BLANDARE rengöring och underhåll

Rengöring och underhåll

Frankes köksblandare är gjorda av högkvalitativa material och konstruerade för att klara daglig användning. Det är en viktig förutsättning att armaturen sköts och underhålls enligt föreskrifterna, så att produkten inte skadas och att ytan blir ren och intakt.

Skötsel och underhåll:

För att inte skada armaturens ytor och inre komponenter är det viktigt att observera följande:

Använd endast rengörings- och skötselprodukter som är avsedda för materialets yta. Följ alltid tillverkarens anvisningar för rengöringsmedlet. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, skurpulver, stålsvampar, stålborstar eller andra slipmedel eftersom detta kan skada och repa på ytan / färgen. Spraya inte rengöringsmedel direkt på ytan utan använd alltid rengöringsmedlet på en trasa eller en mjuk svamp innan du torkar in fixturen. Efter användning av rengöringsmedel ska ytan alltid sköljas noggrant med vatten och torkas av av kranen. För att förhindra kalkavlagring rekommenderas daglig rengöring och torkning med en fuktig trasa. Tvålrester och liknande måste spolas omedelbart med vatten.

 

Ingen garanti lämnas för produkter som är skadade på grund av felaktigt eller olämpligt underhåll eller användning.

 

Obs!

Undvik att utsätta ytorna för syra, t.ex. saltsyra, myrsyra, ättiksyra och klor och sura rengöringsmedel, eftersom de permanent skadar och skadar armaturens yta.

How to clean the aerator on your Franke tap
Replay
How to replace the cartridge on your Franke tap
Replay