Franke Group Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Franke Group’un sürdürülebilirlik konusunda lider olma tutkusu, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ve performansında mükemmelliğe ulaşmamızı gerektirmektedir. Bu konulara olan bağlılığımız; işimiz ve müşterilerimiz nezdinde rekabetçi avantajımızı, maliyet düşüşü ve inovatif ürünler ile artıracak ve başarılı bir geleceğin temelini oluşturacaktır.

Franke Group için, yürürlükte olan bütün kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına uymak bir gerekliliktir. Bunun yanında, Franke Group olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini sürekli olarak takip eder ve mümkün olanlarını gideririz. 

Franke Group olarak, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği başlıklarının her çalışanın sorumluluğu olduğuna ve çalışanların bu husustaki kendi davranış ve performanslarından mesul olduğuna inanırız. Tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı da mümkün olduğunca Franke Group ile aynı kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına yönlendirmeyi hedefleriz.

Franke Group düzenli olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetimini gözden geçirir ve performans değerlendirmelerini raporlama sürecine dahil eder. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki aktivitelerimizi ve performansımızı tüm iç ve dış paydaşlarımıza bildirerek şeffaflığı sağlarız.

Kalite hedeflerimize ulaşmak için:

 • Sorumluluk ve sürekli gelişmeyi sağlamak için tüm Franke şirketlerinde kalite yönetim sistemini kurarız. Üretim şirketleri ISO 9001 standartlarına uygun sertifikalı bir kalite yönetim sistemine sahip olmalıdır. Kalite yönetim sistemi; etkili ve verimli bir şekilde ürün kalitesini korumalı, müşteri memnuniyetini artırmalı ayrıca yasal düzenlemelere ve kontratlara uygunluğu sağlamalıdır.
 • Ürünlerimizin güvenli olduğunu ispatlamak için ürün risk analizlerini yapar ve dokümante ederiz.
 • Sürekli olarak ürünlerimizin güvenliğini ve dayanıklılığını geliştirmek için pazardan aldığımız geri bildirimleri kullanırız.
 • Yönetim sistemimizi ve kalite performansımızı sürekli olarak geliştirmek için hedefler belirler ve denetlemeler düzenleriz.
 • Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın Franke kalite standartlarında iş yaptıklarından emin oluruz.

Çevre hedeflerimize ulaşmak için:

 • Üretim şirketlerimizde güvenilirliği ve sürekli gelişmeyi sağlamak için ISO 14001 çevre yönetim sistemini kurar ve sertifikasyonunu sağlarız.
 • Müşterilerimiz için kaynak kullanımını ve çevre etkisini azaltan ürünler ve hizmetler geliştirerek pazarlarız.
 • Karbon ayak izimizi takip eder ve mümkün olduğunca azaltmak için operasyonlarımızda çevreye duyarlı enerji kaynaklarını kullanır ve enerji verimliliğimizi artırmak için çalışmalar yaparız.
 • Mümkün olduğunda ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek en çevre dostu teknolojileri tercih ederiz.
 • Geri dönüşümü olmayan malzemelerin kullanımını düşürmek için ürünlerimizde, aktivitelerimizde ve işimizde son teknoloji geri dönüşüm yöntemlerini uygularız.
 • Operayonlarımızdaki emisyonları, atıkları ve çöpleri en aza indiririz ve atıklarımızı güvenli ve sorumlu metodlarla uzaklaştırırız.
 • Hammaddelerimizi çevreci bir bakış açısı ile değerlendirir ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin içeriğinin seçimini sürdürülebilirliği gözeterek yaparız.
 • Çalışanlarımızın çalıştıkları alanlardaki çevre performansını artırma fırsatlarını tanımlamaları ve bunlara uygun davranmaları için farkındalıklarını artırır ve gerekli araçlar ile donatırız.
 • Ürünlerimizin hayat döngüleri süresince çevreye etklilerini anlamak ve azaltmak için müşteriler, tedarikçiler ve diğer ortaklarımız ile beraber çalışırız.

ş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimize ulaşmak için:

 • Tüm üretim şirketlerimizde güvenilirliği ve sürekli gelişmeyi sağlamak için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini kurar ve sertifikasyonunu sağlarız.
 • Çalışma ortamımızın doğasından kaynaklanan tehlikeleri azaltarak işimiz sırasında oluşabilecek kazaları ve yaralanmaları minimuma indirecek adımları atarız.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan makine yatırımlarının ve kurulumlarının Franke Group tarafından reddedileceği bir yapı kurarız.
 • Çalışanlarımıza, işlerinin gerektirdiği kişişel koruyucu ekipmaları sağlarız ve kişişel koruyucuların kullanılması konusunda farkındalıklarını artırırız.
 • İş seyahati yapan çalışanlarımıza en son seyahat tavsiyelerini ileterek seyahat güvenliklerini sağlarız.
 • İş sağlığı ve güvenliği yeterliliğini teşvik ederiz, öyle ki tüm yöneticilerimizin, çalışanlarımızın, güvenlik danışmanlarımızın ve yüklenicilerimizin, sorumluluklarını bilmelerini ve sorumluluklarını yerine getirebilecek eğitim ve tecrübeye sahip olmalarını sağlarız.
 • Kriz ve acil durum yönetimi yanında kaza analizi ve kazadan korunma önlemlerini sağlayan bir acil durum yönetim sistemi sağlarız.

Yayınlayan departman

Franke Group Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Yönetimi

Hedef Kitle

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluları

İlgili Kod,Prosedür ve Rehberler

Risk Prosedürü, Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Rehberleri

Onay Tarihi

Franke Group Yönetimi tarafından Haziran 2016 tarihinde onaylanmıştır