Skip to main content

Політика щодо конфіденційності та файлів кукі

Компанія FRANKE Holding AG і пов’язані з нею підприємства (разом іменовані далі «FRANKE», «Компанія» або «ми») ретельно дотримуються принципу захисту вашої конфіденційності. FRANKE цінує вашу цікавість до нашої продукції й ваш візит на цей сайт. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас, і ми хочемо, щоб ви почувалися на нашому сайті комфортно. Персональні дані, зібрані під час візитів на наші сайти, ми обробляємо згідно з вимогами законодавства. У цій Політиці конфіденційності (далі — «Політика») ми хотіли б поінформувати вас щодо наших заходів безпеки.

1. КОНТРОЛЕР

Контролером, у контексті Загального регламенту захисту даних (GDPR) і будь-яких інших застосовних законів, є спеціально уповноважена компанія групи Franke, зазначена в реквізитах власника сайту.

2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Персональні дані — це будь-які відомості, що стосуються ідентифікованої або ідентифіковної фізичної особи. Ідентифіковною вважають будь-яку фізичну особу, що її можна ідентифікувати прямо чи опосередковано, зокрема, зіставивши з таким ідентифікатором, як ім’я, ідентифікаційний код, дані про місце перебування, онлайн-ідентифікатор або якісь із особливих рис, що виражають фізичну, фізіологічну, генетичну, психологічну, економічну, культурну або соціальну приналежність цієї фізичної особи. Сюди належать такі відомості, як ваше ім’я та прізвище, ваша поштова й електронна адреса, ваш номер телефону або день народження. Персональні дані можуть мати будь-яку форму (наприклад, паперову, електронну, візуальну, звукову). Компанія FRANKE з відповідальністю підходить до застосування необхідних заходів для забезпечення обробки усіх персональних даних правильно й законно. Усі наші працівники, обробники даних і сторонні постачальники послуг, що мають доступ до персональних даних, зобов’язані шанувати конфіденційність персональних даних і діяти згідно з цією Політикою. Ми збираємо персональні дані, лише коли ви надсилаєте їх нам, реєструючись, заповнюючи контактні форми й надсилаючи електронні листи, оформлюючи замовлення на товари чи послуги, ставлячи нам запитання щодо замовленої продукції, а також в інших ситуаціях, у яких ви добровільно надаєте нам відомості.

База даних і її вміст зберігаються в компанії FRANKE або ж перебувають на серверах обробників даних, які діють від нашого імені й відповідають перед нами.

Ми контролюємо використання всіх персональних даних, які ви нам розголошуєте, і несемо відповідальність за таке використання. Деякі з цих даних можуть зберігатися або оброблятися на комп’ютерах, розташованих у інших юрисдикціях, наприклад США, де закони про захист даних можуть відрізнятися від законів, чинних у місці вашого мешкання. У таких випадках ми забезпечимо наявність належних охоронних підстав для того, щоб обробник даних у тій країні був зобов’язаний підтримувати захист даних принаймні на тому рівні, що є чинним у країні вашого мешкання.

3. ЗБИРАННЯ Й ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ — ПРАВОВІ ПІДСТАВИ

Ви можете користуватися нашим сайтом, не розголошуючи своїх персональних даних. Ви не зобов’язані надавати нам персональні дані, щоб користуватися сайтом, за винятком тих випадків, коли це може бути необхідним для постачання вам товару чи надання послуги або ж для комунікації з нашим сайтом на ваш запит. Далі роз’яснено, як ми збираємо ваші персональні дані на цьому сайті, обробляємо й використовуємо їх:

a) Дані, збирані під час візиту на наш сайт

Коли ви користуєтеся нашим сайтом, можуть оброблятися певні дані, щоб уможливити вам комунікацію з нашим сайтом або з міркувань безпеки, наприклад, для запобігання несанкціонованому доступу, пошуку й усунення несправностей або тестування. До даних, які ми збираємо, можуть належати назва вашого інтернет-провайдера, сайт, із якого ви перейшли на наш сайт, дата й час вашого візиту, сайти, на які ви перейшли з нашого сайту, а також ваша IP-адреса. Така обробка нам потрібна для забезпечення надання послуг, або ж ґрунтується на нашому законному інтересі — забезпечувати комунікацію. Ми виходимо з того, що в цьому зацікавлені й ви, бо без такої комунікації сайт не може бути відображений. Ви будь-коли можете висунути заперечення проти майбутньої обробки ваших даних для цієї мети, не пояснюючи причин. Однак звертаємо вашу увагу на те, що обробка ваших персональних даних може тривати навіть після вашого заперечення на сайті, бо припинити обробляти потрібні з технічних міркувань дані окремих користувачів сайту і користувацької аудиторії загалом неможливо. Отже, є поважні підстави обробляти дані, які переважують ваші інтереси, права й свободи. Якщо ви хочете унеможливити описану вище обробку, просто утримайтеся від відвідання нашого сайту. Такі дані видаляються після користувацького сеансу за винятком випадків, коли порушення безпеки вимагає тривалішого зберігання для розслідування або документування.

b) Дані, потрібні для створення облікового запису клієнта

Якщо ви створюєте на нашому сайті обліковий запис клієнта, надані вами персональні дані (наприклад, ім’я, поштова й електронна адреса, телефон, посада, ім’я користувача й пароль) будуть зберігатися й оброблятися в базі даних клієнтів FRANKE. Ці дані проходять обробку для виконання договірних або переддоговірних зобов’язань. Ви будь-коли можете деактивувати свій клієнтський обліковий запис і (або) висунути заперечення проти подальшого зберігання й використовування ваших персональних даних для цієї мети, не пояснюючи причин. Для цього зверніться за поданою нижче адресою. У разі вашого заперечення ми негайно видалимо ваші персональні дані. У разі деактивації клієнтського облікового запису ми видалимо й ваш обліковий запис.

c) Дані у ваших зверненнях, що надходять через форму контакту або електронною поштою

Якщо ви звертаєтеся до нас (наприклад, через форму контакту або електронною поштою), то компанія FRANKE збереже й обробить персональні дані, які ви надаєте їй таким способом. Які саме дані ми збираємо за допомогою форми контакту, видно у відповідній формі. Ці дані зберігаються й використовуються виключно для відповіді на ваш запит і (або) для налагодження контакту й відповідного технічного адміністрування. Такі дані проходять обробку для виконання договірних чи переддоговірних зобов’язань або відповідно до наших законних інтересів; у цьому випадку мова не йде по протилежні інтереси, які переважували б ваші інтереси, бо в обробці таких запитів зацікавлені як ми, так і ви.

Після оброблення запиту ми зберігатимемо листування лише впродовж строків, визначених і обмежених чинним законодавством, за винятком випадків, у яких виникне потреба зберігати їх довше, щоб мати змогу обґрунтовувати, висувати чи оспорювати позовні вимоги.

d) Дані, які надають, підписуючись на інформаційні бюлетені

Якщо ви реєструєтеся в нашій службі розсилання інформаційних бюлетенів, ваші персональні дані (наприклад, ім’я, поштова й електронна адреса) будуть збережені й оброблені в компанії FRANKE в цілях маркетингу, реклами й інформування про акції. Ці дані проходять обробку на підставі вашої згоди або з метою виконання договору. У такому разі ми регулярно надсилатимемо вам рекламну інформацію про товари й послуги, пов’язані з продукцією, послугами, пропозиціями або заходами компанії FRANKE. Ви будь-коли можете відмовитися від майбутнього одержання таких бюлетенів, не пояснюючи причин своєї відмови. Для цього зверніться за поданою нижче адресою або відпишіться від розсилання безпосередньо в бюлетені. Коли ви відпишетеся, вашу адресу електронної пошти буде негайно видалено з нашого розсильного списку. Залишиться тільки копія в нашій базі даних відмов, збереження якої ми вважаємо своїм законним інтересом, бо завдяки їй ми зможемо запевнити, що ви більше не будете одержувати бюлетені.

e) Розголошування

Ми можемо розголошувати ваші персональні дані третім сторонам, щоб забезпечити виконання або застосування цієї Політики та інших угод або щоб захистити права, власність чи безпеку компанії FRANKE, наших клієнтів та інших сторін. Це передбачає обмін інформацією з іншими підприємствами й організаціями задля захисту від шахрайства й зниження кредитних ризиків або з платіжним шлюзом, який надала банківська установа для нашої інтернет-крамниці, з метою обробки платежів за замовлені товари. Ми також можемо надавати персональні дані державним установам, регуляторним і правоохоронним органам, якщо цього вимагають закони або підзаконні акти. Таке розголошення може знадобитися задля виконання правових зобов’язань або завдань, виконуваних у громадських інтересах, а також може ґрунтуватися на законних інтересах нашої компанії або третьої сторони. В останньому випадку ви маєте право висунути заперечення проти такого використовування, але навіть тоді існує ймовірність, що ми оброблятимемо дані й надалі, якщо зможемо навести переконливі законні підстави, що переважують ваші інтереси, права й свободи, а також у разі, якщо це знадобиться для обґрунтовування, висування чи оспорювання позовних вимог.

4. ФАЙЛИ КУКІ

4.1. загальний

4.2. ОПИТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Участь в опитуваннях користувачів, які час від часу проводяться на нашому сайті, добровільна. Для проведення опитувань ми використовуємо функціональні файли кукі. У ході опитування записується така сама технічна інформація, що й під час відвідування сайту (див. вище). Ваші відповіді, надіслані під час опитування, не пов’язуються з вашими персональними даними, такими як IP-адреса. 

5. СЛУЖБИ АБО ВМІСТ ТРЕТІХ СТОРІН НА НАШОМУ САЙТІ

На нашому сайті є служби та (або) вміст, наданий третіми сторонами. Коли ви використовуєте такі служби третіх сторін або переглядаєте вміст третіх сторін, з технічних причин відбувається обмін комунікаційними даними між вами й відповідним провайдером. Компанія FRANKE не контролює ні сторонні сайти, ні політику конфіденційності третіх сторін, які керують цими сайтами. Політика конфіденційності провайдерів сторонніх сайтів може відрізнятися від політики FRANKE, тож ми не відповідаємо за чужі сайти й не даємо жодних гарантій щодо них. Перш ніж надавати цим сайтам якісь персональні дані, ознайомтеся з відповідною політикою конфіденційності.

Провайдер служби або вмісту може також обробляти ваші дані в якихось інших своїх цілях. Ми зробили все від нас залежне, щоб так налаштувати служби та вміст провайдерів, про яких відомо, що вони обробляють дані у власних цілях, щоб комунікацію або було заблоковано, крім випадків, коли вона слугує для відображення їхніх служб чи вмісту на нашому сайті, або вона відбувалася тільки тоді, коли ви свідомо погодилися використовувати відповідну службу. Проте, не контролюючи дані, які збирають і обробляють треті сторони, ми не спроможні надати якоїсь юридично зобов’язальної інформації стосовно обсягу й мети такої обробки ваших даних.

a) Посилання на сайти

Наш сайт може містити посилання на сайти наших партнерів, дилерів, пов’язаних підприємств та інших третіх сторін. Переходячи за цими посиланнями, ви залишаєте сайт FRANKE. Компанія FRANKE не контролює ні сторонні сайти, ні політику конфіденційності третіх сторін, які керують цими сайтами. Політика конфіденційності провайдерів сторонніх сайтів може відрізнятися від політики FRANKE, тож ми не відповідаємо за чужі сайти й не даємо жодних гарантій щодо них. Перш ніж надавати цим сайтам якісь персональні дані, ознайомтеся з відповідною політикою конфіденційності.

b) Плагіни соцмереж

Компанія FRANKE використовує так звані плагіни («кнопки») таких соцмереж, як Facebook, Google+, LinkedIn і Twitter. Коли ви відвідуєте наш сайт, ці кнопки зазвичай не працюють, тобто без вашого втручання вони не надсилатимуть жодних даних до відповідних соцмереж. Для використання цих кнопок активуйте їх натисненням. Тоді вони лишатимуться активні, аж доки ви деактивуєте їх знову або видалите файли кукі (див. розділ щодо файлів кукі).

Після активації встановлюється прямий зв’язок із сервером відповідної соцмережі. У такому разі соцмережа передає вміст кнопки безпосередньо вашому браузеру, який вбудовує його в сайт. Після активації кнопки соцмережа може одержувати дані незалежно від того, чи взаємодієте ви з кнопкою. Якщо ви ввійшли в соцмережу, вона може зіставляти ваш візит на сайт із вашим обліковим записом. Соцмережі не можуть зіставляти візити на інші сайти FRANKE, доки ви не активуєте відповідну кнопку й там.

Якщо ви — користувач соцмережі й не бажаєте, щоб вона поєднувала дані про ваш візит на наш сайт із вашими користувацькими даними, вийдіть із цієї соцмережі, перш ніж активувати кнопки.

Ми не впливаємо на обсяг даних, які збирають соцмережі за допомогою їхніх кнопок. Відомості щодо мети й обсягу збирання даних, способу їх обробки й використовування, ваших прав і параметрів, за допомогою яких ви можете захищати свою приватність, можна знайти в політиках конфіденційності відповідних соцмереж.

Докладніші відомості щодо обсягу й мети такого збирання й обробляння ваших даних див. у примітках щодо конфіденційності тих провайдерів, чиї служби та (або) вміст ми вбудовуємо та які відповідають за захист ваших даних у цьому контексті.

6. СТОРОННІ ОБРОБНИКИ

Ми не передаємо ніяких персональних даних третім сторонам, за винятком випадків, коли це потрібно для виконання договірних зобов’язань, дозволено чинним законодавством або погоджено з вами. Проте FRANKE може підряджати інших юридичних або фізичних осіб («Обробників») для виконання певних обов’язків від нашого імені. У такому разі може виникати потреба надати Обробникам доступ до персональних даних. Наші Обробники зобов’язані зберігати персональні дані в таємниці, і їм заборонено використовувати дані в будь-яких інших цілях, крім цілей, визначених компанією FRANKE. Прикладами делегування обов’язків Обробникам можуть слугувати ділове партнерство або субпідряди з надання технічних, платіжних і кур’єрських послуг, послуг зі зниження кредитного ризику або захисту від шахрайства, аналітичних послуг, послуг із пошуку інформації або внутрішньокорпоративної обробки. Обробники матимуть доступ лише до тих персональних даних, які потрібні для відповідного виду діяльності. Цим Обробникам заборонено, зокрема, обробляти або використовувати ваші дані в інших цілях.

Ми вживаємо належних заходів, наприклад через укладення договорів або іншим шляхом, щоб забезпечити задовільний захист персональних даних, які ми розголошуємо нашим Обробникам, і щоб гарантувати, що в наших Обробників упроваджено достатні юридичні, організаційні й технічні процедури для захисту персональних даних відповідно до застосовних законів. 

7. БЕЗПЕКА

FRANKE — міжнародна компанія з транскордонними юридичними особами, бізнес-процесами, керівними структурами й технічними системами. Тому наші практичні підходи до захисту конфіденційності націлені на захист персональних даних по всьому світі. Політика FRANKE передбачає, що доступ до персональних даних надають лише тим уповноваженим працівникам, агентам, підрядникам, підрозділам і Обробникам, які, на думку FRANKE, мають законну потребу знати інформацію чи мати до неї доступ для того, щоб виконувати свої обов’язки. FRANKE вживає технічних і організаційних заходів безпеки, призначених захищати отримані від вас дані, які ми адмініструємо, від маніпуляцій, утрати, руйнування й доступу третіх сторін. Ми постійно вдосконалюємо наші заходи безпеки відповідно до розвитку технологій.

У випадках, коли ми надали вам пароль (або ви самі його вибрали), що дає доступ до певних розділів сайту, за збереження цього пароля в таємниці відповідаєте ви. Нікому не повідомляйте цей пароль.

8. ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

За винятком наведених вище особливих строків зберігання, діють такі загальні правила:

Ваші дані видаляються, щойно вони перестають бути потрібні для досягнення відповідних цілей або якщо ви відкликали свою згоду чи висунули заперечення проти їх використовування на основі законного інтересу, який не переважують жодні законні підстави з нашого боку. У деяких випадках можуть діяти триваліші строки зберігання, бо цього вимагає закон (наприклад, податкове чи господарське законодавство) або ж дані потрібні для обґрунтовування, висування чи оспорювання позовних вимог. 

9. ВАШІ ПРАВА Й КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Згідно з європейським Загальним регламентом захисту даних або іншими законами, чинними у вашій юрисдикції, ви можете мати всі чи деякі права з наведених нижче:

1. Вимагати (i) надання інформації щодо того, чи зберігаються ваші персональні дані, та (ii) доступу до ваших збережених персональних даних і (або) їхніх дублікатів, що, зокрема, передбачає й інформування про мету обробки, категорії персональних даних, одержувачів даних і можливих строків зберігання.

2. Просити уточнити, видалити або обмежити ваші персональні дані, наприклад, з таких причин: (i) вони неповні або неточні, (ii) вони більше не потрібні для мети, з якою їх зібрано; (iii) згоду, на підставі якої дані обробляли, відкликано.

3. Відмовлятися надавати згоду й — без зворотної дії щодо вже здійсненої обробки — будь-коли відкликати згоду на обробку ваших персональних даних.

4. Вживати заходів юридичного захисту стосовно будь-яких потенційних порушень ваших прав у контексті обробки ваших персональних даних, а також подавати скарги до компетентних органів із нагляду за захистом даних.

5. Вимагати (i) одержувати й повторно використовувати дотичні до вас персональні дані, які ви надали нам, у структурованому, загальноприйнятому й придатному до машинного зчитування форматі, а також (ii) передавати ці дані іншому контролеру без жодних перешкод із нашого боку; за умови технічної здійсненності у вас є право на те, щоб ваші персональні дані було передано від нас безпосередньо іншому контролеру.

Право заперечувати

У вас може бути право заперечувати проти обробки ваших персональних даних на підставах, визначених вашою конкретною ситуацією. У такому разі надайте нам відомості щодо вашої конкретної ситуації. Після розгляду повідомлених вами обставин ми або припинимо обробляти ваші персональні дані, або ознайомимо вас із поважними законними підставами обробляти їх і далі.

Ми залишаємо за собою право час від часу оновлювати й змінювати цю Політику, щоб відображати в ній зміни нашого підходу до використовування ваших персональних даних або законодавчі нововведення. У такому разі ми будемо оприлюднювати змінену Політику на нашому сайті.

Якщо ви матимете запитання чи скарги щодо того, як ми дотримуємося цієї Політики, або матимете бажання скористатися описаним вище правом, зверніться до нас за такою адресою:

Відповідна компанія групи Franke, зазначена в реквізитах власника сайту, натисніть тут.

Attn: Data Protection Coordinator

Можна також написати електронною поштою на адресу: privacy@franke.com

ТРАВЕНЬ 2018