-mailadresse) gemt og behandlet af FRANKE til formålene marketing, reklame eller promotion. Behandlingen af disse data er baseret på dit samtykke eller finder sted for at opfylde kontrakten. I dette tilfælde tilsender vi dig regelmæssigt markedsføringsmateriale om tjenester og produkter, som er tilknyttet til produkter, tjenester, tilbud eller begivenheder fra FRANKE. Du kan til enhver tid framelde dig sådanne nyhedsbreve uden at anføre begrundelser med virkning for fremtiden, ved at kontakte adressen nedenfor eller ved at afbestille det vha. afbestillingsoptionen i dette nyhedsbrev. Når du har afmeldt dig, slettes din e-mailadresse omgående fra vores distributionsliste for nyhedsbreve, med undtagelse af en kopi i vores frameldingsdatabase, som vi antager en legitim interesse for, så vi kan sikre, at du ikke længere får nyhedsbreve.

Brugerundersøgelser

Deltagelsen i brugerundersøgelser, som udføres fra tid til anden på vores hjemmeside, er frivillig. Vi anvender funktions-cookies til at udføre brugerundersøgelser. De tekniske oplysninger, som registreres i brugerundersøgelsen, er de samme oplysninger, som registreres, når brugere besøger hjemmesiden (se ovenfor). Dine svar under brugerundersøgelsen bliver ikke tilknyttet til dine personoplysninger såsom din IP-adresse.

Videregivelse til tredjeparter

Det kan forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter for at fuldbyrde eller anvende denne databeskyttelsespolitik og andre aftaler for at beskytte FRANKE's, vores kunders og andre parters rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette indbefatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer i forbindelse med beskyttelse mod bedrageri og reduktion af kreditrisici eller en betalingsløsning tilbudt af et bankinstitut i vores online-shop for at betale for bestilte produkter. Vi videregiver muligvis også personoplysninger til offentlige organisationer og retlige og retshåndhævende myndigheder, hvis det er foreskrevet i lovgivningen eller bestemmelser. Denne type videregivelse er muligvis påkrævet for at opfylde en retslig forpligtelse, eller er nødvendig for at udføre en opgave i offentlighedens interesse eller er baseret på vores eller en tredjeparts legitime interesse. I sidstnævnte tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod sådan brug, men vi kan dog stadig behandle dataene, hvis vi kan påvise tvingende legitime grunde, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder; eller i tilfælde af at dette er påkrævet for etableringen, udøvelsen af forsvaret af retskrav.

Ingen salg af dine personoplysninger

Medmindre andet er angivet i denne fortrolighedspolitik eller andre databeskyttelseserklæringer, der gælder under særlige omstændigheder, sælger, handler, licenserer eller udlejer vi ikke dine personoplysninger med nogen tredjepart uden for Franke.

Børns information

En anden del af vores prioritet er at tilføje beskyttelse til børn, mens de bruger internettet. Vi opfordrer forældre og værger til at observere, deltage i og/eller overvåge og guide deres onlineaktivitet.

Franke Group indsamler ikke bevidst nogen personlige identificerbare oplysninger fra børn. Hvis du mener, at dit barn har givet denne form for information på vores hjemmeside, opfordrer vi dig kraftigt til at kontakte os med det samme, og vi vil gøre vores bedste for omgående at fjerne sådanne oplysninger fra vores optegnelser.

Dine valg om cookies eller lignende teknologier

De fleste webbrowsere er som standard indstillet til at acceptere funktionelle cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage valgfrie cookies, kan du indstille din browser til at afvise alle eller nogle typer cookies eller til at advare dig, når der sendes cookies af hjemmesideteknologier. Disse indstillinger kan påvirke din nydelse af hjemmesidernes fulde funktionalitet. Derudover vil justering af cookie-indstillingerne muligvis ikke helt slette alle de cookies, der allerede er oprettet. For at slette dem skal du besøge dine webbrowserindstillinger, efter du har ændret dine cookieindstillinger.

For flere oplysninger om, hvordan du ændrer dine browserindstillinger så du kan blokere eller filtrere cookies, henvises der til https://www.aboutcookies.org/ eller følg instruktionerne fra teknologiudbyderne:

 

BRUG AF ADOBE ANALYTICS

Vores hjemmeside bruger Adobe Analytics, en webanalysetjeneste fra Adobe Inc, 345 Park Avenue San Jose, CA. (“Adobe”). Adobe Analytics anvender cookies (se førnævnte), som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere anvendelsen af hjemmesiden. Oplysningerne, som indsamles af Adobe i forbindelse med din anvendelse af vores hjemmeside (f.eks. den henvisende hjemmeside, din browsertype, dine sprogindstillinger, dit operativsystem, din skærmopløsning), overføres til en server hos Adobe i USA, hvor de bliver gemt i en opbevaringsperiode på halvtres måneder og analyseret; de respektive resultater vil derefter blive gjort tilgængelige for os i en anonymiseret form. Under denne proces bliver dine brugerdata ikke tilknyttet til din fulde IP-adresse. På vores hjemmeside har vi aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen, som Adobe tilbyder, så de sidste 8 bits (type IPv4) eller de sidste 80 bits (type IPv6) af din IP-adresse bliver slettet. Hvis du gerne vil fravælge, at dine data bliver brugt af Adobe Analytics, kan du bruge Adobes fravalgsværktøj, som er tilgængeligt her: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

BRUG AF GOOGLE ANALYTICS

Vores hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics anvender cookies (se førnævnte), som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere anvendelsen af hjemmesiden. Oplysningerne indsamlet af Google i forbindelse med din brug af vores hjemmeside (f.eks. den henvisende hjemmeside, hvilke af vores websider du besøger, din browsertype, dine sprogindstillinger, dit operativsystem, din skærmopløsning) vil blive overført til en server hos Google i USA, hvor det vil blive opbevaret i en opbevaringsperiode på halvtreds måneder og analyseret; de respektive resultater vil derefter blive gjort tilgængelige for os i en anonymiseret form. Under denne proces bliver dine brugerdata ikke tilknyttet til din fulde IP-adresse. På vores hjemmeside har vi aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen, som Google tilbyder, så de sidste 8 bits (type IPv4) eller de sidste 80 bits (type IPv6) af din IP-adresse bliver slettet.
Google Analytics anvendes kun, hvis der foreligger et forudgående samtykke, eller hvis vores legitime interesse er at give dig muligheden for at opleve en personaliseret hjemmeside. Vi er af den overbevisning, at det også er i din interesse at modtage interessante og unikke reklamer. Der er således tungtvejende grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder. I det efterfølgende beskriver vi, hvordan du kan trække dit samtykke til Google Analytics tilbage:
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til brug af webanalyse tilbage enten ved at bruge Google Analytics Opt-out Browser Add-on, hvorved en frameldingscookie vil blive angivet, eller ved at vælge den relevante indstilling i din browsersoftware. Begge muligheder forhindrer kun brugen af webanalyse, hvis du anvender den browser, hvor du har installeret denne plug-in, og hvis du ikke sletter fravalgscookien.
For flere oplysninger henvises der til Googles hjemmeside om fortrolighedspolitik.

 

DOUBLECLICK (ADS) FRA GOOGLE

For at kunne levere målgruppespecifikke reklamer anvender vi reklamenetværket DoubleClick fra Google, som indsamler og evaluerer oplysninger om dine besøg på vores hjemmesider og andre hjemmesider, som er tilknyttet reklamenetværket via dets cookies. Her indsamles eller anvendes der ingen personoplysninger om dig, såsom navn, adresse eller e-mailadresse. De cookies, der anvendes af DoubleClick, indeholder kun domænenavnet, hvorfra den pågældende cookie blev indstillet (ad.doubleclick.net), cookiens standardlevetid og værdien, som kendetegner en bestemt målgruppe. Hvis du ikke ønsker, at DoubleClick by Google skal indstille cookies, eller hvis du ønsker at justere dine annonceringspræferencer, skal du gå til: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Vi bruger DoubleClick/Google Ads på baggrund af dit samtykke gennem vores cookie-banner. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage, enten ved at vælge den relevante indstilling i din browsersoftware, ved at blokere cookies fra domænet www.googleadservices.com i dine browserindstillinger eller ved at besøge hjemmesiden https://www.youronlinechoices.com og deaktivere de respektive annoncer. Derudover kan du deaktivere DoubleClick under https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE ADWORDS

Vi anvender Google AdWords for at kunne præsentere vores reklamer på hjemmesider fra tredjeparter. Vi anvender denne service, for at du kan opleve en personaliseret hjemmeside. Reklamerne leveres via de såkaldte “reklameservere”. Vi anvender reklameserver-cookies for at vurdere fade-ins af reklamer og klik. Hvis du finder frem til vores hjemmeside via en Google-reklame, placerer Google en cookie i din browser. Denne cookie bliver gemt i 30 dage og er ikke beregnet til at identificere dig. FRANKE indsamler og gemmer ikke personoplysninger ved hjælp af Google AdWords. Vi modtager kun statistiske evalueringer fra Google, som informerer os om hvilken reklame, der er den mest effektive. Hvis du har en konto hos Google, er det muligt at Google kan tilordne dit besøg på vores hjemmeside til din konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google, er Google i stand til at spore din IP-adresse og gemme din data på deres server.
Anvendelsen af Google AdWords er baseret på dit samtykke, som du har givet ved at acceptere vores cookiebanner.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til brugen af Google AdWords tilbage, enten ved at vælge den relevante indstilling i din browsersoftware, ved at blokere cookies fra domænet www.googleadservices.com i dine browserindstillinger eller ved at besøge hjemmesiden https://www.youronlinechoices.com/ og deaktivere de respektive annoncer. Derudover kan du deaktivere Google AdWords med et browser-plug-in, som er tilgængeligt her https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE DYNAMIC REMARKETING

Derudover bruger vi Googles dynamiske remarketing-funktionalitet. Denne funktion gør det muligt for os at levere personaliserede, interessebaserede reklamer til dig, hvis du besøger andre hjemmesider som er tilknyttet Google Displays netværket. Google anvender cookies for at analysere din anvendelse af vores hjemmeside, som danner grundlaget for målgruppebaserede reklamer. Til dette formål gemmer Google en lille fil med et serienumre i din browser, når du besøger vores hjemmeside. Dette gør det muligt for Google at indsamle anonyme oplysninger om, hvordan du anvender vores hjemmeside. Google gemmer ingen personoplysninger, som kan identificere dig. I tilfælde af at du senere besøger en anden hjemmeside, som er tilknyttet Google Displays netværket, får du vist reklamer, som med høj sandsynlighed bygger på oplysninger eller produkter, som du har valgt tidligere. Du kan permanent deaktivere brugen af cookies fra Google ved at følge dette link og downloade og installere det plug-in, der er gjort tilgængeligt: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Som et alternativ kan du deaktivere Google-cookies ved at besøge deaktiveringssiden for Network Advertising Initiative og implementere den tilbudte framelding http://www.networkadvertising.org/choices/. Yderligere oplysninger om Google Remarketing samt Googles privatlivsoplysninger kan du finde her http://www.google.com/privacy/ads/.
Anvendelsen af Google Dynamic Remarketing er baseret på dit samtykke, som du har givet forinden ved at acceptere vores cookiebanner. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at vælge den relevante indstilling i din browser-software eller ved at blokere cookies fra domænet www.googleadservices.com i dine browserindstillinger.

 

GOOGLE reCAPTCHA

Vi bruger Googles reCAPTCHA til at bekræfte legitime brugere, før de sender data til os. Vi vil gerne informere dig om, at brugen af reCAPTCHA er underlagt Googles fortrolighedspolitik og servicevilkår. Google reCAPTCHA fungerer ved at indsamle hardware- og softwareoplysninger, såsom enheds- og applikationsdata, og sende disse data til Google til analyse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med brugen af reCAPTCHA, vil blive brugt til at forbedre reCAPTCHA og til generelle sikkerhedsformål. Det vil ikke blive brugt til personlig annoncering af Google. Yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA kan du finde her   https://www.google.com/recaptcha/.

Vi bruger Google reCAPTCHA på grundlag af vores legitime interesse af sikkerhedsmæssige årsager. Du sletter disse cookies når som helst, eller blokerer Google reCAPTCHA til enhver tid ved at vælge den relevante indstilling i din browsersoftware eller ved at slette/blokere cookies fra domænet www.google.com > recaptcha og www.gstatic.com > recaptcha i dine browserindstillinger. Dette vil dog begrænse anvendeligheden af webformularen, og du bliver nødt til at kontakte os via andre kanaler.

 

FACEBOOK BRUGERDEFINEREDE MÅLGRUPPER

Derudover bruger denne hjemmeside "Brugerdefinerede målgrupper"-funktionen af Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 ("Facebook" eller dets moderselskab "Meta"). Denne funktionalitet gør det muligt for os at tilbyde dig med målrettede, personlige, interessebaserede annoncer, såkaldte Facebook-annoncer, hvis du besøger Facebook.com eller andre hjemmesider, der tilhører Meta-netværket. Facebook gemmer en lille fil med et serienumre i din browser, når du besøger vores hjemmeside. Dette gør det muligt for Meta at indsamle anonyme oplysninger om din brug af hjemmesiden. Hvis du senere besøger en anden hjemmeside, der tilhører Meta-netværket, vil du blive vist reklamer, der med stor sandsynlighed inddrager information eller produkter, som du har valgt tidligere. Hvis du er registreret på Facebook, er det muligt, at Meta kan tildele dit besøg på vores hjemmeside til din konto. Selvom du ikke er registreret på Facebook, kan Meta spore din IP-adresse og gemme dine data på deres server.
Du kan deaktivere brugen af tilpassede målgrupper ved at besøge følgende hjemmeside til deaktivering http://www.youronlinechoices.eu/. Du kan finde yderligere oplysninger om Facebooks tilpassede målgrupper her: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Anvendelsen af Facebook Custom Audiences er baseret på dit samtykke, som du har givet forinden ved at acceptere vores cookiebanner, eller den finder sted, hvis vores legitime interesse er at give dig muligheden for at opleve en personaliseret hjemmeside. Vi er af den overbevisning, at det også er i din interesse at modtage interessante og unikke reklamer. Der er således tungtvejende grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os.
For Facebooks fortrolighedspolitik gå til: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

FACEBOOK CONNECT

Du kan logge dig på vores hjemmeside ved hjælp af indlogningstjenesten Facebook Connect. Denne service autentificerer din identitet og giver dig muligheden for at dele specifikke, identificerbare personoplysninger med os, såsom dit navn og din e-mailadresse, hvorved tilmeldingsformularen automatisk udfyldes med disse oplysninger. Tjenesteydelser som Facebook Connect, giver dig mulighed for at sende oplysninger om dine aktiviteter på vores hjemmeside til din profilside for at kunne dele dem med andre i dit netværk.
Vi bruger Facebook Connect på baggrund af dit samtykke givet til Facebook/Meta og vores legitime interesse i at forenkle brugen af vores hjemmeside. Vi antager, at det også er i din interesse, at vores hjemmeside er brugervenlig. Der er således tungtvejende grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os.

 

MICROSOFT CLARITY

Vi samarbejder med Microsoft Clarity og Microsoft Advertising for at indsamle, hvordan du bruger og interagerer med vores hjemmeside via adfærdsmæssige målinger, heatmaps og sessionsgentagelser for at forbedre og markedsføre vores produkter/tjenester. Hjemmesidens brugsdata indsamles ved hjælp af første- og tredjepartscookies og andre sporingsteknologier for at bestemme populariteten af produkter/tjenester og onlineaktivitet. Derudover bruger vi disse oplysninger til webstedsoptimering, bedrageri/sikkerhedsformål og annoncering. Besøg Microsofts fortrolighedserklæring for at få flere oplysninger om, hvordan Microsoft indsamler og bruger dine data.

 

Vi inkluderer tjenester og/eller indhold fra tredjeparter på vores hjemmeside. Når du anvender tjenesteydelser fra tredjeparter, eller når indhold fra tredjeparter vises, bliver der af tekniske grunde udvekslet kommunikationsdata mellem dig og den respektive udbyder. FRANKE kontrollerer hverken hjemmesiderne eller databeskyttelsespolitikkerne fra de tredjeparter, som administrerer disse hjemmesider. Tredjeparts webstedsudbyderes privatlivspraksis kan afvige fra FRANKE's, så vi kan ikke godkende eller fremsætte nogen erklæringer om tredjeparts hjemmesider. Vær opmærksom på deres politik, inden du overfører personoplysninger til disse hjemmesider.
Den respektive udbyder af tjenesteydelser eller indhold kan have sine egne formål med at behandle dine oplysninger. Vi har ud fra vores viden konfigureret tjenesteydelserne og indholdet fra udbydere, som er kendt for at behandle data til egne formål, på en sådan måde, at enhver kommunikation til andre formål end at præsentere deres tjenesteydelser eller indhold på vores hjemmeside, er blokeret, eller kommunikationen kun finder sted, når du har valgt at bruge den pågældende tjenesteydelse. Eftersom vi ikke har nogen kontrol over, hvordan dataene indsamles og behandles af tredjeparter, er det ikke muligt for os at give bindende oplysninger vedrørende omfanget af og formålet med behandlingen af dine personoplysninger.

Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til og fra hjemmesider for vores partnernetværk, forhandlere, datterselskaber eller andre tredjeparter. Ved at vælge disse links forlades FRANKE hjemmesiden automatisk. FRANKE kontrollerer hverken hjemmesiderne eller databeskyttelsespolitikkerne fra de tredjeparter, som administrerer disse hjemmesider. Tredjeparts webstedsudbyderes privatlivspraksis kan afvige fra FRANKE's, så vi kan ikke godkende eller fremsætte nogen erklæringer om tredjeparts hjemmesider. Vær opmærksom på deres politik, inden du overfører personoplysninger til disse hjemmesider. Denne fortrolighedspolitik er ikke beregnet til at gælde for nogen linkede, ikke-Franke Group-hjemmesider.

Sociale plug-in

FRANKE bruger såkaldte sociale plugins ('knapper') på sociale netværk som Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat og Twitter. Når du besøger vores hjemmeside er disse knapper som standard deaktiveret, dvs. uden en handling fra din side sender de ikke data til de respektive sociale medier. For at kunne anvende disse knapper skal du aktivere dem ved at klikke på dem. De forbliver aktive, indtil du deaktiverer dem igen eller sletter dine cookies (se venligst ”Cookies”).
Efter aktiveringen bliver der etableret en direkte forbindelse til serveren for det respektive sociale medie. Indholdet for denne knap overføres fra det sociale medie direkte til din browser og bliver inkorporeret i hjemmesiden. Efter aktivering af en knap kan det sociale medie indhente data, uanset om du interagerer med denne knap eller ej. Hvis du er logget på et socialt medie, kan mediet tilordne dit besøg på hjemmesiden til din brugerkonto. Et socialt medie kan ikke tilordne dit besøg på andre FRANKE hjemmesider, medmindre eller før du ligeledes aktiverer den respektive knap dér.
Hvis du er bruger af et socialt medie og ikke ønsker at kombinere data, som blev indhentet ved dit besøg på vores hjemmeside med dine brugerdata, skal du logge dig af det pågældende sociale medie inden aktivering af knapperne.
Vi har ingen indflydelse på omfanget af data, som indhentes af de sociale medier ved hjælp af deres knapper. I de enkelte sociale mediers databeskyttelsespolitik findes der oplysninger om formålet med og omfanget af indsamlede data, hvordan dataene behandles og anvendes, dine rettigheder og de indstillinger, som du kan anvende for at beskytte dit privatliv.
For yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med indsamling og behandling af data, se venligst databeskyttelsespolitikkerne fra de udbydere, som vi inkluderer tjenesteydelser og/eller indhold fra, og hvem der er ansvarlig for beskyttelsen af din data i denne sammenhæng.

Vi videregiver ingen personoplysninger til tredjeparter, medmindre dette er nødvendigt for levering af vores webtjenester, opfyldelse af kontrakten, tilladt i henhold til relevante lovbestemmelser, eller du har givet dit samtykke. Når dette er sagt, kan FRANKE indgå kontrakter med andre virksomheder eller enkeltpersoner ("Behandlere", eller "Tjenesteudbydere") til at udføre visse opgaver på vores vegne. På baggrund af dette kan det være nødvendigt, at vi giver databehandlerne adgang til personoplysninger. Vores databehandlere er forpligtet til at sikre fortroligheden af personoplysningerne, og de må ikke anvende oplysningerne til andre formål, end de formål, som er defineret af FRANKE. Eksempler på opgaver, som udføres af databehandlerne omfatter forretningspartnere eller underleverandører inden for teknik, betalings- og leveringstjenester, reduktion af kreditrisiko eller beskyttelse mod bedrageri, analyseudbydere, søgeinformationsudbydere eller intra-gruppe-behandling. De får kun adgang til personoplysninger, som er nødvendige for udførelsen af den respektive aktivitet. Disse databehandlere må under ingen omstændigheder anvende dine personoplysninger til andre formål.
Vi træffer passende foranstaltninger, ved kontrakt eller på anden måde, for at give tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, der videregives til vores databehandlere, og for at sikre, at vores databehandlere har tilstrækkelige juridiske, organisatoriske og tekniske procedurer på plads for at beskytte personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

FRANKE er en global koncern, med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, som krydser grænserne. Derfor er vores foranstaltninger til beskyttelse af privatlivets fred udarbejdet til at yde beskyttelse af personoplysninger i hele verden. Det er FRANKEs politik kun at give adgang til personoplysninger til de autoriserede medarbejdere, agenter, entreprenører, enheder og processorer, som FRANKE vurderer har et legitimt behov for at kende eller have adgang til oplysningerne for at kunne udføre deres ansvar. FRANKE gør brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data fra dig, som bliver administreret af os, mod manipulation, tab, destruktion og adgang fra tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres kontinuerligt i overensstemmelse med den tekniske udvikling.
Hvis vi har givet dig (eller du har valgt) en adgangskode, som gør det muligt for dig at få adgang til bestemte dele af vores hjemmeside, er du ansvarlig for at beskytte denne adgangskode. Vi beder dig om, at du ikke deler det med andre personer.

Medmindre andet nævnes om specifikke opbevaringsperioder, er efterfølgende generelle regler gældende:
Dine personoplysninger slettes, så snart det tilsigtede formål med opbevaringen bortfalder, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage eller gør indsigelse mod brugen baseret på legitim interesse, og vi ikke har nogen mere tungtvejende legitime grunde til at opbevare dem yderligere. I nogle tilfælde er opbevaringsperioden længere, hvis dette er påkrævet af lovgivende myndigheder (f.eks. skatte- og handelslovgivninger), eller data er påkrævet i forbindelse med ikrafttrædelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

I henhold til databeskyttelseslovgivningen, der gælder for dig, kan du være berettiget til at udøve nogle af eller alle af følgende rettigheder ved at bruge kontaktpersonen som angivet i afsnittet Kontakt:
1. Adgangsrettigheder: Spørg ('i) om, hvorvidt dine personlige data opbevares og (ii) adgang til og/eller duplikater af dine personlige data, herunder formålene med behandlingen, de pågældende kategorier af personoplysninger og datamodtagerne samt potentielle opbevaringsperioder. For visse typer data kan du også have ret til dataportabilitet;
2. Data nøjagtighed: At anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger, f.eks. fordi (i) de ikke er komplette eller korrekte, (ii) de ikke længere er nødvendige til de formål, som de blev indsamlet til, eller (iii) hvis samtykket, som behandlingen var baseret på, er blevet trukket tilbage;
3. Begrænsninger for behandling: At nægte at give og – uden indflydelse på databehandlingsaktiviteter, som blev udført før denne indsigelse – trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage til enhver tid;
4. Ret til at indgive en klage: At træffe retslige foranstaltninger i forbindelse med enhver form for potentiel krænkelse af dine rettigheder vedrørende behandling af dine personoplysninger, såvel som at indgive klage til en kompetent databeskyttelsesmyndighed;

Ret til indsigelse:
Du kan være berettiget til at udøve din ret til at gøre indsigelse, af grunde, der vedrører din særlige situation, at dine personoplysninger ikke skal være genstand for en behandling. I dette tilfælde vil det være ønskværdigt, at du giver os oplysninger om din særlige situation. Efter vurderingen af de omstændigheder, som du fremlægger, standser vi enten behandlingen af dine personoplysninger eller underretter dig om de tungtvejende legitime grunde, der findes til at fortsætte behandlingen.

Hvis du fremsætter en anmodning, skal vi først bekræfte din identitet, evaluere din anmodning og svare dig inden for de tidsrammer, der er angivet i din gældende lovgivning. Vi kan afvise anmodninger, der er overdrevne eller misbrug af den relevante ret, eller en sådan anmodning kan være begrænset, hvor vi har en altoverskyggende interesse eller juridisk forpligtelse til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger.

Vi forbeholder os retten til at opdatere eller ændre denne databeskyttelsespolitik fra tid til anden, så den stemmer overens med eventuelle ændringer af den måde, vi anvender dine personoplysninger på, eller hvis der forekommer ændringer af lovgivningen. I tilfælde af sådanne ændringer offentliggør vi den ændrede databeskyttelsespolitik på vores hjemmeside.

Hvis du har forespørgsler eller indsigelser vedrørende vores overholdelse af denne databeskyttelsespolitik, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, som beskrevet i det foregående, kan du rette henvendelse til os på følgende måde:
Til den respektive Franke-virksomhed, der fremgår af kolofonen på hjemmesiden, klik her.
ATT: Databeskyttelseskoordinatoren
eller via e-mail til: privacy@franke.com

 

Marts 2023