Často kladené otázky

Vitajte. Tu nájdete niektoré z otázok, ktoré nám naši zákazníci často kladú. Ak na svoju otázku nenájdete odpoveď, kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.


Drezy
Ako správne postupovať pri montáži fragranitových a tectonitových drezov? Správny postup:

 • Pred ištaláciou fragranitových drezov nainštalujete dodané fixačné príchytky do pripravených otvorov (pokiaľ nie su nainštalované z výroby) a zaistite zarazenie rozperných tŕňov. 
 • Vyznačte výrez pre drez podľa rozmerov uvedených v tomto katalógu alebo podľa priloženej šambóly. Dôležité! V prípade použitia šablóny sa uistite, že ste šabĺonu umiestnili správnym spôsobom. 
 • Vyrežte v doske naznačený otvor pre drez. 
 • Po vyrezaní otvoru v doske je potrebné hrany výrezu ošetriť vodeodolným náterom alebo silikónom. 
 • Pred inštaláciou umiestnite sanitárny silikón (nie je súčasťou dodávky) po okraji výrezu tak, aby čiastočne presahoval cez okraj drezu. 
 • Drez opatrne spustite do otvoru. Dajte pozor na správnu orientáciu výrobku. 
 • Zaháknite fixačné príchytky pod dosku a pomaličky ich UŤAHUJTE OD STREDU DREZU SMEROM K VZDIALENÝM OKRAJOM (nepoužívajte "aku" zariadenia, aby nedošlo k stiahnutiu závytu. U drezov Urban je nový typ príchytiek Fast-Fix. 
 • Odstránte prebytočný silikón po okrajoch drezu.  
Ako vyraziť/vyvŕtať otvor pre batériu (ovládanie otočného sitkového ventilu) u fragranitového drezu?

1. Vyvŕtanie otvoru pre batériu (Easy click/otočný gombík - ovládanie otočného sitkového ventilu), vykonávajte až keď je drez MIMO pracovnú dosku.

 • Drez umiestnite na pevnú plochu pohľadovou stranou nadol. Dôkladne si premyslite otvor, ktorý budete vŕtať. 
 • Dbajte na správnu orientáciu drezu. 
 • Následne vyvŕtajte otvor vo vybratom mieste podfrézovaného frézou do fragranitových drezov o priemere 35 mm (112.0473.656).  

2. Vyrezanie otvoru pre batériu (Easy click/otočný gombík - ovládanie otočného sitkového ventilu) realizujte, keď je drez už umiestnený V pracovnej doske.           

 • Skontrolujte, či vyznačený bod pre otvor (nálepka na hornej strane drezu) zodpovedá stredu spodného pofrézovania. 
 • Šrobovák (prípadne guľatina 8 mm) pridržte uprostred nálepky predfrézovaného otvoru a kladivom 200-300 g rázne udrite (zhora). Vypadne koliečko granitu. 
 • Vzniknutý otvor zväčšite poklopkávaním kladiva do okrajov otvoru. 
 • Následne začistite pilníkom alebo rašplou.  
Ako postupovať pri hornej montáži (plochý okraj) u nerezových drezov? Správny postup:
 • Vyznačte výrez pre drez podľa rozmeru uvedeného v tomto katalógu alebo podľa priloženej šablóny. Dôležité! V prípade použitia šablóny sa uistite, že ste šablónu umiestnili  správnym spôsobom. 
 • Vyrežte v doske naznačený otvor pre drez. 
 • Po vyrezaní otvoru v doske je potrebné hrany výrezu ošetriť náterom alebo silikónom. 
 • Pred inštaláciou umiestnite dodanú tesniacu hmotu súčasť dodávky (pokiaľ nie je tesnenie nalepené už na dreze) alebo sanitárny silikón (nie je súčasťou dodávky) po okraji výrezu tak, aby čiastočne presahoval cez okraj drezu. 
 • Pred spustením do otvoru nainštalujte dodané fixačné príchytky do pripravených otvorov na spodnej časti drezu (pokiaľ nie sú nainštalované z výroby). 
 • Drez opatrne spustite do otvoru. Dajte pozor na správnu orientáciu výrobku. 
 • Drez usaďte do otvoru, zaháknite príchytky pod dosku a POMALIČKY UŤAHUJTE OD STREDU DREZU SMEROM KU VZDIALENÝM OKRAJOM (nepoužívajte "aku" zariadenia, aby nedošlo k strhnutiu závitu). 
 • Odstránte prebytočné tesnenie po okraji drezu. 
Ako správne udržiavať fragranitové a tectonitové drezy?
 • Základom je časté a pravidelné čistenie drezu. Pravidelné čisteni je vhodnejšie ako príležitostné čistenie drezu. Najlepšiou údržbou drezu je časté umývanie riadov. U fragranitových drezov je možné použiť pre pravidelnú údržbu bežné tekuté prostriedky, krémy, pasty i suché prášky. 
 • Dokonalý vzhľad Vašého drezu može byť ovplyvnený kvalitou vody. V oblastiach s tvrdou vodou sa na dreze môžu objaviť šedivé alebo inak sfarbené škvrny. Tie sú v skutočnosti iba vrstvou vodných usadenín alebo minerálov, ktoré sa bežne objavujú v oblastiach s tvrdou vodou. Do tohto minerálu sa ľahko nasiakavajú látky, ktoré zanechávajú škvrny , ako napríklad čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou farbou pigmentácie a pod., a tým kazia vzhľad Vášho drezu. Preto by ste mali drez umyť a vysušiť po každom použití. Pokiaľ usadeniny na Vašom dreze pretrvávajú, použite prostriedok na odstránenie vodného kameňa (nie na čistenie odpadu). Taktiež môžte vytvoriť roztok z jednej časti octu a troch častí vody, nechať pôsobiť niekoľko hodín, najlepšie cez noc. Usadeniny potom dôkladne odstránte pomocou hubky a prostriedku na čistenie drezu. 
 • Pre odstránenie každodenných stôp po používaní drezu použite mäkkú látku alebo hubku a prostriedok na umývanie riadu. Pretrvávajúce škvrny odstránite pomocou hubky a aktívneho čističa. K čisteniu drezu doporučujeme používať špeciálny čistiaci sprej FRANKE Colored Sink Cleaner v kombinácii s FRANKE Microfiber Care Cloth univerzálnu handričku alebo hubku Franke Magic Sponge
 • Pokiaľ sú škvrny veľmi ťažko odstrániteľné, hlavne u drezov svetlých farieb, naplnte drez roztokom vytvoreným zo 40 dielov vody a 1 dielu bielidla (napríklad ostráňovač škvŕn na prádlo), alebo biologického pracieho prostriedku a nechajte pôsobiť cez noc. Následne drez vypustite a dôkladne opláchnite. Tento spôsob rozhodne nie je určený pre každodenné čistenie drezu. V prípade dlhodobejšieho  zanedbania údržby a následného zošednutia, zažltnutia dna drezu (usadeninami vodného kameňa), je odstránenie vodného kameňa dlhodobejšiou záležitosťou. 
 • Váš fragranitový drez je vyrobený z extrémne odolného materiálu. Pokiaľ ale budete posúvať po jeho povrchu kovové hrnce a pánvice, môžu zanechať kovové stopy. Tie sú však iba na povrchu drezu a môžete ich odstrániť krúživým pohybom hrubou stranou hubičky a čistiaceho prostriedku na drez. 
 • Pokúste sa vyhnúť pádom ostrých predmetov do drezu, tie môžu spôsobiť prasknutie drezu alebo poškodiť povrch drezu. 
K čomu je potrebné sa vyhnúť pri údržbe fragranitových a tectonitových drezoch?
 • Vždy sa vyhnite používaniu kovových čistiacich hubiek a drôteniek, pretože ich kovové časti zostávajú na povrchu drezu. Nezanechávajte dlho na povrchu drezu oceľové a liatinové kuchynské potreby. Pokiaľ na povrchu drezu zanechajú škvrny, môžete ich odstrániť pomocou hubky a čistiaceho prostriedku na drez. 
 • Nezanechávajte v dreze cez noc plastové podložky do drezu, vlhké čistiace handričky a hubky, pretože pod sebou a v sebe zadržujú vodu a tak môže dôjsť k vzniku vrstvy vodného kameňa na povrchu drezu. Dbajte na to, aby drez neprišiel do styku s koncentrovaným bieliacim prostriedkom alebo produktmi, ktoré obsahujú chlórové účinní látky (odstráňovače náteru a prostriedky na čistenie štetcov), s kyselinami (odstráňovač vodného kameňa z kanvíc), s luhom sodným (čističe odpadov napr. KRTKO) alebo s čistiacími prostriedkami na rúry a prostriedkami obsahujúcimi kysličník uhličitý. Použitie týchto prostriedkov spôsobuje odfarbenie živice, ktorá spája granitové čiastočky. 
 • Drez je krátkodobo odolný voči teplote až do 280 °C (10-15 sekúnd) nemalo by dôjsť k poškodeniu. Napriek tomu, ale neodporúčame, aby bol drez používaný ako odkladací priestor k chladeniu predmetov určených na varenie. Pre tento účel používajte oddelenú plochu a podložku. Nevylievajte horúci olej do drezu, mohlo by dôjsť k narušeniu povrchu. Horúci olej má oveľa vyššiu teplotu ako je 280 °C.
 • Nepoužívajte drez na krájanie potravín. 
Ako správne udržiavať nerezové drezy?
 • Pred prvým použitím je potrebné drez vyčistiť s niektorou z čistiacih pást napríklad FRANKE - Twister alebo inou čistiacou pastou na nerez. Nedoporučujeme suché čistiace prášky. Drez je z výroby potiahnutý ochrannou vrstvou, ktorá bez riadného vyčistenia na seba viaže mastnoty a nečistoty. Po použití utrite drez a odkvapkávač vlhkou mäkkou handričkou so saponátom a opláchnite čistou vodou. V oblastiach s tvrdou vodou môžete pomocou prípravkou FRANKE Twister (alebo iných krémov) zabrániť tvorbe matného filmu vodných usadenín. 
 • Pri používaní plastových podložiek do drezu je potrebné dbať, aby nezostávali dlhodobo položené na povrchu drezu, pretože sa pod nimi udržujú nečistoty a vlhkosť, ktorá spôsobuje vznik vodných usadenín. Tvorbe vodných usadenín je možné zabrániť vysušením povrchu drezu po každom použití. Pokiaľ sa však tieto usadeniny vytvoria, je možné ich odstrániť pomocou vlhkej mäkkej handričky a prípravku FRANKE Twister (alebo iným čistiacím krémom, pastou), ktorý naneste na povrch a handričkou vydrhnite celý povcrh drezu. Nepoužívajte hrubú stranu hubky. 
 • Škvrny na nerezovej oceli sú vo väčšine prípadov spôsobené vodnými usadeninami na povrchu. Nejedná sa o poškodenie vlastnosti materiálu. Železné prívodové trubky a použitie drôteniek môže viesť k usádzaniu drobných častí na povrchu drezu. Aj keď nerezová oceľ za normálych podmienok nekoroduje, môžu tieto častice spôsobiť zdanie malých hnedých škvŕn hrdze. 
 • Pozor: Niektoré produkty používané v domácnosti obsahujú zložky, ktoré napádajú povrch nerezovej ocele. 
 • Sú to: bielidla, čističe striebra, potraviny s vysokým obsahom pigmentu, kyseliny, prípravky s obsahom chlóru a chlóridu
Opakujúce sa hrdzavejúce škvrny

V prípade neustále sa objavujúcich hrdzavejúcich škvŕn, predovšetkým u novostavieb alebo rekonštruovaných kuchýň, doporučujeme skontrolovať, či nie sú  za perlátorom (sitkom) u kuchynskej vodovodnej batérie usadeniny (kúsky stavebného materiálu), ktoré spôsobujú znečistenie vody a následný vznik škvŕn. Po vyčistení perlátora drez vyčistite niektorým z vyššie uvedených čistiacich prostriedkov (najlepšie FRANKE Twister alebo inou čistiacou pastou), opláchnite čistou vodou a utrite do sucha. 

Ako môžem vyrezať ďalší otvor do nerezového drezu?

Otvory v nerezovom dreze by mali byť vyvŕtane pred nákupom. Pri objednávke drezu požiadajte o vyvŕtanie ďalšieho otvoru. Pri vŕtaní otvoru do nerezového drezu môže dôjsť k jeho preliačeniu a k hnedému zafarbeniu okolo otvoru kvôli pôsobeniu tepla vznikajúceho trením. 

Budú na novom dreze z nerezi vznikať škrabance?

Tak ako vo väčšine iných prípadov, aj drez z nehrdzavejúcej ocele sa MÔŽE poškodiť poškriabaním. Časom sa však škrabance stanú menej nápadnými a vlastne sa pekne zakomponujú do povrchu.

Prečo na dreze voda zanecháva škvrny?

Ak kdekoľvek v dreze z nerezi necháte stáť vodu, vyparí sa a na povrchu ocele zanechá povlak (škvrny). Tento povlak možno odstrániť bežným čistiacim prípravkom na riad, vodou a mäkkou tkaninou. Na odstránenie väčšieho znečistenia môžete použiť mierny roztok octu a vody. Povrch dôkladne opláchnite a utrite dosucha.

Tip na drez: Po použití drez pravidelne oplachujte a utierajte dosucha, aby bol povrch neustále vystavený pôsobeniu kyslíka. (Kyslík reaguje s chrómom v oceli a vytvára na povrchu drezu pevný vysoko ochranný povlak z oxidu chromitého. Práve vďaka tomuto povlaku je nehrdzavejúca oceľ odolná voči korózii a poskytuje dlhú životnosť.)

Na čo je dobrá podkladová vrstva na dreze?

Podkladová vrstva na dreze pohlcuje zvuky, chráni pred kondenzáciou a pomáha udržiavať teplotu vody v dreze.

Sú niektoré z drezov značky Franke pórovité?

Nie. Drezy Franke sú k dispozícii v najkvalitnejšej nerezovej (chrómniklovej ocele), fragranitu a tectonitu. Všetky tieto materiály sú neporézne.

Aké usporiadanie drezu je lepšie - dvojitý alebo kombinácia?

Usporiadanie drezu záleží na osobných preferenciách. Ak používate veľa veľkých tácok, plechov alebo hrncov, môže byť dobrou voľnou kombinovaný drez. Dvojdrez s rovnako veľkými misami je výhodný pre umývanie a oplachovanie.

Kuchynské batérie
Aké sú zásady pre montáž batérie?
 • Skontroľujte, či je na prívodnom potrubí namontovaný rohový ventil so sitkom. Rohové ventily so sitkom Vám do budúcnosti zaisťia, že sa kuchynská batéria nebude zanášať nečistotami z vodovodného potrubia. V prípade poškodenia batérie bez nainštalovaných rohových ventilov so sitkom nie je možné uznať prípadnú reklamáciu ako oprávnenú. Následne prečistite prívodné potrubie odpustením vody z každého rohového ventilu (min.5l), aby došlo k odstráneniu nečistot. V oblastiach s vápenatou alebo inak tvrdou vodou doporučujeme inštaláciu filtračného zariadenian do hlavného prívodu vodovodného aparátu. 
 • Pred samotnou montážou batérie sa uistite, či sú našróbované a dotiahnuté prívodové hadičky do tela batérie a či tesnenie pod batériou je správne umiestnené. Vložte batériu do otvoru a skontrolujte usadenie tesnenia a príruby. V prípade montáže batérie do nerezového drezu doporučujeme použiť vystužovací trojuholník alebo špeciálnu podložku pod batériu (133.0026.896), aby nedocházalo k výkyvom batérie. Zo spodnej časti nasaďte tesnenie, podložku a matku. Pokiaľ je montovaná batéria vrátane vystužovacieho trojuholníka, nie je potrebné nasadzovať tesnenie, ktoré sa nasadzuje pri montáži medzi drez a spodnú podložku. Utiahnite matku pomocou kľúča. 
 • Pripojte hadičku k prívodným trubkám, alebo namontujte na rohové ventily. Pri uťahovaní prívodných hadiečiek je potrebné maticu pri prívodných hadičkách uťahovať kľúčom a súčastne pridržiavať hadičku kliešťami tak, aby nedošlo k povoleniu hadičky v hornom závite. U batérii so sprchou nezabudnite pripojiť sprchovú hadicu. 
 • Prvé spustenie vody realizujte so zdvýhnutou pákou a nejlepšie s vyťiahnutým perlátorom alebo vyšróbovanou sprchovou hadicou.
 • Pravidelne čistite sitko perlátora. 
 • V prípade, že tlak vody presahuje 5 barov, doporučujeme použiť redukčný ventil. 
 • Vstupná teplota vody by mala byť maximálne 60°C. 
Ako udržiavať kuchynské batérie?

Kuchynské batérie sa vyrába s niekoľkými povrchovými úpravami.

 • Chrómový lesklý povrch je pokovovania povrchu batérie. Vysoko odolný povrch a veľmi jednoduchý na údržbu. Na čistenie doporučujeme používať špeciálne čistiace sprej FRANKE Tap Cleaner v kombinácii s univerzálnym handričkou FRANKE Microfiber Care Cloth alebo mydlo vú vodu či saponáty určené na umývanie riadu, pre odstránenie vodného kameňa použite roztok octu s vodou alebo vhodný odstraňovač vodného Kamei v spreji. V žiadnom prípade nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a drsné huby, došlo by k poškodeniu povrchovej úpravy.
 • Nerezový matný povrch je charakteristický pre batérie z celonerez a nie je to pokovanie ani farebný nástrek nerezový povrch je iba prebrúsený. Veľmi odolný povrch jednoduchý pre údržbu. Na čistenie doporučujeme používať špeciálne čistiace sprej FRANKE Tap Cleaner v kombinácii s univerzálnym handričkou FRANKE Microfiber Care Cloth alebo mydlovú vodu či saponáty určené na umývanie riadu, popr. i tekuté čistiace krémy.
 • Nikel a ostatné farebné a metalické povrchy sú nástreky farieb spevnené lakom, ktoré sú veľmi náchylné na hrubšie zaobchádzanie. Môže tu dôjsť pri neopatrnom používaní k rýchlejšiemu odreniu až k vyštrbenie časti farebného povrchu (buchnutím hrnca, panvičky ...). Na čistenie doporučujeme používať špeciálne čistiace sprej FRANKE Tap Cleaner v kombinácii s univerzálnym handričkou FRANKE Microfiber Care Cloth alebo len mydlovú vodu či saponáty určené na umývanie riadu, nepoužívajte tekuté čistiace krémy. Vodný kameň odstraňujte jemne po zmäkčenie vhodným prostriedkom (roztok octu s vodou alebo odstraňovač vodného kameňa).

 

 • Nikdy nepoužívajte na čistenie kuchynských batérii suche prášky alebo pasty. V oblastiach s tvrdou vodou doporučujeme pravidelné čistenie povrchu batérie, aby nedochádzalo k zanášaniu povrchu vodným kameňom. Taktiež odporúčame pravidelne čistiť perlátor (sitko) v ramienku alebo v sprške, aby nedochádzalo k zanášaniu vodným kameňom a tým k obmedzeniu prietoku vody. V prípade veľkého zanesenia perlátora doporučujeme zakúpiť nový perlátor v stavebných predajňach, inštalatérskych potrebách alebo priamo vo Franke Praha. 
 • K čisteniu batérii nepoužívajte detergenty, rozpúšťadlá, chemické činidlá, kovové drotenky, alkohol a podobne.  
Je tlak vody obmedzujúci pri výbere batérie Franke?

Všetky batérie sú testované do tlaku 0,8 MPA (8 atm), ale odporúčaný tlak je od 0,12 do 0,5 MPA.

Je pravda, že sa keramická kartuš nikdy nepoškodí?

Keramická kartuša môže vydržať po celú dobu životnosti vašej batérie. Avšak mechanizmus kartuše je negatívne ovplyvňovaný nečistotami vo vode a tvrdosťou vody, ktoré jeho životnosť skracujú.


Pre ďalšie informácie kontaktujte naše servisné oddelenie.

Príslušenstvo
Prečo by sme mali používať príslušenstvo Franke?

Príslušenstvo Franke v podobe rôznych misiek, prípravných dosiek, tácok, roštov, košov ai. Vám uľahčí prácu v kuchyni a zároveň pomôže udržať Vašu kuchyňu a prípravnú plochu čistú a usporiadanú, takže si prípravu jedla oveľa viac užijete.

Ako môžem odstrániť problém s upchávaním dávkovača mydla?

Do hustejších tekutých mydiel môžete skúsiť pridať vodu v pomere 1/3 vody a 2/3 mydla, čím znížite riziko upchávania. Odporúča sa aj pravidelné čistenie dávkovača mydla.

Drviče odpadu
V našej domácnosti používame nádrž septik. Je pre nás systém na likvidáciu odpadu z potravín vhodný?

Odpoveď je jednoznačne ÁNO. Septik vo vhodnej veľkosti sa dá jednoducho prispôsobiť systému na likvidáciu odpadu. K systémom so septikom navrhnutým pre umývačku riadu alebo práčku je takisto možné pripojiť systém na likvidáciu odpadu. Pri každodennom používaní systém na likvidáciu odpadu z potravín spotrebuje v priemere asi také isté množstvo vody ako 1 spláchnutie záchoda.

A čo životné prostredie? Poškodzuje systém na likvidáciu odpadu nejakým spôsobom životné prostredie?

Práve naopak, vôbec nie. V priebehu desaťročí nezávislé medzinárodné výskumy dokázali, že používanie systému na likvidáciu odpadu je najbezpečnejší, najjednoduchší a najekologickejší spôsob, ako zlikvidovať zvyšky jedla podliehajúce prirodzenému rozkladu. Systémy na likvidáciu odpadu výrazne pomáhajú znižovať objemy v skládkach a v niektorých regiónoch krajiny sa potravinový odpad zo systémov na likvidáciu recykluje a využíva ako hnojivo.

Varné dosky
Kde si môžem zakúpiť náhradné diely na moju varnú dosku?

Originálne náhradné diely zakúpite v autorizovanom servise Franke. Kontaktujte centrálny servis Franke s.r.o. Praha, tel: +420 281 090 445, 425

Na koho sa môžem obrátiť s požiadavkou na servis mojej varnej dosky?

V prípade potreby záručného i pozáručného servisu kontaktujte centrálny servis Franke s.r.o. Praha prostredníctvom on-line formulára na www.franke-servis.cz

Prečo môj plnový horák nehorí?

Pre zapálenie plynového horáku s bezpečnostnou poistkou, zatlačte a podržte ovládacie tlačítko po dobu 5 sekúnd.  Pokiaľ to robíte správne a horák aj napriek tomu nehorí, skontrolujte, či nie sú upchaté plynové dierky na horáku. Napr. nečistoty z predchádzajúceho varenia. V tomto prípade vyberte voľné diely horáku a dôkladne ich umyte a vysušte. 

Ako funguje bezpečnostná termoelektrická poistka na plynovej varnej doske?

Bezpečnostná poistka chráni užívateľa pred nežiadúcim únikom plynu. Pívod plynu je zablokovaný v prípade náhleho zhasnutia plameňa, napr. z dvôvodu pretečenia kvapaliny na horák alebo silného prúdenia vzduchu. 

Plameň na horáku sa nedá zapáliť, čo mám robiť?

Počujete cvakanie elektrickej zapaľovacej sviečky ("tic tic"), keď otočíte ovládacím tlačítkom horáku? Pokiaľ nie, skontrolujte prívod elektriny. 

Plameň horáku sa nedá zapáliť, čo mám robiť?

Pokiaľ nie je možné zapaliť plameň , najskôr skontrolujte, či sú voľne časti horáku poskladané správne. Taktiež skontrolujte, či nie je biely keramický zapaľovač znečistený a preto nevytvára iskry. V tomto prípade očistite zapaľovaciu sviečku vlhkou handričkou a osušte. 

Počujete nepretržitý "tic tac" zvuk, ktorý vychádza z Vašej varnej dosky?

Zvuk, ktorý počujete, vydáva elektrická zapaľovacia sviečka. Z dvôvodu pretečenia tekutiny je pravdepodobne zvlhnutá kontrolná zapalovacia jednotka. Odpojte prívod elektriny a nechajte vyschnúť cca 24 hodín. Pokiaľ problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis Franke. 

Ako mám vyčistiť liatinové časti mojej varnej dosky?

Liatinové časti umývajte zásadne ručne vo vode a prípravkom na umývanie riadu. Umývanie v umývačke riadu sa nedoporučuje, pretože umývací program je veľmi agresívny a nie je to vhodné z dvôvodu vzniku povrchových zmien na liatine. 

Môžem pripojiť moju Franke varnú dosku na propanbutan (LPG) plyn?

Franke varné plynové dosky sú konštruované aj na použitie propanbutan (LPG) plynu. Pri inštalácii varnej dosky vymente inštalované plynové trysky za trysky na propanbutan, ktoré sú súčasťou balenia. Prívod vzduchu do horákov nie je potrebné regulovať, horáky sú samoregulovacie. Zároveň doporučujeme, aby výmena trysiek bola prevedená odborným pracovníkom. 

Ako môžem regulovať minimálne nastavenie plameňa horáku?

Franke varné plynové dosky sú testované pri tlaku 20 mbar zemného plynu. V prípade pripojenia na iný typ plynu, je potrebné plameň horáku zregulovať. Postup regulácie je spísaný v užívateľskej príručke dodanej k varnej dosky. 

Je možné pripojiť indukčnú varnú dosku na príkon 3 kW?

Indukčné varné dosky majú všeobecne vyššiu spotrebu príkonu ako 3 kW. Viac menej niektoré modely Franke indukčných dosiek majú možnosť pripojenia na 230 V ( viď užívateľská príručka). Je potrebné si ale uvedomiť, že obmedzenie príkonu, je logicky obmedzená funkčnosť varnej dosky v jej maximálnom výkone. 

Prečo indukčná varná doska nefunguje s mojou moka kávovou konvičkou?

Indukčné varné dosky potrebujú k spusteniu varnej zóny nádobu, ktorá má určený minimálny alebo väčší priemer dna. (presná špecifikácia je uvedená v užívateľskej príručke).

Ako pracuje indukčná varná doska?

Indikčná varná doska pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie, ktorá začne v momente, kedy je vhodná nádoba umiestnená na povrch indukčnej varnej zóny. Varná nádoba pre tento typ varenia musí byť vyrobená z materiálu obsahujúceho železo a povrch dna musí byť celkom rovný pre správnu funkciu induktorov. Nemagnetické, nerezové, hlinikové alebo medené nádoby, sklenené alebo keramikcé nádoby nie sú vhodné na varenie na indukčnej varnej doske. 

Aké sú výhody varenia na indukčnej varnej doske?

Najväčšou výhodou varenia na indukcii je vysoká rýchlosť varenia. Napríklad privedenie vody k varu na prípravu cestovýn za omnoho kratší čas ako u ostatných typov varných dosiek taktiež aj plynových. Veľkou výhodou je jednoduchá údržba povrchu varnej dosky, ktorá je celkom rovná a nie je horúca. Nespornou bezpečnostnou výhodou je plná elektronická kontrola funkcií varnej dosky. 

Ako čistiť povrch indukčnej alebo sklokeramickej varnej dosky?

Doporučujeme čistiť varnú dosku pokiaľ je jej povrch stále teplý, ale indikátor zbytkového tepla už nesvieti. Použite jemnú škrabku pre odstránenie zaschnutých nečistôt, pozor nepoškriabte povrch dosky. Následne opláchnite vodou a dôsledne vysušte jedmnou handričkou. Používanie škrabky znížuje potrebu použitia agresívnych čistiacich prostriedkov. Doporučujeme jeden krát týždenne použiť špeciálny prostriedok na čistenie varných dosiek. 

Aký je rozdiel medzi sklokeramickou a indukčnou varnou doskou?

Sklokeramická varná doska pracuje na princípe elektrických rezistorov (tepelných žiaričov) umiestnených pod sklom, ktoré distribuujú teplo v rámci zvolenej varnej zóny. Indukčná varná doska pracuje na princípe induktorov, ktoré sa spustia iba v prípade, že je na zvolenej varnej zóne umiestnená vhodná nádoba (magnetická) a vytvára sa jemné elektromagnetické pole. 

Rúry
Moju rúru na pečenie nie je možné zapnúť. Čo mám robiť?

Skontrolujte ističe. Skontrolujte či je rúra zapnutá a že zástrčka spotrebiču je správne zasunutá v elektrickej zásuvke. Skontrolujte či nemáte spustenie rúry blokované detskou poistkou. K odblokovaniu postupujte podľa návodu v uživateľskej príručke. 

Je pravda, že rúra na pečenie môže zapáchať počas prvého pečenia?

Nová rúra na pečenie pri prvom zapnutí vydáva zápach z dvôvodu spaľovania zbytkových materiálov použitých pri výrobe. Doporučuje sa pred prvým použitím rúry k príprave jedla prázdnu rúru vypáliť po dobu 1 hodiny na maximálnej teplote. V mietsnosti otvorte okno a vetrajte. 

Je nutné predhriať rúru pred vložením pokrmu?

Predhriatie rúry sa doporučuje. Predhriatie eliminuje kumuláciu pary vo vnútri rúry. U niektorých modelov rúr na pečenie Franke je predhrievanie automatickou súčasťou programu. Akustický signál oznámi, kedy je rúra vyhriata na požadovanú teplotu.

Je normálne, že po ukončení pečenia (vypnutí rúry) ventilátor stále pracuje?

Chladiaci ventilátor pracuje aj po vypnutí rúry, aby došlo k čo najrýchlejšiemu zníženiu teploty. 

Ako najlepšie vybrať vhodnú funkciu na pečenie?

Pre výbere najvhodnejšej funkcie na pečenie pre rôzne pokrmy, si prosím preštudujte príručku. Tu sú jednotlivé funkcie presne a dôkladne popísané, doporučenie podľa typu jedla, čas prípravy, teplota a umiestnenie vo vnútri rúry. 

Ako pracuje pyrolýza?

Táto funkcia je iba na vybraných rúrach na pečenie Franke. Pyrolýza je automatická funckia na čistenie, ktorá pomocou vysokej teploty spáli nečistoty a mastnotu, ktoré zostali na stenách vnútorného priestoru rúry. Počas pyrolytického procesu sú dvierka rúry z bezpečnostných dôvodov blokované. Na konci cyklu, keď je už vnútorný priestor ochladený, je potrebné spálené nečistoty vo vnútri rúry vyčistiť pomocou húbky a mikroutierky. 

Ako často je potrebné spustiť funkciu pyrolytického čistenia?

Pri bežnom používaní rúry na pečenie spustite funkciu pyrolýza jeden krát mesačne. Pokiaľ pečete často a veľké objemy jedla doporučuje sa túto čistiacu funkciu spustiť častejšie. 

Rúra nepečie rovnomerne?

Pozorne si prečítajte inštrukcie k jednotlivým funkciam pečenia v užívateľskej príručke. Zamerajte sa na umiestnenie nádob na pečenie vo vnútri rúry v doporučených pozíciach. 

Čo to znamená "multifunkčná rúra"?

Franke multifunkčné rúry kombinujú hlavne typy ohrevu, ako je horné/dolné pečenie a pečenie s ventilátorom, čím je dosiahnutá optimálna funkčnosť pre rôzne typy funkcií na pečenie. Multifunkčné rúry majú všetky tradičné funkcie a ďalšie funkcie ako grilovanie, ohrievanie hotového jedla, rozmrazovanie a podobne. 

Nie ste spokojný s výsledkom pečenia?

Pracovali ste v súlade s doporučeniami užívateľskej príručky? Zamerajte sa na použitie vhodnej nádoby na pečenie, umiestnenie v rúre a či bola vybraná vhodná funkcia na pečenie. Otočte nádobu na pečenia počas pečenia. Dodržujte presné pokyny v užívateľskej príručke. Vždy predhrejte rúru a vložte pokrm, až vtedy keď je dosiahnutá požadovaná teplota (počkajte na zvukový signál). Pri pečení dezertov je doporučené piecť pri teplote 150 -190 °C a neotvárať dierka počas pečenia, aby nedošlo k "spadnutiu" cesta. Cesto nesmie byť tekutejšie ako doporučuje recept, aby sa nepredĺžila doba pečenia. 

Prečo je môj koláč na povrchu príliš upečený?

Doporučujeme umiestniť koláč na nižšiu pozíciu, zvoliť nižšiu teplotu a predĺžiť dobu pečenia. 

Čo sú to "teleskopické výsuvy" a k čomu slúžia?

Teleskopické výsuvy, ktoré sú dostupné k niektorým modelom rúr na pečenie Franke, umožňujú užívateľovi bezpečne vložiť a vybrať nádobu na pečenie, plechy a taktiež zjednodušujú kontrolu jedla v priebehu pečenia.

Čo znamená pojem "studené dvierka"?

Označenie "studené dvierka" znamená, že v priebehu pečenia je vnútorná teplota dvierok nižšia, ako požaduje príslušná technická norma. Nízka teplota je dosiahnutá použitím efektívneho ochladzovania a teplo odrážajúcich skiel. 

Čo to je kombinovaná rúra na pečenie s parnou funkciou?

Kombinovaná rúra s parnou funkciou využíva paru v kombinácii s tradičnými funkciami pečenia. Franke parná technológia je totožná s profesionálnymi parnými rúrami, tzn.že na rozdiel od bežných domácich parných rúr, má profesionálny parný vyvíjač pary, ktorý reaguje a prispôsobuje sa zvolenej funkcii. Kombinácia pary s konvenčnými funkciami s ventilátorom dosiahne rôzne funkcie pečenia. Ponuka obsahuje tradičné pečenie, špeciálne programy pre kysnutie cesta, pečenie pri nízkych teplotách a podobne. Franke kombinovaná rúra s parnou funkciou nepotrebuje pevné pripojenie na vodu. 

Ako mám vyčistiť ovládací panel na rúre na pečenie?

Použite čistič sklá a jemné mikroutierky alebo hubku. Nastriekajte prípravok priamo na ovládací panel. Nepoužívajte abrezívne čistiace prostriedky, drotenky, hrubé húbky a podobne, ktoré by mohli poškodiť povrch. 

Mikrovlnné rúry
Počas používania, vidím iskry vo vnútri mojej mikrovlnnej rúry?

Dôkladne vyčistite vnútorný priestor mikrovlnnej rúry, doporučujeme použiť špeciálny prostriedok určený na mikrovlnné rúry. Nečistota  a mastnota môže spôsobovať iskrenie vo vnútri, tak isto ako použitie nádob s kovovými prvkami. Používajte výhradne nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry. 

Rotačný tanier mikrovlnnej rúry sa stále pohybuje aj po skončení programu.

Skuste resetovať spotrebič vytiahnutím pripojovacieho kábla zo zásuvky na dobu 1 minúty alebo vypnutím istiacého spínača. Pokiaľ nie je závada týmto vyriešená, kontaktujte servis Franke.

Rotačný tanier mojej mikrovlnnej rúry sa netočí alebo sa zadrháva.

Skontrolujte či nemáte príliž ťažkú nádobu s jedlom. Maximálna povolená záťaž rotačného taniera je 1,5 kg. Skontrolujte či nie je rúra vo vnútri znečistená: tekutina alebo mastnota na dne rúry, môže spôsobovať problém s rotáciou taniera. Skontrolujte či je rotačný tanier správne umiestnený: musí presne zapadnúť do drážky a vodiace koliečka presne kopírovať drážku na dne rúry. 

Odsávače pár
Bliká mi kontrolka na mojom odsávači. Musím volať servis?

Skôr ako skontaktujete servisné centrum s objednávkou servisu, pozrite sa do užívateľskej príručky odsávača pár, či kontrolka nesignalizuje určitú funkciu a môže byť jednoducho vypnutá/resetovaná podľa návodu v príručke.

Odsávač abnormálne vibruje. Čo mám robiť?

Opýtajte sa technika, ktorý realizoval inštaláciu odsávača, či bolo všetko prevedené presne podľa inštrukcii v montážnom návode. Pokiaľ je inštalácia v poriadku a odsávač vykazuje závadu, kontaktujte autorizovaný servis na www.franke-servis.cz

Odťah nie je dostatočne výkonný. Čo mám robiť?

Opýtajte sa technika, ktorý realizoval inštaláciu odsávača, či bolo všetko prevedené presne podľa inštrukcii v montážnom návode. Pokiaľ je inštalácia v poriadku, sú správne inštalované a vyčistené filtre, ale odsávač stále neodsáva kontaktujte autorizovaný servis na www.franke-servis.cz

Ako objednám doplnky alebo náhradné diely na odsávač pár?

Kontaktujte servisné centrum Franke s.r.o., povedzte im model vášho odsávača. Následne môžete zadať dopyt po náhradných dieloch a doplnkoch pre váš odsávač. 

Koho mám kontaktovať pokiaľ mám problém s inštaláciou odsávača pár?

Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v montážnom návode dodanom s odsávačom pár. Taktiež môžete kontaktovať našich servisných technikov, ktorí Vám poradia. Prípadný výjazd technika Franke na miesto inštalácie je spoplatnený. 

Môj odsávač je veľmi hlučný. Ako môžem znížiť jeho hlučnosť?

Hluk odsávača pár je z veľkej miery spôsobený vzduchom prúdiacim odsávacím potrubím zapnutého odsávača. Vyrábame odsávače pár tak, aby vykazovali čo najlepšie parametre v kapacite odťahovaného vzduchu pri zachovaní hladiny hlučnosti. Najefektívnejšou cestou ako zachovať tieto vlastnosti a nezvyšovať hlučnosť odsávača, je použitie spávneho potrubia (120-150 mm priemer). Zašpinené a nasýtené filtre taktiež bránia prietoku vzduchu, dbajte na ich pravidelné čistenie, prípadne výmenu. Zaistíte tak hladký prietok vzduchu. 

Ako správne nainštalovať odsávač pár?

Odsávač pár musí byť inštalovaný v správnej vzdialenosti od varnej dosky (minimálna vzdialenosť pre jednotlivé druhy varných dosiek je uvedená v montážnom návode). Doporučujeme neinštalovať odsávač vyššie ako 75 cm, aby boli zachované funkčné parametre. Inštalujte odťahové potrubie o priemere 150 mm (nie menej ako 120 mm) nie dlhšie ako 3-4 m a s maximálne 2 kolenami. POZOR! Zodpovednosť za vady výrobku nemôže byť uplatnená, pokiaľ nie je nainštalovaný v minimálnej bezpečnej vzdialenosti viď monážny návod. 

Je lepšie inštalovať odsávač pár s pripojením na vnútorný odťah alebo recirkuláciu?

Pokiaľ máte možnosť inštalujte odsávač pár s pripojením na vonkajší odťah: odtiahne znečistený vzduch mimo miestnosti. Pokiaľ ale neni možné dodržať vhodné inštalačné podmienky podľa montážneho návodu, napríklad dĺžka odťahového potrubia a komplikovanosť jeho cesty, inštalujte odsávač v recirkuláčnom režime. Nezabudnite v tomto prípade zakúpiť dodatočne pachové filtre pokiaľ nie sú súčasťou balenia Vášho odsávača.  

Kde nájdem štítok s označením modelu odsávača?

Označenie modelu a číslo nájdete na štítku vo vnútri odsávača (väčšinou je prístupný po vybratí kovových tukových filtrov).

Prečo autorizovaný servis nerieši estetické problémy inštalovaného odsávača pár?

Aké koľvek estetické vady výrobku je potrebné riešiť priamo pri inštalácii s technikom, ktorý inštaláciu realizuje. Na neskoršiu reklamáciu kozmetických vád sa nebude brať ohľad. Výjazd technika Franke na miesto inštalácie neni predmetom reklamačného konania a môže byť spoplatnená. 

Ako mám čistiť odsávač pár?

Je jednoduche mať odsávač pár stále krásný a čistý: potrebujete mäkkú handričku a neutrálny saponát bez chlóru (antibakteriálne prostriedky na báze chlóru by poškodili nerezový povrch degistoru), ktorým odstránite mastnotu. Následne použite vhodný prípravok na leštenie, napríklad čistiaci sprej Franke Cooker Hood Cleaner na odsávače pár. 

Čo sú to filtre? Ako často ich musím meniť?

Filtre sú neoddeliteľnou súčasťou odsávača, ich údržba ovplyvňuje účinnosť, bezpečnosť a hlučnosť odsávača pár. Tukové filtre zachytia tuk obsiahnutý v pare pri varení, chránia tým motor i vnútorne prostredie odsávača. Tieto kovové filtre Franke digestorov majú vysokú účinnosť zachytených tukových častíc. Pre zachovanie ich účinnosti je potrebné ich umyť, odmastniť ručne alebo v umývačke riadov priemerne každé dva mesiace. Pachové filtre s aktívnym uhlím sa inštalujú v prípade pripojenia na recirkulačný režim. V základnej verzii nie sú umývateľné, je potrebné ich po použití zlikvidovať. Doporučujeme zakúpiť pachové filtre s dlhou životnosťou, ktoré majú možnosť obnovy ( napríklad 5-8 krát v umývačke riadu - viď návod prislušného filtra).Pachové filtre je potrebné meniť/obnovovať cca po 3 mesiacoch používania alebo podľa indikácie elektroniky vašho digestora. 

Aké potrubie je doporučené pre najlepší výkon odsávača pár?

Doporučený priemer odťahového potrubia je 150 mm, je najvhodnejší pre odsávač s výkonom vyšším ako 300 m3/h. Nedoporučujeme menší priemer potrubia ako je 120 mm ( u niektorých menej výkonných odsávačov je priemer 120 mm doporučovaný). Menší priemer potrubia nepriaznivo ovplyvňuje výkon a hlučnosť odsávača. 

Umývačky riadu
Do Vašej umývačky sa nenapúšťa voda?

Skontrolujte, či je otvorený prívod vody a voda má potrebný tlak. Pokiaľ bola novo prevedená inštalácia, skontrolujte, či hadica nie je poškodená alebo skrútena a nebráni tak prietoku vody. 

Vaša umývačka nevypúšťa vodu?

Pokiaľ je vypúšťacia hadica pripojená k sifónu drezu, odpojte ju a umiestnite do vhodnej nádoby. Spustite umývací program a skontrolujte, či sa umývačka vypúšťa. Pokiaľ sa vypúšťa normálne je potrebné vyčistiť sifón. 

Necháva Vaša umývačka po umytí na riadoch biele stopy?

Bola v dobe inštalácie Vašej umývačky zmeraná a nastavená tvrdosť vody podľa návodu? Akú mate vodu tvrdú alebo mäkkú? Znovu nastavte tvrdosť vody pomocou kontrolného panela a užívateľského návodu, pokiaľ je voda tvrdá, zvýšte nastavenie na hodnoty 4 až 5. Pokiaľ je voda extrémne tvrdá, je vhodné inštalovať zmäkčovač vody pre vstup do umývačky alebo celého domu. Pre odvápnenie umývačky spustite cyklus s odvapňovacím prostriedkom. 

Necháva Vaša umývačka po umytí na riadoch biele stopy?

Používate umývaciu tabletku 3v1 bez pridania špeciálnej zmäkčovacej soli? Nie vždy majú tieto tabletky dostatok soli na tvrdosť vašej vody. Doporučujeme vždy pridávať soľ do centrálneho zásobníka umývačky alebo skusiť iný typ tabletiek. 

Necháva Vaša umývačka po umytí na riadoch biele stopy?

Máte dobre uzavretý kryt zásobníka soli? Dôkladne skontrolujte uzatvorenie zásobníka zmäkčovacej soli vždy, keď doplníte. 

Preteká voda alebo pena pod dvierka umývačky?

Vždy, keď dopĺňate oplachovací prostriedok do zásobníka, dôkladne očistite pretečené zbytky handričkou.

Dvierka našej umývačky padajú.

Pokiaľ sa jedná o novú vstavanú umývačku riadu, môžu byť dekoračné dvierka moc ťažké. Kontaktujte preto dodávateľa kuchyne. Pokiaľ je to po dlhšej dobe užívania kontaktujte technika. 

Dvierka našej umývačky nezostanú otvorené.

Pokiaľ sa jedná o novú vstavanú umývačku, na ktorú ešte neboli primontované dekoračné dvierka, je to normálne, dvierka nemajú dostatočnú váhu a pánty ju zatvárajú. 

Ostriekovacie rameno v umývačke sa netočí?

Skontrolujte či nie je blokavané riadom v umývačke, alebo dajte veľmi opatrne dole ostrekovače podľa inštrukcii v užívateľskej príručke, prepláchnite dierky tečúcou vodou, skontrolujte, či nie sú niektoré upchaté a voda može cez ne voľne pretekať. Následne ich veľmi opatrne nainštalujte späť. 

Je možné pripojiť Franke umývačku riadu na teplú vodu?

Niektoré modely Franke umývačiek riadu umožňujú pripojenie na teplú vodu max 60 °C. Prosím skontrolujte si v užívateľskom návode či sa jedná aj o Váš model umývačky. 

Môžem použiť bežnú soľ v umývačke riadu?

Doporučujeme vždy používať soľ výhradne určenú pre umývačky riadu. Iné druhy soli môžu obsahovať znečisťujúce látky alebo malé kamienky, ktoré by mohli zablokovať napúšťací ventil a spôsobiť poškodenie umývačky. 

Prečo mám používať prostriedok na oplach?

Oplachovací prostriedok je na riad nanesený pred oplachovacím cyklom a podporuje stekanie vody, zlepšuje tým výsledok sušenia a znížuje vznik zasušených škvŕn. 

Ako a kedy mám doplniť soľ a oplachovací prostriedok do umývačky?

Umývačka má signalizáciu doplnenia oplachovacieho prostriedku aj soli. Rozsvietenie kontrolky oznámi nedostatok prostriedku. Prosím preštudujte si užívateľsku príručku. 

Zapachá Vaša umývačka?

Doporučujeme pravidelne čistiť tesnenia a priestor pod tesnením dvierok umývačky vlhkou handričkou najmenej jeden krát mesačne. Doporučujeme vyčistiť aj filtre umývačky najmenej jeden krát týždenne. Občas vyčistíte Vašu prázdnu umývačku riadu spustením dlhého cyklu s pridaním čistej sódy. 

Môžem umývať plastové nádoby v umývačke?

Najprv skontrolujte, či je nádoba vhodná do umývačky riadu, pokiaľ nie, môže sa teplom deformovať. Spoločnosť Franke nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie plastového riadu pri umývaní v umývačke. Pokiaľ je nádoba vhodná na použtie do umývačky, mali by byť plastové nádoby umiestnené v hornom koši. Je úplne bežné, že v závislosti na typu materiálu nemusí byť tento riad úplne suchý na konci umývacieho cyklu. 

Môžem umývať krištálové sklenené nádoby v umývačke?

Niektoré modely Franke umývačiek majú špeciálny program na umývanie skla pri teplote 45 °C. Zvážte, či je to pre Vaše sklo vhodné. 

Aké sú možnosti energetickej úspory Franke umývačiek riadu?

Eko programy sú energeticky úsporné. Niektoré Franke umývačky majú naprogramované ľahké otváranie dvierok na konci vybraných umývacích programov pre lepší výsledok súšiacého cyklu, jeho skrátenie a energeticku úsporu. 

Je potrebné oplachovať riady skôr ako ich dám do umývačky?

Nie je potrebné oplachovať riad pred vložením do umývačky. Vďaka účinným programom a prostriedkom na umývanie je dôkladne umytý i veľmi znečistený riad. Samozrejme vždy by mali byť odstránené väčšie časti jedla, ktoré by mohli blokovať filter a taktiež odstránené veľmi mastné zbytky sýra a omáčiek. Uvedomte si, že opláchnutie riadu pred vložením do umývačky je zbytočná spotreba vody priemerne okolo 10-20 litorv. 

Je nedostatočné sušenie problémom len plastových nádob a nádob s neprilnavým povrchom?

Je úplne normálne, že vzhľadom k vlastnostiam materiálu , neexistuje žiadny umývací program, ktorý by garantoval dokonalé sušenie plastového riadu alebo nádob s neprilnavým povrchom. 

Je riad vo Vašej umývačke suchý, ale steny umývačky sú stále mokré?

Je úplne normálne, že po procese sušenia zostane para skondenzovaná na chladnejších stenách vnútorného priestoru umývačky. 

Stmavol Váš riad po umytí v umývačke?

Stalo sa to u riadu zo striebra alebo hliníka? Umývanie riadu vyrobeného z čistého hliníka alebo striebra v umývačke riadu sa nedoporučuje. Pre znovu navrátenie pôvodného vzhľadu skúste vyčistiť mäkkou handričkou a octom. 

Čo to je Aquastop?

Zariadenie Aquastop v umývačke riadu slúži k automatickému uzatvoreniu prívodu vody pomocou elektromagnetického ventilu v prípade nechceného úniku vody.

Prečo mám dopĺňať špeciálnu soľ do umývačky riadu?

Soľ určená do umývačky riadu preventívne zmäkčuje vodu pritekajúcu do umývačky tak, aby zabránila usadzovaniu vodného kameňa v umývačke. Dávkovanie soli je potrebné nastaviť podľa tvrdosti Vašej vody a podľa návodu v užívateľskej príručke. 

Mám dopĺňať soľ do umývačky aj keď používam umývací prostriedok so zmäkčovačom?

Doporučujeme vždy používať špeciálnu zmäkčujúcu soľ pre umývačky riadu. Zabráňuje usadzovaniu vodného kameňa v umývačke a vzniku bielych škvrn na riadoch zo zbytku vodných usadenín. 

Ako zistím tvrdosť vody?

Tvrdosť vody je možné zistiť pomocou dostupných testovacích sád, ktoré sa dajú zakúpiť v obchodoch. Podľa návodu zistíte tvrdosť Vašej vody. Najjednoduchšou variantou sú testovacie papieriky na vloženie do vody, ktoré svojim zafarebením indikujú stupeň tvrdosti. Hodnotu si môžte prečítať na priloženej stupnici.  

Ako mám čistiť nerezové časti umývačky?

Na čistenie nerezových vnútorných častí umývačky riadu doporučujeme použiť vhodný čiastiaci prostriedok. Nedoporučujú sa abrazívne čistiace prostriedky alebo abrazívne hubky, ani agresívne chemikálie ako sú bielidla, amoniak, prípravky s chĺorom alebo alkoholom, ktoré by mohli poškodiť nerezovú oceľ. 

Chladničky
V mojej chladničke je príliš veľa zkondenzovanej vody alebo ľadu.

Sú dvere chladničky/mrazničky dovreté? Skontrolujte. U voľne stojacej chladničky môžete skontrolovať tesnenie dverí pomocou vloženého listu papiera, ktorý by mal vo všetkých miestach pevne držať. U vstavanej chladničky by to bolo možné iba po odstránení dekoratívnych dvierok. Pokiaľ zistíte, že tesnenie celkom nedolieha, skúste ho ľahko povytiahnuť, možno bolo iba dlho stláčené a potrebuje znoku získať elasticitu. Pokiaľ sa problém nevyriešil, prosím, kontaktujte servisné centrum. 

Moja chladnička vydáva rachotiaci alebo búchajúci zvuk.

Zapraskanie alebo ľahké buchnutie 2-10 x za deň je úplne normálne. Deje sa tak z dvôvodu odmrazovania zadného panelu 2-10 x za deň, krátkodobo sa zvýši teplota výparníka, ktorý je na zadnej stene. Izolačný materiál a chladiace potrubie sa rozpína a potom znovu sťahuje: toto sú bežne zvuky odmrazovacieho cyklu. Zo skúsenosti vieme, že hluk časom klesá. 

Moja chladnička vydáva slabý, písklavý alebo bzučivý zvuk.

Toto je normálny prevádzkový zvuk. V chladiacom kompresore je elektromotor a mechanické ventily, ktoré spôsobujú tento zvuk. 

Vo vnútri mojej chladničky je ľadová námraza.

Je vonkajšia teplota veľmi vysoká? Vysoká vlhkosť a teplota zvyšujú stupeň kondenzácie pár a tím nárast zbytkového ľadu vo vnútri chladiacej časti. Bežný objem ľadu (zamrznuté kvapky na zadnej stene vnútornej časti) sa rozpustia, keď je chladnička zavretá a kompresor prestane chladiť. Pokiaľ ale otvárame chladničku veľmi často, kompresor je nútený bežať nepretržite a dochladzovať vnútorný priestor, vzniká väčšia námraza. V tomto prípade je nutné chladničku odmraziť a termostat nastaviť na vyššiu teplotu. 

Mám zkondenzovanú vlhkosť v chladničke.

Nie je upchatý odtokový kanálik na zadnej stene vo vnútornej časti chladiacého priestoru? Pomocou vloženej plastovej ihly odblokujte odtokovú dierku a dôkladne vyčistite. 

K čomu slúži zásuvka s 0°C zónou?

Zásuvka s 0°C zónou v chladiacom priestore je vhodná prevažne pre umiestnenie čerstvých potravín, ako je mäso a ryby na dlhší čas zaistí potravinám nižšiu teplotu a vhodnú vlhkosť. Neni vhodná pre ovocie a zeleninu, ktoré obsahuje veľa vody a mohli by zamrznúť. 

Aké je najvhodnejšie nastavenie termostatu chladničky a mrazničky?

Pri bežných podmienkach užívania chladničky a mrazničky, tak isto ako pri bežnom množstve jedla vloženého do vnútra a bežnou teplotou okolného prostredia, je doporučené termostat nastaviť na strednú až nízku pozíciu. Maximálna hodnota by mala byť nastavená iba vo výnimočných prípadoch, ako je chladenie vnútorného priestoru po výpadku el.energie alebo nečakaného naplnenia veľkým množstvom potravín. Viac menej pre najlepšie nastavenie výrobku si prosím vždy preštudujte doporučenie v užívateľskej príručke. 

Čo znamená funkcia Super Freeze v mrazničke?

Funkcia Super Freeze ( iba u niektorých modelov), nastavenie podľa kľúca v uživateľskej príručke, je určená k rýchlemu zmrazeniu veľkého množstva čerstvého ovocia vloženého naraz do mrazničky. 

Aký je rozdiel medzi No Frost a kombinovanou chladničkou s ventilátorom?

V chladničke/mrazničke No Frost suchý a studený vzduch cirkuluje homogénne a ochladzuje jedlo rovnomerne bez vytvárania námrazy. Systém s chladiacim ventilátorom tiež rovnomerne distribuuje teplotu a vlhkosť vo vnútri chladničky/mrazničky, vyžaduje občasné manuálne rozmrazenie mraziacej časti. 

Aký je rozdiel medzi kombi a dvojdverovou chladničkou?

Kombi chladnička má veľkú výhodu chladiacej časti hore a veľkú mraziacu časť dole, každá ma samostatné dvere. Dvojdverová chladnička má jedny dvere a vo vnútri ma malý mraziaci priestor s vlastnými vnútornými dvierkami. 

Ako môžem znížiť spotrebu el. energie chladničky alebo mrazničky?

Pre čo najnižšiu spotrebu elektrickej energie je potrebné dodržiavať tieto odporúčania: inštalujte chladničku na chladnom a dobre vetranom mieste chránenom pred priamym slnkom a inými zdrojmi tepla. Neukladajte horúce nápoje alebo jedlo do chladničky/mrazničky, najskôr ich nechajte vychladnúť na izbovú teplou. Snažte sa o čo najmenší počet otváranie dverí, aby zbytočne do vnútra nevnikalo teplo. U modelov vybavených funkciou Super Freeze ju nechajte zapnutú iba pre nezbytne dlhú dobu. Pokiaľ nebudete chladničku dlhšiu dobu používať, vyprázndite ju a vypnite, nechajte pootvorené dvierka kvôli prúdeniu vzduchu. 

Ako mám čistiť nerezový povrch chladničky?

Na čistenie nerezových častí chladničky doporučujeme použiť vhodný čistiaci prostriedok. Neodporúčajú sa abrazívne čistiace prostriedky alebo abrazívne hubky, ani agresívne chemikálie ako bielidlá, amoniak, prípravky s chlórom alebo alkohol, ktorý by mohol poškodiť nezerovú oceľ.