Replay

Sound Pro Technológia - Poteší i tie najnáročnejšie uši

Chuť a vôňa sú kráľom a kráľovnou kuchyne, napriek tomu vo Franke vieme, že zvuk je rovnako dôležitý a že uši sú taktiež od toho, aby boli potešené. Objavte prekvapivo malú hlučnosť a užite si kľud pri varení. 

Replay

Kuchyňa sa čoraz viac začleňuje do iného prostredia v domácnosti a stáva sa miestom pre zdieľanie času a rodinné stretnutia.

Tento trend vyvoláva požiadavku pre menej hlučný odsávač pár, ktorý nenarušuje príjemné domáce prostredie. 

Fluid Dynamic Optimization

Spoločnosť Franke urobila hlboké štúdie hladiny hluku a zvukových frekvencii svojich motorov v odsávačoch pár a hľadala optimálne riešenie. Po rozsiahlom výskume sa podarilo vyvinúť technológiu najnovšej generácie, ktorá je schopná produkovať príjemnejší zvuk.

U vybraných modelov došlo k zmene tvaru vyústenia motora. Nový tvar znižuje turbulenciu a vírenie vzduchu. Vďaka tomu dochádza k poklesu hluku a zlepšuje sa zvuk odsávača. 

Replay

Redukcia šumu a optimalizácia štruktúry zvuku

Táto nová technológia znižuje hluk odsávača až o 4 db (A)*, ale to nie je všetko, taktiež optimalizuje štruktúru zvuku a znižuje diskomfort spôsobený vysokými frekvenciami.

*Údaje sa odlišujú v závislosti na modeli, v ktorom je motor inštalovaný.

Objavte odsávače pár s technológiou Sound Pro

Táto stránka bych chcela reprodukovať zvuk