Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy
Download Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy Franke Aquarotter GmbH
Download Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy Franke Aquarotter GmbH PDF (182 KB)
Nota prawna

Nota prawna

Firma Franke stworzyła niniejszą stronę internetową („Strona”) z myślą o zapewnieniu Państwu źródła wiedzy, informacji, możliwości komunikacji i rozrywki. Mogą Państwo przeglądać naszą Stronę według własnego uznania i potrzeb. Jednakże pobieranie zamieszczonych na niej materiałów jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy będą one przeznaczone do niekomercyjnego użytku własnego, przy zachowaniu wszystkich praw autorskich oraz innych postanowień dotyczących prawa własności zawartych w takich materiałach. Obowiązuje całkowity zakaz dystrybucji, modyfikacji, transmisji, wtórnego wykorzystania, streszczania i przekazywania, oraz wykorzystywania treści Strony, w tym tekstów, obrazów, materiałów audio i video, do celów publicznych bądź komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Franke.

Dostęp i korzystanie ze Strony możliwe jest przy spełnieniu poniższych warunków („Warunki”) oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Odwiedzając i przeglądając Stronę, zobowiązują się Państwo bezwzględnie i bez jakichkolwiek zastrzeżeń do przestrzegania niniejszych Warunków.

Warunki

1. Treść Strony jest w całości chroniona prawami autorskimi/lub prawami do znaku towarowego (chyba że podano lub zaznaczono inaczej) i nie może być wykorzystywana w sposób inny niż określony w niniejszych Warunkach bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody pisemnej firmy Franke. Ponadto, Franke nie gwarantuje ani nie zapewnia, że przeglądanie przez Państwa materiałów zamieszczonych na Stronie nie naruszy żadnych praw osób trzecich, niebędących własnością ani podmiotami stowarzyszonymi firmy Franke.

2. Firma Franke dołoży wszelkich zasadnych starań, aby informacje udostępniane na Stronie były dokładne i aktualne. Franke nie udziela jednak żadnych gwarancji ani zapewnień co do dokładności treści zawartych na Stronie, ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych błędów bądź luk w materiałach zamieszczonych na Stronie.

3. Przeglądają Państwo naszą Stronę na swoją odpowiedzialność. Ani firma Franke ani żaden inny podmiot zaangażowany w proces tworzenia, produkcji lub dostarczenia Strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne lub wynikowe straty moralne powstałe wskutek odwiedzenia bądź użytkowania przez Państwa naszej Strony. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, WSZELKIE TREŚCI ZAMIESZCZONE NA STRONIE SĄ UDOSTĘPNIANE PAŃSTWU W AKTUALNEJ POSTACI, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM RÓWNIEŻ M.IN. DOMNIEMANYCH GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZENIA. Franke nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód bądź wirusów, jakie mogą pojawić się na Państwa sprzęcie komputerowym lub innych składnikach majątku w związku z odwiedzeniem, użytkowaniem lub przeglądaniem Strony bądź pobieraniem jakichkolwiek materiałów, w tym m.in. danych, tekstów, obrazów, materiałów video lub audio ze Strony.

4. Wszelkie wiadomości lub materiały przesyłane na Stronę pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym m.in. dane, pytania, komentarze, sugestie itp., będą traktowane jak informacje jawne i niezastrzeżone. Wszelkie treści przekazane lub przesłane przez Państwa mogą zostać wykorzystane przez firmę Franke lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu, tj. mogą być przedmiotem m.in. powielenia, ujawnienia, transmisji, publikacji, emisji i przesyłu. Ponadto, firma Franke może wykorzystać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how bądź techniki zawarte w jakichkolwiek wiadomościach przesłanych przez Państwa na Stronę w dowolnym celu, w tym m.in. dla potrzeb opracowania, wytworzenia oraz marketingu produktów przy użyciu takich informacji.

5. Wszelkie znaki towarowe, logo oraz znaki usługowe (zwane łącznie „Znakami towarowymi”) umieszczone na Stronie, stanowią zarejestrowane i/lub niezarejestrowane Znaki towarowe firmy Franke i/lub jej podmiotów stowarzyszonych. Żadna z informacji zamieszczonych na niniejszej Stronie nie będzie interpretowana jako udzielenie, przez domniemanie, wskutek przeszkody prawnej bądź w inny sposób, licencji bądź prawa do użytkowania któregokolwiek ze Znaków towarowych umieszczonych na Stronie bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy Franke. Niedopuszczalne jest korzystanie ze Znaków towarowych ani jakichkolwiek innych treści zawartych na Stronie, z wyłączeniem przypadków określonych w niniejszych Warunkach. Niniejszym informujemy, że w razie naruszenia przedmiotowych postanowień przez Państwa lub jakąkolwiek osobę trzecią, firma Franke podejmie zdecydowane kroki w celu obrony swoich praw własności intelektualnej w najszerszym możliwym zakresie dopuszczonym przepisami prawa, zastrzegając sobie jednocześnie niniejszym wszelkie odnośne prawa.

6. Zaznaczamy również, że firma Franke nie zweryfikowała wszystkich stron połączonych z jej Stroną i nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w odnośnikach bądź na innych stronach połączonych ze Stroną. Łącząc się z jakąkolwiek inną stroną zewnętrzną poprzez odnośnik bądź z innymi stronami, ponoszą Państwo odpowiedzialność we własnym zakresie.

7. Franke może w każdej chwili dokonać zmiany bądź aktualizacji niniejszych Warunków. Niniejszym informujemy, że wszelkie takie zmiany mają moc wiążącą wobec Państwa. Z tego względu zalecane są okresowe wizyty na naszej Stronie w celu sprawdzenia aktualnej wersji obowiązujących Państwa Warunków.

Ochrona danych

Ochrona danych

Firma Franke jest świadoma, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i ochrona Państwa prywatności. Ochrona i bezpieczeństwo danych klientów i użytkowników mają dla nas pierwszorzędne znaczenie. Poniżej przedstawiamy naszą Strategię zachowania poufności, która obrazuje, w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe po odwiedzeniu przez Państwa naszej strony internetowej.

Korzystając z informacji bądź podając je za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Strategii zachowania poufności. Przyjmują Państwo również do akceptującej wiadomości, że firma Franke Holding AG, w imieniu własnym i swoich podmiotów stowarzyszonych („Franke”), może dokonywać okresowych zmian, modyfikacji, uzupełnień bądź wykreśleń lub też innego rodzaju aktualizacji treści niniejszej Strategii zachowania poufności według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku zmiany naszej Strategii zachowania poufności w dowolnym momencie, poinformujemy Państwa o tym fakcie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na pisemne żądanie, powiadomimy Państwa o przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa osoby (np. nazwiska, adresu). Jeśli chcieliby Państwo dokonać zmiany lub usunięcia danych, prosimy o kontakt.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, podczas Państwa wizyty na naszej stronie nasz serwer internetowy dokonuje tymczasowego zapisu nazwy domeny lub adresu IP komputera wysyłającego zapytanie, jak również daty dostępu, plików, będących przedmiotem zapytania klienckiego (nazwa pliku i URL), kodu odpowiedzi HTTP oraz strony internetowej, z której nas Państwo odwiedzają, a także liczby bitów przesłanych podczas sesji. Mogą Państwo zostać również poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu oraz innych danych kontaktowych wraz z zapytaniem, co pozwoli nam na szybką i efektywną obsługę Państwa prośby o udzielenie informacji oraz/lub na optymalne ukształtowanie naszej strony zgodnie z Państwa preferencjami.

Posługujemy się plikami cookies, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo podczas wizyty na tej stronie. Używamy również śledzących pikseli wraz z plikami cookies, które pomagają nam określić liczbę osób korzystających z naszej strony. Zbierają one dane o ścieżkach nawigacji użytkowników na naszej stronie. Informacje te wykorzystujemy dla potrzeb oceny treści, systemu nawigacji i układu naszej strony, jak również wskaźników odpowiedzi na żądanie (szybkość ładowania się strony). Technologia plików cookies i śledzących pikseli oraz zbierane przez nas informacje są anonimowe i nie zawierają danych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail. Identyfikacja Państwa osoby jest niemożliwa. Franke wykorzystuje dane osobowe wyłącznie dla potrzeb administracji technicznej swojej strony internetowej, aby sprostać Państwa oczekiwaniom i prośbom, a także w celu realizacji swoich celów wewnętrznych i marketingowych. Nie przekazujemy dotyczących Państwa informacji osobom trzecim innym niż podmioty z naszej grupy kapitałowej oraz/lub autoryzowani agenci lub dealerzy, którzy ewentualnie wspierają nas w obsłudze Państwa zapytań.

«Cookies» wykorzystywane na naszej stronie internetowej:

utm_source: Te pliki typu cookies  gromadzą anonimowe informacje o odwiedzanych stronach. Te pliki pozwalają nam zliczać odwiedziny strony i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony, korzystając z usług oferowanych przez Google Analytics.

utm_medium: e pliki typu cookies  gromadzą anonimowe informacje o odwiedzanych stronach. Te pliki pozwalają nam zliczać odwiedziny strony i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony, korzystając z usług oferowanych przez Google Analytics.

utm_campaign: Te pliki typu cookies  gromadzą anonimowe informacje o odwiedzanych stronach. Te pliki pozwalają nam zliczać odwiedziny strony i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony, korzystając z usług oferowanych przez Google Analytics.

wantsflash: Są to niezbędne pliki typu cookies, które umożliwiają korzystanie z wybranych przez użytkownika usług. Pliki te są wykorzystywane w celu uruchomienia głównej funkcjonalności strony. Nie zawierają żadnych danych osobowych i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika.

hasflash: Są to niezbędne pliki typu cookies, które umożliwiają korzystanie z wybranych przez użytkownika usług. Pliki te są wykorzystywane w celu uruchomienia głównej funkcjonalności strony. Nie zawierają żadnych danych osobowych i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika.

__utma: Te pliki typu cookies  gromadzą anonimowe informacje o odwiedzanych stronach. Te pliki pozwalają nam zliczać odwiedziny strony i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony, korzystając z usług oferowanych przez Google Analytics.

__utmb: Te pliki typu cookies  gromadzą anonimowe informacje o odwiedzanych stronach. Te pliki pozwalają nam zliczać odwiedziny strony i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony, korzystając z usług oferowanych przez Google Analytics.

__utmc: Te pliki typu cookies  gromadzą anonimowe informacje o odwiedzanych stronach. Te pliki pozwalają nam zliczać odwiedziny strony i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony, korzystając z usług oferowanych przez Google Analytics.

__utmz: Te pliki typu cookies  gromadzą anonimowe informacje o odwiedzanych stronach. Te pliki pozwalają nam zliczać odwiedziny strony i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony, korzystając z usług oferowanych przez Google Analytics.

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnym osobom trzecim (z wyłączeniem wyżej wymienionych podmiotów) w celach marketingowych, chyba że za wyraźną zgodą z Państwa strony.

Dane osobowe zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej są przetwarzane tylko przy zachowaniu przepisów prawa obowiązujących w kraju, w którym dana spółka grupy Franke ma swoją siedzibę główną. Nie ujawniamy żadnych informacji agencjom rządowym, chyba że jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza Strategia zachowania poufności znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do strony internetowej/stron internetowych Spółki, z wyłączeniem stron internetowych osób trzecich. Możemy jednak zamieszczać linki do innych stron internetowych, które uznamy za potencjalnie interesujące dla osób odwiedzających naszą stronę. Dokładamy starań, aby były to strony spełniające najwyższe standardy Niemniej jednak, ze względu na charakter sieci internetowej, nie możemy zagwarantować Państwu przestrzegania zasad zachowania poufności na każdej ze stron, do których linki zamieszczamy na naszej stronie. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach innych niż niniejsza strona, zaś przedmiotowa Strategia zachowania poufności nie znajduje zastosowania do jakiejkolwiek strony, która, choć połączona poprzez link z naszą stroną, nie jest stroną firmy Franke.

Impressum

Impressum

Franke Aquarotter GmbH

Parkstrasse 1-5
D-14974 Ludwigsfelde
Niemcy

Amtsgericht Potsdam HRB 27513P
Nr VAT: DE 121294885
Nr podatkowy: 20002/05481


Dyrektor zarządzający:
Oliver D. Gessert