นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

แฟรงเก้ โฮลดิ้ง เอจี และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “แฟรงเก้”, “บริษัท”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ แฟรงเก้ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและเข้าชมเว็บไซต์นี้ ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา และเราต้องการทำให้คุณรู้สึกสะดวกใจในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมระหว่างที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราจะได้รับการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เราขอแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา

1. ผู้ควบคุม

ควบคุมตามความหมายของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“GDPR”) หรือกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ คือบริษัทแฟรงเก้ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบุคคลธรรมดาที่มีตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ สิ่งที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลธรรมดาใดๆ ที่สามารถถูกระบุตัวตนโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะโดยการเชื่อมโยงกับตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ตัวระบุออนไลน์ หรือคุณลักษณะพิเศษอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่แสดงอัตลักษณ์ทางกายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตวิทยา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลธรรมดานั้นๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อและนามสกุลของคุณ ที่อยู่และที่อยู่อีเมลของคุณ หมายเลขโทรศัพท์หรือวันเกิดของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ (เช่น กระดาษ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอ เสียง) แฟรงเก้มุ่งมั่นที่จะใช้กระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราประมวลผลจะได้รับการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและถูกกฎหมาย พนักงาน ผู้ประมวลผลข้อมูล และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดของเราที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อผูกมัดในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อคุณส่งข้อมูลให้เราผ่านการลงทะเบียน การกรอกแบบฟอร์มหรืออีเมล เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสอบถามหรือร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ และสถานการณ์คล้ายกันที่คุณเลือกที่จะให้ข้อมูลแก่เรา

ฐานข้อมูลและเนื้อหาจะยังคงอยู่ที่แฟรงเก้ หรืออยู่กับผู้ประมวลผลข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ที่ปฏิบัติงานในนามของเราและตามคำสั่งของเรา

เราจะรักษาการควบคุมและความรับผิดชอบสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยแก่เรา ข้อมูลนี้บางอย่างอาจได้รับการจัดเก็บหรือประมวลผลที่คอมพิวเตอร์ในเขตอำนาจศาลอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากเขตอำนาจศาลในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ในกรณีดังกล่าว เราจะทำให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองที่เหมาะสมซึ่งทำให้ผู้ประมวลผลข้อมูลในประเทศนั้นต้องรักษาระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เทียบเท่ากับการคุ้มครองที่ใช้ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

3. การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล - ตามกฎหมาย

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ของเรา เว้นแต่เมื่อจำเป็นเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่คุณ หรือสื่อสารกับเว็บไซต์ตามคำขอของคุณ ต่อไปนี้จะอธิบายวิธีที่เรารวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์ของเรา:

a)    ข้อมูลเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา อาจมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เช่น การป้องกันการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม การแก้ไขปัญหา หรือการทดสอบ ข้อมูลที่เรารวบรวมอาจรวมถึงชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ เว็บไซต์ที่คุณใช้เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา วันที่และเวลาที่คุณเข้าชม เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมจากเว็บไซต์ของเราและที่อยู่ไอพีของคุณ การประมวลผลนี้จำเป็นสำหรับการให้บริการของเราหรือเป็นไปตามผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราในการจัดการการสื่อสาร เราถือว่านี่เป็นผลประโยชน์ของคุณด้วยเช่นกัน เนื่องจากเว็บไซต์จะไม่สามารถปรากฏได้โดยไม่มีการสื่อสารนี้ คุณสามารถปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลเพื่อให้มีผลในอนาคต อย่างไรก็ตาม เราอยากแจ้งให้คุณทราบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังอาจมีการดำเนินการแม้ว่าจะแจ้งการปฏิเสธไปยังเว็บไซต์แล้วก็ตาม เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดการประมวลผลที่จำเป็นด้วยเหตุผลทางเทคนิคเพื่อผู้ใช้เพียงรายเดียวของเว็บไซต์หรือโดยทั่วไป ดังนั้นจึงต้องมีเหตุผลที่ควรพิจารณาสำหรับการประมวลผลที่นอกเหนือจากผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการประมวลผลดังที่อธิบายข้างต้น อย่าเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกหลังจากเซสชัน เว้นแต่มีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่จำเป็นต้องจัดเก็บไว้นานขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวนเอกสารประกอบ

b)   ข้อมูลสำหรับการสร้างบัญชีลูกค้า

ถ้าคุณสร้างบัญชีลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล โทรศัพท์ คำนำหน้าชื่อ และข้อมูลการเข้าถึง) จะได้รับการจัดเก็บและประมวลผลในฐานข้อมูลลูกค้าของแฟรงเก้ ข้อมูลนี้จะได้รับการประมวลผลเพื่อดำเนินการตามสัญญาหรือวิธีการตามสัญญาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถปิดใช้งานบัญชีลูกค้าของคุณเมื่อใดก็ได้ และ/หรือปฏิเสธการจัดเก็บเพิ่มเติมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลเพื่อให้มีผลในอนาคตโดยการติดต่อไปยังที่อยู่ที่ติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง ในกรณีที่มีการปฏิเสธ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันที ในกรณีที่มีการปิดใช้งานบัญชีลูกค้า เราจะลบบัญชีลูกค้าของคุณด้วยเช่นกัน

c)    การติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อหรืออีเมล

ถ้าคุณติดต่อเรา (เช่น ผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อหรืออีเมล) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราไว้ในแบบฟอร์มติดต่อจะได้รับการจัดเก็บและประมวลผลโดยแฟรงเก้ ข้อมูลใดที่มีการรวบรวมในกรณีของแบบฟอร์มติดต่อสามารถดูได้จากแบบฟอร์มติดต่อดังกล่าว ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการจัดเก็บและใช้เฉพาะสำหรับการตอบรับคำขอของคุณ และ/หรือสำหรับการจัดทำสัญญาและการจัดการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลของข้อมูลนี้เป็นการดำเนินการตามสัญญาหรือวิธีการตามสัญญาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือการประมวลผลเพื่อผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนอกเหนือจากผลประโยชน์ของคุณในประเด็นนี้ เนื่องจากการประมวลผลของคำขอเหล่านี้อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันของเรา

หลังจากการประมวลผลของคำขอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะเก็บข้อมูลการสื่อสารไว้ตามระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือกฎระเบียบของการจำกัดที่มีอยู่หรือการจัดเก็บเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อยืนยัน ดำเนินการ และคุ้มครองการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย

d)    ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว

ถ้าคุณลงทะเบียนสำหรับบริการจดหมายข่าวของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมล) จะได้รับการจัดเก็บและประมวลผลโดยแฟรงเก้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การโฆษณา หรือการส่งเสริมการขาย การประมวลผลของข้อมูลนี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณหรือดำเนินการตามสัญญา ในกรณีนี้ เราจะส่งข้อมูลการส่งเสริมการขายถึงคุณเป็นประจำเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ หรือกิจกรรมของแฟรงเก้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับจดหมายข่าวดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลสำหรับอนาคตโดยการติดต่อไปยังที่อยู่ที่ติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง หรือโดยการยกเลิกการสมัครสมาชิกผ่านทางตัวเลือกการยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ให้ไว้ในจดหมายข่าว เมื่อคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะลบที่อยู่อีเมลของคุณออกจากรายการแจกจ่ายทันที เว้นแต่สำเนาในฐานข้อมูลของเราที่คุณเลือกที่จะไม่รับซึ่งเราถือว่าเป็นผลประโยชน์ตามกฎหมายที่ต้องเก็บไว้เพื่อให้เราสามารถแน่ใจว่าคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวอีกต่อไป

e)    การเปิดเผย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อบังคับหรือใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อตกลงอื่นๆ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของแฟรงเก้ ลูกค้าของเรา หรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตและการลดความเสี่ยงด้านเครดิต หรือกับบริการชำระเงินที่ดำเนินการโดยสถาบันธนาคารในร้าค้าออนไลน์ของเรา เพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ นอกจากนี้ เรายังอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลและควบคุมระเบียบกฎหมายที่จำเป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับ การเปิดเผยในลักษณะนี้อาจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพของงานที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรืออาจเป็นไปตามผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก ในกรณีหลัง คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราอาจยังคงประมวลผลข้อมูล ถ้าเราสามารถแสดงเหตุผลทางกฎหมายที่ควรพิจารณาว่ามีความสำคัญเหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ หรือในกรณีที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ ดำเนินการ และคุ้มครองการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย

4. การใช้คุกกี้

4.1. ทั่วไป

4.2. การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้

การเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ที่ดำเนินการเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามความสมัครใจ เราใช้คุกกี้ฟังก์ชันเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ ข้อมูลทางเทคนิคที่บันทึกโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้คือข้อมูลเดียวกันกับที่บันทึกเมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ (ดูด้านบน) คำตอบที่คุณส่งระหว่างการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่อยู่ไอพีของคุณ

5. บริการหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของเรา

เรามีบริการและ/หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณใช้บริการของบุคคลภายนอกหรือเมื่อเนื้อหาของบุคคลภายนอกปรากฏขึ้น จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสื่อสารระหว่างคุณและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อเหตุผลทางเทคนิค แฟรงเก้ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์หรือวิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่จัดการเว็บไซต์เหล่านี้ วิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เป็นบุคคลภายนอกอาจแตกต่างจากวิธีการของแฟรงเก้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับรองหรือดำเนินการแทนเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริการหรือเนื้อหายังอาจประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเพิ่มเติม เท่าที่เราทราบ เราได้กำหนดให้บล็อกบริการและเนื้อหาของผู้ให้บริการที่เรารู้ว่ามีการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนในลักษณะที่มีการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่นมากกว่าเพื่อแสดงบริการหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา หรือมีการสื่อสารเฉพาะเมื่อคุณเลือกที่จะใช้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราไม่มีสิทธิ์ควบคุมข้อมูลที่รวบรวมและประมวลผลโดยบุคคลภายนอก เราจึงไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อมูลที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

a)    ลิงก์ของเว็บไซต์:

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังและจากเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตร ตัวแทนจำหน่าย บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ เมื่อเข้าถึงลิงก์เหล่านี้ คุณจะออกจากเว็บไซต์แฟรงเก้โดยอัตโนมัติ แฟรงเก้ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์หรือวิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่จัดการเว็บไซต์เหล่านี้ วิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เป็นบุคคลภายนอกอาจแตกต่างจากวิธีการของแฟรงเก้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับรองหรือดำเนินการแทนเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

b)   ปลั๊กอินโซเชียล:

แฟรงเก้ใช้ปลั๊กอินโซเชียล (’ปุ่ม’) ของเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Google+, LinkedIn และ Twitter เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ปุ่มเหล่านี้จะปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น กล่าวคือ คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ และจะไม่มีการส่งข้อมูลใดๆ ไปยังเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้ คุณต้องเปิดใช้งานโดยการคลิกที่ปุ่ม จากนั้นปุ่มจะเปิดใช้งานจนกว่าคุณจะปิดใช้งานอีกครั้งหรือลบคุกกี้ของคุณ (โปรดดู ‘คุกกี้’)

หลังเปิดใช้งาน ระบบจะสร้างลิงก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรง จากนั้นเนื้อหาของปุ่มจะส่งต่อจากเครือข่ายสังคมไปยังเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรงและผสานรวมกันในเว็บไซต์ หลังจากเปิดใช้งานปุ่ม เครือข่ายสังคมสามารถเรียกดูข้อมูลโดยอิสระไม่ว่าคุณจะกดปุ่มหรือไม่ก็ตาม ถ้าคุณเข้าสู่ระบบเครือข่ายสังคม เครือข่ายสามารถระบุการเข้าชมของคุณบนเว็บไซต์ไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ เครือข่ายสังคมไม่สามารถระบุการเข้าชมเว็บไซต์แฟรงเก้อื่นๆ เว้นแต่และจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานปุ่มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครือข่ายสังคมและไม่ต้องการให้เครือข่ายรวมข้อมูลที่เรียกดูจากการเข้าชมของคุณบนเว็บไซต์ของเรากับข้อมูลผู้ใช้ คุณต้องออกจากระบบเครือข่ายสังคมดังกล่าวก่อนที่จะเปิดใช้งานปุ่ม

เราไม่มีอำนาจควบคุมขอบเขตของข้อมูลที่รวบรวมโดยเครือข่ายสังคมผ่านปุ่มเหล่านี้ นโยบายการใช้ข้อมูลของเครือข่ายสังคมให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของข้อมูลที่รวบรวม วิธีการประมวลผลและใช้ข้อมูลนี้ สิทธิที่คุณพึงมี และการตั้งค่าที่คุณสามารถใช้เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลของคุณดังกล่าว โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการและ/หรือเนื้อหาที่เรากล่าวถึง และผู้ที่รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลของคุณในบริบทนี้

6. ผู้ประมวลผลที่เป็นบุคคลภายนอก

เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามสัญญาโดยได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือคุณได้ให้คำยินยอมไว้ อย่างไรก็ตาม แฟรงเก้อาจทำสัญญากับบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ (“ผู้ประมวลผล”) เพื่อดำเนินการบางอย่างในนามของเรา ในกรณีดังกล่าว เราอาจจำเป็นต้องให้ผู้ประมวลผลมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลของเราจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่แฟรงเก้กำหนดไว้ ตัวอย่างหน้าที่ที่ดำเนินการโดยผู้ประมวลผลได้แก่ พันธมิตรธุรกิจหรือผู้ร่วมจ้างช่วงด้านเทคนิค บริการชำระเงินและจัดส่ง การลดความเสี่ยงด้านเครดิตหรือการป้องกันการทุจริต ผู้ให้บริการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการข้อมูลการค้นหาหรือประมวลผลภายในกลุ่ม ผู้ประมวลผลจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามไม่ให้ผู้ประมวลผลเหล่านี้ทำการประมวลผลหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เราใช้มาตรการที่เหมาะสมตามสัญญาหรืออย่างอื่นเพื่อให้การคุ้มครองที่เพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยให้แก่ผู้ประมวลผลของเรา และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประมวลผลของเรามีระเบียบปฏิบัติภายในองค์กรและทางเทคนิคที่ถูกกฎหมายและเพียงพอที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองที่ใช้บังคับ

7. การรักษาความปลอดภัย

แฟรงเก้คือองค์กรระดับโลกที่มีหน่วยงานกฎหมาย กระบวนการธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ และระบบเทคนิคระหว่างประเทศ ดังนั้น วิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวของเราจึงได้รับการออกแบบมาให้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก นโยบายของแฟรงเก้คือการให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา หน่วยงาน และผู้ประมวลผลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยแฟรงเก้จะกำหนดความจำเป็นตามกฎหมายที่ต้องรู้หรือเข้าถึงข้อมูลเพื่อดำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ แฟรงเก้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรและทางเทคนิคเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่คุณให้และที่เราจัดการไม่ให้มีการยักย้าย สูญหาย ทำลาย และเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาเทคโนโลยี

เมื่อเรามอบ (หรือเมื่อคุณเลือก) รหัสผ่านที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราบางส่วน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ เราขอให้คุณอย่าบอกรหัสผ่านกับผู้อื่น

8. การจัดเก็บข้อมูล

เว้นแต่เราได้ระบุระยะเวลาการจัดเก็บไว้ด้านบน กฎทั่วไปเหล่านี้จะมีผลใช้:

ข้อมูลของคุณจะถูกลบออกทันทีที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายไว้ หรือถ้าคุณเพิกถอนคำยินยอมของคุณ หรือปฏิเสธการใช้ตามผลประโยชน์ตามกฎหมายและเราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่มีความสำคัญเหนือกว่า ในบางกรณี อาจมีระยะเวลาการจัดเก็บนานขึ้นเนื่องจากเราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (เช่น ภายใต้กฎหมายภาษีและการค้า) หรือจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสำหรับการจัดทำ ดำเนินการ และคุ้มครองการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย

9. สิทธิและที่ติดต่อของคุณ

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรปหรือกฎหมายคล้ายกันที่บังคับใช้กับคุณ คุณอาจมีอำนาจใช้สิทธิบางอย่างหรือทั้งหมดต่อไปนี้:

1. ขอ (i) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ (ii) เข้าถึงและ/หรือคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดเก็บไว้ รวมถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้รับข้อมูล ตลอดจนระยะเวลาการจัดเก็บที่เป็นไปได้

2. ขอให้แก้ไข ลบออก หรือจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น เนื่องจาก (i) ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง (ii) ไม่ต้องใช้อีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่รวบรวม หรือ (iii) มีการเพิกถอนคำยินยอมเพื่อการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิเสธที่จะให้และเพิกถอนคำยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการก่อนที่จะเพิกถอนดังกล่าว

4. ดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีการละเมิดสิทธิใดๆ ของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงทำการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูล

5. ขอ (i) รับและใช้ซ้ำข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณซึ่งคุณให้ไว้กับเราในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้ได้ทั่วไป และใช้เครื่องอ่านได้ และ (ii) ส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้ควบคุมอื่นโดยไม่มีการขัดขวางจากฝั่งของเรา เมื่อเป็นไปได้ทางเทคนิค คุณจะมีสิทธิ์ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลจากเราไปยังผู้ควบคุมอื่นโดยตรง

สิทธิที่จะปฏิเสธ:

คุณอาจมีอำนาจใช้สิทธิของคุณที่จะปฏิเสธด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับสถานการณ์โดยเฉพาะของคุณเพื่อไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โดยเฉพาะของคุณ หลังจากการประเมินข้อเท็จจริงตามที่คุณแจ้งแล้ว เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือแสดงเหตุผลทางกฎหมายที่ควรพิจารณาของเราเพื่อทำการประมวลผลต่อไป

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของกฎหมาย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของเรา หรือถ้าคุณต้องการใช้สิทธิดังที่อธิบายไว้ด้านบน โปรดติดต่อเราดังนี้:

บริษัทแฟรงเก้ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ คลิกที่นี่

ถึง: ผู้ประสานงานการคุ้มครองข้อมูล

 

หรือทางอีเมลที่: placeholder_imprint_email

 

พฤษภาคม 2561