Centralventilation

Det finns i huvudsak tre olika typer av centralfläkt: Takfläkt, Vindsfläkt och Kryddhylleaggregat. Generellt gäller också att motorerna/aggregaten skall vara 1-fas, 230 V (s.k AC-motorer) med en effektförbrukning på max 300 W. (se även nedan för EC-motorer)

Takfläkt

Till takfläktar är det sällan några begränsningar så länge som ovanståde data beaktas. Här kan man oftast även sätta Alliancemodeller.

Skall jag välja Alliance- eller Systemprodukt?

Om kanaldragningen mellan kök, våtutrymmen och takfläkt är ofördelaktig så finns det risk att matoset kan blåsa över till våtutrymmen om man väljer en Alliance. Nedanstående skisser ger en bra vägledning om när du kan välja Alliancer eller om du bör välja en Systemprodukt i stället.

Vindsfläktar

Sitter aggregatet på vinden så kan man oftast också använda alliancemodeller. De vanligaste modellerna är:

Aggregat (Fabrikat/Modell)

Frankes produkter

Kommentar

Svenska Fläkt Rexovent RDAA

Alliance Villa (-16)

 

Husqvarna Reginair VXV

Alliance Villa (-16)

Elektrisk omkoppling krävs

Husqvarna FTX

Alliance Villa (-16)

Elektriskt spjäll måste kopplas ur

Kryddhylleaggregat

Slutgiltligen så kommer vi till de s.k. kryddhylleaggretaten d.v.s. ett aggregat som sitter i fläktskåpet eller kryddhyllan ovanför spisen.

Här är de vanligaste modellerna dessa:

 Aggregat (Fabrikat/Modell)

 Frankes produkter

 Kommentar

 CA Östberg / IFK 140

 System Villa (-16)

 Enkel elektrisk omkoppling krävs      

 Enessen / C1-120F

 System Villa (-16)

 Enkel elektrisk omkoppling krävs

 LHG (Systemair) / KFA/KFB 140

 System Villa (-16)

 Enkel elektrisk omkoppling krävs

 Svenska Fläkt / JBDB, JBDC, JBDD

 System Villa (-16)

 Driftskondensator måste installeras

 Svenska Fläkt / RDKA

F240-16

 Konverteringssats krävs

 Svenska Fläkt / RDKB

 Passar ej

 

 Bahco Minimaster ACC

F240-16

 Konverteringssats krävs

 Bahco Minimaster ACF/BAF

 Passar ej

 

 

Tänk på att vissa modeller (främst 392 och 602/604) sticker upp i skåpet så ni måste kontrollera att enheterna inte krockar med varandra och att det går att dra en slang mellan dem utan att slangen blir alltför deformerad.

Det finns också motorer av s.k. EC-typ. Dessa styrs med en signal 0-10VDC. De produkter i vår katagori System med tilläggsbeteckningen -14 (ex. 602-14) kan styra dessa fläktar.

Våra modeller med tilläggsbeteckningen -12 (ex. 600-12) är modeller som försetts med s.k. potentialfri kontakt. Det är en styrledning som möjliggör att skicka styrsignal till motordrivna spjäll eller aggregat. Styrledningen används ex. för att balansera från- eller tilluft vid forcering så att undertryck kan undvikas.

Kontakta kundtjänst om du har något annat system eller om du är osäker. Observera att alla dessa installationer skall utföras av en behörig elektriker.


Om mötespunkten från våtutrymmen och kök möts närmare centralfläkten än ca: 1 meter så är risken för överluft till våtutrymmen mycket liten.