Elektronisk urinalspolningssystem AQUA

Elektronisk sifonstyrenhet för dold installation. För beröringsfri spolning av urinaler i rostfritt stål från Franke. Med flexibel tryckslang, solenoidventil, electronikmodul och sensor monterad på sifonens utsida utan vattenkontakt, hygienspolning 24 timmar efter den senaste aktiviteten, 230 V AC.

för Franke plåt-urinaler

Artikelnummer

SAP# 2000102700
Produktname AQUA422

Produktegenskaper

bruttovikt 1.50 kg
nettovikt 1.43 kg
typ av montering väggmontering
typ av operation SENSOR-OPERATION
skydds system IP IP65 / 40
kraft försörjnings anslutning 230 V AC
nominell diameter DN 15
beräknat flöde för dricksvatten 0.30 liter per sekund
funktionell princip ELECTRONIX-C
minimalt flödestryck 1.00 bar
kraft förbrukning 0,5
typ av spolsystem spolventil urinal
material delar syntetisk
ljud isolering nej
typ av passande del ytlig installation
standard automatisk hygien spolning 24H-AFTER-ACTIVITY
typ av sensor radar-elektronisk sensor
maximalt flödestryck 5.00 bar
maximalt spolnings flöde 0.70 liter per sekund
maximalt vatten spolvolym 10.50 liter
minimalt spolningsföde 0.30 liter per sekund
minimal vattenspol volym 1.20 liter

Ytterligare produktinformation


Product Pictures
ZPO_001_2000102700-AQUA420_nd1000-1x1.png PNG (977 KB)
Perspective Drawing
ZDL_001_2000102700-AQUA422_#SALL_high.png PNG (301 KB)
Technical Drawing Marketing
ZTE_001_2000102700-AQUA422_#SALL_high.png PNG (301 KB)
Mounting Instruction
zmi_001_2000102700-aqua422_#sall_#aqu_#v2.pdf PDF (207 KB)
BIM Files / 3D Drawing
PRD_FrankeWS_UrnlFlshngVlvs_ElectronicUrinalFlushingSystems_AQUA420,AQUA422.rfa RFA (408 KB)
PRD_FrankeWS_UrnlFlshngVlvs_ElectronicUrinalFlushingSystems_AQUA422.dwg DWG (574 KB)
PRD_FrankeWS_UrnlFlshngVlvs_ElectronicUrinalFlushingSystems_AQUA422.lcf LCF (382 KB)

Related Products