Skip to main content

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHÍNH SÁCH COOKIE

FRANKE Holding AG và các công ty trực thuộc FRANKE Holding AG (sau đây được gọi là “FRANKE”, “Công ty” hoặc “chúng tôi”) cam đoan bảo vệ quyền riêng tư của bạn. FRANKE rất trân trọng sự quan tâm của bạn đối với sản phẩm của Công ty và chúng tôi cám ơn vì bạn đã ghé thăm trang web này. Chúng tôi trân trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng trang web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân được thu thập trong lúc bạn đang sử dụng trang web của chúng tôi được chúng tôi xử lý theo quy định của pháp luật. Qua chính sách bảo mật này, (“Chính sách Bảo mật”), chúng tôi muốn thông báo cho bạn biết về các giải pháp an ninh của chúng tôi.

1. NGƯỜI KIỂM SOÁT

Người kiểm soát trong phạm vi của Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (“GDPR”) hoặc bất kỳ luật áp dụng khác là công ty Franke được công bố trên phần thông tin công ty của trang web.

2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân là thông tin liên quan đến một người có thể xác nhận được; người có thể xác nhận được là bất kỳ người nào với danh tính có thể được xác nhận một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể bằng một giá trị nhận dạng như tên gọi, số chứng minh nhân dân, dữ liệu vị trí, giá trị nhận dạng trực tuyến, một hoặc nhiều đặc điểm đặc biệt giúp nhận dạng vẻ ngoài, sinh lý, di truyền, tâm lý, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của người đó. Điều này bao gồm thông tin như tên và họ, địa chỉ và địa chỉ email của bạn, số điện thoại hoặc ngày sinh của bạn. Dữ liệu Cá nhân có thể được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào (chắng hạn như trên giấy, điện tử, video, âm thanh). FRANKE cam đoan thực hiện những bước cần thiết để mọi Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi xử lý được xử lý một cách công bằng và đúng với pháp luật. Tất cả nhân viên, đơn vị xử lý dữ liệu và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có quyền truy cập dữ liệu cá nhân buộc phải bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân và tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc đăng ký, hoàn thành đơn hoặc email trong lúc đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, thông qua những câu hỏi hoặc yêu cầu về sản phẩm đã được đặt hàng, và thông qua những trường hợp tương tự mà bạn đồng ý cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Cơ sở dữ liệu và nội dung dữ liệu sẽ được lưu trữ tại FRANKE hoặc tại các đơn vị xử lý dữ liệu cùng cácmáy chủ được chúng tôi ủy quyền lưu trữ.

Chúng tôi nắm quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Một vài dữ liệu có thể được lưu trữ hoặc xử lý trong máy tính tại các lãnh thổ với thẩm quyền khác nhau, như Mỹ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với thẩm quyền tại nơi bạn sinh sống. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo thực hiện những biện pháp bảo vệ cần thiết, và yêu cầu đơn vị xử lý dữ liệu tại nước đó cũng bảo vệ dữ liệu của bạn theo cách tương ứng với luật tại đất nước nơi bạn sinh sống.

3. THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN – CƠ SỞ PHÁP LÝ

Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi mà ko cần phải cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân như một điều kiện để sử dụng trang web của chúng tôi, trừ khi việc cung cấp thông tin là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc tương tác với trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn. Những điều sau giải thích cách chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi:

a)    Dữ liệu khi sử dụng trang web của chúng tôi

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, dữ liệu có thể được xử lý để bạn có thể tương tác với trang web hoặc vì lý do bảo mật, chẳng hạn như ngăn chặn truy cập không hợp pháp, xử lý sự cố hoặc kiểm tra. Dữ liệu chúng tôi thu thập bao gồm tên nhà cung cấp dịch vụ internet, trang web bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi, ngày và thời gian bạn truy cập trang web, các trang web mà bạn truy cập từ trang web của chúng tôi và địa chỉ IP của bạn. Việc xử lý này là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc là được dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc giải quyết tương tác. Chúng tôi cho rằng đây cũng là dựa trên lợi ích của bạn, vì trang web không thể hiển thị được nếu không có sự tương tác này. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn vì mục đích này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải đưa ra lý do có hiệu lực trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng chúng tôi vẫn có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn đã đưa ra ý kiến phản đối trên trang web, vì chúng tôi không thể dừng quá trình xử lý cần thiết vì lý do kỹ thuật cho từng người dùng cụ thể trên trang web hoặc bất kỳ ai nói chung. Vì thế, những cơ sở chính đáng cho việc xử lý có thể vượt qua lợi ích, quyền lợi và sự tự do của bạn. Nếu bạn muốn ngăn chặn việc xử lý được nêu ở trên, bạn chỉ cần hạn chế sử dụng trang web của chúng tôi. Những dữ liệu đó sẽ được xóa sau một khoảng thời gian, trừ khi có một sự cố bảo mật yêu cầu dữ liệu được lưu trữ lâu hơn để hỗ trợ điều tra những dẫn chứng tài liệu.

b)    Dữ liệu để tạo tài khoản khách hàng

Nếu bạn muốn tạo một tài khoản khách hàng trên trang web của chúng tôi, dữ liệu cá nhân bạn cung cấp (chắng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, chức vụ và dữ liệu truy cập) sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu khách hàng của FRANKE. Những dữ liệu được xử lý để hoàn thành hợp đồng hoặc là những biện pháp được thỏa thuận trước khi thành lập hợp đồng. Bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản khách hàng của bạn bất kỳ lúc nào và/hoặc phản đối việc lưu trữ và sử dụng thêm dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này mà không cần phải đưa ra lý do có hiệu lực trong tương lai bằng cách liên hệ qua địa chỉ liên hệ được ghi dưới đây. Trong trường hợp bạn phản đối, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay lập tức. Trong trường hợp bạn vô hiệu hóa tài khoản khách hàng, chúng tôi cũng sẽ xóa tài khoản khách hàng của bạn.

c)    Thông tin liên hệ của bạn qua đơn liên hệ hoặc email

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi (chẳng hạn như thông qua đơn liên hệ hoặc email), dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi trong đơn liên hệ sẽ được FRANKE lưu trữ và xử lý. Thông tin nào được thu thập từ đơn liên hệ có thể được liệt kê trong đơn tại đây. Những dữ liệu này được lưu trữ và xử lý riêng cho việc đáp ứng yêu cầu của bạn và/hoặc thiết lập đường dây liên hệ và quản lý kỹ thuật liên quan. Việc xử lý dữ liệu này được tiến hành để hoàn thành hợp đồng hoặc là những biện pháp thỏa thuận trước khi thành lập hợp đồng hoặc việc xử lý cũng thuộc lợi ích pháp lý của chúng tôi, trong đó những lợi ích bị xung đột không vượt qua lợi ích của bạn, vì việc xử lý những yêu cầu này đều thuộc lợi ích của đôi bên.

Sau khi hoàn thành việc xử lý yêu cầu, chúng tôi sẽ giữ lại sự giao thiệp này chỉ trong khoảng thời gian pháp luật hoặc thời hạn hiệu lực cho phép hoặc việc lưu trữ lâu hơn là bắt buộc để khẳng định, thi hành hoặc bào chữa chống lại những khiếu nại pháp lý.

d)    Dữ liệu đăng ký bản tin

Nếu bạn đăng ký dịch vụ bản tin của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ và địa chỉ email) sẽ được FRANKE lưu trữ và xử lý nhằm mục đính tiếp thị, quảng cáo hoặc quảng bá. Việc xử lý dữ liệu này được dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc diễn ra nhằm mục đích hoàn thành hợp đồng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thường xuyên gửi cho bạn thông tin quảng bá về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi hoặc sự kiện của FRANKE. Bạn có thể chọn dừng nhận những bản tin này bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra lý do trong tương lai bằng cách liên hệ qua địa chỉ liên hệ dưới đây hoặc hủy đăng ký thông qua lựa chọn hủy đăng ký được cung cấp trong bản tin. Khi bạn đã hủy đăng ký, địa chỉ email của bạn sẽ được xóa khỏi danh sách phân phối bản tin của chúng tôi ngay lập tức, với ngoại lệ là một bản sao trong cơ sở dữ liệu hủy đăng ký được chúng tôi lưu trữ dựa trên lợi ích pháp lý của chúng tôi với mục đích đảm bảo rằng bạn sẽ không nhận dịch vụ bản tin nữa.

e)     Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ ba để thực thi hoặc áp dụng Chính sách Bảo mật này và các thỏa thuận khác hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của FRANKE, khách hàng của chúng tôi, hoặc hơn thế nữa. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác với mục đích phòng chống lừa đảo và giảm thiểu rủi ro tín dụng hoặc thông qua một cổng thanh toán do ngân hàng hoặc cửa hàng trực tuyến đề xuất sử dụng để xử lý thanh toán cho những sản phẩm bạn đặt mua. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho cơ quan chính phủ và cơ quan pháp lý theo quy định của pháp luật. Việc chia sẻ thông tin này có thể là bắt buộc theo quy định của pháp luật, hoặc cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ phục vụ lợi ích cộng đồng hoặc có thể dựa trên lợi ích pháp lý của chúng tôi hoặc bên thứ ba. Trong trường hợp thứ hai, bạn có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, tuy nhiên, sau đó chúng tôi vẫn có thể xử lý dữ liệu nếu chúng tôi chứng minh được cơ sở pháp lý chính đáng vượt qua lợi ích, quyền lợi hoặc sự tự do của bạn; hoặc trong trường hợp việc này là bắt buộc để thiết lập, thi hành hoặc bào chữa chống lại khiếu nại pháp lý.

4. SỬ DỤNG COOKIE

4.1. CHUNG

4.2. KHẢO SÁT NGƯỜI DÙNG

Việc tham gia khảo sát người dùng được tổ chức thỉnh thoảng trên trang web của chúng tôi mang tính chất tự nguyện. Chúng tôi sử dụng cookie chức năng (functional cookie) để tiền hành khảo sát người dùng. Thông tin kỹ thuật được khảo sát người dùng lưu lại giống với thông tin được lưu lại khi người dùng truy cập trang web (xem ở trên). Câu trả lời của bạn khi làm khảo sát người dùng sẽ không được liên kết với dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ như địa chỉ IP. 

 

5. DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi bao gồm dịch vụ và/hoặc nội dung của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Khi bạn sử dụng những dịch vụ của bên thứ ba hoặc khi nội dung của bên thứ ba được hiển thị, dữ liệu tương tác được trao đổi giữa bạn và nhà cung cấp vì lý do kỹ thuật. FRANKE không kiểm soát trang web cũng như không thực hành quyền riêng tư của các bên thứ ba khi họ quản lý những trang web này. Cách thực hành quyền riêng tư của nhà cung cấp trang web bên thứ ba có thể khác với FRANKE, nên chúng tôi không thể ủng hộ hay đại diện cho các trang web của bên thứ ba. Vui lòng kiểm tra những chính sách này trước khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho những trang web này.

Nhà cung cấp các dịch vụ hoặc nội dung này cũng có thể xử lý dữ liệu của bạn nhằm mục đích của riêng họ. Theo như chúng tôi biết, chúng tôi đã đặt cấu hình cho những dịch vụ và nội dung của những nhà cung cấp có xử lý dữ liệu nhằm mục đích riêng; theo đó, hoặc những tương tác với mục đích bất kỳ không nhằm vào việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung của họ trên trang web của chúng tôi sẽ bị chặn, hoặc tương tác chỉ xảy ra khi bạn đã chủ động chọn sử dụng dịch vụ đó. Tuy nhiên, vì chúng tôi không nắm quyền kiểm soát dữ liệu được các bên thứ ba thu thập và xử lý nên chúng tôi không có quyền cung cấp thông tin ràng buộc về phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu đó.

a)    Đường dẫn trên trang web:

Trang web của chúng tôi có thể chứa những đường dẫn đến và từ trang web của các mạng lưới bên đối tác, phân phối, công ty trực thuộc hoặc các bên thứ ba khác. Khi truy cập những đường dẫn này, bạn sẽ tự động thoát khỏi trang web của FRANKE. FRANKE không kiểm soát trang web cũng như không thực hành quyền riêng tư của các bên thứ ba khi họ quản lý những trang web này. Cách thực hành quyền riêng tư của nhà cung cấp trang web bên thứ ba có thể khác với FRANKE, nên chúng tôi không thể ủng hộ hay đại diện cho các trang web của bên thứ ba. Vui lòng kiểm tra những chính sách này trước khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho những trang web này.

b)    Phần bổ trợ xã hội:

FRANKE sử dụng phần bổ trợ xã hội (”nút”) của mạng xã hội như Facebook, Google+, LinkedIn và Twitter. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, những nút này được mặc định hủy kích hoạt, chẳng hạn như nếu không có sự can thiệp của bạn, những nút này sẽ không gửi bất kỳ dữ liệu nào cho mạng xã hội đó. Trước khi bạn có thể sử dụng những nút này, bạn phải kích hoạt chúng bằng cách bấm vào chúng. Chúng sẽ được kích hoạt đến khi bạn hủy kích hoạt lần nữa hoặc xóa cookie (vui lòng xem phần “Cookie”).

Sau khi kích hoạt, một đường dẫn trực tiếp đến máy chủ của mạng xã hội đó được thiết lập. Sau đó, những nội dung của nút được truyền trực tiếp từ mạng xã hội đến trình duyệt của bạn và đưa vào trang web. Sau khi nút được kích hoạt, mạng xã hội có thể truy xuất dữ liệu, bất kể bạn có tương tác với nút hay không. Nếu bạn đăng nhập vào mạng xã hội, mạng xã hội có thể gán lượt truy cập trang web vào tài khoản người dùng của bạn. Mạng xã hội không thể gán lượt truy cập các trang web khác của FRANKE trừ khi và cho đến khi bạn cũng kích hoạt nút đó.

Nếu bạn sử dụng một mạng xã hội và không muốn kết hợp dữ liệu được truy xuất từ lần bạn truy cập trang web của chúng tôi với dữ liệu người dùng của bạn thì bạn phải đăng xuất tài khoản mạng xã hội đó trước khi kích hoạt nút.

Chúng tôi không nắm quyền kiểm soát phạm vi của dữ liệu được mạng xã hội thu thập qua những nút này. Chính sách sử dụng dữ liệu của mạng xã hội cung cấp thông tin về mục đích và mức độ của dữ liệu được mạng xã hội thu thập, cách dữ liệu này được xử lý và sử dụng, quyền của bạn và các lựa chọn cài đặt bạn có thể sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Để biết thêm thông tin về phạm vi và mục đích của việc thu thập và xử lý dữ liệu này, vui lòng tham khảo thông báo về quyền riêng tư của các nhà cung cấp có các dịch vụ và/hoặc nội dung được chúng tôi bao gồm và họ cũng chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của bạn trong trường hợp này.

6. BỘ XỬ LÝ CỦA BÊN THỨ BA

Chúng tôi không chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho bên thứ ba nếu không cần thiết cho việc hoàn thành hợp đồng, được quy định pháp lý liên quan cho phép hoặc được bạn đồng ý. Tuy nhiên, FRANKE có thể ký kết hợp đồng với các công ty hoặc cá nhân khác (“Đơn vị xử lý”) để thay mặt chúng tôi thực hiện một số nghĩa vụ nhất định. Để làm việc này, chúng tôi có thể phải trao quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn cho các đơn vị xử lý. Bộ xử lý của chúng tôi được yêu cầu là phải đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân và chỉ sử dụng thông tin đó cho những mục đích được FRANKE xác định. Nghĩa vụ Đơn vị xử lý phải thực hiện bao gồm đối tác kinh doanh hoặc nhà thầu phụ trong các dịch vụ thanh toán và giao hàng kỹ thuật, giảm thiểu rủi ro tín dụng hoặc phòng chống lừa đảo, nhà cung cấp số liệu phân tích, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm hoặc xử lý trong phạm vi nhóm. Các đơn vị xử lý chỉ có quyền truy cập dữ liệu cá nhân cần thiết cho việc thực hiện hoạt động đó. Cụ thể, những Đơn vị xử lý này không được phép xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích khác.

Chúng tôi áp dụng biện pháp phù hợp, bằng hợp đồng hoặc cách khác, để bảo vệ dữ liệu cá nhân được chia sẻ cho Đơn vị xử lý của chúng tôi, và để đảm bảo Đơn vị xử lý của chúng tôi có thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu. 

7. AN NINH

FRANKE là một tổ chức toàn cầu, với các pháp nhân, quy trình kinh doanh, cấu trúc quản lý và hệ thống kỹ thuật trên khắp thế giới. Vì thế, thực hành quyền riêng tư của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân trên khắp thế giới. Chính sách của FRANKE là chỉ trao quyền truy cập cho nhân viên, công ty, nhà thầu, chủ thể và Đơn vị xử lý mà FRANKE xác định rằng có quyền được biết, hoặc có quyền truy cập thông tin để thực hiện nhiệm vụ của họ. FRANKE sử dụng các giải pháp an ninh có tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu do bạn cung cấp và do chúng tôi quản lý khỏi việc bị lợi dụng, mất, tiêu hủy hoặc bị bên thứ ba truy cập. Giải pháp an ninh của chúng tôi được cải thiện liên tục cùng với sự phát triển của công nghệ.

Khi chúng tôi cung cấp cho bạn (hoặc khi bạn đã chọn) một mật khẩu để giúp bạn truy cập một số khu vực nhất định trong trang web của chúng tôi, bạn có nghĩa vụ phải bảo vệ tính tuyệt mật của mật khẩu đó. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu đó với bất kỳ ai.

8. LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Trừ khi chúng tôi thông báo thời gian lưu trữ dữ liệu cụ thể như trên, những luật chung sau sẽ được áp dụng:

Dữ liệu của bạn sẽ được xóa ngay khi chúng không còn cần thiết hoặc bạn rút lại sự đồng ý, hoặc phản đối sử dụng dựa trên lợi ích pháp lý và chúng tôi không có cơ sở vượt quyền chính đáng. Trong một sốtrường hợp, thời gian lưu trữ dữ liệu dài hơn có thể được áp dụng theo yêu cầu của pháp luật (chẳng hạn như luật về thuế và thương mại), hoặc dữ liệu cần thiết để thiết lập, thi hành hoặc bào chữa chống lại khiếu nại pháp lý. 

9. QUYỀN VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA BẠN

Theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của châu Âu hoặc những luật tương tự được áp dụng, bạn có thể có một vài hoặc toàn bộ quyền sau:

1. yêu cầu (i) thông tin về việc dữ liệu cá nhân của bạn có được lưu lại hay không và (ii) quyền truy cập và/hoặc sao chép dữ liệu cá nhân được lưu lại, bao gồm mục đích xử lý, loại dữ liệu cá nhân, và người nhận dữ liệu cũng như thời gian lưu trữ tiềm năng;

2. yêu cầu cải chính, loại bỏ hoặc hạn chế dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như vì (i) chúng không hoàn chỉnh hoặc không chính xác, (ii) chúng không còn cần thiết cho mục đích ban đầu nữa, hoặc (iii) bạn rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu;

3. từ chối cung cấp và rút lại sự đồng ý cho việc xử lý dữ liệu bất kỳ lúc nào nhưng không làm ảnh hướng đến hoạt động xử lý dữ liệu trước khi bạn rút lại sự đồng ý;

4. tiến hành kiện cáo khi phát hiện quyền liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có nguy cơ bị xâm phạm, cũng như gửi khiếu nại cho các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu;

5. yêu cầu (i) nhận và sử dụng lại dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và cũng do bạn cung cấp cho chúng tôi, trong một định dạng có kết cấu, được sử dụng rộng rãi và máy đọc được và (ii) truyền những dữ liệu đó cho một người kiểm soát khác mà không bị phía chúng tôi cản trở; bạn cũng có quyền trực tiếp truyền dữ liệu cá nhân của bạn từ chúng tôi cho một người kiểm soát khác khi có thể.

Quyền phản đối:

Bạn cũng có quyền phản đối, trên cơ sở liên quan đến tình hình cụ thể của bạn, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, vui lòng cung cấp thông tin về tình hình cụ thể của bạn cho chúng tôi. Sau khi đánh giá những dữ kiện bạn cung cấp, chúng tôi sẽ ngừng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc đưa ra cơ sở chính đáng để tiếp tục tiến hành xử lý.

 

Chúng tôi có quyền thỉnh thoảng cập nhật và thay đổi Chính sách Bảo mật này để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc trường hợp những yêu cầu pháp lý có chỉnh sửa. Trong trường hợp có những thay đổi đó, chúng tôi sẽ đăng Chính sách Bảo mật đã được chỉnh sửa trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào về việc tuân thủ Chính sách Bảo mật này của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn thực thi quyền được mô tả ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo những cách sau:

Công ty Franke đã đăng thông tin về công ty trên trang web, vui lòng nhấp vào đây.

Chú ý: Điều phối viên Bảo vệ Dữ liệu

 

hoặc gửi email đến: privacy@franke.com

 

THÁNG 5/2018