Välj rätt fläkt


 

Spisfläkt

Spisfläkten har en inbyggd motor och kräver en egen ventilationskanal för att ventilera ut matos. Denna modell är vanlig i fristående villor.

Spisfläkt - 12
Spisfläkt -12 är försedd med s.k. potentialfri kontakt. Det är en styrledning som används för att balansera från- eller tilluft vid forcering så att undertryck kan undvikas.

Non-Stop
Non-Stop har en inbyggd motor som i ventilationsläget går nästintill ljudlöst på lågfart för att säkerställa grundventilationen. Vid matlagning kan motorn aktiveras via timer så att den får samma kapacitet som en vanlig spisfläkt. Non-Stop används i en- och flerfamiljshus där grundventilation saknas.

Kolfilterfläkt

En kolfilterfläkt har en inbyggd motor och ett kolfilter som renar luften från fett och lukt innan luften kommer tillbaka in i köket. Förutom de kolfilterfläktar som finns i katalogen kan de flesta spisfläktar fungera som kolfilterfläkt om de utrustas med ett kolfilter.
Tänk på att den renade luften på något sätt måste blåsas tillbaka till köket.

Extern fläkt

En kåpa för extern fläkt saknar egen motor, den nyttjar istället en motor som monteras på vinden eller uppe på taket. Motorns hastighet regleras från kåpan. En extern fläkt används i huvudsak för att reducera ljudnivån. Endast avsedd att ventilera köket.

Kåpa med extern fläkt omfattas ej av energimärkning.

Alliance

Alliance är en unik produkt som kopplas ihop med befintligt ventilationssystem. Den har en egen motor med tre hastigheter som ökar luftflödet vid matlagning. Alliance finns för både lägenhet och villa.

Alliance – villa (-16)

Med en Alliance för villa styrs såväl villans centralfläkt som Alliancens motor från reglaget på fronten. Möjlighet finns att öka ventilationen i våturymmen utan att starta motorn i Alliancen.

Hastigheten för grundventilationen kan ändras på  den inbyggda transformatorn. Det inbyggda spjället möjliggör injustering av grund- och forceringsflöde. Dessa produkter används inte bara i villor utan också i vissa lägenheter där varje lägenhet har ett eget aggregat. Strypbricka för forceringsflöde ingår inte utan beställls separat.

Alliance villa (-16) omfattas ej av energimärkning, eftersom en extern motor är sammankopplad med ventilationssystemet.

Alliance – lägenhet (-10)

Vid installation i flerfamiljshus sker ofta en energibesparing eftersom Alliancen möjliggör att systemtrycket kan sänkas. Centralfläkten bör vara tryckstyrd. Kanaldragning och risk för luktöverföring bör också utredas av en fackman. Vid installation av en Alliance för lägenhet är det viktigt att se över att tilluften är tillräcklig. Det inbyggda timerstyrda spjället möjliggör injustering av både grund- och forceringsflöde. Strypbricka för forceringsflöde ingår inte utan beställls separat

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.

Comfort Plus

En Comfort Plus har samma funktion som en Alliance, men har bara en hastighet på motorn som kan justeras via transformatorn i produkten. Comfort Plus är bara utformad för lägenheter.

OBS! Vid installation krävs fastighetsägarens tillstånd.

Spiskåpa

En spiskåpa saknar motor, den nyttjar istället husets centralfläkt. Principen är att luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. I vissa fall regleras även centralfläktens hastighet. Spiskåpan finns för både lägenhet och villa.

Spiskåpor omfattas ej av energimärkning eftersom de saknar egen motor.

Spiskåpa – villa (-16)

Spiskåpor för villa är utrustade med transformator för att kunna styra hastigheten på ventilationsfläkten/aggregatet. Hastigheten för grundventilationen kan ändras på den inbyggda transformatorn. Spiskåpor för villa innehåller också spjäll med vilket grundflöde och forceringsflöde kan ställas in. Strypbricka för forceringsflöde ingår inte utan beställls separat.

Dessa produkter används inte bara i villor utan också i vissa lägenheter där varje lägenhet har ett eget aggregat.

Spiskåpa – lägenhet (-10)

Spiskåpor för lägenhet är endast utrustade med spjäll med vilket luftflödet kan ökas repektive minskas beroende på om spjället är öppet eller stängt. Spjället möjliggör också injustering av grund- och forceringsflöde. Dessa produkter har ingen möjlighet att styra något aggregat. Spjället är timerstyrt, max 60 min.

Spiskåpa – lägenhet (-12)

Bygger på -10 varianten ovan. Förutom den funktion så har den även en potentialfri slutande kontakt som kan ex. skicka en signal till ett aggregat att varva upp till maxfart eller göra så att ett tilluftsspjäll öppnar och slägger in mer luft medan man lagar mat.

Spiskåpa - villa (-14)

Spiskåpa -14 är utrustad med en programmerbar styrning som ger möjlighet att på olika sätt styra en EC-motor.

Se även "Vilket system passar till min centralfläkt?"

Gå till Centralventilation