Przyszłość pomieszczeń sanitarnych

Inteligentne spłukiwanie pisuarowe z innowacyjnym czujnikiem

Toalety publiczne nie zawsze wyglądają tak, jakby życzyli sobie tego użytkownicy. Idealne trio do instalacji pisuarowych zapewnia optymalną czystość, higienę i brak uciążliwych zapachów. Często produkty nie posiadają nawet jednej funkcji spełniającej te wymagania. W tym bardzo często odwiedzanym obszarze zastosowania należy stosować tylko absolutnie niezawodne komponenty. 

Idealnie nadaje się do tego nowy czujnik F5 Smart Urinal Sensor, który umożliwia indywidualne spłukiwanie kilku pisuarów przy wykorzystaniu centralnego monitoringu pomieszczeń. Czujnik montowany jest na suficie. Rejestruje on obecność użytkownika w pomieszczeniu wyłącznie na podstawie parametrów fizycznych, czyli bez zastosowania kamery.

Pozbawiony widocznych z zewnątrz elementów Smart Urinal Sensor oferuje absolutną swobodę architektoniczną w projektowaniu pomieszczeń oraz optymalne zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub manipulacją. Ponadto system spłukiwania redukuje czas montażu i koszty zakupu, ponieważ przy maks. 20 pisuarach potrzebny jest tylko jeden czujnik.

Do uruchamiania i sterowania Smart Urinal Sensor dostępna jest aplikacja, która umożliwia również programowanie dodatkowych funkcji, takich jak czasy spłukiwania według kalendarza lub zapisywanie danych statystycznych. Dodatkowo można wdrożyć funkcje systemowe, takie jak "tłumienie jednoczesności" przy aktywacji spłukiwania. Oznacza to, że w przypadku jednoczesnego korzystania z kilku pisuarów, spłukiwanie jest uruchamiane w pisuarach kolejno, tak aby w każdym przypadku uzyskać odpowiedni wynik spłukiwania. Ponadto mniejsza objętość wody w instalacji wymagana do spłukiwania seryjnego przyczynia się do optymalizacji higieny wody pitnej oraz ograniczenia kosztów przy projektowaniu wymiarów rur.

Dyskretna obudowa z tworzywa sztucznego, dostępna w kolorze białym lub czarnym, zawiera moduł sterujący, który może rejestrować kilku użytkowników przebywających w pomieszczeniu w tym samym czasie. Czujnik komunikuje się bezprzewodowo z modułem Smart Urinal Unit wbudowanym za pisuarem i w ten sposób wyzwala spłukiwanie. Urządzenie to składa się z przewodu doprowadzającego wodę wraz z zaworami odcinającym i elektromagnetycznym, w połączeniu ze sterownikiem do komunikacji bezprzewodowej, opcjonalnie z zasilaczem lub na baterie.


Smart Urinal Sensor w połączeniu z pojedynczymi czujnikami jest aktualnie przeznaczony dla popularnych pisuarów ceramicznych. Oto przegląd.

 

Ta strona chce odtwarzać dźwięk