Villkor och bestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser

Franke Futurum AB, Allmänna Villkor

Villkor Hemsida

Franke har denna webbsida ("webbsida") för personlig bildning, information, kommunikation och underhållning. Välkommen att bläddra fritt på vår webbsida. Nedladdning av material som visas på denna webbsida är dock endast tillåtet för icke kommersiellt, personligt bruk och under förutsättning att du också uppmärksammar alla noter om copyright och annan äganderätt som finns i materialet. Det är strängt förbjudet att distribuera, ändra, överföra, återanvända, rapportera eller använda innehållet i denna webbsida, inklusive text, bilder, ljud och video, för offentliga eller kommersiella syften, utan tidigare skriftligt godkännande från Franke.

Tillgången till och användningen av webbsidan är underställd följande villkor ("Villkor") och alla tillämpliga lagar. Genom att gå in på webbsidan och bläddra godtar du villkoren utan någon begränsning eller något förbehåll av något slag.

1. Webbsidans innehåll är helt copyright- och/eller varumärkesskyddat (såvida annat inte specificeras eller anges) och får inte användas på annat sätt än vad som anges i dessa villkor, utan tidigare uttryckligt skriftligt godkännande från Franke. Franke ger inga garantier för och gör inga utfästelser om att ditt bläddrande i materialet som visas på webbsidan inte gör intrång på rättigheter tillhörande tredje part som inte ägs av eller som inte är dotterbolag till Franke.

2. Vi på Franke gör allt vad som rimligen står i vår makt för att ge korrekt och uppdaterad information på webbsidan. Franke ger dock inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktigheten i webbsidan och påtar sig inget ansvar av något slag för fel eller försummelser i webbsidans innehåll.

3. Du bläddrar på vår webbsida på egen risk. Varken Franke eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera webbsidan är ansvarig för direkta, oavsiktliga, indirekta eller straffrättsliga skador som uppstår på grund av åtkomst till eller användning av webbsidan. UTAN BEGRÄNSNING TILL VAD SOM SAGTS OVAN TILLHANDAHÅLLS ALLTING PÅ DENNA WEBBSIDA "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PÅSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ATT DET INTE GÖR INTRÅNG PÅ ANDRAS RÄTTIGHETER. Franke avsäger sig dessutom allt ansvar och all skadeståndskyldighet för eventuella skador på eller virus som kan infektera datorutrustning eller annan egendom på grund av åtkomst till, användning av eller bläddring på webbsidan eller nedladdning av material, inklusive men inte begränsat till data, text, bilder, video eller ljud från webbsidan.

4. All kommunikation och allt material som du överför till webbsidan via elektronisk post eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till data, kommentarer, förslag och liknande, behandlas som icke konfidentiellt material utan äganderättsligt skydd. Allt som du överför eller postar kan användas av Franke eller dess dotterbolag för valfritt ändamål, inklusive men inte begränsat till kopiering, avslöjande, överföring, publicering, sändning och postning. Franke får dessutom använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i kommunikationen som skickas till webbsidan för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av informationen i fråga.

5. Alla varumärken, logotyper och servicemärken (gemensamt "varumärken") som visas på webbsidan är registrerade och/eller oregistrerade varumärken som tillhör Franke och/eller dess dotterbolag. Ingenting som finns på webbsidan får tolkas som om det garanterade, underförstått eller på annat sätt, ett tillstånd eller en rättighet att använda varumärken som visas på webbsidan utan tidigare uttryckligt skriftligt tillstånd från Franke. Det är strängt förbjudet att använda varumärken och övrigt innehåll på webbsidan på annat sätt än det som föreskrivs i dessa villkor. Observera att Franke vid överträdelse kommer att hävda sina immaterialrättigheter med kraft och med alla medel som står till buds enligt lag och att Franke förbehåller sig alla rättigheter i detta avseende.

6. Märk dessutom att Franke inte har granskat alla webbsidor som är länkade till denna webbsida och inte ansvarar för innehållet på webbsidor utanför denna webbsida eller andra webbsidor som är länkade till denna webbsida. Du länkar till andra sidor utanför denna webbsida eller till andra webbsidor på egen risk.

7. Franke kan när som helst revidera och uppdatera dessa villkor. Observera att även du förpliktigas av sådana revideringar och du bör därför regelbundet besöka denna sida för att gå igenom de för tillfället gällande villkoren som gäller för dig.