Wydłużona gwarancja

W ramach programu "Przedłużona gwarancja", Franke Polska oferuje swoim klientom gwarancję na sprzęt AGD wydłużoną nawet do 5 lat – dłuższa gwarancja to większe poczucie bezpieczeństwa podczas użytkowania!

 

Dla kogo:

Dla każdego, kto poszukuje kompleksowych rozwiązań podczas urządzania swojej kuchni, a także dla każdego, kto ceni komfort i bezpieczeństwo użytkowania

Na czym polega promocja:

Wydłużenie gwarancji na urządzenia AGD Franke, do 4 lat przy zakupie 2 dowolnych urządzeń AGD i aż do 5 lat przy zakupie 3 produktów AGD

Okres obowiązywania promocji:

Program trwa  od 1 czerwca 2018 do odwołania

Jakie produkty biorą udział w promocji:

Programem objęte są okapy, których cena katalogowa przekracza 1000 zł, piekarniki, płyty grzewcze, kuchnie mikrofalowe oraz ekspresy do kawy.

W promocji bierze udział sprzęt zakupiony wyłącznie w Studiach Mebli Kuchennych.

Jak skorzystać z promocji:

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy w ciągu 30 dni od daty zakupu, zarejestrować zakupione urządzenia na stronie:

franke.pl/rejestracja

Proszę zachować i zeskanować dowód zakupu - będzie potrzebny w procesie rejestracji (akceptowane są pliki PDF oraz graficzne np. jpg). Inne dane o które będziemy prosić w trakcie rejestracji to: imię, nazwisko, dane kontaktowe, data oraz miejsce zakupu, a także nazwy lub numery katalogowe produktów

Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w akcji promocyjnej. Treść zgody poniżej:
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w akcji promocyjnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132692, z którym skontaktować się można pod adresem email: ks-info.pl@franke.com ,dalej „Administrator”, moich danych w celu udziału w promocji, w tym wydania nagród i rozpatrywania reklamacji. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w promocji jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej i otrzymania nagrody, (iii) odbiorcami danych są: Organizator, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, (iv) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z akcją promocyjną lub cofnięcia zgody (v) przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres email (vi) posiadam:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)      prawo do przenoszenia danych;

f)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna wersja regulaminu dostępna poniżej.

 

 

Skomponuj swój idealny system kuchenny FRANKE!

 

 

 

pdf do pobrania

Regulamin programu "Przedłużona gwarancja"

pdf do pobrania PDF (88 KB)