Zarządzanie wodą AQUA 3000 open

Dzięki systemowi zarządzania wodą AQUA 3000 open firmy KWC Professional możliwa jest efektywna współpraca całej techniki sanitarnej w budynku, bazująca na centralnym i higienicznym zarządzaniu całym poborem wody. Te dwa poziomy systemowe obejmują technikę armatury oraz sieć.

Replay

Inteligentne połączenie armatury w sieć - efektywne zarządzanie wodą

Wymagania dotyczące bezpiecznych instalacji sanitarnych w miejscach o dużym nasileniu ruchu nieustannie rosną. System zarządzania wodą AQUA 3000 open wyznacza nowe horyzonty w zakresie bezpieczeństwa systemu, ekonomiczności, łatwej obsługi i higieny w pomieszczeniach sanitarnych.

Istnieje możliwość indywidualnego programowania i dowolnego rozszerzania systemu. W każdym pomieszczeniu, a nawet w przypadku każdej baterii, można indywidualnie ustawiać i kontrolować ilość wody, płukanie higieniczne, dezynfekcję termiczną oraz odpowiednią dla nich temperaturę. Nieprawidłowe działanie jest natychmiast wykrywane i zgłaszane przez system. Ponadto efektywne podgrzewanie wody umożliwia oszczędność energii.

System zarządzania wodą jest konsekwentnie podzielony na dwa poziomy - armaturę i sieć - które mogą komunikować się ze sobą za pomocą różnych protokołów danych. Na poziomie armatury odbywa się sterowanie najważniejszymi funkcjami związanymi z poborem wody. Przy wykorzystaniu sterownika funkcji ECC2 (ECC = Ethernet-CAN-Coppler) oraz zintegrowanego serwera sieciowego można korzystać także z innych funkcji dodatkowych na poziomie sieciowym, włącznie z podłączeniem do systemu zarządzania budynkiem.

Opcjonalne możliwości rozszerzenia są dostępne w postaci dwóch dodatkowych modułów: modułu wejść/wyjść, posiadającego wejścia i wyjścia cyfrowe dla kolejnych sterowników, oraz modułu GSM, obsługującego zdalną konserwację.

Broszura

AQUA 3000 open

Smart Building: mobilne i efektywne zarządzanie wodą