Användarvillkor

Please see our terms and conditions below.

Användarvillkor

Franke har föreliggande webbplats ("Site") för personlig utbildning, information, kommunikation och underhållning. Välkommen att roa dig med att bläddra fritt på vår webbplats. Nedladdning av material som visas på denna webbplats är dock endast tillåten för icke kommersiell, privat användning och under förutsättning att du följer alla meddelanden och copyright och lämplighet som finns i materialet. Det är strängeligen förbjudet att distribuera, ändra, överföra, återanvända, rapportera eller använda innehållet på denna webbplats för allmänna eller kommersiella ändamål inklusive text, bilder, ljud och video utan föregående godkännande från Franke.

För användning av denna webbplats gäller följande bestämmelser och villkor ("Terms and Conditions") samt alla tillämpliga lagar. Genom att besöka webbplatsen och bläddra igenom den går du med på dessa bestämmelser och villkor utan några som helst begränsningar eller krav.

Bestämmelser och villkor

1. Innehållet på webbplatsen skyddas i sin helhet av lagstiftningen för copyright och/eller varumärken (om inget annat anges eller markeras) och det får inte användas till annat än det som sägs i dessa bestämmelser och villkor utan föregående godkännande av Franke. Utöver detta varken garanterar eller står Franke för att bläddring bland det material som visas på denna webbplats inte gör intrång på rättigheter för tredje parter som inte ägs av eller är dotterföretag till Franke.

2. Franke gör allt som rimligen kan tänkas för att tillhandahålla korrekt och aktuell information på webbplatsen. Franke garanterar eller står emellertid inte för webbplatsens korrekthet och tar inget som helst ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet på webbplatsen.

3. Du bläddrar igenom vår webbplats på egen risk. Vare sig Franke eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera webbplatsen är ansvarig för direkta, oavsiktliga, indirekta eller straffrättsliga skadestånd som uppstår på grund av åtkomst till eller användning av webbplatsen. UTAN BEGRÄNSNING TILL DET OVAN NÄMNDA TILLHANDAHÅLLS ALLTING PÅ DENNA WEBBPLATS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER PÅSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PÅSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ATT DET INTE GÖR INTRÅNG PÅ ANDRAS RÄTTIGHETER. Franke avsäger sig dessutom allt ansvar och skadeståndskyldighet för eventuella skador på eller virus som kan infektera datorutrustning eller annan egendom på grund av åtkomst till, användning av eller bläddring på webbplatsen eller nedladdning av eventuellt material, inklusive men inte begränsat till data, text, bilder, video eller ljud från webbplatsen.

4. Eventuell kommunikation eller eventuellt material som du överför till webbplatsen genom elektronisk post eller på annat sätt inklusive men inte begränsat till data, kommentarer, förslag och liknande kommer att behandlas som icke konfidentiellt material utan äganderättsligt skydd. Allt som du överför eller postar kan användas av Franke eller dess dotterföretag för valfritt ändamål inklusive men inte begränsat till kopiering, avslöjande, överföring, publicering, sändning och anslående. Dessutom får Franke använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i kommunikation som skickas till webbplatsen för vilket ändamål som helst inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av denna information.

5. Alla varumärken, logotyper och servicemärken (kollektivt "varumärken") som visas på webbplatsen är registrerade och/eller oregistrerade varumärken som tillhör Franke och/eller dess dotterföretag. Ingenting som finns på webbplatsen får tolkas som medgivande, antydningsvis, hävdande av visst sakförhållande eller på något annat sätt som ett tillstånd eller en rättighet att använda varumärken som visas på webbplatsen utan ett föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Franke. Användning av varumärkena eller något annat innehåll på webbplatsen med undantag av det som nämns i dessa bestämmelser och villkor är strängeligen förbjuden. Observera att Franke vid överträdelser kommer att upprätthålla sina intellektuella egendomsrättigheter kraftfullt med alla medel som står till buds inom den gällande lagstiftningen och förbehåller sig i detta sammanhang alla rättigheter i detta avseende.

6. Observera dessutom att Franke inte har granskat alla webbplatser som är länkade till denna webbplats och inte är ansvarigt för innehållet på några webbsidor utanför denna webbplats eller några andra webbplatser som är länkade till denna webbplats. Du länkar till andra sidor utanför denna webbplats eller till andra webbplatser på egen risk.

7. Franke kan när som helst revidera och uppdatera dessa bestämmelser och villkor. Observera att även du förpliktigas av sådana revideringar och du bör därför regelbundet besöka denna sida för att gå igenom de för tillfället gällande bestämmelserna och villkoren som gäller för dig.

Dataskydd

Franke inser vikten av att skydda personuppgifter och din sekretess. Dataskydd och datasäkerhet för kunder och användare har hög prioritet för oss. Nedan beskrivs vår sekretesspolicy som i detalj anger hur vi använder dina personuppgifter när du har besökt vår webbplats.

Genom att använda eller skicka information via denna webbplats går du med på insamling och användning av information på det sätt som anges i denna sekretesspolicy. Du erkänner också att Franke Holding AG å sina egna och sina dotterföretags vägnar ("Franke") periodiskt får ändra, modifiera, lägga till respektive ta bort eller på annat sätt uppdatera denna sekretesspolicy efter eget omdöme utan föregående meddelande om detta. Om vår sekretesspolicy ändras vid något tillfälle ska vi informera dig via vår webbplats. På en skriftlig begäran informerar vi dig om de personuppgifter som finns sparade om dig (t.ex. namn, adress). Om du vill att några data ska ändras eller tas bort ber vi dig att kontakta oss.

Av systemsäkerhetsskäl registrerar vår webbserver temporärt den begärande datorns domännamn eller IP-adress när du besöker vår webbplats, klientens filbegäran (filnamn och URL), HTTP-svarskoden och den webbplats varifrån du besöker oss samt antalet byte som överförs under sessionen. Du kan dessutom bli ombedd att ange ditt namn, din adress och annan kontaktinformation tillsammans med din förfrågan så att vi effektivt och snabbt kan ta itu med din begäran om information och/eller optimera vår webbplats i enlighet med dina preferenser.

Vi använder kakor för att säkerställa att din session på denna webbplats är säker. Vi använder även inbäddade pixlar - med kakor - och de hjälper oss att spåra hur många personer som använder vår webbplats. Dessa samlar in data om de sökvägar som användare tar vid navigering på vår webbplats. Vi använder denna information för att utvärdera webbplatsens innehåll och sammansättning samt svarshastigheter för sidan (hur snabbt sidan laddas ner). Med både kakor och inbäddad pixelteknologi är den information som vi samlar in anonym och den innehåller inte namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Vi kan inte identifiera dig personligen. Franke använder dina personuppgifter enbart för tekniska administration av vår webbplats för att uppfylla dina önskemål och för interna ändamål och marknadsföringsändamål. Vi kommer inte att vidarebefordra din information till någon annan tredje part än ett företag inom vår företagsgrupp och/eller ett auktoriserat ombud eller en auktoriserad återförsäljare som kan bistå oss med att förse dig med den information som du önskar.

Cookies används på vår webbplats:
utm_source: 
Dessa prestandacookies samlar in anonym information på de sidor du besöker. Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

utm_medium:  Dessa prestandacookies samlar in anonym information på de sidor du besöker.
Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

utm_campaign: Dessa prestandacookies samlar in anonym information på de sidor du besöker. Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

wantsflash:
Dessa nödvändiga cookies gör det möjligt för dig att använda de funktioner och tjänster du vill. Dessa cookies används för att leverera webbplatsens kärnfunktioner. De innehåller ingen personlig information och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.

hasflash:
Dessa nödvändiga cookies gör det möjligt för dig att använda de funktioner och tjänster du vill. Dessa cookies används för att leverera webbplatsens kärnfunktioner. De innehåller ingen personlig information och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.

__utma: 
Dessa prestandacookies samlar in anonym information på de sidor du besöker. Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

__utmb: 
Dessa prestandacookies samlar in anonym information på de sidor du besöker. Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

__utmc: 
Dessa prestandacookies samlar in anonym information på de sidor du besöker. Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

__utmz: Dessa prestandacookies samlar in anonym information på de sidor du besöker. Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

Vi ägnar oss inte åt försäljning, uthyrning eller distribution av personuppgifter till någon tredje part (förutom de som angavs ovan) för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckiga tillstånd att göra detta.

Personuppgifter som samlats in under ett besök på vår webbplats behandlas exklusivt och i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen i det land där det aktuella Franke-företaget har sitt högkvarter. Vi lämnar inte ut data till statliga myndigheter om det inte krävs enligt lagstiftningen.

Denna sekretesspolicy gäller endast för företagets webbplats(er) med undantag för webbplatser som tillhör en tredje part. Vi tillhandahåller länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara av intresse för våra besökare. Vi strävar efter att säkerställa att dessa webbplatser har högsta tänkbara standard. På grund av World Wide Webs beskaffenhet kan vi inte garantera sekretesstandarderna för alla webbplatser som vi länkar till eller vara ansvariga för innehållet på andra webbplatser än denna och denna sekretesspolicy är inte avsedd att gälla för någon länkad webbplats som inte tillhör Franke.

Impressum

Författare: 
Franke Finland Oy
Vartiokuja 1
76850 NAARAJÄRVI 

 

Innehållsansvarig: 
Franke Finland Oy
Vartiokuja 1
76850 NAARAJÄRVI 

 

VAT Reg. No. FI09587362
Momsregistreringsnummer: 576.786
Företagsnamn: Patentti-ja Rekisterihallitus / Kaupparekisteri, Helsinki

 

Hosting Agency

Aspectra AG
Weberstrasse 4
8004 Zürich

Call our Customer Service Hotline International:

Monday - Friday

8:00 am - 4:00 pm (CST)