Declaraţie juridică

Franke menţine acest site ( "Site-ul") pentru educaţia, informarea, comunicarea şi divertismentul dvs. Vă dorim să vă bucuraţi de navigarea prin site-ul nostru, după cum doriţi. Cu toate acestea, descărcarea materialelor afişate pe site este permisă numai pentru uz non-comercial şi personal, cu condiţia să respectaţi toate notificările privind drepturile de autor şi alte notificări de proprietate conţinute în materiale. Este strict interzis să se distribuie, să se modifice, să se transmită, să se reutilizeze, să se raporteze sau să se utilizeze conţinutul Site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, inclusiv texte, imagini, audio şi video fără acordul prealabil în scris al companiei Franke.

Accesul dvs. şi utilizarea de către dvs. a site-ului sunt supuse următorilor termeni şi condiţii ("Termeni şi condiţii"), precum şi tuturor legilor aplicabile. Prin accesarea şi navigarea pe Site, sunteţi de acord, fără nicio restricţie sau rezervă, cu Termenii şi condiţiile.

Termeni şi condiţii

1. Conţinutul Site-ului este protejat în întregime de drepturile de autor şi/sau de marcă comercială (cu excepţia cazului în care se specifică sau se semnalează altceva) şi nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute de aceşti Termeni şi condiţii fără acordul prealabil expres în scris al companiei Franke. În plus, Franke nu garantează şi nu susţine că navigarea dvs. prin materialele afişate pe Site nu va încălca niciun drept al unor terţe părţi care nu sunt deţinute de către Franke sau nu sunt afiliate cu Franke.

2. Franke depune toate eforturile rezonabile pentru a furniza informaţii exacte şi actualizate pe Site. Cu toate acestea, Franke nu acordă garanţii sau declaraţii cu privire la acurateţea Site-ului şi nu îşi asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru eventualele erori sau omisiuni din conţinutul Site-ului.

3. Navigarea pe Site-ul nostru se face pe propriul dvs. risc. Nici Franke şi nici orice altă parte implicată în crearea, producerea sau furnizarea Site-ului nu sunt răspunzătoare pentru orice daune directe, incidentale, subsecvente, indirecte, sau punitive rezultate din accesul la Site sau din utilizarea Site-ului. FĂRĂ A SE LIMITA LA CELE PREZENTATE MAI SUS, TOT CEEA CE EXISTĂ PE SITE VĂ ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN SCOP SPECIFIC SAU NEÎNCĂLCARE. În plus, Franke îşi declină orice responsabilitate şi răspundere pentru orice daune sau viruşi care pot infecta calculatorul dvs. sau alte bunuri din cauza accesului la Site, utilizării acestuia sau navigării pe acesta, precum şi din cauza descărcării de materiale, inclusiv date, text, imagini, video sau audio de pe Site, dar fără a se limita la acestea.

4. Orice comunicare sau material pe care dvs. îl transmiteţi către Site prin poşta electronică sau în alt mod, inclusiv, dar fără a se limita la, orice date, întrebări, comentarii, sugestii şi altele, vor fi tratate ca neconfidenţiale şi nebrevetate. Orice transmiteţi sau publicaţi poate fi utilizat de către Franke sau filialele sale în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, reproducere, divulgare, transmitere, publicare, difuzare şi publicare pe site. În plus, Franke are libertatea de a folosi orice idei, concepte, know-how sau tehnici din orice comunicare pe care dvs. o transmiteţi site-ului în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, producerea şi comercializarea de produse care utilizează astfel de informaţii.

5. Toate mărcile comerciale, logourile şi mărcile de serviciu (denumite colectiv "Mărcile comerciale") afişate pe Site sunt mărci comerciale înregistrate şi/sau neînregistrate ale companiei Franke şi/sau ale companiilor sale afiliate. Nimic din conţinutul acestui Site nu trebuie interpretat ca acordând, prin implicare, prin estoppel sau în alt mod, vreo licenţă sau vreun drept de a utiliza oricare dintre Mărcile comerciale afişate pe Site fără acordul prealabil expres în scris al companiei Franke. Orice utilizare a Mărcilor comerciale sau a oricărui alt conţinut al Site-ului, cu excepţia celor prevăzute în aceşti Termeni şi condiţii, este strict interzisă. Vă rugăm să luaţi cunoştinţă prin prezenta că Franke, în cazul oricărei încălcări de către dumneavoastră sau de către terţe părţi, va pune în aplicare în mod agresiv drepturile sale de proprietate intelectuală, în limitele legale permise, iar prin prezenta îşi rezervă pe deplin toate drepturile în acest sens.

6. Vă rugăm să reţineţi că, în plus, Franke nu a revizuit toate site-urile care au legături către Site-ul său şi nu este responsabilă pentru conţinutul oricăror pagini externe Site-ului sau al oricăror alte site-uri care au legături către Site-ul său. Conectarea dvs. la orice alte pagini externe Site-ului sau la alte site-uri se face pe propriul dvs. risc.

7. Compania Franke poate revizui şi actualiza în orice moment aceşti Termeni şi aceste Condiţii. Vă rugăm să reţineţi că aceste revizuiri vă obligă şi pe dvs. şi, prin urmare, trebuie să vizitaţi periodic această pagină pentru a revedea Termenii şi condiţiile curente pe care trebuie să le respectaţi.