Ako udržiavať a čistiť výrobky Franke?

Čistá kuchyňa je krásna kuchyňa. Preto naše výrobky a systémy navrhujeme tak, aby ich údržba bola jednoduchá. Pri používaní kuchyne tak oceníte pohodlie a sebaistotu. Osvojte si osvedčené postupy, ktorými pri výrobkoch značky Franke docielite dlhú funkčnosť a krásny vzhľad.


ÚDRŽBA FRAGRANIT+ A TECTONITE® DREZOV

 

SPRÁVNY POSTUP - AKO UDRŽIAVAŤ

 

 • Základom je časté a pravidelné čistenie drezu. Aj v prípade, že nie je podrobné, je pravidelné čistenie vhodnejšie než len príležitostné dôkladné vyčistenie drezu. Najlepšie údržbou drezu je časté umývanie riadu. U fragranitového drezu je možné použiť pre pravidelnú údržbu bežné tekuté prostriedky, krémy, pasty i suché prášky.
 • Dokonalý vzhľad vášho drezu môže byť ovplyvnený kvalitou vody. V oblastiach s tvrdou vodou sa na dreze môžu objaviť šedivé alebo inak sfarbené škvrny. Tie sú v skutočnosti len vrstvou vodných usadenín alebo minerálov, ktorá sa bežne objavuje v oblastiach s tvrdou vodou. Do tohto minerálu sa potom ľahko vsakujú látky, ktoré zanechávajú škvrny, ako je napr. Čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou farebnou pigmentáciou atď., A tým kazia vzhľad vášho drezu. Preto by ste mali drez umyť a vysušiť po každom použití. Ak usadeniny na vašom dreze pretrvávajú, použite prostriedok na odstránenie vodného ka menej (nie čističe odpadu). Tiež môžete vytvoriť roztok z jednej časti octu a troch častí vody, nechať pôsobiť niekoľko hodín, najlepšie cez noc. Usadeninu potom dôkladne odstráňte pomocou hubky a prostriedku na čistenie drezu.
 • Pre odstránenie každodenných stôp po používaní drezu použite mäkkú látku alebo hubku a prostriedok na umývanie riadu. Pretrvávajúce škvrny odstránite pomocou hubky a aktívneho čističa. Na čistenie drezov odporúča používať špeciálne čistiaci sprej FRANKE Colored Sink Clear v kombinácii s FRANKE Microfiber Care Cloth univerzálnou utierkou alebo hubkou Franke Magic Sponge.
 • Ak sú škvrny veľmi ťažko odstrániteľné, najmä u drezov svetlých farieb, naplňte drez roztokom vytvoreným zo 40 dielov vody a 1 dielu bielidla (napr. Odstraňovače škvŕn na bielizeň) alebo biologického pracieho prostriedku a nechajte pôsobiť cez noc. Potom drez vypustite a starostlivo vypláchnite. Tento spôsob nie je rozhodne určený pre každodenné čistenie drezu. V prípade dlhšieho zanedbania údržby a následného zošednutie, zožltnutie dna drezu (usadenie vodného kameňa), je odstránenie vodného kameňa dlhodobejšia záležitosť.
 • Váš fragranitový drez je vyrobený z extrémne odolného materiálu. Pokiaľ ale budete posúvať po jeho povrchu kovové hrnce a panvice, mo hou zanechať kovové stopy. Tie sú však iba na povrchu drezu a môžete ich odstrániť krúživými pohybmi hrubou stranou hubky a čistiacim prostriedkom na drezy.
 • Pokúste sa vyhnúť pádom ostrých predmetov do drezu, tie môžu naštiepnúť alebo poškodiť povrch.

 

ZLÝ POSTUP - ČO SA VYHNÚŤ

 • Vždy sa vyhnite používaniu kovových čistiacich hubiek a drôteniek, pretože ich kovové časti zostávajú na povrchu drezu. Nezanechávajte dlho na povrchu drezu oceľové a liatinové kuchynské potreby. Ak napriek tomu na povrchu zanechajú škvrny, môžete ich odstrániť pomocou hubky a čistiaceho prostriedku na drezy.
 • Nezanechávajte v dreze cez noc plastové podložky do drezu, vlhké čistiace hubky a handričky, pretože pod sebou a v sebe zadržujú vodu, a tak môže dôjsť k vzniku vrstvy vodného kameňa na povrchu drezu.
 • Dbajte na to, aby drez neprišiel do styku s koncentrovanými bieliacimi prostriedkami alebo produktami obsahujúcimi chlórové účinné látky (odstraňovače náterov a prostriedky na čistenie štetcov), s kyselinami (odstraňovač vodného kameňa z kanvíc), s lúhom sodným (čističe od padu napr. KRTOK) alebo s čistiacimi prostriedkami na rúry a prostriedky obsahujúcimi kysličník uhličitý. Použitie týchto prostriedkov spôsobí od farbenie živice, ktorá spája granitové čiastočky.
 • Drez je krátkodobo odolný proti teplotám až do 280 °C (10-15 sekúnd) a nemalo by dôjsť k akémukoľvek poškodeniu. Napriek tomu ale neodporúčame, aby bol drez používaný ako odkladací priestor na chladenie variči predmetov. Pre tento účel používajte oddelenú odkladaciu plochu a podložku. Nevylievajte horúci olej do drezu, mohlo by dôjsť k narušeniu povrchu. Horúci olej má o mnoho vyššiu teplotu ako je 280 °C.
 • Nepoužívajte drez na krájanie potravín.

Ako čistiť fragranitový drez za pomoci čistiaceho spreja Colored Sink Cleaner a univerzálne utierky Microfiber Care Cloth


ÚDRŽBA NEREZOVÝCH DREZOV

 

Nerezová oceľ je odolný materiál, ktorý vydrží i značne hrubé zaobchádzanie, tvrdé alebo ostré predmety tento materiál však môžu poškriabať. Ak chcete povrch drezu udržať bez akýchkoľvek kazov, je potrebné pri manipulácii s podobnými predmetmi dbať na zvýšenú opatrnosť. Pri umývaní riadu dôjde vždy k poškriabaniu drezu. Poškriabaniu drezu je bežným prirodzeným následkom užívania. Použitím čistiace pasty FRANKE Twister sa dajú jemné škrabance rozleštiť a drez zostane lesklý.

 

BEŽNÉ ČISTENIE NEREZOVÉHO DREZU JE JEDNODUCHÉ, AK SA DODRŽUJE NASLEDUJÚCE POSTUP

Pred prvým použitím je nutné drez riadne vyčistiť niektorú z čistiacich pást napr. FRANKE - TWISTER alebo inou čistiace pastou na nerez atď. Neodporúčame suché čistiace prášky. Drez je z výroby vybavený ochrannou vrstvou, ktorá bez riadneho vyčistenia na seba viaže mastnoty a nečistoty. Po použití utrite drez a odkvapkávač vlhkou mäkkou handričkou so saponátom a opláchnite čistou vodou. V oblastiach s tvrdou vodou môžete pomocou prípravku FRANKE Twister (alebo iným čistiacim krémom, pastou) zabrániť tvorbe matného filmu vodných usadenín.

 

Pri použití plastových podložiek do drezu je nutné dbať, aby nezostávali dlhodobo položené na povrchu drezu, pretože sa pod nimi udržujú nečistoty a vlhkosť, ktorá spôsobí vznik vodných usadenín. Tvorbe vodných usadenín je možné zamedziť vysušením povrchu drezu po každom použití. Ak sa však tieto usadeniny vytvorí, je možné ich odstrániť pomocou vlhkej mäkkej handričky a prípravku FRANKE Twister (alebo iným čistiacim krémom, pastou), ktorý naneste na povrch a handričkou vydrhnite celý povrch drezu. Nepoužívajte hrubú stranu hubiek.

 

Škvrny na nerezovej oceli sú vo väčšine prípadov spôsobené vodnými usadeninami na povrchu. Nejedná sa o poškodení vlastného materiálu. Železné prívodnej rúrky a použitie drôteniek môže viesť k usadzovaniu drobných častíc na povrchu drezu. Hoci nerezová oceľ za normálnych podmienok nekoroduje, môžu tieto častice spôsobiť zdanie malých hnedých škvŕn hrdze (tzv. prijatá hrdza).

Pozor: Niektoré produkty používané v domácnosti obsahujú zložky, ktoré napádajú povrch nerezovej ocele.

Sú to: bielidlá, čističe striebra, potraviny s vysokým obsahom pigmentu, kyseliny, prípravky s obsahom chlóru a chloridov.

OPAKUJÚCE SE "HRDZAVÉ" ŠKVRNY

V prípade neustále sa opakujúcich hrdzavých škvŕn, predovšetkým u novo stavieb a rekonštruovaných kuchýň, odporúčame prezrieť, či nie sú za perlátorom (sitkom) pri kuchynskej vodovodnej batérie usadeniny (kúsky tehál, kovové špony, zbytky piesku, malty), ktoré spôsobujú znečistenie vody a ná slednou vznik škvŕn. Po vyčistení perlátora drez vyčistite niektorým z vyššie uvedených čistiacich prostriedkov (najlepšie FRANKE Twister alebo inú čistiace pastou), opláchnite čistou vodou a utrite dosucha.

 


ÚDRŽBA KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

 

Kuchynské batérie sa vyrába s niekoľkými povrchovými úpravami.

 • Chrómový lesklý povrch je pokovovania povrchu batérie. Vysoko odolný povrch a veľmi jednoduchý na údržbu. Na čistenie doporučujeme používať špeciálny čistiaci sprej FRANKE Tap Cleaner v kombinácii s univerzálnou utierkou FRANKE Microfiber Care Cloth alebo mydlo vú vodu či saponáty určené na umývanie riadu, pre odstránenie vodného kameňa použite roztok octu s vodou alebo vhodný odstraňovač vodného Kamei v spreji. V žiadnom prípade nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a drsné huby, došlo by k poškodeniu povrchovej úpravy.
 • Nerezový matný povrch je charakteristický pre batérie z celonerez a nie je to pokovanie ani farebný nástrek nerezový povrch je iba prebrúsený. Veľmi odolný povrch jednoduchý pre údržbu. Na čistenie doporučujeme používať špeciálny čistiaci sprej FRANKE Tap Cleaner v kombinácii s univerzálnou utierkou FRANKE Microfiber Care Cloth alebo mydlovú vodu či saponáty určené na umývanie riadu, popr. i tekuté čistiace krémy.
 • Nikel a ostatné farebné a metalické povrchy sú nástreky farieb spevnené lakom, ktoré sú veľmi náchylné na hrubšie zaobchádzanie. Môže tu dôjsť pri neopatrnom používaní k rýchlejšiemu odreniu až k vyštrbenie časti farebného povrchu (buchnutím hrnca, panvičky ...). Na čistenie doporučujeme používať špeciálny čistiaci sprej FRANKE Tap Cleaner v kombinácii s univerzálnou utierkou FRANKE Microfiber Care Cloth alebo len mydlovú vodu či saponáty určené na umývanie riadu, nepoužívajte tekuté čistiace krémy. Vodný kameň odstraňujte jemne po zmäkčenie vhodným prostriedkom (roztok octu s vodou alebo odstraňovač vodného kameňa).
 • Nikdy nepoužívajte na čistenie kuchynských batérií suché prášky alebo pasty. V oblastiach s tvrdou vodou odporúčame časté čistenie povrchu batérií, aby nedochádzalo k zanášaniu povrchu vodným kameňom. Tiež odporúčame pravidelný čistenie perlátora (sitka) v ramienku alebo spŕške, aby nedochádzalo k zanášaniu vodným kameňom a tým aj obmedzenému prietoku vody. V prípade veľkého zaneseniu perlátora odporúčame zakúpiť nový v niektorom zo stavebných marketov, prípadne v inštalatérskych potrebách alebo priamo vo Franke s.r.o., Praha.
 • Na čistenie povrchu batérií nepoužívajte detergenty, rozpúšťadlá, chemické činidlá, kovové drôtenky, alkohol apod..

ČISTENIE A ÚDRŽBA ĎALŠÍCH PRODUKTOV FRANKE