Natryski ratunkowe

Natychmiastowa pomoc w razie wypadku

Łącznie dziesięć natrysków ratunkowych Franke posiada certyfikat DIN-DVGW. Potwierdza on zgodność produkcji natrysków ratunkowych do oczu, twarzy i ciała z normą DIN EN 15154 (część 1 i 2).

Natryski ratunkowe znajdują zastosowanie w miejscach pracy cechujących się wysokim poziomem zagrożeń, takich jak niebezpieczeństwo oparzeń lub kontaminacji. Źródłami niebezpieczeństwa są substancje mogące doprowadzić do uszkodzeń naskórka lub oczu, a więc środki łatwopalne, żrące, toksyczne lub radioaktywne, wióry, kurz lub uwolniona para. Natychmiastowe, dokładne spłukanie dużą ilością wody pozwala ograniczyć obrażenia i uniknąć poważniejszych następstw wypadków.

Asortyment natysków ratunkowych Franke oferuje natryski do oczu, twarzy i ciała wyprodukowane zgodnie z normami. Różne warianty produktów znajdujące się w ofercie umożliwiają dobranie właściwego rozwiązania do każdego budynku.

Broszura

Natryski ratunkowe do ciała i oczomyjki