Franke Merkez-Gebze

1999 yılında Kartal’da faaliyetlerine başlayan Franke Türkiye, 2004 yılı itibariyle Gebze'deki tesisine taşınmış olup, çalışmalarına bu tesisinde devam etmektedir.

2000 yılına kadar sadece evye ve armatür ile faaliyet gösteren Franke Türkiye, bugün  Mutfak Sistemleri ürün grubu içerisinde Solid Surface akrilik tezgahları, tüm ankastre mutfak cihazları, çelik banyo malzemeleri ürünleri ve Paslanmaz Çelik Banyo Sistemleri ürün grubu ile  kendi sektöründe  Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip firmasıdır.

Türkiye’nin 69 ilinde;

 • 1,103 Yetkili Satıcı Bayii,
 • 42 si münhasır 134 Yetkili Servis,
 • 56 Tavsiye Edilen tesisatçısı ile hizmet veren Franke, en yeni tasarımlar en şık ve kullanışlı ürünler ile Türkiye’nin en çeşitli ankastre ürün gamını sunmaktadır.

Diğer markalar ; 

Dominox

Faber

 


FRANKE MERKEZ-Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 

3500. Sokak  No: 3503 Gebze/Kocaeli

Tel : 0262 644 65 95

Faks : 0262 644 65 85

info.ftk@franke.com


Franke Info-center-Kalamış

Fenerbahçe Mahallesi Ahmet Mithat Efendi Caddesi 

No :5   34726

Kalamış / Kadıköy  

Tel :0216 386 07 06

 

 


Franke Davlumbaz Fabrikası-Manisa

Manisa’nın Muradiye beldesinde davlunmaz ve aspiratör üretmek üzere 2000 yılında faaliyete geçen;

2004 yılı sonunda Franke Grubu’nun FABER grubunu satın alması ile beraber Manisa’da Kurulu bulunan aspiratör ve davlumbaz üretimine devam eden fabrikamız;

 • 50 milyon doların üzerinde yatırımı,
 • 450 ‘dan fazla çalışanı ile 
 • 33,000 metrekarelik modern fabrikasında
 • 1,5 milyon barajı üzerinde aspiratör ve davlumbaz üretim yapan,
 • Dünyanın en büyük 5 fabrikası arasında yer almaktadır.

Franke davlumbaz fabrikamız  sektörün en modern ekipmanları ve teknik altyapısı ile üretim yapmakta olup; üretilen bu ürünler başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere, Avustralya’dan Kuzey Amerika’ya kadar tüm dünya pazarlarında yer alır.

 


Franke Davlumbaz Fabrikası-Manisa

Fevzi Cakmak Mah. Manisa Cad. No.66    PK 45140  Muradiye/Manisa 

Tel: 0 236 226 24 00

Faks:0 236 246 84 56KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Franke Mutfak Ve Banyo Sistemleri Sanayi Ve Tic. A.Ş.(“Franke”) olarak tüm müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ve çözüm ortaklarımızın, danışmanlarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede ve hukuki mükellefiyetlerimizin ifası amacıyla işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Franke olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?  

Kişisel verileriniz, öncelikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında Franke ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifası, Franke tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Franke tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, talep ettiğiniz hizmetin en üst seviyede sunulması, bir sonraki hizmet talebinizde profil kaydınızın hazır bulunması gibi amaçlarla en önemli ilkemiz olan “müşteri memnuniyeti”ni temin maksadıyla ayrıca Franke’nin ve Franke ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Franke’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Franke’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini gayesiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ayrıca, sizlere sunulan hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve kampanyalarımızı duyurmak, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, internet sitesinde sunulan hizmetleri geliştirmek ve sitede oluşan hataları gidermek,  talep ve şikâyetlerinizi ilettiğinizde tarafınızla iletişime geçmek, talep ve şikâyetlerinizi yönetmek, hizmet kalitesini arttırmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak ve gerektiği durumlarda ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz; tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, Franke’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi, şirket faaliyetlerinin icrası ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi sebebiyle toplanır.

5. İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda, teknik ve sair yöntemlerle; doğrudan mağazalarımız, internet sitelerimiz ve/veya mobil uygulamalarımız, çağrı merkezi aracılığı ile doğrudan bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz ile iş ve çözüm/iş ortaklarımızla paylaştığınız kişisel verilerinizdir.

6. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Muhafaza Edilmektedir?

Kişisel verileriniz mevzuatta daha uzun süreler öngörülmemişse, Türk Ticaret Kanunu’nun 182. Maddesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi uyarınca azami 10(on) yıl süre ile muhafaza edilmektedir.

7. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a.      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.        7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g.       (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi Franke’ye ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvuru formunu doldurarak talebinizi “Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. GOSB Tembelova Alanı 3500 Sokak No:3503 Gebze/Kocaeli” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak bizzat elden teslim edebilir, aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir veya franke@ht02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bildirilen ve Franke’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle de başvuru formunu iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun başkaca yöntemler belirlemesi halinde bu yöntemler de ayrıca kullanılabilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

FRANKE MUTFAK VE BANYO SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

 


ISO 27001

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS)POLİTİKASI

Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri şirketi global olarak yönetilen bir firmadır ve tüm politika ve prosedürleri global olarak yayımlanarak takip edilmektedir. Franke global bilgi güvenliğine yönelik yayımladığı ICPIR prosedürleri Franke Türkiye organizasyonu tarafından uygulanmaktadır.

Buna göre;

 • Franke Group Yönetimi’nin niyeti, tüm Franke Group şirketlerinin Bilgi Güvenliği önlemlerinin alınacağından emin olma yönündedir. Bu önlemler, uluslararası standart ISO 27002’nin bir alt kümesini esas alacaktır.
 • Grup seviyesinde bir yönetim kurulu politikayı yönetip kontrol edecektir ve politikanın takip edildiğinden emin olmak ve sürekli iyileştirmek için gerekli önlemleri alacaktır.
 • Her grup şirketi yerel bilgi güvenliğinden sorumlu bir kişi bulunduracaktır.
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği devamlılığındaki rolleri açıkça belirtilecektir.
 • Grup içerisinde bilgiye erişim kontrolü tanımlanıp sürdürülecektir. Genel olarak, takip edilecek prensip şöyledir; erişime sadece “bilmesi gerekenler” için izin verilir ve erişim hakları kapalı olarak yönetilmelidir.
 • Bilginin korunması ve kaybolmaması için gereken tüm önlemler alınacaktır.
 • Bilgi ve bilgi bazlı servisler itibarıyla İş Devamlılığı Yönetimi gereksinimleri (Felaket Yönetimi) tanımlanacak ve uygun hareketler uygulanacaktır.
 • Bilgi güvenliğine uyum hem içeriden hem dışarından denetlenerek uyum takip edilecek ve çıkan uygunsuzluklar için sürekli iyileştirme gereklilikleri yerine getirilerek eğer kaynak ihtiyacı çıkar ise gerekli kaynakların temini sağlayacaktır.
 • Belirlenen tüm bilgi güvenliği açıkları kayıt edilecek ve önlemleri geliştirmek için kullanılacaktır. Büyük açıklar derhal Yönetim Kurulu’na bildirilecektir.
 • Franke Global bağlı tüm lokal işletmeler bilgi güvenliğine ait yerel ve global politikaları takip ederek şirket uygulamaların yasaların gerektirdiği şekilde uygulandığından emin olacaktır.

Franke Grubunun Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Franke Grubunun sürdürebilirlik konusunda lider olma tutkusu, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ve performansında mükemmeliğe ulaşmamızı gerektirmektedir. Bu konulara olan bağlılığımız; işimiz ve müşterilerimiz nezhinde rekabetçi avantajımızı maliyet düşüşü  ve inovatif ürünler ile artıracak ve başarılı bir geleceğin temelini oluşturacaktır.

Bütün Franke Grubu için yürürlükte olan bütün kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına uymak minimum gerekliliktir. Ek olarak, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini izler ve mümkün olanlarını gideririz.

Franke Grubu kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği  başlıklarının her çalışanın sorumluluğu olduğuna ve çalışanların davranış ve performanslarından mesul olduğuna inanırız. Tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı da mümkün olduğunca Franke Grubu ile aynı kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına çıkartmayı hedefleriz.  

Franke Grubu düzenli olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetimini gözden geçirir ve performans değerlendirmelerini raporlama sürecine dahil eder. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki aktivitelerimizi ve performansımızı tüm iç ve dış paydaşlarımıza bildirerek şeffaflığı sağlarız.

Kalite hedeflerimize ulaşmak için:

·         Sorumluluk ve sürekli gelişmeyi sağlamak için tüm Franke şirketlerinde kalite yönetim sistemini kurarız. Üretim şirketleri ISO 9001 stanadartlarına uygun sertifikalı bir kalite yönetim sistemine sahip olmalıdır. Kalite yönetim sistemi; etkili ve verimli bir şekilde ürün kalitesini korumalı, müşteri memnuniyetini artırmalı ayrıca yasal düzenlemelere ve kontratlara uygunluğu sağlamalıdır

·         Ürünlerimizin güvenliği olduğunu ispatlamak için ürün risk analizlerini yapar ve dokümante ederiz.

·         Ürünlerimizin güvenliğini ve dayanıklılığını sürekli geliştirmek için pazardan aldığımız geri bildirimleri kullanırız.

·         Yönetim sistemimizi ve kalite performansımızı sürekli olarak geliştirmek için hedefler belirler ve denetlemeler düzenleriz.

Çevre hedeflerimize ulaşmak için:

·         Üretim şirketlerimizde güvenilirliği ve sürekli gelişmeyi sağlamak için ISO 14001 çevre yönetim sistemini kurar ve sertifikasyonunu sağlarız. 

·         Müşterilerimizin kaynak kullanımını ve çevreye etkisini azaltan ürünler ve hizmetler geliştirir ve pazarlarız.

·         Karbon ayak izimizi sürekli ve mümkün olduğunca azaltmak için operasyonlarımızda çevreye dutarlı enerji kaynaklarını kullanır ve enerji verimliliğimizi artırmak için yatırım yaparız.

·         Mümkün olduğunda ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek en çevre dostu teknolojileri tercih ederiz.

·         Geri dönüşümü olmayan malzemelerin kullanımını düşürmek için ürünlerimizde, aktivitelerimizde ve işimizde son teknoloji geri dönüşüm prensipleri uygularız..

·         Operayonlarımızdaki emisyonları, atıkları ve çöpleri en aza indiririz ve atıklarımızı güvenli ve sorumlu metodlarla uzaklaştırırız.

·         Hammaddelerimizi çevreci bir bakış açısı ile değerlendirir ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin içeriğinin seçimini sürdürülebilirliği gözeterek yaparız.   

·         Çalışanlarımızın çalıştıkları alanlardaki çevre performansını artırma fırsatlarını tanımlamalarını ve bunlara uygun davranmaları için  farkındalıklarını artırır ve gerekli araçlar ile donatırız.

·         Ürünlerimizin hayat döngüleri süresince çevreye etklilerini anlamak ve azaltmak için müşteriler, tedarikçiler ve diğer ortaklarımız ile beraber çalışırız.

İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimize ulaşmak için:

·         Tüm üretim şirketlerimizde güvenilirliği ve sürekli gelişmeyi sağlamak için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini kurar ve sertifikasyonunu sağlarız. 

·         Çalışma ortamımızın doğasından kaynaklanan tehlikeleri azaltarak işimiz sırasında oluşabilecek kazaları ve yaralanmaları minimum indirecek adımları atarız.

·         İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan makine yatırımlarının ve kurulumlarının Grup yönetimi tarafından reddedileceği bir yapı kurarız.

·         Çalışanlarımıza, işlerinin gerektirdiği kişişel koruyucu ekipmaları sağlarız ve kişişel koruyucuların kullanılması konusunda farkındalıklarını artırırız.

·         İş seyahati yapan çalışanlarımıza en son seyahat tavsiyelerini ileterek seyahat güvenliklerini sağlarız

·         İş sağlığı ve güvenliği yeterliliğini teşvik ederiz, öyle ki tüm yöneticilerimizi, çalışanlarımızı, güvenlik danışmanlarımızı ve yüklenicilerimizi, sorumluluklarını bilmesini ve sorumluluklarını yerine getirebilecek eğitim ve tecrübeye sahip olmasını sağlarız.

·         Kriz ve acil durum yönetimi yanında kaza analizi ve kazadan korunma önlemlerini sağlayan bir acil durum yönetim sistemi sağlarız.