PRAVILNIK O ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKIH

Družba FRANKE Holding AG in z njo povezana podjetja (v nadaljevanju skupaj: »FRANKE«, »družba«, »mi« ali »nas«) so trdno odločeni varovati vašo zasebnost. FRANKE ceni vaše zanimanje za svoje izdelke in vaš obisk tega spletnega mesta. Vaša zasebnost nam je pomembna, hkrati pa želimo, da se ob obisku našega spletnega mesta dobro počutite. Osebne podatke, ki jih zbiramo med obiskom naših spletnih strani, obdelujemo v skladu z zakonskimi določili. S tem pravilnikom o zasebnosti (v nadaljevanju: »Pravilnik o zasebnosti«) vas želimo seznaniti z našimi varnostnimi ukrepi.

1. UPRAVLJAVEC

Upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: »GDPR«) ali druge veljavne zakonodaje je družba Franke, ki je navedena v impresumu na spletnem mestu.

2. OSEBNI PODATKI

»Osebni podatki« pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljivi posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Podatki vključujejo informacije, kot so vaše ime in priimek, naslov bivališča ter naslov e-pošte, telefonska številka ali datum rojstva. Osebni podatki so lahko v kateri koli obliki (npr. papirni, elektronski, video, zvočni). FRANKE se zavezuje sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev poštenega in zakonitega obdelovanja osebnih podatkov. Vsi naši zaposleni, obdelovalci podatkov in tretji ponudniki storitev, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani spoštovati zaupnost osebnih podatkov ter upoštevati ta Pravilnik o zasebnosti. Osebne podatke zbiramo samo v primeru, ko nam jih posredujete ob registraciji, izpolnitvi obrazcev ali po e-pošti v sklopu naročila izdelkov ali storitev, poizvedb ali zahtev glede naročenih izdelkov, ter v podobnih situacijah, ko ste se odločili, da nam posredujete podatke.

Zbirka podatkov in njena vsebina sta v družbi FRANKE ali v strežnikih ter pri obdelovalcih podatkov, ki za nas opravljajo storitve in so nam odgovorni.

Vse osebne podatke, ki nam jih razkrijete, bomo imeli pod nadzorom in bomo odgovarjali za njihovo uporabo. Nekatere od teh podatkov je mogoče hraniti ali obdelovati v računalnikih, ki so pod pristojnostjo drugih držav, kot so Združene države, kjer se lahko zakonodaja o varstvu podatkov razlikuje od tiste, ki velja v vaši državi. V takih primerih bomo zagotovili ustrezno zaščito in bomo od obdelovalca podatkov iz take države zahtevali enako stopnjo varovanja podatkov, kot je tista, ki velja v državi vašega prebivališča.

3. CZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV – PRAVNA PODLAGA

Naše spletno mesto lahko uporabljate brez razkritja osebnih podatkov. Razkritje osebnih podatkov ni pogoj za uporabo našega spletnega mesta, razen kadar je to nujno za zagotavljanje izdelka ali storitve oziroma za komunikacijo z našim spletnim mestom na vašo zahtevo. V nadaljevanju bomo pojasnili način zbiranja, obdelave in uporabe vaših osebnih podatkov na našem spletnem mestu:

a)    Podatki ob obisku našega spletnega mesta

Ko obiščete naše spletno mesto, vam lahko z obdelavo podatkov omogočimo komunikacijo z našim spletnim mestom, podatke pa obdelujemo tudi zaradi varnosti, na primer za preprečevanje nedovoljenega dostopa, reševanje težav ali testiranje. Podatki, ki jih zbiramo, lahko vključujejo ime vašega ponudnika internetnih storitev, spletno mesto, ki ste ga uporabili za povezavo do našega spletnega mesta, datum in čas obiska, spletne strani, do katerih dostopate z našega spletnega mesta, ter vaš naslov IP. Taka obdelava je potrebna zaradi zagotavljanja naših storitev ali je utemeljena z našim zakonitim interesom pri vodenju komunikacije. Predpostavljamo, da je to tudi v vašem interesu, saj brez komunikacije ni mogoče prikazati spletnega mesta. Obdelavi podatkov za navedene namene lahko kadar koli nasprotujete brez navedbe razloga, kar bomo upoštevali v prihodnje. Želimo pa opozoriti, da se lahko obdelava vaših osebnih podatkov nadaljuje kljub vašemu nasprotovanju, ki ste ga izrazili na spletnem mestu, saj ni mogoče ustaviti obdelave pri posameznih uporabnikih spletnega mesta ali na splošno, če je ta potrebna iz tehničnih razlogov. Tako lahko obstajajo utemeljeni razlogi za obdelavo, ki so pomembnejši od vaših interesov, pravic in svoboščin. Če želite preprečiti zgoraj opisano obdelavo, se preprosto vzdržite obiskovanja našega spletnega mesta. Podatke izbrišemo po koncu seje, razen kadar varnostni dogodek zahteva daljšo hrambo zaradi preiskave za namene dokumentacije.

b)    Podatki za vzpostavitev računa stranke

Če na spletnem mestu odprete račun stranke, bodo posredovani osebni podatki (npr. ime, naslov, e-poštni naslov, telefon, naziv in podatki za dostop) shranjeni in obdelani v zbirki podatkov strank družbe FRANKE. Podatke obdelujemo zaradi izvajanja pogodbe ali predpogodbenih ukrepov. Svoj račun stranke lahko kadar koli zaprete in/ali na spodaj navedeni naslov za stik pošljete svoje nasprotovanje nadaljnji hrambi in uporabi osebnih podatkov za tak namen, pri čemer vam ni treba navesti razloga, kar bomo upoštevali v prihodnje. V primeru nasprotovanja bomo vaše osebne podatke takoj izbrisali. Če boste svoj račun stranke zaprli, ga bomo tudi mi izbrisali.

c)    Stik prek obrazca za stik ali e-pošte

Če stopite v stik z nami (npr. prek obrazca za stik ali e-pošte), bomo v družbi FRANKE hranili in obdelovali vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete na obrazcu za stik. Na samem obrazcu za stik lahko preverite, katere podatke zbiramo z obrazcem. Te podatke hranimo in uporabljamo izključno zaradi odziva na vaše zahteve in/ali za vzpostavitev stika ter s tem povezano tehnično administracijo. Obdelava teh podatkov poteka zaradi izvajanja pogodbe ali predpogodbenih ukrepov, lahko pa je tudi v našem zakonitem interesu, pri čemer ne pride do navzkrižnih interesov, ki bi prevladali nad vašimi interesi, saj je obdelava zahtev v našem skupnem interesu.

Ko se obdelava zahteve zaključi, bomo ohranili korespondenco samo v zakonsko določenem obsegu in za zahtevano obdobje oziroma če jih je treba hraniti dalj časa zaradi pridobitve, izvajanja ali obrambe pravice v pravnem zahtevku.

d)    Podatki, potrebni za prejemanje glasil

Če se naročite na prejemanje glasil, bo družba FRANKE hranila in obdelovala vaše osebne podatke (npr. ime, naslov bivališča ter naslov e-pošte) za namene trženja, oglaševanja ali promocije. Obdelava teh podatkov temelji na vaši privolitvi ali poteka zaradi izvajanja pogodbe. V tem primeru vam bomo redno pošiljali reklamno gradivo o storitvah in izdelkih, povezanih z izdelki, s storitvami, ponudbo ali z dogodki, ki jih organizira družba FRANKE. Prejemanje glasil lahko brez navedbe razloga kadar koli odjavite z obvestilom, ki ga pošljete na spodaj navedeni naslov za stik, ali pa novice odjavite z možnostjo za odjavo v samem glasilu. Po odjavi bomo vaš naslov e-pošte takoj izbrisali z našega seznama za pošiljanje novic, z izjemo kopije v naši zbirki podatkov, ki jo vodimo v našem zakonitem interesu, zato vam lahko zagotovimo, da glasil ne boste več prejemali.

e)    Razkritje

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tretjim stranem zaradi uveljavitve ali uporabe tega Pravilnika o zasebnosti in drugih dogovorov o varovanju pravic, lastnine, ali varnosti strank družbe FRANKE ali drugih. To vključuje izmenjavo podatkov z drugimi družbami in organizacijami za namene zaščite pred goljufijami in manjšega kreditnega tveganja oziroma zaradi načina plačila, ki ga v spletni trgovini ponuja banka, da lahko obdelamo plačila naročenih izdelkov. Osebne podatke lahko na podlagi zakonske zahteve ali predpisa posredujemo tudi državnim, regulatornim in pravnim organom. Tako razkritje je lahko potrebno zaradi spoštovanja zakonske obveznosti ali zaradi izvajanja naloge v javnem interesu, lahko pa je utemeljeno tudi z našim zakonitim interesom ali zakonitim interesom tretje strani. V zadnjem primeru lahko nasprotujete taki uporabi, a lahko podatke še vedno obdelujemo, če lahko dokažemo utemeljeno zakonito podlago, ki preglasi vaše interese, pravice in svoboščine, oziroma je obdelava potrebna zaradi vložitve, izvajanja ali obrambe pravice v pravnem zahtevku.

4. UPORABA PIŠKOTKOV

4.1. SPLOŠNO

4.2. RAZISKAVE O UPORABNIKIH

Sodelovanje v raziskavah o uporabnikih, ki jih občasno izvajamo na našem spletnem mestu, je prostovoljno. Za izvedbo raziskav o uporabnikih uporabljamo funkcijske piškotke. Tehnične informacije, ki jih zabeležijo raziskave o uporabnikih, so enake kot tiste ob obisku uporabnika na spletnem mestu (glejte zgoraj). Odgovori, ki jih posredujete v raziskavi o uporabnikih, ne bodo povezani z vašimi osebnimi podatki, kot je vaš naslov IP. 

5. STORITVE ALI VSEBINE TRETJIH PONUDNIKOV NA NAŠEM SPLETNEM MESTU

Naše spletno mesto vključuje storitve in/ali vsebine tretjih ponudnikov. Pri uporabi storitev tretjega ponudnika ali prikazu vsebine tretjega ponudnika pride iz tehničnih razlogov do izmenjave komunikacijskih podatkov med vami in takim ponudnikom. FRANKE ne nadzira spletnih mest ali prakse varovanja zasebnosti tretjih ponudnikov, ki upravljajo taka spletnega mesta. Praksa varovanja zasebnosti tretjih ponudnikov spletnih mest se lahko razlikuje od prakse družbe FRANKE, zato ne moremo overiti ali dati nobenega zagotovila glede spletnih mest tretjih ponudnikov. Preden takšnim spletnim mestom posredujete osebne podatke, preverite njihove pravilnike.

Ponudnik storitev ali vsebin lahko vaše podatke obdeluje tudi za dodatne lastne namene. Po svojih najboljših močeh smo storitve in vsebine ponudnikov, za katere vemo, da obdelujejo podatke za lastne namene, konfigurirali tako, da je vsaka komunikacija za druge namene z izjemo predstavitve storitev ali vsebin na našem spletnem mestu bodisi blokirana ali pa lahko do komunikacije pride šele po tem, ko ste se sami odločili za uporabo take storitve. Ker pa ne moremo nadzirati, katere podatke zbirajo in obdelujejo tretji ponudniki, vam ne moremo zagotoviti zavezujočih informacij o obsegu in namenu obdelave vaših podatkov.

a)    Povezave do spletnim mest:

Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave do/s spletnih mest naših partnerjev v sklopu mreže, trgovcev, povezanih družb ali drugih tretjih ponudnikov. Ko uporabite tako povezavo, samodejno zapustite spletno mesto FRANKE. FRANKE ne nadzira spletnih mest ali prakse varovanja zasebnosti tretjih ponudnikov, ki upravljajo taka spletnega mesta. Praksa varovanja zasebnosti tretjih ponudnikov spletnih mest se lahko razlikuje od prakse družbe FRANKE, zato ne moremo overiti ali dati nobenega zagotovila glede spletnih mest tretjih ponudnikov. Preden takšnim spletnim mestom posredujete osebne podatke, preverite njihove pravilnike.

b)    Družbeni vtičniki:

FRANKE uporablja tako imenovane družbene vtičnike (»gumbe«) družabnih omrežij, kot so Facebook, Google+, LinkedIn in Twitter. Ko obiščete naše spletno mesto, so ti gumbi privzeto izključeni, kar pomeni, da brez vašega posredovanja družbenim omrežjem ne bodo posredovani nobeni podatki. Te gumbe lahko uporabite šele, ko jih s klikom aktivirate. Nato gumbi ostanejo aktivni, dokler jih ponovno ne izklopite ali izbrišete piškotkov (glejte poglavje »Piškotki«).

Po njihovem vklopu se vzpostavi neposredna povezava s strežnikom družabnega omrežja. Vsebina gumba se nato z družabnega omrežja neposredno prenese v vaš brskalnik, ki vsebino vključi v spletno mesto. Po vklopu gumba lahko družabno omrežje pridobiva podatke, ne glede na to, ali ste pritisnili gumb ali ne. Če ste prijavljeni v družabno omrežje, lahko omrežje vaš obisk spletnega mesta pripiše vašemu uporabniškemu računu. Družabno omrežje ne more pripisati obiska drugih spletnih mest družbe FRANKE, dokler niste tudi tam aktivirali ustreznega gumba.

Če ste uporabnik družabnih omrežij, a ne želite združevanja podatkov, pridobljenih ob obisku našega spletnega mesta, z vašimi uporabniškimi podatki, se morate z družabnega omrežja odjaviti pred vklopom gumbov.

Mi nimamo nobenega vpliva na obseg podatkov, ki jih prek svojih gumbov zbirajo družabna omrežja. Pravilniki družabnih omrežij o uporabi podatkov vsebujejo informacije o namenu in obsegu podatkov, ki jih zbirajo, načinu obdelave in uporabe podatkov, vaših pravicah ter nastavitvah, ki jih lahko uporabite za zaščito zasebnosti.

Več informacij o obsegu in namenu takega zbiranja in obdelave podatkov poiščite v izjavah o varovanju zasebnosti ponudnikov, katerih storitve in/ali vsebine vključujemo, in so odgovorni za varovanje vaših podatkov v tem pogledu.

6. TRETJI OBDELOVALCI

Tretjim stranem ne posredujemo nobenih osebnih podatkov, razen če to ni nujno zaradi izvajanja pogodbe, dopustno na podlagi veljavnih predpisov ali ste v to sami izrecno privolili. FRANKE pa lahko sklene pogodbo z drugimi podjetji ali posamezniki (»obdelovalci«), ki za družbo FRANKE izvajajo nekatere storitve. Kadar to storimo, bomo morda obdelovalcem morali zagotoviti dostop do osebnih podatkov. Od naših obdelovalcev zahtevamo varovanje zaupnosti osebnih podatkov, ki jih smejo uporabiti samo za namene, ki jih je določila družba FRANKE. Primeri nalog, ki jih izvajajo obdelovalci, vključujejo poslovne partnerje ali podizvajalce s področja tehničnih, plačilnih in dostavnih storitev, znižanje kreditnih tveganj ali zaščito pred goljufijami, izvajalce analiz, ponudnike storitev iskanja ali obdelavo znotraj skupine. Dostop bodo imeli samo do osebnih podatkov, ki so potrebni za opravljanje ustrezne dejavnosti. Takim obdelovalcem je zlasti prepovedana obdelava ali uporaba vaših osebnih podatkov za druge namene.

Sprejeli smo ustrezne ukrepe v obliki pogodb ali drugi obliki za zagotavljanje ustreznega varovanja osebnih podatkov, ki jih razkrijemo obdelovalcem, ter za zagotovitev, da so naši obdelovalci vzpostavili pravne, organizacijske in tehnične postopke za varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju podatkov. 

7. VARNOST

FRANKE je globalna organizacija, ki vključuje pravne subjekte, poslovne procese, vodstvene strukture in tehnične sisteme, ki segajo prek meja. Iz tega razloga so naši pravilniki o zasebnosti zasnovani za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov po vsem svetu. Pravilo družbe FRANKE je, da pridobijo dostop do osebnih podatkov samo tisti pooblaščeni delavci, zastopniki, pogodbeniki, subjekti in obdelovalci, pri katerih FRANKE ugotovi obstoj zakonitega interesa za seznanitev ali dostop do podatkov zaradi izpolnjevanja njihovih obveznosti. FRANKE uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za varovanje podatkov, ki jih vi posredujete in jih mi obdelujemo, pred zlorabo, izgubo, uničenjem in dostopom tretjih strani. Varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.

Ko vam posredujemo geslo (oziroma ste ga izbrali sami), ki vam omogoča dostop do določenih delov spletnega mesta, odgovarjate za ohranitev njegove zaupnosti. Prosimo vas, da gesla nikomur ne razkrijete.

8. HRAMBA PODATKOV

Razen v primeru drugačnih zgoraj navedenih obdobij hrambe, veljajo naslednja splošna pravila:

Vaše podatke bomo izbrisali, takoj ko jih ne bomo več potrebovali za njihov namen ali ko boste preklicali svojo privolitev ali nasprotovali uporabi podatkov na podlagi zakonitega interesa, nad katerim ne prevlada nobena naša pravna podlaga. V nekaterih primerih lahko veljajo daljša obdobja hrambe, če to določa zakon (npr. davčna zakonodaja in zakonodaja o gospodarskih družbah) ali so podatki potrebni zaradi vložitve, izvajanja ali obrambe pravice v pravnem zahtevku. 

9. VAŠE PRAVICE IN PODATKI ZA STIK

Na podlagi evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov ali podobne veljavne zakonodaje ste lahko upravičeni do uveljavljanja nekaterih ali vseh naslednjih pravic:

1. zahtevate lahko (i) informacijo o morebitni hrambi vaših osebnih podatkov in (ii) dostop do in/ali kopije osebnih podatkov, ki jih hranimo, vključno z nameni obdelave, kategorijami zadevnih osebnih podatkov, prejemniki podatkov ter morebitnimi obdobji hrambe;

2. zahtevate lahko popravek, izbris ali omejitev svojih osebnih podatkov, npr. zato, ker (i) so nepopolni ali netočni, (ii) niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, ali ker (iii) ste preklicali privolitev za obdelavo podatkov;

3. zavrnete in – brez vpliva na obdelavo podatkov, ki je potekala pred preklicem – kadar koli prekličete svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

4. sprožite sodni postopek zaradi morebitne kršitve vaših pravic glede obdelave osebnih podatkov ter vložite pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov;

5. zahtevate (i) vračilo in ponovno uporabo osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in (ii) prenos teh podatkov do drugega upravljavca brez ovir z naše strani; tam, kjer je to tehnično mogoče, imate pravico do prenosa osebnih podatkov neposredno do drugega upravljavca.

Pravica do ugovora:

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, lahko kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. V takem primeru vas prosimo, da nam posredujete informacije o vašem posebnem položaju. Po preučitvi dejstev, ki nam jih posredujete, bomo bodisi prenehali obdelovati osebne podatke ali pa vam bomo pojasnili našo utemeljeno zakonito podlago za nadaljnjo obdelavo.

 

Pridržujemo si pravico do občasnih posodobitev in sprememb tega Pravilnika o zasebnosti zaradi sprememb načina uporabe vaših osebnih podatkov ali spremembe predpisov. V primeru sprememb bomo spremenjeni Pravilnik o zasebnosti objavili na našem spletnem mestu.

Če imate vprašanja ali pripombe glede našega upoštevanja tega Pravilnika o zasebnosti ali želite uveljavljati eno izmed zgoraj opisanih pravic, nam pišite na naslednji naslov:

Družba Franke, ki je navedena v impresumu na spletnem mestu, kliknite tukaj.

Za: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

 

ali po e-pošti na: placeholder_imprint_email

 

MAJ 2018