Franke Water Systems – vår mission

Franke Water Systems fokuserar på smart utrustning i sanitära utrymmen i offentliga, halvoffentliga och kommersiella anläggningar. Vi omsätter det omöjliga i praktiken med innovativa lösningar för våra kunders skull. Tillsammans utvecklar vi kompletta, funktionella, pålitliga och hållbara tvättrumslösningar. 


Det här står vi för

Franke Water Systems erbjuder produkter från varumärkena Franke och DVS. DVS är en brittisk specialist på sanitära anläggningar inom vården och andra offentliga anläggningar.

Kvalitet

Våra ingenjörer utvecklar innovativ armatur- och systemteknik för användning i objektet.

Innovation

Ansvaret för produkt- och teknikutveckling ligger hos våra kompetenscenter i Tyskland och Storbritannien.

Närvaro i hela världen

Franke Water Systems säljer tillsammans med Franke Kitchen Systems sina produkter via en egen säljorganisation och andra återförsäljare över hela världen.

Modern tillverkning

Franke Water Systems har egna fabriker i Tyskland, Finland, Kanada, Polen, Sydafrika och Förenade Arabemiraten.

Replay

Vår kompetens

Vi erbjuder våra samarbetspartner intelligenta produktlösningar från samma leverantör:

 

AQUA 3000 open vattenledningssystem

Vattenledningssystemet AQUA 3000 open uppvisar en perfekt balans mellan miljöhänsyn och ekonomi, hygien och förbrukning, projektering och drift.

Beröringsfri användning

Många av våra produkter garanterar bästa möjliga hygien tack vare beröringsfri användning.

Kundspecifika produkter

Vi tar fram skräddarsydda lösningar utifrån våra kunders önskemål.


Certifikat Öppna Lightbox