Centralny Serwis Franke Polska

W związku z sytuacją związaną z COVID-19 część współpracujących z nami serwisów terenowych ograniczyło swoją działalność, w tym godziny pracy i wizyty u Klientów. Możliwe są również opóźnienia w imporcie części zamiennych. Czynniki te mogą wpłynąć na przedłużenie terminu realizacji napraw. 


Za utrudniania bardzo serdecznie przepraszamy.

Skontaktuj się z nami:

poniedziałek — piątek

9.00 -17.00

W celu zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej lub obsługi pogwarancyjnej prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub wysłanie niezbędnych danych drogą mailową na adres email:

ks-claim.pl@franke.com

Proszę wpisać imię i nazwisko
Proszę podać numer telefonu
Proszę podać datę zakupu
Proszę podać model produktu
Proszę podać adres e-mail
Prosimy o przekazanie dokładniejszych informacji.
Dodaj
dodaj dowód zakupu
dodaj
załącznik dodany
dodaj
załącznik dodany

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Franke Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Franke 1  w Sękocinie Nowym, 05-090 Raszyn, KRS: 0000132692, NIP: 522 010 12 66

2.     Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Administratora danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: ks-info.pl@franke.com

3.     Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

a)     w celu rozpatrzenia Pana/Pani zgłoszenia serwisowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)    w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia serwisowego, w tym obowiązków cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)     w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.     Pani/Pana dane osobowe, dla potrzeb realizacji celów określonych w pkt 3, mogą być przekazywane następującym grupom podmiotów:

·         pracownikom i przedstawicielom Administratora danych osobowych,

·         podmiotom realizującym zlecenia serwisowe na zlecenie Administratora danych osobowych,

·         podmiotom powiązanym z Administratorem danych osobowych z Grupy FRANKE,

·         podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych osobowych, takim jak np. dostawcy systemów informatycznych, podmiotom świadczącym obsługę call center, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, podmiotom świadczącym obsługę księgową i prawną.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt 3.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów określonych w pkt 3.

9.     W przypadku sprzeciwu co do przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz żądania usunięcia przedmiotowych danych, prosimy o poinformowanie nas o decyzji drogą mailową pod adres: ks-info.pl@franke.com