Sekretess och kakor

Franke förstår vikten av att skydda personuppgifter och vikten av sekretess. Dataskydd och datasäkerhet för kunder och användare har hög prioritet för oss. Nedan finns vår sekretesspolicy med detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter när du har besökt vår webbsida.

Genom att använda eller sända information via denna webbsida godtar du insamling och användning av information enligt vad som anges i denna sekretesspolicy. Du accepterar också att Franke Holding AG, för egen och för sina dotterbolags räkning (“Franke”), regelbundet kan ändra, göra tillägg till eller ta bort eller på annat sätt uppdatera denna sekretesspolicy efter eget gottfinnande utan tidigare meddelande. Om vår sekretesspolicy ändras vid något tillfälle kommer vi att informera dig via vår webbsida. Efter skriftlig begäran informerar vid dig om personuppgifterna som lagrats om dig (t.ex. namn, adress). Kontakta oss om du vill att någon uppgift ändras eller raderas.

När du besöker vår webbsida registrerar vår webbserver av systemsäkerhetsskäl tillfälligt den begärande datorns domännamn eller IP-adress såväl som åtkomstdatum, kundens filbegäran (filnamn och URL), HTTP-svarskoden och webbsidan varifrån du besöker oss, såväl som antalet byte som överförts under sessionen. Du kan också bli ombedd att ange namn, adress och annan kontaktinformation när du gör din begäran för att vi effektivt ska kunna behandla din begäran om information och optimera vår webbsida enligt dina preferenser.

Vi använder kakor för att garantera att din session på denna webbsida är säker. Vi använder också inbäddade pixlar - med kakor - och de hjälper oss att spåra hur många personer som använder vår webbsida. De samlar in data om de sökvägar som användare tar vid navigering på vår webbsida. Vi använder denna information för att bedöma webbsidans innehåll, navigerbarhet och sammansättning, såväl som sidornas svarshastighet (hur snabbt sidor laddas ned). Både med kakor och inbäddad pixelteknik är informationen vi samlar in anonym och innehåller inte ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Vi kan inte identifiera dig personligen. Franke använder dina personuppgifter endast för teknisk administration av sin webbsida, för att bemöta dina önskemål och krav och för interna ändamål och marknadsföringsändamål. Vi vidarebefordrar inte information om dig till tredje part, annat än till företag i vår företagskoncern och/eller till auktoriserade ombud eller återförsäljare som hjälper oss att förse dig med den information du önskar.

Kakor som används på vår webbsida:

franke_cookie_settings_1.0

Det är helt nödvändiga kakor som möjliggör tjänsterna du har begärt.
Dessa kakor används för att komma ihåg dina inställningar om vilka kakor du accepterar och vilka du inte vill ha.

utm_source

Dessa prestationskakor samlar in anonym information om sidorna som besöks.
Dessa kakor gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbsidas prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

utm_medium

Dessa prestationskakor samlar in anonym information om sidorna som besöks.
Dessa kakor gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbsidas prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

utm_campaign

Dessa prestationskakor samlar in anonym information om sidorna som besöks.
Dessa kakor gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbsidas prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

__utma

Dessa prestationskakor samlar in anonym information om sidorna som besöks.
Dessa kakor gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbsidas prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

__utmb

Dessa prestationskakor samlar in anonym information om sidorna som besöks.
Dessa kakor gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbsidas prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

__utmc

Dessa prestationskakor samlar in anonym information om sidorna som besöks.
Dessa kakor gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbsidas prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

__utmz

Dessa prestationskakor samlar in anonym information om sidorna som besöks.
Dessa kakor gör det möjligt för oss att räkna antal sidbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbsidas prestanda med hjälp av ett analysverktyg från Google Analytics.

Vi säljer inte, hyr inte ut och distribuerar inte dina personuppgifter till tredje part (förutom enligt vad som anges ovan) av marknadsföringsskäl utan ditt uttryckliga tillstånd.

Personuppgifter som samlas in under ett besök på vår webbsida behandlas uteslutande i enlighet med lagbestämmelserna i landet där respektive Franke-företag har sitt huvudkontor. Vi avslöjar inga data för statliga verk, utom när detta krävs enligt lag.

Denna sekretesspolicy gäller endast företagets webbsida/-sidor, och utesluter tredje parts webbsidor. Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbsidor som vi tror kan vara av intresse för våra besökare. Vår målsättning är att garantera att sådana webbsidor har högsta standard. Det världsomspännande nätets beskaffenhet gör dock att vi inte kan garantera sekretesstandarderna för alla webbsidor som vi länkar till eller ansvara för innehållet på andra webbsidor än denna och denna sekretesspolicy är inte avsedd att gälla för någon länkad webbsida som inte tillhör Franke.