Installationstips - Fläktar

Kanaldimension

Alla designkupor är som standard utrustade med Ø125 mm, Ø150 mm eller Ø160 mm anslutning.

OBS! När kanaldimensionen minskas ner från 150 mm till 125 mm minskar luftflödet på högsta fart med ca 100 m3/h. Detta gäller alla med maxkapacitet på ca 650-700 m3/h.

Placering av fläkt

Vid planering av ett nytt kök kan placeringen av fläkten vara avgörande för hur bra funktionen blir. En förflyttning av fläktens position innebär oftast en eller flera tillkommande 90° böjar av kanalen, vilket medför sämre luftflöde.

Montagehöjd

Minsta montagehöjd för våra designkupor och fläktar varierar från 400 mm till 650 mm från spisen. 650 mm gäller alltid vid gasspis om inte spisleverantören anger ett högre mått.

Observera att detta är montagehöjder ur säkerhetssynpunkt. Ur användningssynpunkt rekommenderar vi en montagehöjd på 500 mm för underbyggda produkter och 600-650 mm för designkupor.

Elinstallation

Jordat vägguttag placeras bakom skorstensdelen eller i fläktskåpet.

Kolfilter

Tänk på att luften från en kolfilterfläkt skall blåsas tillbaka till köket på ett eller annat sätt.
Vissa designkupor som har utluftsgaller för kolfilter på övre skorstenen behöver en slang för att leda luften upp till utluftsgallret, se bruksanvisning. Exempelvis kan slangen som ingår i trumsats 3021 användas,

Kundanpassade skorstenar

Skorstenar kapas efter kundens önskemål mot pristillägg. 

För pris och levereranstid kontakta Frankes kundtjänst.

För frihängande produkter finns ryggåsanslutning att köpa som tillbehör.

Filter

Polyester- eller metalltrådsfilter är framförallt en fråga om smak då de båda är lika effektiva. På de flesta av våra fläktar passar båda varianterna. Filtren kan lätt avlägsnas och diskas för hand (endast polyesterfilter) eller i maskin. I många fall går det även att sätta in ett kolfilter.

Håltagning yttervägg

Vid håltagning genom yttervägg för inkanal måste man kontrollera vilka brandskyddsregler som finns.
Ytterväggsgaller med insektsnät skalld efinitivt undvikas p.g.a. det stora tryckfallet. Någon typ av jalusislutare skall med fördel användas.