Spara vatten med hjälp av smart teknik

I tvättrum som frekventeras av en mängd olika besökare efterfrågasproduktlösningar som förebygger slöseri med vatten, dålig hygien och vandalisering. Självstängande och elektroniska armaturer är perfekta för dessa krav. Den automatiska funktionen som gör att ingen behöver röra vid armaturen, t.ex. efter handtvätt, garanterar optimal handhygien och hjälper till att förhindra slöseri med vatten och el. Armaturer med alternativ för hygienspolning och termisk desinfektion garanterar dessutom dricksvattenkvaliteten i handtvättstället.

Självstängande armaturer

I självstängande armaturer utlöses vattenflödet med ett tryck på kranen. Efteren inställbar flyttid stängs armaturen automatiskt. Denna ekonomiska styrning av vattenflödet följer den beprövade kolvlösa självstängningsprincipen, vars framgångssaga började redan med Franke Aquatrotters patent 1932. Den slitagebeständiga och självrengörande funktionsdelen garanterar sedan dess armaturernas långa livslängd. År 2007 patenterades dessutom antibockeringssystemet (ABS) i funktionspatronen i hela Europa. Denna ABS-vattenbesparingsfunktion stoppar vattenflödet när kranen medvetet trycks ned under en längre tid.

Elektroniska armaturer

Rena lösningar för moderna tvättrum

Elektroniska tvättarmaturer bidrar till hög användarkomfort och god hygien i offentliga och kommersiella inrättningar. Vattnet börjar flöda med hjälp av optorsensorer i armaturerna utan att de behöver vidröras. Vattnet flödar endast när det faktiskt behövs. Funktioner som är integrerade i styrningen, till exempel hygienspolning för att undvika vatten som stagnerar, sörjer för bra dricksvatten.