Skip to main content

Prohlášení o vlastnostech a bezpečnostní listy

Další důležité dokumenty pro vás.

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech - Fragranite PDF (262 KB)

Prohlášení o vlastnostech - Tectonite® PDF (175 KB)

Prohlášení o shodě - Filtrační baterie Vital Taps PDF (496 KB)

Prohlášení o vlastnostech - Drtiče odpadu PDF (137 KB)

Prohlášení o vlastnostech - Nerez PDF (728 KB)

Bezpečnostní listy

BL_Cooker Hood Cleaner PDF (504 KB)

BL_Colored Sink Cleaner PDF (488 KB)

BL_Twister PDF (439 KB)

BL_Tap Cleaner PDF (493 KB)