ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ПРИВАТНОСТИ И ПОЛИТИКА КОРИШЋЕЊА КОЛАЧИЋА

Компанија FRANKE Holding AG и њена повезана друштва (у наставку се заједно називају „FRANKE”, „Компанија”, „ми” или „нас”) чврсто су посвећени заштити ваше приватности. Компанија FRANKE цени ваше интересовање за њене производе и вашу посету овом веб-сајту. Ваша приватност је за нас важна и ми желимо да се осећате пријатно док посећујете наш веб-сајт. Податке о личности који се прикупљају током посета нашим веб-сајтовима обрађујемо ми у складу са законским одредбама. Путем ове политике заштите приватности („Политика заштите приватности”) желимо да вас обавестимо о нашим мерама безбедности.

1. РУКОВАЛАЦ

Руковалац у складу са значењем Опште уредбе о заштити података („GDPR”) или било ког другог применљивог закона је одговарајућа компанија из групације Franke која је истакнута у одељку са информацијама на веб-сајту.

2. ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ

Подаци о личности представљају било коју информацију која се односи на идентификовано физичко лице или физичко лице које се може идентификовати; физичко лице које се може идентификовати је било које физичко лице које се може идентификовати директно или индиректно, нарочито путем удруживања идентификатора, као што су име и презиме, идентификациони број, подаци о локацији, онлајн идентификатор или једна или више специјалних карактеристика које истичу физички, физиолошки, генетски, психолошки, економски, културни или друштвени идентитет тог физичког лица. То обухвата податке као што су ваше име и презиме, ваша адреса и е-адреса, ваш број телефона или ваш датум рођења. Форма података о личности може се разликовати (нпр. штампани на папиру, електронска форма, видео, аудио). Компанија FRANKE посвећена је предузимању неопходних корака који ће обезбедити да се сви подаци о личности које ми обрађујемо обрађују правично и законито. Сви наши запослени, обрађивачи података и пружаоци услуга трећих лица који имају приступ подацима о личности дужни су да поштују поверљивост података о личности и да се придржавају ове Политике заштите приватности. Прикупљамо податке о личности само онда када нам их приложите, путем регистрације, попуњавања образаца или е-писама, у склопу поруџбине производа или услуга, упита или захтева о производима који се поручују и у сличним ситуацијама у којима сте изабрали да нам приложите податке.

База података и њен садржај остају у власништву компаније FRANKE или обрађивача података и сервера који наступају у наше име и подређени су нама.

Задржаћемо надлежност и одговорност за коришћење свих података о личности које нам откријете. Неки од ових података можда ће се складиштити или обрађивати на рачунарима који се налазе у другим јурисдикцијама, као што су Сједињене Државе, чији закони о заштити података могу да се разликују од јурисдикције у којој ви живите. У тим случајевима постараћемо се да се примене одговарајуће мере заштите које захтевају од обрађивача података у датој држави да одржава заштиту података која је истоветна заштити која се примењује у држави у којој живите.

3. ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – ПРАВНИ ОСНОВ

Можете да користите наш веб-сајт без откривања својих података о личности. Од вас се не захтева да приложите податке о личности као услов за коришћење нашег веб-сајта, осим ако је то можда неопходно да бисмо вам обезбедили производ или услугу или са циљем комуникације са нашим веб-сајтом по вашем захтеву. У наставку је образложено како прикупљамо, обрађујемо и користимо ваше податке о личности на свом веб-сајту:

a)    Подаци приликом посете нашем веб-сајту

Када користите наш веб-сајт, могућа је обрада података да бисте могли да комуницирате са нашим веб-сајтом или из безбедносних разлога, као што су спречавање неприкладног приступа, решавање проблема или тестирање. Подаци које прикупљамо могу да обухватају име вашег пружаоца интернет услуга, веб-сајт који сте користили да се повежете са нашим веб-сајтом, датум и време ваше посете, веб-сајтове које посећујете са нашег веб-сајта и вашу ИП адресу. Та обрада је неопходна да бисмо обезбедили своје услуге или се базира на нашем законском интересу за руковање комуникацијом. Полазимо од тога да је то и у вашем интересу јер веб-сајт не може да се прикаже без ове комуникације. Можете да приложите примедбу на обраду ваших података о личности са том сврхом у сваком тренутку без пружања разлога што ће се одразити на будућу обраду. Међутим, желимо да истакнемо да обрада ваших података о личности може да се настави чак и након прилагања примедбе за веб-сајт јер није могуће зауставити обраду која је неопходна за техничке разлоге за појединачне кориснике веб-сајта или уопштено. Стога постоје обавезујући основи за обраду који имају првенство над вашим интересима, правима и слободама. Ако желите да спречите обраду која је изнад описана, једноставно немојте да посећујете наш веб-сајт. Такви подаци се бришу након сесије, осим када безбедносни инцидент захтева дуже чување због сврха испитивања документације.

b)    Подаци за прављење корисничког налога

Ако направите кориснички налог на нашем веб-сајту, подаци о личности које приложите (нпр. име, адреса, е-адреса, телефон, назив и подаци за приступ) чуваће се и обрађиваће се у корисничкој бази података компаније FRANKE. Ти подаци се складиште да би се испунио уговор или због мера које претходе уговору. Можете да деактивирате свој кориснички налог у сваком тренутку и/или да приложите примедбу на даље чување и коришћење ваших података о личности за ту сврху без образложења што ће се одразити на будућу обраду тако што ћете се обратити на адресу за контакт која је наведена у наставку. У случају примедбе одмах ћемо избрисати ваше податке о личности. У случају деактивације корисничког налога такође ћемо избрисати ваш кориснички налог.

c)    Ваше контактирање путем обрасца за контакт или е-поште

Ако контактирате са нама (нпр. путем обрасца за контакт или е-поште), ваши подаци о личности које нам приложите у обрасцу за контакт чуваће и обрађиваће компанија FRANKE. Информације о томе који ће се подаци прикупљати у случају коришћења обрасца за контакт могу се видети у одговарајућем обрасцу за контакт. Ти подаци се чувају и користе искључиво са циљем пружања одговора на ваш захтев и/или са циљем успостављања контакта и повезане техничке администрације. Обрада тих података обавља се са циљем испуњавања уговора или мера које претходе уговору или је обрада од нашег законског интереса, при чему нема сукоба интереса који имају првенство над вашим интересима у том погледу, пошто је обрада датих захтева од заједничког интереса.

Након обраде захтева наставићемо кореспонденцију само уколико постоје прописани, законски периоди задржавања или прописи ограничавања или је даље чување неопходно за истицање, примену и одбрану правних захтева.

d)    Подаци за пријаву за билтен

Ако се региструјете за нашу услугу билтена, ваши подаци о личности (нпр. име, адреса и е-адреса) чуваће и обрађиваће компанија FRANKE за сврхе маркетинга, оглашавања и промовисања. Обрада тих података заснива се на вашем пристанку или се одвија са циљем испуњавања уговора. У том случају редовно ћемо вам слати промотивне информације о услугама и производима повезаним са производима, услугама, понудама или догађајима компаније FRANKE. Можете да откажете пријем датих билтена у сваком тренутку без образложења за будућу праксу тако што ћете се обратити на адресу за контакт која је приложена у наставку или тако што ћете поништити претплату путем опције за отказивање претплате која се налази у билтену. Када поништите претплату, ваша е-адреса ће одмах бити избрисана из наше листе за расподелу билтена, изузев копије у нашој бази података за отказивање претплате чије чување је оправдано законским интересом да бисмо осигурали да више не добијате билтене.

e)    Откривање

Можемо да откријемо ваше податке о личности трећим лицима да бисмо спровели или применили ову Политику заштите приватности и друге споразуме или да бисмо заштитили права, власништво или безбедност компаније FRANKE, наших корисника или других. То укључује размену информација са другим компанијама и организацијама за сврхе заштите од превара и смањење кредитног ризика или са платном услугом коју пружа банка у нашој онлајн продавници, да би се обрадиле уплате за поручене производе. Такође можемо да обезбедимо податке о личности државним агенцијама и регулаторним и правним органима у складу са захтевима закона или прописа. Таква врста откривања може да буде неопходна за усаглашеност са правном обавезом или неопходна за обављање задатка који се извршава због јавног интереса или може да се заснива на нашем законском интересу или интересу треће стране. У случају законског интереса треће стране имате право да приложите примедбу на такву врсту употребе; међутим, и даље ћемо моћи да обрађујемо податке ако можемо да покажемо обавезујуће законске основе које имају предност у односу на ваше интересе, права и слободе; или у случају да је то неопходно због утврђивања, примене или одбране правних захтева.

4. КОРИШЋЕЊЕ КОЛАЧИЋА

4.1. ГЕНЕРАЛ

4.2. АНКЕТЕ ЗА КОРИСНИКЕ

Учествовање у анкетама за кориснике које се повремено спроводе на нашем веб-сајту добровољно је. Користимо функцијске колачиће да бисмо спровели анкете за кориснике. Техничке информације које се бележе у анкети за кориснике исте су информације које се бележе када корисник посети веб-сајт (погледајте изнад). Ваши одговори послати током анкете за кориснике неће бити повезани са вашим подацима о личности, као што је ваша ИП адреса. 

5. УСЛУГЕ ИЛИ САДРЖАЈ ТРЕЋИХ ЛИЦА НА НАШЕМ ВЕБ-САЈТУ

Ми укључујемо услуге и/или садржај трећих лица на свом веб-сајту. Када користите такве услуге трећих лица или када се приказује садржај трећих лица, подаци за комуникацију се размењују између вас и одговарајућег пружаоца, из техничких разлога. Компанија FRANKE не контролише веб-сајтове нити праксе заштите приватности трећих лица која управљају тим веб-сајтовима. Праксе заштите приватности пружалаца веб-сајтова трећих лица могу да се разликују од пракси заштите приватности компаније FRANKE, тако да не можемо да подржавамо нити да износимо тврдње у вези са веб-сајтовима трећих лица. Проверите ове политике пре него што пошаљете податке о личности овим веб-сајтовима.

Одговарајући пружалац услуга или садржаја такође може да обрађује ваше податке у своје додатне сврхе. Према нашем најбољем сазнању, конфигурисали смо услуге и садржај пружалаца за које је познато да обрађују податке у своје сврхе тако да се било која комуникација чија сврха није представљање њихових услуга и садржаја на нашем веб-сајту блокира или се комуникација одвија искључиво када се активно пријавите да користите те услуге. Међутим, с обзиром на то да немамо контролу над подацима које прикупљају и обрађују трећа лица, нисмо у положају да пружимо обавезујуће информације у вези са опсегом и сврхом такве обраде ваших података.

a)    Везе ка веб-сајтовима:

Наш веб-сајт може да садржи везе до веб-сајтова и од веб-сајтова партнерских мрежа, продаваца, повезаних друштава или неких других трећих лица. Након приступања овим везама, аутоматски долази до напуштања веб-сајта компаније FRANKE. Компанија FRANKE не контролише веб-сајтове нити праксе заштите приватности трећих лица која управљају тим веб-сајтовима. Праксе заштите приватности пружалаца веб-сајтова трећих лица могу да се разликују од пракси заштите приватности компаније FRANKE, тако да не можемо да подржавамо нити да износимо тврдње у вези са веб-сајтовима трећих лица. Проверите ове политике пре него што пошаљете податке о личности овим веб-сајтовима.

b)    Додаци за друштвене мреже:

Компанија FRANKE користи такозване додатке за друштвене мреже („дугмад”) за друштвене мреже као што су Facebook, Google+, LinkedIn и Twitter. Када посетите наш веб-сајт, ова дугмад су подразумевано деактивирана, тј. без ваше интервенције она неће слати никакве податке одговарајућим друштвеним мрежама. Пре него што можете да користите ову дугмад, морате да их активирате кликом на њих. Она остају активна све док их поново не деактивирате или док не избришете своје колачиће (погледајте одељак „Колачићи”).

Након активирања се успоставља директна веза са сервером одговарајуће друштвене мреже. Садржај дугмета се затим преноси од друштвене мреже директно ка вашем прегледачу који га инкорпорира у веб-сајт. Након активирања дугмета, друштвена мрежа може да преузима податке, независно од тога да ли користите дугме или не. Ако сте пријављени на друштвеној мрежи, мрежа може да додели вашу посету веб-сајту вашем корисничком налогу. Друштвена мрежа не може да додели посету другим веб-сајтовима компаније FRANKE осим ако и све док и тамо не активирате одговарајуће дугме.

Ако сте корисник друштвене мреже и не желите да она комбинује податке примљене приликом ваше посете нашем веб-сајту користећи ваше корисничке податке, морате да се одјавите са одговарајуће друштвене мреже пре него што активирате дугмад.

Немамо утицај на опсег података које друштвене мреже прикупљају преко њихових дугмади. Политике употребе података за друштвене мреже пружају информације о намени и опсегу података које прикупљају, о томе како се подаци обрађују и користе, правима која су доступна вама и подешавањима која можете да користите да бисте заштитили своју приватност.

За даље информације у вези са опсегом и сврхом таквог прикупљања и обрадом ваших података, погледајте обавештења о заштити приватности која су направили пружаоци чије услуге и/или садржај ми укључујемо и који су одговорни за заштиту ваших података у овом контексту.

6. ОБРАЂИВАЧИ ТРЕЋА ЛИЦА

Ми не прослеђујемо никакве податке о личности трећим лицима осим ако је то потребно у циљу испуњавања уговора, као што је дозвољено на основу релевантних законских одредби или у случају да сте ви дали свој пристанак. У вези са тим, компанија FRANKE може уговорно да се обавеже са другим компанијама или појединцима („Обрађивачи”) за обављање одређених дужности у наше име. Том приликом може бити потребно да пружимо Обрађивачима приступ подацима о личности. Наши Обрађивачи су у обавези да одржавају поверљивост података о личности и забрањено им је да користе информације у било које друге сврхе које није дефинисала компанија FRANKE. Примери дужности које обављају Обрађивачи обухватају пословне партнере или подуговараче у области техничких, платних и транспортних услуга, смањења кредитног ризика или заштите од преваре, пружаоце аналитичких услуга, пружаоце информација о претраживању или обрађивање унутар групе. Они ће имати искључиво приступ подацима о личности који су потребни за извршавање одговарајуће активности. Нарочито, овим Обрађивачима је забрањено да обрађују или користе податке о личности у друге сврхе.

Ми предузимамо одговарајуће мере, путем уговора или на другачији начин, да бисмо пружили одговарајућу заштиту за податке о личности који се откривају нашим Обрађивачима и да осигурамо да наши Обрађивачи имају довољно успостављених законских, организационих и техничких процедура за заштиту података о личности у складу са важећим законом за заштиту података. 

7. БЕЗБЕДНОСТ

Компанија FRANKE је глобална организација, са правним ентитетима, пословним процесима, руководећим структурама и техничким системима који су прекогранични. Стога, наше праксе заштите приватности пројектоване су тако да омогуће заштиту података о личности широм света. Политика компаније FRANKE је да пружа приступ подацима о личности само оним овлашћеним послодавцима, агентима, уговарачима, ентитетима и Обрађивачима за које компанија FRANKE установи да имају легитимну потребу да знају или да имају приступ информацијама у циљу спровођења њихових одговорности. Компанија FRANKE користи техничке и организационе мере безбедности у циљу заштите од података које допремате ви и којима управљамо ми од манипулације, губитка, уништавања и приступања од стране трећих лица. Наше мере безбедности се непрекидно унапређују у складу са технолошким развојима.

Тамо где смо вам дали (или тамо где сте изабрали) лозинку која вам омогућава приступ одређеним деловима нашег веб-сајта, ви сте одговорни за одржавање поверљивости те лозинке. Од вас тражимо да не делите лозинку ни са киме.

8. ЗАДРЖАВАЊЕ ПОДАТАКА

Осим ако нисмо навели одређене периоде чувања изнад, важе следећа општа правила:

Ваши подаци ће бити избрисани чим више нису неопходни за предвиђене сврхе или ако повучете свој пристанак или ако уложите приговор на употребу на основу легитимног интереса, а ми немамо превладавајуће легитимне основе. У неким случајевима, могу да важе дужи периоди задржавања због тога што смо у законској обавези (нпр. на основу пореског закона и закона о трговини), или су подаци потребни за покретање, извршавање или одбрану од законских поступака. 

9. ВАША ПРАВА И КОНТАКТ

На основу европске Опште уредбе о заштити података или сличног закона који важи за вас, можете имати нека или сва од следећих права:

1. захтевање (i) информација о томе да ли су ваши подаци о личности задржани и (ii) приступа и/или копирања ваших личних података који су задржани, укључујући сврхе обрађивања, категорије одговарајућих података о личности и примаоце, као и потенцијалне периоде задржавања;

2. захтевање исправке, уклањања или ограничавања својих података о личности, нпр. због тога (i) што су непотпуни или нетачни, (ii) што више нису потребни за сврхе у које су прикупљени или (iii) што је пристанак на коме је обрађивање засновано повучен;

3. одбијање достављања и – без утицаја на активности обрађивања података које су се одвијале пре таквог повлачења – повлачење пристанка за обраду података о личности у било ком тренутку;

4. предузимање законских радњи у односу на било које потенцијално кршење ваших права у вези са обрадом Података о личности, као и улагање жалби пред надлежним органом за заштиту података;

5. захтевање (i) пријема и поновне употребе ваших података о личности, које сте нам доставили, на структурисани, уобичајено коришћени формат који се може машински очитати и (ii) пренос тих података до другог руковаоца без ометања са наше стране; где је то технички могуће, имате право на пренос ваших података о личности директно од нас до другог руковаоца.

Право на приговор:

Можете имати право на приговор, на основи која је повезана са вашом конкретном ситуацијом, у вези са тиме што ће ваши подаци о личности бити обрађивани. У том случају, доставите нам информације о својој конкретној ситуацији. Након процене фактора које нам ви представите, ми ћемо или престати са обрадом ваших података о личности или ћемо вам представити убедљиве легитимне основе за наставак обраде.

 

Задржавамо право да повремено ажурирамо и изменимо ову Политику заштите приватности да бисмо одразили измене у погледу начина на који користимо ваше податке о личности или промене правних захтева. У случају таквих измена, ми ћемо објавити измењену Политику заштите приватности на свом веб-сајту.

Ако имате питања или жалбе у вези са нашом усклађеношћу са овом Политиком заштите приватности или ако желите да искористите своје право описано изнад, обратите нам се на следећи начин:

Одговарајућа компанија из групације Franke која је објављена у одељку са информацијама на веб-сајту, кликните овде.

За: Координатор за заштиту података

 

или путем е-поште на адресу: placeholder_imprint_email

 

МАЈ 2018.